Lunds Universitet jobb

Lediga jobb hos Lunds Universitet

Forskningsingenjör inom maskininlärning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av arbetsplatsen Tjänsten är placerad vid Matematikcentrum, som består av omkring 150 lärare, forskare och doktorander. Institutionens medarbetare deltar i forskarutbildning och forskningsaktiviteter inom många olika områden av matematiken. Du kommer att tillhöra Avdelningen för datorseende och maskininlärning.   Arbetsuppgifter Målet med anställningen är att under en begränsad tid förse Avdelningen för Datorseende och maskininlärning på Matematikcentrum med kompetens inom maskininlärning och diagnosticering av bröstcancer med relevans för pågående forskning.  Tjänsten omfattar arbete i projektet ”Breast Cancer Diagnostics in Low-Resource Settings Using Point-of-Care Ultrasound and Deep Learning”, som finansieras av eSSENCE. Undervisning på grundnivå och avancerad nivå i maskininlärning kan komma att ingå. Forskningsdelen handlar om att stödja ett pågående utvecklingsarbete av en maskininlärningsbaserad modell för diagnosticering av bröstcancer utifrån ultraljudsbilder. Framförallt stöd vid insamling av relevant data i sjukhusmiljö, utvärdering av modellen i ett kliniskt sammanhang, samt vidareutveckling av maskininlärningsmodellen med fokus på osäkerhetsskattning.    Kvalifikationer Krav för anställningen: - Civilingenjörsexamen eller motsvarande - Kunskaper och erfarenhet inom maskininlärning och deep learning - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift Meriterande för anställningen: - Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå - Erfarenhet av arbete i sjukhusmiljö - Viss erfarenhet av forskning Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, initiativförmåga och självständighet samt hur sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms kunna komplettera och stärka samarbetet inom avdelningen.   Vi erbjuder Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.   Övrigt Tidsbegränsad anställning. Högst sex månader under vår/sommar 2024. Önskvärt startdatum: 2024-03-15 eller enligt överenskommelse.   Så här söker du Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du öns-kar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Välkommen med din ansökan! LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

23 februari 2024
Sista ansökan:
8 mars 2024
Postdoktor i mätning av droppstorlek och temperatur i spraysystem

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av arbetsplatsen Avdelningen för förbränningsfysik är väl etablerad och internationellt erkänd som  framstående inom mätning och utveckling av förbränningsapplikationer relaterade till motorer för mark- och flygfarkoster samt energiproduktion. Institutionen för fysik bedriver forskning inom en lång rad områden tillsammans med andra avdelningar inom tekniska och naturvetenskapliga fakulteterna. Vår forskningsanläggning byggdes 2001 och stöder för närvarande arbetet med cirka 50 forskare. Combustion physics Särskild ämnesbeskrivning Det föreslagna forskningsarbetet består i att bestämma storleken, hastigheten och temperaturen hos droppar som genereras av atomiserande spraysystem. Detta görs med hjälp av avancerad bildbehandling och laserbaserad diagnostik. Två typer av flöden kommer att undersökas: 1) ”Spray drying” -injektor som körs under normala förhållanden med vatten. 2) ”Spray drying” -injektorer som körs vid hög temperatur med diverse vätskor Arbetsuppgifter I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Driftförhållandena i detta forskningsarbete kommer att fokusera på användningsområden för ”spray drying” och kommer att definieras av Tetra Pak. Mätningarna av droppstorlek (genom LIF/Mie -tekniken) och temperatur (genom LIF-termometri med två våglängder) kommer att baseras på en kombination av respektive teknik med Structured Laser Illumination Planar Imaging (SLIPI). Mätningar av vätskedynamik kommer att genomföras med en teknik baserad på höghastighetsavbildning av bakåtspridning och detektion av bakåtriktad LIF. Både makroskopisk avbildning (med synfält i storleksordningen ~12 cm för kvantitativa mätningar) och mikroskopisk avbildning (med synfält i storleksordningen ~5 mm för dynamisk avbildning) kommer att användas under projektet. Arbetsuppgifterna innefattar även: Forskning inom ämnesområdet Samarbete med Tetra Pak:s industri Hjälp till och handledning av doktorander Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Övriga krav: Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift Doktorsexamen inom ämnesområdet. Omfattande kunskap om temperaturmätning och storleksmätning av partiklar/droppar med hjälp av laserbaserad diagnostik. Förmåga att självständigt utforma och genomföra experimentella forskningsprojekt relaterade till tvåfasflödessystem. Bred kompetens och kunskap inom värmeöverföring och vätskemekanik är viktigt för detta projekt. God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet. Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning: God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. Pedagogisk förmåga. Övriga meriter (ex.): Erfarenhet av temperaturmätningar med temperaturkänsliga färgämnen. Erfarenhet av laserdiagnostik för mätning av droppstorlek. Erfarenhet av laboratoriearbete relaterat till tvåfasflöden. Goda kunskaper i programmering och bildanalys. Tidigare vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Vi erbjuder Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.  Övrigt Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. Så här söker du Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: Att söka en läraranställning vid LTH.  Välkommen med din ansökan!  LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen. Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

