Malmö kommun jobb

Lediga jobb hos Malmö kommun

Socialsekreterare till Barn och familj Norr Öster

Ref: 20241305 Är du redo för nästa utmaning? Vill du tillsammans med engagerade kollegor bidra till att göra skillnad för utsatta barn och unga i Malmö? Har du dessutom några års erfarenhet av myndighetsutövning eller socialt arbete med inriktning på barn och unga är just du personen vi söker! Malmö stad och Arbetsmarknad- och socialförvaltningen satsar på att bli Sveriges bästa socialtjänst genom att ge medarbetarna de bästa förutsättningarna för att utföra ett socialt arbete med hög kvalitet för stadens invånare. Vi har ett brett utbud av intern öppenvård för att kunna skräddarsy behandlingsmodeller efter behov.  Hos oss i Malmö stad erbjuds du: • Goda möjligheter till löpande kompetensutveckling så att du kontinuerligt fortsätter utvecklas i din roll som socialsekreterare. • Erfaren personal har bland annat fått möjlighet att gå en utbildning i ADBB. • Ett nära tillgängligt ledarskap • Medhandläggarskap • Genomarbetade rutiner och kärnprocesser som ett stöd i arbetet. • Flexibel arbetstid • Semesterväxling • Friskvårdsbidrag Arbetsuppgifter Som utredande socialsekreterare för Barn och familj (0–18 år), inriktning miljö, arbetar du med att utreda barns och deras föräldrars behov av insatser, både enligt SoL och LVU. Ditt huvudsakliga uppdrag innebär att bedriva utredningar samt att genomföra uppföljningar och omprövningar av insatser. I utredningsarbetet ingår även samverkan med barnets nätverk och att bedriva motivationsarbete med familjen. Arbetet innebär ett kvalificerat utrednings- och uppföljningsarbete, som präglas av ett gott bemötande, välgrundade beslut och hög rättssäkerhet och innebär stor variation och omväxling. Vi värdesätter barn och föräldrars synpunkter och åsikter och vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i sina utredningar och uppföljningar. Kvalifikationer Du behöver ha socionomexamen och vara genuint intresserad av att möta barn och föräldrar i svåra livssituationer. Att ha hög integritet men samtidigt vara inkännande, att kunna se helheten och att ha en uppriktig vilja att göra ditt yttersta för att tillsammans med dina kollegor bidra till en bättre tillvaro för barn och unga är grundläggande krav för arbetet. Att använda sig själv som redskap i arbetet innebär att du behöver ha en mycket god kommunikativ förmåga samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift. Du som söker har en god samarbetsförmåga och trivs i en arbetsroll som innebär mycket samarbeten såvål inom den egna arbetsgruppen som med andra verksamheter och myndigheter. Du har god förmåga att skapa och underhålla relationer till barn, unga och deras familjer, och är mån om att vara lyhörd och lyssna in personen du möter för att skapa en god kontakt. Som person är du även ansvarstagande och har en god förmåga till struktur som gör att du effektivt kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Samtidigt behöver du ha ett lösningsfokuserat förhållningssätt och lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter. För att trivas i tjänsten ser vi att du är trygg och stabil i dig själv, samt att du har förmågan att bibehålla ett realistiskt perspektiv och fokusera på rätt saker även i pressade situationer. Vi ser att du bör ha minst 3 års erfarenhet av socialt arbete efter examen. Följande är meriterande: • Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning inom området Barn och familj enligt SoL och LVU • Erfarenhet av myndighetsutövning inom andra områden inom socialtjänsten • Annan erfarenhet av socialt arbete rörande barn och unga • B-körkort • Kunskaper i andra språk än svenska och engelska Om arbetsplatsen Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden: Utredning och Insats.  Inom avdelning Utredning finns idag 3 enheter med totalt 14 sektioner som arbetar med utredning inom Barn och familj med fokus på miljöärenden (0-18 år). Varje sektion består av en sektionschef, en förste socialsekreterare och ca 10–14 utredande socialsekreterare. Vi rekryterar nu socialsekreterare till Utredning område Norr/Öster.   Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad! Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidaretjänster samt vikariat Omfattning: Heltid Antal tjänster: 3 Tillträde: Enligt överenskommelse Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Du behöver vid intervjutillfället visa upp examensbevis och innan anställning id-handling samt utdrag ur Polisens belastningsregister. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Facklig kontakt Vision Malmöavdelningen Facklig kontakt 040-304 830 [email protected]   Akademikerförbundet SSR, Malmökansliet Facklig kontakt 040-34 51 14 [email protected]

