Professor i klinisk onkologi, förenad anställning

Hem/Specialistläkare/Professor i klinisk onkologi, förenad anställning
heltid
Publicerad: 20 november
Sista ansökan: 9 januari

Arbetsbeskrivning

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Klinisk onkologi handlar om behandling, uppföljning och forskning om cancersjukdomar.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel. Du förväntas leda och driva egna forskningsprojekt på avdelningen.

Som professor undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska inom ditt ämnesområde, samt handleder studenter inom medicinska fakultetens olika utbildningar. Detta innebär att representera och utveckla ämnet i temagrupp på läkarprogrammet samt aktivt delta i undervisning såsom föreläsningar och basgrupper. Arbetet inkluderar även kursdesign och kursansvar.

Undervisningen bedrivs med studentaktiverande pedagogiska metoder och den sökande ska vara väl förtrogen med problembaserat lärande och ha intresse av att följa och utveckla pedagogiken i sitt ämne.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Dessutom förväntas du delta i institutionens övergripande arbete. Vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen. 

Anställningen förutsätter att du är kommunikativ och har god samarbetsförmåga.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

För denna anställning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet.

Gällande vetenskaplig skicklighet ska den sökande:


• Bedriva högkvalitativ forskning, med tydlig potential för framtida utveckling, inom onkologi.
• Ansvara för, på nationell eller internationell nivå, erkänd forskning.

Särskilt meriterande är:


• Om den sökande har varit huvudsökande och i bred nationell eller internationell konkurrens erhållit externa forskningsmedel.

 Meriterande är:


• Att ha innehaft uppdrag som vetenskaplig granskare, exempelvis som opponent och/eller ledamot i betygsnämnd, sakkunnig eller kollegial granskare av publikationer.

Gällande pedagogisk skicklighet ska den sökande:


• Innehaft varierade uppdrag inom utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering samt bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
• Ha erfarenhet av huvudhandledarskap för forskarstuderande och ansvarat för samtliga steg i processen från initial antagning till doktorsexamen.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är klinisk skicklighet.

Gällande klinisk skicklighet ska den sökande:


• Vara en kliniskt aktiv läkare med specialistkompetens i onkologi med mycket goda kunskaper och erfarenhet inom onkologisk behandling av solida tumörer hos vuxna.

Då undervisning sker på både svenska och engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Din arbetsplats

Du kommer att vara anställd på Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper och tillhöra avdelningen för kirurgi, ortopedi och onkologi.

Om anställningen
Detta avser en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 9 januari 2024.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.