Ärftlighetsforskare

Sök bland 1 lediga jobb som Ärftlighetsforskare och börja ditt nya yrkesliv idag!

Forskare i miljöpsykologi

Institutionen för människa och samhälle Om jobbet Anställningens ämnesinriktning är i miljöpsykologi med särskilt fokus på utomhusmiljöer för barn och unga. Syftet med anställningen är att stärka forskning, samverkan och forskningsanknuten utbildning inom ämnet miljöpsykologi med denna inriktning. Arbetsuppgifter Tjänsten innebär att delta i forskning och undervisning inom ämnet. Forskningen innebär att delta i befintliga forskningsprojekt, medverka vid vetenskaplig publicering och medverka till att söka forskningsanslag. Vidare så ingår samverkan med särskilt fokus på nätverket ”Barn, Unga och Byggd miljö” (BUB). Undervisningen kommer att ske inom ramen för masterprogrammet Outdoor Environments for Health and Well-being, speciellt som kursledare för kursen Outdoor Environments for Children and Youth. Din bakgrund  Vi vill att du: • har avlagt masterexamen i landskapsarkitektur eller motsvarande och en doktorsexamen med inriktning inom miljöpsykologi eller motsvarande, • är vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen och ha visat förmåga att bedriva forskning med inriktning mot utomhusmiljöer för barn och unga, • har publicerat i vetenskapliga tidskrifter relevanta för ämnet för anställningen, • har visat pedagogisk skicklighet inom undervisning på avancerad nivå, • har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, • har goda kunskaper i svenska och engelska.   Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställning ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövning av pedagogisk skicklighet ingår vid sidan av prövningen av den vetenskapliga skickligheten, särskilt avseende planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom ämnet för anställningen, förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen. Erfarenhet av modern undervisningsmetodik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är meriterande. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas den sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet, till exempel förmågan att publicera i vetenskapliga tidskrifter. I övrigt beaktas god kommunikations- och samarbetsförmåga. Särskilt vikt kommer också att fästas vid erfarenhet av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. Efter kvalifikationskraven kommer vikt att läggas vid den sökandes personliga lämplighet och övriga förmågor. Om oss Vid institutionen för människa och samhälle bedrivs utbildning och forskning vid ämnesområdena miljöpsykologi och företagsledning med fokus på människa, miljö̈ och företagande. Läs mer här: https://www.slu.se/ims. Ämnesområdet miljöpsykologi ansvarar för såväl grundforskning som tillämpad forskning och grundutbildning med avseende på utemiljöernas funktion och deras betydelse för välbefinnande, livskvalitet och hälsa. För mer information, Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/institutionen-for-manniska-och-samhalle/ Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Placering: Alnarp Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 7 månader, ev med möjlighet till förlängning.  Omfattning: Exempelvis 100% Tillträde: 2024-07-01 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-06-07. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

24 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024