13 juni 2024
Sista ansökan:
12 juli 2024
Projektledare drogförebyggande arbete till Pauliskolan

Ref: 20241272 Arbetsuppgifter Till Pauliskolan söker vi två projektledare som under läsåret 24/25 kommer att arbeta med skolans drogförebyggande arbete. Du kommer att leda projekt från start till mål, arbeta med olika intressenter och säkerställa att insatserna är evidensbaserade och ändamålsenliga.  I rollen ingår att planera och genomföra drogförebyggande aktiviteter på skolan och du kommer att arbeta med elever på gruppnivå. Fokus ligger på att möta eleverna där de befinner sig och stödja och motivera dem genom inkludering i skolans verksamhet. Därutöver ingår även att stödja vårdnadshavare till elever som hamnat i utanförskap. Som projektledare kommer du att utbilda och coacha skolans personal i deras arbete med relationsbyggande och förebyggande arbete. Du kommer att arbeta nära elevhälsan, polisen, socialtjänsten, vårdinrättningar och andra relevanta aktörer för att utveckla och implementera strategier för drogförebyggande arbete. I arbetet ingår även att följa projektplaner och säkerställa en god systematik i arbetet.   Kvalifikationer För tjänsten krävs att du har: • Relevant eftergymnasial utbildning (minst 120hp eller 2-årig yrkesutbildning) • Erfarenhet av arbete med trygghetsskapande aktiviteter på skola • Erfarenhet av att arbeta med ungdomar som hamnat i utanförskap • Erfarenhet av samverkan med olika aktörer och myndigheter som polisen, socialtjänsten • Mycket god digital kompetens • Mycket god svenska i tal och skrift Det är meriterande om du har:  • Kunskap om lagstiftning och policyer relaterade till folkhälsa och drogförebyggande arbete. • Goda kunskaper i engelska Vi söker dig som är trygg i din arbetsroll, har ett professionellt förhållningssätt och arbetar självständigt och målinriktat i relation till uppdraget. Som person värdesätter du olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Du har förmåga att ta med detta i beräkningen när beslut fattas och handlingssätt väljs. I rollen har du många kontaktytor, vilket kräver att du har en välutvecklad förmåga att bygga goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor och externa aktörer. Vidare är du lyhörd, tydlig och kan målgruppsanpassa din kommunikation.  Om arbetsplatsen Pauliskolan är Sveriges första tekniska läroverk från 1853. Idag är skolan en av de modernaste bakom den klassiska fasaden är allt 2000tal. Den fleråriga satsningen på digitala verktyg i undervisningen bidrar till att vi är ledande inom ny pedagogik. Skolans devis är: Kunskap är makt - makt att forma din framtid.  Pauliskolan erbjuder de högskoleförberedande programmen naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik, samt yrkesprogrammet barn- och fritidsprogrammet. I Pauliskolan ingår även Bernadottegymnasiet som är en profil på samhällsvetenskapligt program med inriktning mot uniformsyrken. Vårt fokus ligger på att väl rusta våra elever för att möta framtiden i fortsatta studier och arbete.  Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida malmo.se/pauliskolan  Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1600 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande. Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.  Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Projektanställning till och med 2025-06-19   Omfattning: Heltid Antal tjänster: 2 Tillträde: 2024-08-09  Övrigt Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623 Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

