Överbibliotekarie

Sök bland 1 lediga jobb som Överbibliotekarie och börja ditt nya yrkesliv idag!

Överbibliotekarie

Uppsala universitetsbibliotek är ett av de främsta vetenskapliga biblioteken i Sverige och Norden. Biblioteket är en del av universitetets stödfunktioner med ansvar för att tillhandahålla informationsresurser för forskning, undervisning och lärande vid universitetet. Vid biblioteket finns ett betydande kulturarv och vi erbjuder studenter och forskare sällsynta/unika specialsamlingar. Hela bibliotekssektorn är i stark förändring och vi arbetar ständigt med att utveckla och tillgängliggöra våra samlingar på nya sätt, bland annat genom digital publicering och digitalisering. Vi vill även vara ett internationellt föredöme i att erbjuda studie- och forskarmiljöer, såväl fysiska som digitala. Under de senaste åren har biblioteket arbetat med att förändra organisation och arbetssätt för att möta utvecklingen inom bibliotekets olika områden. Detta genom att tillvarata medarbetarnas samlade kompetens samt genom att skapa tydliga band till olika campus-/disciplin-miljöer och den verksamhet som bedrivs där. Arbetsuppgifter  Överbibliotekarien leder verksamheten som består av ca 200 anställda med bred kompetens inom flera yrkeskategorier. Biblioteksledningen består av överbibliotekarie, biträdande överbibliotekarie, sju avdelningschefer samt en enhetschef på Almedalsbiblioteket.  Överbibliotekarien är direkt underställd rektor. Det finns en biblioteksnämnd som verkar för och följer upp universitetsbibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Bland annat fattar nämnden beslut om mål, övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och budget. https://www.uu.se/bibliotek Som överbibliotekarie har du ekonomi-, personal-, och resultatansvar för hela biblioteket. Du ansvarar vidare för att kärnuppdragen uppfylls vilka är att förvalta och förvärva och hållbart utveckla informationsresurser, förmedla kunskaper och färdigheter kopplat till informationsresurser och att föra ut Uppsala universitets vetenskapliga produktion till omvärlden och öka dess genomslag. Att kunna ställa kulturarvets bevarande och utveckling mot krav på digitalisering/effektivisering är en grannlaga uppgift som du också kommer att få ägna dig åt. Verka för att biblioteket ska ge bra stöd och service till studenterna och forskare är en självklarhet och något som också blir en stor del av rollen. Vidare är det viktigt att arbeta med att stödja utveckling mot öppen vetenskap. Som överbibliotekarie är du ledare och företrädare för en nyckelfunktion i en stor och komplex organisation. I det ingår att samarbeta med universitetsförvaltningen och fakulteter. I rollen är det därför viktigt att vara en trygg ledare som kan balansera olika intressen och perspektiv med bibehållen saklighet och gott omdöme. Vidare kräver rollen att du har en förståelse för säkerhets- och byggnadsfrågor. Kvalifikationskrav - en mycket god akademisk meritering inom relevant område i kombination med en dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet inom biblioteksverksamhet eller en annan bakgrund som Uppsala universitet bedömer som likvärdig - förtrogenhet med universitet som organisation, dess miljö, kultur, människor och mål - mycket god skriftlig och muntlig förmåga i svenska och engelska Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper så som att du är en kommunikativ och strategisk ledare som arbetar långsiktigt och målinriktat.  För att nå framgång i uppdraget är det avgörande att du är tydlig, prestigelös och att du kan leda en verksamhet med stabilitet, lugn och lyhördhet. Det är vidare viktigt att vara en flexibel och empatisk ledare som anpassar sitt ledarskap utifrån olika situationer. Vi kommer att göra en sammanvägd bedömning utifrån ovanstående krav. Önskvärt/meriterande i övrigt - Doktorsexamen är särskilt meriterande. - Erfarenheter av arbete i nationella och internationella sammanhang inom biblioteksväsendet, samt nätverk inom bibliotekssektorn är meriterande. - Språkkunskaper utöver svenska och engelska är meriterande. Om anställningen  Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: senior rekryteringskonsult Lotta Carlsson, [email protected], 073-075 23 25 Välkommen med din ansökan senast den 27 mars 2024, UFV-PA 2024/628. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

16 februari 2024
Sista ansökan:
27 mars 2024