23 februari 2024
Sista ansökan:
8 mars 2024
Forskningsingenjör i materialteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av arbetsplatsen  Tjänsten är placerad vid avdelningen för mekanik, material och komponentdesign (MMK) på Institutionen för maskinvetenskaper, LTH, Lunds universitet. Arbetet kommer att utföras inom forskargruppen för Materialvetenskap (MaTeS) i nära samarbete med andra forskningsinstitutioner inom och utanför Sverige. Vi är en internationell forskargrupp med en mångsidig undervisningsportfölj som är populär bland både nationella och internationella studenter med en kultur av stimulerande arbetsmiljö. En väsentlig del av arbetet kommer att ske i nära samarbete med olika intressenter inom Lunds universitet såsom ESS instrument-team samt miljö, hälsa och säkerhet, tillverkning, upphandling och anläggningsförvaltning. Arbetsuppgifter  Vi söker nu efter kvalificerade kandidater för anställning som forskningsingenjör för att stödja intern forskning och undervisning i forskargruppen Materialvetenskap. Tjänsten innebär även att man stödjer våra forskningsaktiviteter och samarbete med ESS. Anställningen fokuserar på innovativ vetenskap i metalliska material och polariserad neutroninstrumenteringsarbete för ESS med fokus på beamline ODIN.  Tjänsten innefattar att arbeta med ett tvärvetenskapligt team av forskare, ingenjörer och tekniker samt utföra olika instrumenteringsuppgifter som att: - bidra till underhåll av interna laboratorieinstrument, utveckling av nya experimentella metoder och mättekniker - bidra till forskning och undervisning på grund- och forskarnivå vid MMK avdelningen. - ta fram tekniska koncept och detaljkonstruktioner tillsammans med relevant dokumentation baserad på krav från olika intressenter - tillhandahålla tillverkningstillsyn, monteringsledning och godkännande-tester på plats - tillhandahålla tekniskt och administrativt stöd under systemtestning, integration och driftsättning, delta och utföra relevanta granskningar/valideringar - biträda med att söka extern forskningsfinansiering och administration relaterad till ovanstående. Kvalifikationer  Krav för anställningen är: Utbildning som civilingenjör eller högre inom teknik eller naturvetenskap inom området för tjänsten.  Övriga krav är:  - erfarenhet av datorstödd konstruktion med kommersiella CAD-system - erfarenhet av arbete i laboratoriemiljö och grundläggande underhåll av mekanisk utrustning med elektroniska komponenter - erfarenhet av arbete med studenterna i laboratoriemiljö och användarutbildning - goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska. Meriterande för anställningen är: - kreativitet och dokumenterad erfarenhet av att lösa tekniska problem - van att använda säkra arbetsmetoder och erfarenhet av att utbilda nya användare - erfarenhet av metallografisk provberedning och mekanisk provning samt olika materialkategorier - kunskaper om programmering och dataanalys - vilja och förmåga att lära och anpassa sig i en dynamiskt föränderlig mångkulturell miljö - kunskaper om tekniska koder och standarder - kunskaper om neutronpolarisation och polariserad 3He-teknik. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det administrativa arbetet inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling. Vi erbjuder Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss. Övrigt  Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tidigast start mars 2024 eller efter överenskommelse. Tjänsten kan komma att inledas med en provanställning. Så här söker du Ansökan ska skrivas på engelska och inkomma via universitetets rekryteringssystem. Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc). Välkommen med din ansökan! LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