13 juni 2024
Sista ansökan:
27 juni 2024
Speciallärare åk 7-9 till Rönnenskolan

Ref: 20241311 Arbetsuppgifter Nu har du chansen att söka tjänst som speciallärare på Rönnenskolan! Vi söker en speciallärare till Rönnenskolan som vill vara med och utveckla skolan till Varje elevs bästa skola för våra elever! Tjänsten som speciallärare på Rönnenskolan innebär både att undervisa elever och att göra pedagogiska utredningar. I tjänsten ingår i första hand att planera och genomföra undervisning för elever i behov av särskilt stöd och tillsammans med övrig personal göra kartläggningar och vid behov ta fram handlingsplaner. I tjänsten ingår till viss del utredning av särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram samt uppföljningar av det insatta stödet. Som speciallärare verkar du för att eleverna ska få en så god utveckling som möjligt, såväl kunskapsmässigt som socialt, samt påverkar aktivt och stimulerar eleverna till att utvecklas så långt som möjligt för att nå målen. Du blir en del av vårt elevhälsoteam som idag består av specialpedagoger, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, elevkoordinatorer och skolpersonal. Specialläraren är ett stöd till ledningen i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd och medverkar i verksamhets- och metodutveckling.   Kvalifikationer Det är ett krav att du är legitimerad grundskollärare och meriterande om du har speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv och läsutveckling. Det är meriterande om du har arbetat på högindexskolor och har svenska som andraspråk i din utbildning. Du är engagerad och professionell i din yrkesroll och du bidrar till utveckling i verksamheten på olika nivåer utifrån din profession. Du tycker om att samarbeta i team, har lätt för att möta andra människor, men kan också arbeta självständigt. Vidare har du insikt och kunskap inom skolutveckling och om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i ditt dagliga arbete. Du har en förvärvad kunskap och erfarenhet av undervisning som speciallärare och är van vid och har kännedom om att arbeta med relevanta digitala verktyg. Vi söker dig som drivs av att vara med och utveckla skolans verksamhet för att vi ska nå så långt som möjligt med varje elevs utveckling och lärande. Du är både modig och lyhörd samtidigt som du har en god förmåga att arbeta i team med olika yrkeskompetenser. Du har hög professionalitet i din yrkesroll och har en mycket god kommunikativ förmåga. Vi ser fram emot din ansökan!  Om arbetsplatsen Vi är en liten högstadieskola med 200 elever. Vi arbetar kollegialt och tror på styrkan i att arbeta tillsammans. Rönnenskolan ingår i Rönnens rektorsområde tillsammans med Rönnens resursskola. Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: 2024-08-08 Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

13 juni 2024
Sista ansökan:
27 juni 2024
Grundlärare fritidshem i hemkunskap till Hermodsdalsskolan

Ref: 20241310 Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är grundlärare med inriktning fritidshem och huvudämne hemkunskap till Hermodsdalsskolans anpassade grundskola! Vi söker dig som vill vara med och samordna samt utveckla det pedagogiska arbetet på fritidshemmet. Du arbetar för att skapa en fritidsverksamhet som präglas av en god pedagogisk miljö som låter elevernas intresse och nyfikenhet stå i centrum. Tillsammans med dina kollegor på grundskolans fritidshem arbetar du med att skapa strukturer för en inkluderande fritidsverksamhet med stimulerande lärmiljöer för att ge förutsättningar för alla barn att utvecklas så långt som möjligt. Din planering utgår från läroplanen och våra styrdokument. I dina arbetsuppgifter ingår det också att samverka i klass under skoldagen tillsammans med speciallärare, förskollärare och elevassistenter. På eftermiddagarna arbetar du på fritidshemmet. Värdegrundsarbetet har särskilt stor vikt under skoldagen och vi jobbar enligt tanken att alla elever kan och ska lyckas! Utöver detta kommer din tjänst att innehålla undervisning i hemkunskap för ämnesklassen. På Hermodsdalsskolan ser vi varje elev! Vi arbetar med nära relationer till såväl elever som vårdnadshavare och genom regelbundna resultatdialoger där vi analyserar vilka delar eleverna har kvar att arbeta med för att nå målen anpassar vi undervisningen till varje elev. Det språkutvecklande arbetet genomsyrar alla skolans ämnen. Kvalifikationer Du som söker är legitimerad grundskollärare med inriktning fritidshem med huvudämne hemkunskap. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat på anpassad grundskola. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö för våra elever under hela deras skoldag. Vi ser även att du kan individanpassa efter elevernas olika behov och utmanar elever att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och du arbetar effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Intervjuer sker löpande! Välkommen med din ansökan! Om arbetsplatsen Hermodsdalsskolan är en F-9-skola med både grundskola och anpassad grundskola. På grundskolan går det 510 elever och på anpassad grundskolan 23 elever. Vi arbetar med nära relationer till såväl elever som vårdnadshavare och genom regelbundna resultatdialoger anpassar vi undervisningen till varje elev. Kännetecknande för oss är grundsynen att alla elever kan och ska lyckas. Vi analyserar, följer upp och utvärderar varje elevs utveckling. Om något inte fungerar gör vi om för att eleven ska lyckas. Detta innebär en verksamhet i konstant förändring och du behöver trivas i såväl ett högt tempo som snabba förändringar kopplat till varje enskild elevs behov. Vi står för ett elevnära skolledarskap som bland annat blir synligt genom de verksamhetsrundor skolledningen går varje vecka och i de elevintervjuer vi genomför med varje årskurs. Hermodsdalsskolans fritidsverksamhet har 120 elever och präglas av en god pedagogisk miljö som låter elevernas intresse och nyfikenhet stå i centrum. Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: 2024-08-12  Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

