Projektledare, offentlig verksamhet

Sök bland 5 lediga jobb som Projektledare, offentlig verksamhet och börja ditt nya yrkesliv idag!

Projektledare till ungdomsprojekt

SydostLeader är en ideell organisation som lyder under Jordbruksverket och arbetar med skärgård- och landsbygdsutveckling i 14 kommuner belägna i sydöstra Sverige. Genom Leadermetoden, där privat, ideell och offentlig sektor samarbetar, kan organisationer ansöka om stöd för utvecklingsprojekt. Vi söker nu en projektledare, till vårt ungdomsprojekt, som kan vara med och inspirera fler unga att delta i samhällsutvecklingen i sydost. Du ska tillsammans med ledningen för SydostLeader vara med och skapa ett nätverk för unga i sydost genom att besöka platser i vårt område, berätta om projektet och rekrytera medlemmar till nätverket. Tillsammans skapar ni sedan en plan för hur ni skall göra nätverket intressant och bli en stabil organisation i sydost. Du som projektledare brinner för samhällsutveckling och är kanske engagerad i en eller flera organisationer, gillar att träffa nya människor och skapa nya kontakter. Du är en inspirerande person som har lätt för att peppa andra. Du har tillgång till bil och har B-körkort. Du bör ha genomförandekapacitet, eget driv och administrativ förmåga. Det är en fördel om du har jobbat som projektledare eller i projektform innan, men det är inget krav. Anställningen är en projektanställning om 75% med start 2024-04-01 och pågår till 2025-03-31 Vi tar emot och handlägger ansökningar löpande men vill ha din ansökan senast 2024-03-04 Ansökan samt CV och personligt brev skickas till; [email protected] För information om projektet eller tjänsten kontakta SydostLeaders verksamhetsledare Susanna Bondesson. [email protected], 070-2312317.

21 februari 2024
Sista ansökan:
4 mars 2024
Projektledare inom förstudie, analys, kravställning på nytt ekonomisystem