23 februari 2024
Sista ansökan:
8 mars 2024
Kommunikationschef vid LTH:s kansli

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av arbetsplatsen Avdelningen för kommunikation och samverkan ansvarar för LTH:s övergripande externa och interna kommunikation. Avdelningen driver kommunikationsinsatser och fungerar som stöd och rådgivare till fakultetens ledning och verksamheterna i deras kommunikation. För att möta en oförutsägbar och föränderlig omvärld behöver LTH agera snabbare och på nya sätt så att vi kan fortsätta vara relevant, eftertraktat och efterfrågat. Därför behövs en kommunikationsfunktion som är proaktiv, professionell och fokuserad på att stötta LTH:s kärnverksamhet: utbildning, forskning och samverkan. Kommunikationsfrågor är högt på ledningens agenda. I avdelningens uppdrag ingår - Strategisk och operativ forsknings- och samverkanskommunikation studentrekrytering samt intern- och ledningskommunikation - Kommunikationsplanering och rådgivning för enhetlig och professionell kommunikation - Förvaltning och utveckling av LTH-gemensamma kanaler Vi söker nu en avdelningschef, tillika kommunikationschef, som vill vara med och bidra till vår gemensamma utveckling. Avdelningen står inför ett viktigt förändringsarbete, som du kommer att leda. Du rapporterar till LTH:s kanslichef, är del av kansliets chefsforum och är engagerad i arbetet för att utveckla avdelningen och LTH mot en mer kommunikativ organisation. Hos oss får du ambitiösa och engagerade medarbetare och kollegor med hög kompetens och omfattande expertis. Vi erbjuder Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Vi tillämpar också Lunds universitets avtal om distansarbete, vilket ger möjlighet att, till viss del, arbeta hemifrån. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss Arbetsuppgifter och ansvarsområden Du kommer som avdelningschef hos oss ha följande arbetsuppgifter och ansvarsområden: - Verksamhets-, personal-, och budgetansvar för din avdelning. I det ingår arbetsmiljöansvar och att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att utföra sina uppdrag. - Leda och tillsammans med medarbetarna planera, genomföra, följa upp och kontinuerligt utveckla verksamheten inom avdelningen. - Övergripande utveckla och samordna fakultetens arbete inom kommunikation- och samverkansområdet. - Delta i olika forum och grupperingar kopplade till avdelningens uppdrag på fakultetsnivå och vid LU centralt. Visst resande till fakultetens olika verksamhetsorter ingår i tjänsten. Kvalifikationer Krav för anställningen är: - Högskoleutbildning inom strategisk kommunikation eller motsvarande - Väl vitsordad chefserfarenhet med verksamhets-, personal- och budgetansvar - Gedigen erfarenhet att arbeta med kommunikationsverksamhet och bred förståelse för kommunikationsuppdraget - Erfarenhet av att leda, utveckla, planera och följa upp kommunikationsarbete - Erfarenhet av att leda utveckling, planering och uppföljning av forskningskommunikation - Erfarenhet av förändringsarbete inom kommunikationsverksamhet - God svenska och engelska i tal och skrift För att lyckas i rollen som avdelningschef på LTH:s kansli behöver du förstå organisationens kultur och karaktär. Det är därför viktigt att du har helhetssyn och klarar komplexitet. Som ledare är du trygg i chefsuppdraget, lyhörd, kommunikativ och prestigelös. Du är bra på att se medarbetares kompetens och potential och skapar förutsättningar för dem att utveckla deras respektive ansvarområden. Du är också relationsskapande och har en god förmåga att skapa kontakter och nätverk. Meriterande för anställningen är: - Erfarenhet av redaktionellt arbete och nyhets/pressarbete i olika kanaler, nationellt och internationellt - Erfarenhet av att hålla utbildning för forskare och doktorander i forskningskommunikation och pressfrågor - Erfarenhet av leda kommunikation av samverkansfrågor - Erfarenhet av leda kommunikation fundraising - Erfarenhet från offentlig sektor - Kunskap om och erfarenhet av universitets- och högskolevärlden - Relevant chefs- och ledarutbildning - God digital kompetens Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling. Övrigt Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100% med tillträde den 1 maj, 2024, eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Så här söker du Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”. Välkommen med din ansökan! LTH – Lunds Tekniska Högskola – är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare – varav många verkar inom världsledande profilområden – omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi – till nytta för världen. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