13 juni 2024
Sista ansökan:
27 juni 2024
Lärare i bild och media till Malmö latinskola

Ref: 20241275 Vi på Malmö latinskola söker en lärare för undervisning i bild och media. Jobba med oss och var med och bidra till Malmöbornas och samhällets framtid. Arbetsuppgifter Som lärare arbetar du för att eleverna ska utveckla sin fulla potential – både kunskapsmässigt och socialt. Du stödjer, motiverar och stimulerar varje elev till att uppfylla kunskapskraven utifrån sina förutsättningar. I ditt arbete ingår planering, undervisning och bedömning samt utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten, i enlighet med skolans styrdokument. Vi är en lärande organisation som främjar kunskapsutbyte, där du befinner dig i en miljö som genomsyras av kollegialt lärande och utveckling. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa en god lär- och arbetsmiljö för såväl elever som personal. Du är även med och bidrar till kvalitets- och utvecklingsarbetet på skolan. Kvalifikationer Krav:  • lärarlegitimation  • behörighet att undervisa i bild och media på gymnasienivå • vana att använda digitala verktyg för kommunikation och pedagogik • mycket god svenska i tal och skrift. Meriterande: • behörighet att undervisa i ytterligare ämne på gymnasienivå • erfarenhet av undervisning i bild och media • erfarenhet av undervisning eller pedagogiskt arbete. Vi söker dig som är trygg i lärarrollen och som skapar goda förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. Du anpassar undervisningen efter elevens och gruppens förutsättningar och förkunskaper genom ett kreativt förhållningsätt och en mycket god pedagogisk förmåga. Ditt arbetssätt präglas av god struktur och du prioriterar och organiserar uppgifter effektivt. Därtill bidrar du till goda samarbeten och du kommunicerar öppet, tydligt och lyhört med din omgivning. Om arbetsplatsen "Det är våra ungdomar som ska ta över världen och vi får bidra till deras utveckling"    Malmö latinskola kännetecknas av nyfikenhet, respekt, lust att lära och lust att utmanas. Vi är en skola med ca. 1200 elever som rustar varje elev mer än för stunden och där eleven får verktyg för att söka sig vidare i ett komplext kunskapssamhälle. Vi tycker därför att det är viktigt med djupa ämneskunskaper för att eleven ska få en stabil grund att stå på. Malmö latinskola är en skola där man vågar prestera, vågar misslyckas och vill försöka igen. Fantasi och kreativitet ges ett stort och självklart utrymme. På Malmö latinskola är ny teknik naturligt integrerad i verksamheten. Examensmålen ska styra skolan i hög utsträckning och påverka undervisningen inom ämnena och kurserna. Programarbetslagen är grunden för samarbete över ämnesgränserna och ett viktigt inslag för att man som elev på Latinskolan skall känna en hög grad av identifikation med det program man går på. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida malmo.se/latin    Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi utvecklar och driver stadens gymnasie- och vuxenutbildning. Hos oss får unga och vuxna Malmöbor möjlighet att växa och nå sina mål genom livslångt lärande. Men vårt uppdrag sträcker sig även bortom klassrummens väggar. Vi är runt 1600 medarbetare som tillsammans skapar möjligheter för Malmöborna att leva ett aktivt, meningsfullt liv – och få en trygg och hållbar framtid. Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.  Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidareanställning Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: Enligt överenskommelse Information om rekryteringsprocessen In den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval men tjänsten kommer tillsättas först efter sista ansökningsdag.  Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Övrigt Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623 Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

13 juni 2024
Sista ansökan:
27 juni 2024
Grundskollärare åk 7-9 i SVA/EN till Hermodsdalsskolan

