Specialpedagog med särskilt uppdrag (MSU) inriktning hörsel och syn

Heltid

Publicerad 2022/11/25

Sista ansökan 2023/01/01

Specialpedagog
Kategorier
Kalmar län
Ort eller län
Arbetsbeskrivning
Kalmar växer och vi är nu över 70 000 invånare.
Kalmar har en fantastisk kulturhistorisk miljö som ger staden charm och karaktär men Kalmar är också en modern universitetsstad med visioner. Här finns framtidstro, bra kommunal service och stadspuls parallellt med en livskraftig landsbygd.

Kommunens arbetsplatser representerar verksamheter med cirka 200 olika yrken på åtta förvaltningar och tillsammans är vi ca 6 000 anställda.

Kalmar kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Kalmar kommun värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till det.

Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Välkommen att söka jobb hos oss!Utbildningsförvaltningen ansvarar för våra barn och ungdomar i ett 1-16- årsperspektiv, dvs för öppen förskola, förskola, familjedaghem, förskoleklass, fritidshem, särskola och skola årskurs 1-9.

ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog MSU med inriktning hörsel och syn är du en del av vår centrala elevhälsa. Vi arbetar tvärprofessionellt, dina kollegor är bl.a. specialpedagoger med olika spetskompetens, psykologer, skolläkare, samordnande skolsköterska och kuratorer. I teamet finns ytterligare en speciallärare med inriktning hörsel.
Du kommer att ge hörsel och synpedagogiskt stöd vilket innebär information och utbildningsinsatser till skolledning, pedagoger, arbetslag och elever i så väl grundskola som förskola. Det kan innebära stöd gällande läromedel, nationella prov och bedömning. Du arbetar för tillgängliga lärmiljöer, ljud/ljusförbättrande åtgärder och fysiska
anpassningar av lokaler. Du ger stöd i användandet av kompensatorisk teknik och samverkar med aktuella aktörer.
Du kommer även att arbeta mot en mindre kommun samt ha ansvar för hörselgrupp med regelbundna träffar tillsammans med din
kollega.

KVALIFIKATIONER
Du är specialpedagog med inriktning hörsel och syn. Du har kunskap inom TAKK och AKK. Du uppskattar att arbeta i team men har även förmåga att arbeta självständigt. Svenskt teckenspråk är meriterande. Du har lätt att skapaförtroendefulla relationer. Du har erfarenhet av handledning gällande elever i alla grundskolans år. Du har god kunskap om att tillgängliggöra lärmiljöer och har en tro på alla elevers förmåga till utveckling.
Körkort krävs.
Erfarenhet krävs.
ÖVRIGT
För att alla ansökningar ska bli likvärdigt granskade vid urvalsprocessen måste du söka via länken i varje specifik tjänst. OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.

Vi undanber oss erbjudanden och försäljningssamtal om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.

Krav på kunskap, kompetens och egenskaper

Erfarenheter: Specialpedagog