Chef till förebyggande enheten

Heltid

Publicerad 2022/09/23

Sista ansökan 2022/10/23

Dalarnas län
Ort eller län
Arbetsbeskrivning
Vill du ha ett arbete där du utifrån målstyrning får skapa struktur och riktning samt verksamhetsutveckla? Gillar du att ha tillgång till ett stort nätverk och bidra till samverkan på lokal och regional nivå? Har du svarat ja på dessa frågor kan du vara vår nya förebyggandechef.

Förebyggande enheten
Enheten ansvarar för att förbundets förebyggande uppgifter där du har personalansvar över en brandingenjör och tre brandinspektörer. Enheten är uppdelad i tre ansvarsområden:

- Myndighetsutövning och remisshantering
- Underlätta för den enskilde 
- Extern utbildning

Tjänsten
Tillsammans med din enhet ansvarar du för att Brandkåren Norra Dalarna håller en hög servicenivå gentemot vår medborgare både gällande kunskap och bemötande. Du kommer utföra tillsyner, svara på remisser och leda olika utredningsuppdrag samt planera och strukturera verksamheten genom ett coachande ledarskap.

Vi lägger stor vikt vid att du har förmåga att utveckla verksamheten samt att skapa och behålla en god samverkan med andra aktörer på lokal och regional nivå och för rätt person finns möjlighet att utvecklas i vår operativa organisation på sikt.

Vi är en del av Räddningsregion Bergslagen där du med rätt profil kan arbeta med utveckling och erfarenhetsåterföring. Du rapporterar till förbundsdirektören som är närmaste chef och du ingår tillsammans med förbundsdirektör och operativchef i ledningsgruppen för Brandkåren Norra Dalarna.

Placeringsort är Mora.

Kvalifikationer
Brandingenjörsexamen alternativt SMO med tillsyn A och B eller motsvarande utbildning enligt äldre utbildningssystem. Körkort B krävs för tjänsten.

Varför ska du jobba hos oss?
Hos oss har du möjlighet att kombinera ett meningsfullt arbete och familjeliv med en aktiv fritid i vad vi tycker är Sveriges vackraste landskap.

Vi är ett förbund som drivs av engagemang och omtänksamhet om varandra. Vi vågar sticka ut från mängden men gör det med största ödmjukhet. Vi tror att ifrågasättande av normer driver oss framåt, vi ser lösningar snarare än belyser problem.

"Vi strävar efter kontinuerlig utveckling och att vara moderna i allt vi gör."

Brandkåren Norra Dalarna ingår i Räddningsregion Bergslagen (RRB) där 42 kommuner samverkar kring operativ ledning. RRB driver även flera spännande projekt i syfte att stärka och utveckla vår gemensamma operativa ledningsförmåga. Vi ser positivt på om du vill vara en del i det arbetet.

Övrigt
Intervjuer och arbetstester kommer göras löpande och tillsättningen av tjänsten kan göras innan ansökningstiden har gått ut.

Brandkåren Norra Dalarna
Brandkåren Norra Dalarna är ett kommunalförbund för kommunerna Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalens operativa räddningstjänstansvar och brandförebyggande arbete för att skydda liv, egendom och miljö. Syftet är att tillgodose krav och intentioner i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt skapa goda förutsättningar att uthålligt arbeta med trygghet och säkerhet i det komplexa samhället, stärka ledningsförmågan och öka den samlade kompetensen.
Förbundet omfattar 7 brandstationer och 6 brandvärn inom de fem medlemskommunerna och har ca 40 heltidsanställda samt ca 200 deltidsanställda.
Brandkåren Norra Dalarnas uppdrag syftar till att antalet personer som skadas eller omkommer i olyckor kontinuerligt ska minska liksom att förebygga bränder och andra olyckor som kan föranleda skada på egendom och miljö.
Vi ingår i Räddningsregion Bergslagen (RRB) som är ett samarbete där 42 kommuner gemensamt bedriver ledning av operativa insatser.
Besök gärna vår hemsida, http://www.wbrand.se

Krav på kunskap, kompetens och egenskaper

Erfarenheter: Avdelningschef, kommun