Ref: 20241309 Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som är lärare i ämnena svenska som andraspråk och engelska för årskurs 7-9 till Hermodsdalsskolan!  Utöver planering och genomförande av undervisning kommer du också att vara ansvarig mentor för en klass på högstadiet. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar för en grupp elever och du informerar och håller elevens vårdnadshavare underrättade om elevens kunskaps- och sociala utveckling. Du samarbetar med elevkoordinatorer för att ni tillsammans ska utmana eleverna att ta egna initiativ, utveckla sina intressen och ta ansvar för sig själv och andra. Du kommer att ingå i arbetslag 7-9 med många duktiga och drivna kollegor som stöttar varandra och som alla samarbetar för att nå bästa möjliga resultat, för varje enskild individ. Skolan har en gemensam klassrumsstruktur som är utformad av skolans pedagoger för att skapa en tydlig pedagogisk struktur för varje lektion. Det språkutvecklande arbetssättet genomsyrar alla skolans ämnen. På Hermodsdalsskolan ser vi varje elev! Vi arbetar med nära relationer till såväl elever som vårdnadshavare och genom regelbundna resultatdialoger där vi analyserar vilka områden eleverna har kvar att arbeta med för att nå målen anpassar vi undervisningen till varje elev. Hermodsdalsskolan arbetar utifrån att alla elever kan och ska lyckas! Tillsammans skapar ni bästa möjliga förutsättningar för varje elevs bästa skola. Kvalifikationer Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot årskurs 7-9 i svenska som andraspråk och engelska. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du bör ha en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Du har en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.  Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg.  För att passa som lärare hos oss är det viktigt att du har ett relationellt ledarskap, arbetar utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, är flexibel, har god samarbetsförmåga och lösningsfokuserad. Vi ser fram emot din ansökan! Om arbetsplatsen På Hermodsdalsskolan ser vi varje elev! Hermodsdalsskolan är en F-9-skola med ca 500 elever. Vi arbetar med nära relationer till såväl elever som vårdnadshavare och genom regelbundna resultatdialoger anpassar vi undervisningen till varje elev. Vi står för ett elevnära skolledarskap som bland annat blir synligt genom de verksamhetsrundor skolledning går varje vecka och i de elevintervjuer vi genomför med varje årskurs. På Hermodsdalsskolan finns även en anpassad grundskola med fyra klasser, tre ämnesområdesklasser och en ämnesklass. Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: 2024-08-08 Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

13 juni 2024
Sista ansökan:
27 juni 2024
Elevassistent till Videdalsskolans synverksamhet

Ref: 20241307 Arbetsuppgifter Som elevassistent arbetar du med en eller flera elever/grupper av elever i synverksamheten. Du är delaktig i planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet med elever under ledning av ansvarig pedagog i enlighet med sitt uppdrag. Elevassistenten bidrar till att främja elevernas utveckling. I uppdraget kan ingå omvårdnad av enskilda elever och/eller arbete med elever med fysiska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Arbetet som elevassistent innebär varierade arbetsuppgifter utifrån det enskilda uppdragets karaktär. Samverkan sker med andra yrkesgrupper och funktioner.  Kvalifikationer Du som söker har en godkänd gymnasieutbildning. Har du en godkänd gymnasieutbildning inom barn och fritid alternativt inom vård och omsorg ser vi det som meriterande. Tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga med synnedsättning är ett krav. Det är vidare meriterande om du har en utbildning inom SPSM ”Att möta elever med lindrig, måttlig eller svår synnedsättning”. Har du erfarenhet av att ha arbetat som elevassistent i grundskola ser vi det som meriterade. Vidare är det meriterande om du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med Abakus, CCTV, punktskriftsdisplay, JAWS, Tango Touch, Textview och talsyntes. Kunskap i CPS är också meriterande. God kunskap i tal och skrift krävs. Du ska kunna vara en trygg person och förebild för eleverna och arbeta för att öka social delaktighet och vara ett stöd för dem i att ta del av sitt sammanhang i skolan och socialt med klasskamrater och lärare. Vidare behöver du vara säker i hur du kommunicerar med eleverna så att de kan känna en trygghet i att de förstår dig och att de blir förstådda. Du behöver ha vana av att möta elever med olika sorters behov av stöd och därigenom ha förståelse och förmåga att använda olika sätt att bemöta dem, allt utifrån deras behov. Du behöver ha en förmåga att omvandla material och skoluppgifter till det format som eleven behöver för att kunna ta del av det. Vidare behöver du kunna skapa trygghet för vårdnadshavarna, att deras barns omfattande behov blir tillgodosett i skolan. Välkommen med din ansökan! Om arbetsplatsen Videdalsskolan är en F-9 skola med tillhörande fritidshem. Vi har även en anpassad grundskola, synverksamhet och autismgrupp. På Videdalsskolan arbetar vi med trygghet, respektfulla relationer och undervisningens kvalité i fokus. På så sätt får vi en effektfull organisation för att nå varje elevs bästa skola. På Videdalsskolan är vår mångfald vår styrka. Vi är som ett Malmö i miniformat. Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb   Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare  Omfattning: Heltid  Antal tjänster: 1 Tillträde: 2024-08-08 Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