För vår uppdragsgivare söker vi en erfaren Ekonom/Projektledare på konsultbasis 25-50%. Uppdraget är att, tillsammans med Intern projektledare, genomföra förstudie, behovsanalys och kravställning på nytt ekonomisystem för Malmö Stad. Uppdraget gäller ca 1 år med trolig förlängning i max 3 år till. Du blir anställd av Vega HR AB som uthyrd konsult. Då konsultuppdraget ska starta omgående önskar vi att du snarast ansöker med CV och personligt brev samt återkommer med löneanspråk och datum då du är tillgänglig. Bakgrund Om några år går avtalet för nuvarande ekonomisystem ut. Malmö Stad består av 15 separata förvaltningar och har cirka 27 000 anställda. I nuvarande systemlösning finns processer för: Huvudbok Redovisning och bokslut Kundfaktura Leverantörsfaktura Internfaktura Anläggningsredovisning E-handel Budget & Prognos Uppföljning Tid & Projekt Konsolidering (kommun och koncern) I dagsläget har stadens ekonomisystem ca 8500 användare. En förstudie har påbörjats under 2023 för att utreda förutsättningar för det fortsatta arbetet. Delar av dessa förutsättningar kommer att fortsätta utredas under 2024. Uppdragsbeskrivning Arbetet går nu in i nästa fas där slutskedet av förstudien skall bli klar. Behovsanalyser och kravställning som framgår nedan ska därefter genomföras beroende av vilka beslut som tas. Projektet ägs av stadskontoret, men kommer att involvera deltagare från stadens förvaltningar (t ex ekonomer, chefer, jurist, medarbetare på IT och inom informationssäkerhet) och eventuellt bolag. Staden har en intern huvudprojektledare men önskar att denne kompletteras med en extern projektledare. De båda projektledarna kommer att samarbeta i flertalet delar. Det kommer att göras tydliga avgränsningar mellan projektledarnas olika huvudansvarsområden. I projektet kommer det, förutom projektledarna, också att finnas styrgrupp, upphandlare, projektgrupp och olika referens- och arbetsgrupper. Initialt kommer en metodik och aktivitetsplan att arbetas fram. Detta görs som ett samarbete mellan projektledarna, men där huvudansvaret ligger på den externa projektledaren. Ansvar extern projektledare: Ge förslag på och ta fram metodik för projektet och tillhörande kravställning. Utifrån sin erfarenhet ge input på föreslagen projektorganisation. Ta fram den aktivitetsplan som ska/bör genomföras inom projektet för att nå uppställda mål. Utifrån sin erfarenhet bidra med omvärldsbevakning och marknadskännedom. Agera sakkunnig till de olika delprojekten och, med hjälp av sin expertkompetens inom området upphandling av ekonomisystem, stödja delprojekten i eventuella frågor och vägval. Med expertkompetens stödja projektet kring vilka strategiska vägval som kan behöva göras, samt vara rådgivande i dessa vägval. Se till att projektplan efterlevs. Konsulten ska redan från start ha mycket god marknadskännedom om dagens systemlösningar inom ekonomiområdet, vart utvecklingen är på väg samt dagsaktuell kompetens kring vilka systemlösningar som andra kommuner/regioner/privata större bolag använder sig av. Eftersom framtida avtal eventuellt kommer att sträcka sig över en relativt lång period är det av stor vikt att kravställningen görs på ett sätt som möjliggör att framtida lösning kan följa med i teknikutvecklingen. Malmö Stad ser det också som en fördel om offererad konsult har god kännedom om informationssäkerhet, dataskydd och GDPR och kan bidra med input inom dessa områden till stadens arbete. Vår kund ser också gärna att konsulten har god kunskap om olika strategier för anbudsutvärdering, vilket är en grund för att kunna ta fram rätt form på kravställning. Då uppdraget kommer att innebära många kontakter inom flera delar av staden (och eventuellt också externt) behöver konsulten ha en god samarbetsförmåga och vara kommunikativ. Det är mycket viktigt att konsulten är erkänt oberoende gentemot systemlösningar på marknaden. Inom Staden är svenska koncernspråk varför all dokumentation som tas fram inom projektet ska vara på svenska samt alla möten ska ske på svenska. Arbetet kommer att ske både digitalt och fysiskt med möten på plats i Malmö. Konsulter ska kunna delta fysiskt på dessa möten i Malmö. Exakt tid och omfattning för fysiska möten på plats planeras utifrån projektets arbete. Skallkrav Lång erfarenhet som projektledning med fokus inom ekonomisystem Dokumenterad erfarenhet av projektledningserfarenhet av olika ekonomisystem och kravställningsarbete kring detta. Spetskompetens inom ekonomisystem Dokumenterad erfarenhet kring upphandling i offentliga verksamheter. Meriterande Kunskap om förvaltning av ekonomisystem (vår kund behöver se över framtida möjligheter att förvalta system och detta är en viktig del i analysen, så att de vet vad som krävs för olika system). Uppdragets genomförande, tider och omfattning: Startdatum: 2024-02-26 Slutdatum: 2025-02-28 Option på förlängning: Option att förlänga avtalet finns på 36 månader med i övrigt oförändrade villkor. Avtalsförlängning kan ske vid flera tillfällen. Total avtalstid kan således bli upp till 4 år. Optionen kan då komma att avse nästa fas i projektet, vilket avser eventuell upphandling och/eller implementering. Option som nyttjas i detta avtal sker alltid till redan gällande villkor. Omfattning: Man estimerar 25%-50% under 2024. De är dock svårt att avgöra omfattningen på förhand och ett nytt estimat tas fram i samband med att aktivitetsplanen för projektet är fastställd. Omfattningen kan variera beroende på vilka beslut som tas. Omfattning per vecka kan ibland, utifrån projektets behov, vara mer eller mindre än detta. Vi ser att omfattningen i den initiala planeringsfasen kommer att vara större än 25%. Plats för genomförande: Malmö. Ersättningsform: Löpande timmar. Det utgår inte ersättning för resor eller restid.

20 februari 2024
Sista ansökan:
29 februari 2024
UNG projektledare till SydostLeader

SydostLeader är en ideell organisation som lyder under Jordbruksverket och arbetar med skärgård- och landsbygdsutveckling i 14 kommuner belägna i sydöstra Sverige. Genom Leadermetoden, där privat, ideell och offentlig sektor samarbetar, kan organisationer ansöka om stöd för utvecklingsprojekt. Vi söker nu en ung projektledare, mellan 18-29 år, som kan vara med och inspirera fler unga att delta i samhällsutvecklingen i sydost. Du ska tillsammans med ledningen för SydostLeader vara med och skapa ett nätverk för unga i sydost genom att besöka platser i vårt område, berätta om projektet och rekrytera medlemmar till nätverket. Tillsammans skapar ni sedan en plan för hur ni skall göra nätverket intressant och bli en stabil organisation i sydost. Du som projektledare brinner för samhällsutveckling och är kanske engagerad i en eller flera organisationer, gillar att träffa nya människor och skapa nya kontakter. Du är en inspirerande person som har lätt för att peppa andra. Du har tillgång till bil och har B-körkort. Du bör ha genomförandekapacitet, eget driv och administrativ förmåga. Det är en fördel om du har jobbat som projektledare eller i projektform innan, men det är inget krav. Anställningen är en projektanställning om 75% med start 2024-04-01 och pågår till 2025-03-31 Vi tar emot och handlägger ansökningar löpande men vill ha din ansökan senast 2024-03-04 Ansökan samt CV och personligt brev skickas till; [email protected] För information om projektet eller tjänsten kontakta SydostLeaders verksamhetsledare Susanna Bondesson. [email protected], 070-2312317.

