Habiliteringspedagog

Sök bland 2 lediga jobb som Habiliteringspedagog och börja ditt nya yrkesliv idag!

Habiliteringspedagog

Vi har många förfrågningar till våra Barn - och ungdomsboende som arbetar med ungdomar som behöver: Bryta ett mönster av misslyckanden och istället få lyckas Bygga självkänsla och självförtroende Bygga själv-förmåga Våga möta nya situationer Reducera stress Hitta motivation och Orka Våga säga Ja istället för Nej och få ett meningsfullt och gott liv På vårt boende hjälps alla åt att för att underlätta för ungdomarna att nå målen ovan. Vi är en ny och modern arbetsplats som ständigt utvecklas. Vi söker dig som vill arbeta med barn och unga med funktionsvariationer. Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa är meriterande. Vi söker dig som är: undersköterska, socionom, behandlingspedagog, socialpedagog eller liknande. Du känner dig trygg i din roll som vuxen och är van vid att ta egna beslut. Du tycker om att samarbeta i en personalgrupp och har lätt att lära dig nya arbetssätt. Fler och fler barn och ungdomar behöver en trygg plats att bo på. Därför söker vi nu Habiliteringspedagoger helst med en tids erfarenhet från ett Barn- och ungdomsboende LSS 9:8. Vi arbetar med ungdomar som har speciella egenskaper. Dina arbetsuppgifter utgår ifrån våra ungdomars omvårdnad. I arbetsuppgifterna ingår samtal med ungdomar, stöd i aktiviteter, krisbearbetning och stödjande samtal. Du arbetar med ungdomarnas bästa i fokus utifrån ett helhetsperspektiv. Samverkan med Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst och övriga berörda parter är vanligt förekommande. I din roll ingår även vardagliga boendeuppgifter. Tjänsten innebär varierande arbetstider, dvs dagtid, kvällar, nätter och helger. Nätterna är i regel sovande jour. Längden på introduktion och bredvidgång bedöms utifrån din individuella kompetens för att du ska få en så god start som möjligt. Brinner du för kvalitet, utveckling och ungdomars rätt att få ett bra liv är du extra välkommen till oss då vi har ständiga förbättringsarbeten som syftar till att ge ett så bra och tryggt liv som möjligt ur såväl ett medicinskt som ett omvårdnadsperspektiv. Vad kan vi erbjuda dig som söker? - Vi är en mycket trevlig arbetsplats med en härlig personal där alla är lika viktiga. - Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling. I nuläget pågår utbildningssatsning inom MI och tydliggörande pedagogik. - Vi har regelbunden handledning i process och metod. Arbetstiden är oregelbunden och som personal arbetar vi dagtid, kväller, nätter och helger. Personalen har stor möjlighet att påverka sitt eget schema så att det passar övriga livet så bra som möjligt. Vi rekryterar löpande så ansök så fort du är intresserad! Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

27 mars 2024
Sista ansökan:
26 april 2024
Vikarier till vårt gruppboende i Målerås

Lansen Omsorg AB är ett privatägt aktiebolag som erbjuder personer med komplexa beteendeproblem stöd, vård och utbildning mot ett mer självständigt liv. Vi erbjuder särskilt boende enligt LSS §9 9 p1. Arbetet på Lansen Omsorg AB präglas av kontinuitet, struktur och kvalitet på alla nivåer. Vår grundsyn är att alla individer kan utveckla färdigheter som innebär en ökad livskvalitet. Vår verksamhet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra. Vi erbjuder en spännande möjlighet att vara med från början och skapa ett trevligt boende med hög livskvalitet för dom boende. Krav och förväntningar: I din roll som habiliteringspersonal ska du ge stöd och service till brukarna utifrån Lansen Omsorgs kvalitetsledningssystem. Du delar och följer Lansen Omsorgs vision och värderingar. Du är insatt i brukarens fysiska, psykiska och mentala behov och förutsättningar. Du är insatt i brukarens mål och mening med livet, intressen och glädjeämnen. Du förstår, accepterar och följer genomförandeplanen, för den enskilde brukaren. Du medverkar vid matlagning, städning och som stöd kring hygien om behov finns. Du stöttar brukaren att utföra sina fritidsintressen. Du säkerställer delaktighet och inflytande hos brukaren. Du medverkar i samverkan, information och/eller uppföljning av insatser, pedagogik och metodik. Du känner till och följer lagkrav och föreskrifter samt företagets riktlinjer och policys. Färdigheter: Du är en varm och omtänksam person med ett genuint intresse av att arbeta med personer med funktionsnedsättning. Som person är du trygg och stabil och förstår vikten av ett enhetligt arbetssätt utifrån individens särskilda behov, intressen och önskemål. Du är empatisk och samarbetar väl med olika samarbetspartners. Du har förmåga att reflektera över ditt eget arbete och söker feedback för att ständigt utveckla ditt förhållningssätt. Du kommunicerar väl i tal och skrift och gillar ordning och reda. Då vi strävar efter en jämn könsfördelning ser vi gärna manliga sökande till tjänsten. Arbetet på Lansen Omsorg AB präglas av kontinuitet, struktur och kvalitet på alla nivåer. Vår grundsyn är att alla individer kan utveckla färdigheter som innebär en ökad livskvalitet. Vår verksamhet främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som alla andra. Huvudsakligt ansvar: Att utifrån individens behov och intressen erbjuda ett pedagogiskt stöd och en service som bidrar till att ge varje brukare ett meningsfullt, roligt, intressant, utvecklande och självständigt liv utifrån Lansen Omsorgs kvalitetsledningssystem. Detta i linje med Lansen Omsorgs syfte, mål och värderingar: - Vi visar respekt för människans värde - Vi delar med oss, arbetar tillsammans och tar eget ansvar - Vi hushåller med resurser och tar ansvar för framtiden Det är meriterande med: Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar och autism. Kunskap om och erfarenhet av lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik (TEACCH), Motiverande samtal (MI) och kognitiv beteende terapi (KBT). Utdrag ur belastningsregister: Innan bekräftad anställning efterfrågar vi utdrag ur polisens belastningsregister. Vi rekryterar vikarier kontinuerligt, maila din ansökan idag.

7 mars 2024
Sista ansökan:
30 april 2024