13 juni 2024
Sista ansökan:
27 juni 2024
Grundlärare i fritidshem till Mellanhedsskolan

Ref: 20241268 Arbetsuppgifter Nu söker vi på Mellanhedsskolan en grundlärare i fritidshem med behörighet att undervisa i musik och/eller idrott! Du kommer tillhöra vårt arbetslag på fritids mot åk F-3 och blir en del av ett härligt gäng som strävar för varje elevs bästa skola! Du leds av en chef som ansvarar för fritidshemmet och arbetslaget F-3. Ledarskapet är tillitsbaserat och ställer höga krav inom ramen för lösningsfokus och eget ansvar. Som grundlärare i fritidshem hos oss planerar och genomför du undervisningen samt bedömer eleverna i vårt fritidshem. Utifrån läroplan och styrdokument skapar vi tillsammans en trygg miljö i fritidshemmet som syftar till att stärka våra elever i såväl deras kunskapsutveckling som i deras personliga utveckling samtidigt som de får en meningsfull fritid. I fritidshemmet strävar vi också efter att främja allsidiga kontakter, social gemenskap och stärka grupprelationer. Under tiden våra elever går i skolan samverkar du med vår skolpersonal och det kan också bli aktuellt att du själv bedriver undervisning i ett eller flera ämnen under elevernas skolgång. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter våra elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras individuella behov! Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och med behörighet att undervisa i musik och/eller idrott. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dessa i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen. Har du tidigare erfarenheter och engagemang för rollen som rastvärd ses det som meriterande. Din undervisning är modern och utifrån evidensbaserad forskning utvecklar du ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du de senaste åren har arbetat inom fritidshemmets verksamhet. Det är nödvändigt att du behärskar svenska i tal och skrift.  Välkommen med din ansökan!  Om arbetsplatsen Mellanhedsskolan har för närvarande en verksamhet för elever i förskoleklass till och med årskurs 8, samt anpassad grundskola för årskurs 1-9. Det går cirka 930 elever på skolan. Skolan utökas successivt för att läsåret 2024/2025 bli en fullskalig F-9-skola. Hösten 2022 tog Mellanhedsskolan över lokalerna som tidigare var Slottstadens skola. Vi har idag verksamhet på två skolenheter. Mellanheden 1 har verksamhet för årskurs F-3 medan Mellanheden 2 (före detta Slottsstadens skola) har verksamhet för årskurs 4-8. Vi är varandras goda arbetsmiljö, men som skolledning har vi ett särskilt ansvar och följer regelbundet upp såväl arbetsbelastning som undervisningskvalitet i individuella medarbetardialoger. Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!  Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: 2024-08-12  Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

