Konfektionssömmerska

Sök bland 1 lediga jobb som Konfektionssömmerska och börja ditt nya yrkesliv idag!

Woolpower söker sömmerskor

Woolpower är en avSveriges största textilproducent. Vi producerar varma underställ och sockor i ull, från garn till färdiga plagg. All produktion sker i Sveriges fjällvärld, Östersund. Av erfarenhet vet vi vad som krävs för att inte frysa. Idag är vi cirka 200 anställda, vars mål är att sprida värme. Då menar vi värme både i form av funktionella plagg och att vara ett ansvarstagande företag. Woolpower arbetar alltid med hållbarheten i fokus. En bra arbetsmiljö och ett avståndstagande mot externa miljöpåverkningar föder god kvalitet. Vi vill ge våra kunder kläder som är producerade på ett sätt som överensstämmer med våra värderingar. Vare sig de används på fritiden eller i yrket ska de värma hela vägen från insidan och ut.Om tjänsten Woolpower har ett stort fokus på hållbarhet och långsiktighet både innan, under och efter att ett plagg tillverkats. Kläderna ska vara tidlösa, funktionella och hålla mycket hög kvalitet i en strävan att motverka slit och släng. Valet att behålla all produktion lokalt i Östersund skapar färre led i produktionskedjan att kontrollera. När du bär våra kläderkan du därför varasäker påattde har gjorts med ansvar för naturen omkring oss och arbetsmiljön för dem som jobbar för Woolpower. Som sömmerska på Woolpower kommer du att sy både underställ och förstärkningsplagg i stretchiga material som består av en löst stickad mix av merinoull och syntet. Våra sömmerskor kontrollerar och godkänner själva alla kläder de syr för att sedan märka plaggen med sitt namn som ett kvalitetssigill. I och med att vi gör underställ och sockor hela vägen från garn till färdiga plagg kräver det att sömmerskorna kan hantera ett flertal olika maskiner. Kvalifikationer Vi ser gärna att du erfarenhet och intresse av någon typ av sömnad sedan tidigare men det är inte ett krav. Vidare trivs du i en producerande miljö med högt tempo. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, snarare än dina eventuella tidigare arbetslivserfarenheter. Du bör kunna tala och förstå svenska i tal och skrift. Vi söker ett flertal sömmerskor och urval kommer att ske löpande. Övrigt - Kollektivavtal TEKO/IF Metall - Sömnadstest genomförs - Provanställning / Tidsbegränsad anställning tillämpas - Arbetstiderna är dagtid (06:00-14:48), eftermiddag (15:30-24:00), natt eller 2-skift (dag/em). För frågor rörande tjänsten: kontakta Jane på [email protected] Se gärna över din skräppost regelbundet – vi har upplevt att de mejl vi skickar ibland hamnar i skräpposten. Alla som lämnar en ansökan får en bekräftelse på mottagen ansökan skickad till sig via mejl. About Woolpower Woolpower is one of Sweden's largest textile producers. We produce warm underwear and socks in wool, from yarn to finished garments. All production takes place in Sweden's mountain world, Östersund. From experience, we know what it takes to not freeze. Today we are about 100 employees, whose goal is to spread heat. By that we mean warmth both in the form of functional garments and to be a responsible company. Woolpower always works with sustainability in focus. A good working environment and a distancing from external environmental influences breeds good quality. Our clothes must be timeless, functional and maintain a very high quality in an effort to counteract wear and tear. The choice to keep all production locally in Östersund creates fewer links in the production chain to control. When you wear our clothes, you can therefore be sure that they have been made with responsibility for the nature around us and the work environment for those who work for Woolpower. Qualifications We would like to see experience and interest in some type of sewing in the past but it is not a requirement. Furthermore, you thrive in a productive environment with a high pace. We attach great importance to your personal qualities, rather than your possible previous work experience. We are looking for a number of seamstresses and selection will take place on an ongoing basis.

8 maj 2024
Sista ansökan:
25 oktober 2024