19 februari 2024
Sista ansökan:
4 mars 2024
Hushållningssällskapet Halland söker projektledare med fokus på innovation

Vill du arbeta med utvecklingsprojekt för den gröna näringen? Tycker du det är spännande med innovation och trivs att arbeta i processer? Då kan detta vara tjänsten för dig. Om tjänsten Vi söker en projektledare med fokus på innovation inom gröna näringar. Du kommer att tillhöra gruppen Företag och innovation som arbetar med rådgivning och utvecklingsprojekt inom den gröna näringen. Placeringen är på Hushållningssällskapet Hallands gård Lilla Böslid söder om Halmstad. Om dig Vi söker dig som har erfarenhet från projektledning, projektarbete och projektfinansiering – kanske inom gröna näringar. Vi ser gärna att du har erfarenhet från processledning och processutveckling och har arbetat i projekt från idé till avslut. Vi tror att du gillar utveckling och samarbete och vill arbeta i projekt som är till nytta för den gröna näringen. Vi erbjuder På Hushållningssällskapet Halland gäller frihet under ansvar, många av våra medarbetare utvecklar både sig själva och sin tjänst över tid. Det bidrar också till en stor arbetsglädje, vi har kul på jobbet och de senaste åren har vi växt och fått fler kollegor. Vi arbetar inom flera områden som berör landsbygd och företagande. Vi har kunskap och kompetens inom exempelvis företag- och innovation, natur och vattenvård, miljö, klimat, fältförsök och odling. Vår vision är en framgångsrik landsbygd som är konkurrenskraftig, hållbar och utvecklande. Vi har kontor på två platser i Halland: Lilla Böslid, Eldsberga och Agrocenter, Falkenberg. Kvalifikationer: ​​Erfarenhet från projektledning, projektarbete, projektfinansiering Utbildning inom gröna näringar är ett plus Körkort B Frågor besvaras av Susanne Paulsson, gruppchef Företag och innovation Välkommen med din ansökan, men vänta inte. Intervjuer kommer ske löpande!

14 februari 2024
Sista ansökan:
10 mars 2024
Kampanjledare och medlemskoordinator för Miljöpartiet i Stockholms stad

Miljöpartiet i Stockholms stad söker en kampanjledare och medlemskoordinator till vårt medlemskansli. Vi kommer att vara tre personer som jobbar på medlemskansliet. Tjänsten innebär att du kommer planera och organisera det praktiska kampanjarbetet med övriga på medlemskansliet. Eftersom vi står inför en valrörelse inför EU-valet den 9 juni kommer du också att vara aktiv ute i valrörelsen. Dina huvuduppgifter kommer att vara: Dina huvuduppgifter kommer att vara: Samordna och planera utåtriktade kampanjaktiviteter Mobilisera medlemmar via till exempel sociala arrangemang och utbildningar Vara kansliets representant i styrelsens arbetsgrupper för samtal med väljare och medlemsutveckling Ansvara för vår del av medlemsregistret Kravprofil Du ska ha lätt för att möta och ha kontakt med andra människor. Du behöver vara påhittig, initiativrik och flexibel. Du behöver vara bra på att samarbeta men också kunna arbeta självständigt. Du är en problemlösare som får saker gjorda på ett noggrant och strukturerat sätt. Det är bra om du har förståelse för hur ideella organisationer fungerar samt om du har erfarenhet av att jobba med sociala medier. Högskoleutbildning är en merit. Anställningsvillkor Tjänsten är i form av en tillsvidareanställning på 50%. Provanställning tillämpas. Heltid 35 timmar/vecka. Tjänsten innebär oreglerad arbetstid. Vi erbjuder friskvårdstimme och friskvårdsbidrag. Lön enligt överenskommelse. Tillträde helst 1 april. Medlemskap i Miljöpartiet är inget krav men vi förutsätter att du sympatiserar med Miljöpartiets värderingar. Miljöpartiet vet att olika erfarenheter är utvecklande och bidrar till en modern och mänsklig arbetsplats. Vi välkomnar därför alla sökande oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation, etnisk bakgrund eller religiös tillhörighet. Mer information lämnas av chefen för medlemskansliet, Mårten Wallberg 0760-522788 och [email protected] Ansök senast 9 mars 2024 till [email protected]

13 februari 2024
Sista ansökan:
14 mars 2024