12 juni 2024
Sista ansökan:
27 juni 2024
Skoladministratör till Stenkulaskolan

Ref: 20241302 Arbetsuppgifter Nu söker vi förstärkning till Stenkulaskolans expedition! Som skoladministratör har du en viktig roll på skolan då du har kontakt med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du arbetar tillsammans med administrativ chef på skolan och utgör ett nära administrativt stöd till skolledningen. I dina arbetsuppgifter som skoladministratör hos oss på Stenkulaskolan ingår att arbeta med skoladministrativa arbetsuppgifter kring våra 570 elever och vår personal. Du är skolans ansikte utåt och ses som "spindeln i nätet". Du samarbetar med all personal på ett lösningsfokuserat vis som håller hög kvalité. En viktig del i arbetet är att se över arbetssättet, utveckla och öka kvaliteten inom området och effektivisera arbetet, allt för att skapa de bästa förutsättningarna för det pedagogiska uppdraget. Du trivs med att arbeta flexibelt och lösningsfokuserat i vår öppna rektorsexpedition. Expeditionen är välbesökt av såväl personal, elever samt vårdnadshavare och genom ditt goda, lågaffektiva bemötande bidrar du till det inkluderande klimatet som gör Stenkulaskolan till en välkomnande plats. Kvalifikationer Vi söker dig som har minst tre års gymnasieutbildning samt erfarenhet av arbete i skolmiljö. Du som söker har erfarenhet av administrativt arbete och det är ett krav att du behärskar program som Platina, Dexter, Extens samt Unikum. Har du även erfarenhet av pedagogiskt arbete och TAKK ser vi det som meriterande. Det är också meriterande om du har ytterligare administrativ, ekonomisk eller personaladministrativ utbildning eller någon IT-teknisk utbildning. Vi på Stenkulaskolan har en stor central autismverksamhet samt en hörselverksamhet och vi arbetar inkluderande. För att lyckas riktigt bra i sitt arbete på vår skola krävs det att man har erfarenhet av och kompetens att möta barn med NPF, oavsett vilken roll man har på skolan. Som person förstår du vikten av att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är strukturerad och välorganiserad, kan leda dig själv och vågar tänka nytt. Du ser helheten och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens. Stor vikt läggs vid den personliga lämpligheten. Du har goda kunskaper i svenska och engelska språket och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Kan du fler språk än så, är det en klar fördel, då många av våra elever samt vårdnadshavare har annat modersmål än svenska. Om arbetsplatsen Vill du vara med och göra skillnad på riktigt för att förändra världen? På Stenkulaskolan jobbar vi med inriktningen att göra världen till en bättre plats. Detta sker genom ett inkluderande förhållningssätt där vi ser till hela barnet och fokuserar på lärande, välbefinnande och likvärdighet. För oss är skolan ingen institution utan en del av samhället och en pusselbit för framtiden. Vi är en Apple Distinguished School och arbetar således mycket digitalt för att kunna inkludera fler barn och förenkla vardagen för såväl barn som vuxna på skolan. Vår skola är en F-9 skola med inkluderande hörselverksamhet samt central autismverksamhet. Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: Snarast/Enligt överenskommelse Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

12 juni 2024
Sista ansökan:
26 juni 2024
Grundskollärare åk 3-9 i textilslöjd till Lindeborgsskolan

Ref: 20241303 Arbetsuppgifter Nu söker vi dig som drivs av att utbilda våra elever i textilslöjd och som ser att för att få bästa möjliga resultat är relation en viktig faktor. Du ingår i ett team med fyra slöjdlärare där ni tillsammans planerar och ansvarar för våra elevers utbildning och utveckling. Ditt arbete förankrar du i forskning och beprövad erfarenhet. Tillsammans arbetar vi på Lindeborgsskolan med att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev att utvecklas i en trygg och tillitsfull miljö. Du kommer att undervisa elever i grundskolans åk 3-9 i ämnet slöjd, med inriktning textil, och utmanar elever att ta egna initiativ och utveckla sina förmågor. Hos oss på Lindeborgsskolan erbjuds du att vara med att forma en skola för alla, där vi genom kollegialt arbete utvecklas tillsammans. Du kommer att ledas av en chef som värdesätter egna initiativ, vilja till utveckling, relationssökande arbetssätt och en förmåga att tydligt leda dina elever i sitt lärande. I ditt uppdrag kommer det att ingå mentorskap. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras utveckling, lärande och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom bland annat regelbundna utvecklingssamtal.  Kvalifikationer Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk  3-9  i ämnet textilslöjd. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande.  Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.   Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Du har lätt för att skapa hållbara relationer till våra elever och du är en tydlig ledare i klassrummet som arbetar aktivt med leding och stimulans. Du trivs med att arbeta nära dina kollegor och att vara en aktiv del av våra elevers lärande. Välkommen med din ansökan! Om arbetsplatsen Hos oss på Lindeborgsskolan arbetar knappt 90 medarbetare och här går nästan 740 elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Våra medarbetare arbetar för goda hållbara relationer och ett professionellt förhållningssätt med elevens lärande i fokus. Vi är engagerade, kunniga och trivs med att arbeta och utvecklas tillsammans. Vi vill att all vår personal och alla våra elever ges möjlighet till individuell utveckling som bidrar till att stärka både jaget och laget. Därför har vi kontinuerlig kompetensutveckling där vi använder varandras eller andras kompetenser. Det gör att arbetet hos oss på Lindeborgsskolan är stimulerande och omväxlande. Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola! Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb Information om tjänsten Anställningsform: Tillsvidare Omfattning: Heltid Antal tjänster: 1 Tillträde: 2024-08/Enligt överenskommelse Övrigt Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.  Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

12 juni 2024
Sista ansökan:
26 juni 2024