Förstelärare på Brickebackens skola

Heltid

Publicerad 2022/09/23

Sista ansökan 2022/10/07

Grundlärare, 4-6
Kategorier
Örebro län
Ort eller län
Arbetsbeskrivning
Nu finns den unika chansen att bli förstelärare på vår skola. Tillsammans med tre andra förstelärare och skolledning planerar och genomför ni utvecklingsarbete på skolan. 

Om tjänsten
Nu finns den unika chansen att bli förstelärare på vår skola. Tillsammans med tre andra förstelärare och skolledning planerar och genomför ni utvecklingsarbete på skolan. Utvärderingar och måluppfyllelse ligger till grund för vilket uppdrag det blir. Vi söker dig som vill leda vuxna parallellt med att du driver framgångsrik undervisning i din egen klass. Du blir en pedagogisk ledare men också en pedagogisk modell för våra andra lärare. Du behöver ha ett stort intresse och erfarenhet av att leda undervisning och gärna spetskompetens inom ämnena matematik och svenska. Du behöver ha flera års erfarenhet av att vara lärare.

För läsåret 22-23 är arbetet uppstartat och uppdraget är: Matematik, Hur undervisar vi i förskoleklassen samt nytt matematikmaterial som introduceras i åk 1. Lgr -22, med fokus på de nya kriterierna för bedömning. Hur vi ökar likvärdigheten, utvecklar pedagogisk planering och kvaliteten i undervisning och bedömning. Åk 2-6. 

Arbetet leds och planeras av våra nuvarande två förstelärare tillsammans med biträdande rektor.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• använda metoder och arbetssätt som leder till bästa möjliga måluppfyllelse
• du planerar, genomför och utvärderar undervisning inom de ämnen du är behörig i
• mentorskap för elever
• att tillsammans med skolans personal delta i skolans utvecklingsfrågor
• du utövar mentorskap/utför klassföreståndaruppgifter, du stödjer elevers sociala utveckling och fostran, du skapar god miljö för lärande
• omvärldsbevakar och deltar du i arbete av skolövergripande karaktär som att leda och delta i nätverk inom specifika områden
• du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner, du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns.
• arbeta metodiskt med systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med skolledning. Det innebär att vi träffas och lägger upp hur arbetet ska genomföras, sedan planerar du och de andra förstelärarna innehållet, genomför och utvärderar
• sprider du ämneskunskaper och undervisningsskicklighet till kollegor, digitalisering och IT-användning 
• stödjer du kollegor i deras professionella utveckling genom beprövade modeller och metoder.

Kompetenskrav

• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 4-6
• genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning

Som lärare är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga där du lyssnar och kommunicerar samt bidrar till en lugn och trygg skolmiljö. Du ska även ha kunskap om barns utveckling och lärande samt förmåga att anpassa undervisningen utifrån gruppen och enskilda elevers behov och förutsättningar.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt meriterande

• spetskompetens inom matematik och svenska, utbildning i sva
• erfarenhet av utvecklingsarbete på övergripande nivå och erfarenhet att leda lärare

Omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning

Sysselsättningsgrad: 100%

Tillträde: 9 januari 2023

Antal tjänster: 1

Om arbetsplatsen
Brickebackens skola är en kommunal F-6 skola som ligger i ett naturnära bostadsområde i Örebro. Vi prioriterar kunskap, trygghet och trivsel. Det är avgörande för att eleverna ska lyckas. Vi är alla olika och det ser vi som en styrka. I Brickebacken gillar vi olika! 

Ett konkret exempel på trygghet och trivsel är vår utbyggda rast-verksamhet som består av en rast-värd som planerar roliga rast-aktiviteter. Rast-verksamheten gör vi för att våra elever ska känna att de haft en rolig och meningsfull rast. Det är viktigt att eleverna trivs på skolan och känner vi-känsla. Varje år anordnas Internationella kvällen då elever, syskon, vårdnadshavare och personal träffas och umgås. Vi bjuds på god mat från världens alla hörn och känner stolthet för våra elever och föräldrar. 

Klasserna är små, genomsnittet i varje klass är 17 elever. Vi har valt att prioritera små klasser framför annat. Det gynnar våra elever. Under de senaste åren har vi satsat på ett språkutvecklande arbetssätt, en tillgänglig undervisning och digitalisering. Vi har exempelvis smartboard i alla klassrum och alla elever får en egen elevdator från årskurs 5. Alla klasser på skolan har tillgång till datorer. 

Läs mer om hur det är att jobba som grundskollärare i Örebro kommun på orebro.se/jobb/grundskollarare!

Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.

Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 7 oktober.

Urval och intervjuer sker löpande. 

Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter

Krav på kunskap, kompetens och egenskaper

Erfarenheter: Lärare i grundskolan, årskurs 4-6