22 februari 2024
Sista ansökan:
14 mars 2024
Doktorand i fysikalisk kemi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Ämnesbeskrivning Fysikalisk kemi omfattar forskning som rör molekylära frågor. De experimentella och teoretiska metoder som används härstammar ofta från fysiken. Tyngdpunkten i fysikalisk kemi vid kemiska institutionen ligger på forskning, både experimentell och teoretisk, inom yt- och kolloidkemi och med ett särskilt fokus på självaggregerande system. De system som studeras inkluderar tensider, polymerer och biomolekyler. Det nuvarande projektet fokuserar på mjuk materia, i synnerhet på studien av flödesegenskaperna hos komprimerbara kolloider, mikrogeler, genom att kombinera spridningstekniker med reologi. Arbetsuppgifter Under de fyra år som projektet pågår (2 år finansieras av Lunds universitet, 2 år finansieras av Institut Laue - Langevin, ILL, i Grenoble, Frankrike) kommer doktoranden att använda pNIPAM-baserade mikrogeler som ett modellsystem för mjuka sfärer för att undersöka samspelet mellan ordningen och de makroskopiska egenskaperna hos suspensionerna under flödet, och kompressibiliteten hos enskilda partiklar. Dessa partiklar har använts i stor utsträckning för att studera mjukhetens inverkan på fasbeteendet och flödesegenskaperna hos mjuka material. Vi kommer att kombinera reologiska experiment med mätningar av småvinkelneutron- och röntgenspridning. Användningen av 1,2-skjuvcellerna, som endast finns tillgängliga på D22 vid ILL, är grundläggande. Med denna cell kan vi samla in grundläggande information i den flödesriktning som är känsligast för deformationer och böjningar av proverna. Dessa data kommer att kompletteras med SANS- och SAXS-mätningar med hjälp av en konventionell reometer för att få en fullständig 3D-karakterisering av strukturen under flödet. Informationen om den enskilda partikelns respons under flödet kommer att erhållas med hjälp av SANS med kontrastvariation. De huvudsakliga målen för detta projekt är: (i) Undersöka formen och arkitekturen hos enskilda mikrogeler under flöde; (ii) karakterisera strukturen hos mikrogellösningar under flöde; (iii) undersöka suspensionens struktur med tids- och rumsupplösning för att klargöra karaktären hos den bandbildning och fasseparation som observerats under skjuvning. På grund av bristen på undersökningar i 1,2-planet finns det ett underskott på universella modeller för att beskriva effekterna av strukturering, t.ex. skjuvband eller deformation, på de makroskopiska viskoelastiska egenskaperna hos mjuka material. Genom att använda ett väldefinierat modellsystem kan vi förstå de grundläggande principerna som styr flödet av mjuka sfärer. Genom att exakt kvantifiera mjukheten med hjälp av parametrar som vi tidigare definierat, planerar vi också att jämföra våra resultat med andra experiment på olika mjuka kolloider, såsom nanopartiklar med en enda kedja, polymerringar, stjärnliknande polymerer, antikroppar och biokompatibla nanopartiklar för att identifiera gemensamma trender. Dessutom kan våra resultat vara av intresse för en bättre förståelse av material som genomgår skjuvning under applicering, till exempel färger och system för läkemedelstillförsel. Den totala projekttiden kommer att vara 4 år. Doktoranden kommer att starta projektet (1 till 1,5 år) i Scottis grupp (Lunds universitet, Sverige). Under denna period kommer studenten att introduceras till grunderna i reologi och den första reologiska karakteriseringen kommer att utföras. Karakteriseringen kommer huvudsakligen att utföras med SAXS med hjälp av både de interna instrumenten och SAXS-maskinerna (coSAXS och ForMAX) vid MAX- IV, synkrotronen i Lund. Därefter kommer studenten att tillbringa 2 år vid ILL (Grenoble, Frankrike) med fokus på rheo-scattering experiment (med korta besök i Lund). För den sista delen av projektet kommer doktoranden att återvända till Lund för att slutföra skrivandet av avhandlingen och doktorandförsvaret. Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper En person uppfyller de särskilda behörighetskraven för forskarutbildning i fysikalisk kemi om den sökande har: En masterexamen (eller motsvarande) i fysik eller fysikalisk kemi. Övriga krav: Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. Tidigare erfarenhet av storskaliga installationer. Goda kunskaper och färdigheter som är relevanta för avhandlingsprojektet och arbetsuppgifterna. Förmåga att arbeta självständigt och att formulera och ta itu med forskningsproblem. Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

22 februari 2024
Sista ansökan:
14 mars 2024
Postdoktor i systemimmunologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Arbetsplatsen Vi söker en nyfiken, motiverad kandidat med erfarenhet av beräkningsbiologi och systembiologi till en Data-Driven Life Sciences (DDLS) postdoc position i Systems Immunology Lab vid medicinska fakulteten. Gruppen leds av biträdande lektor Camila Consiglio och använder högkapacitetstekniker inom multi-omik samt avancerade beräkningsmetoder för att undersöka könsskillnader i människans immunologi. Detta postdokorand-projekt syftar till att undersöka könsskillnader inom mänsklig immunologi genom användande av metoder på system-nivå. Vår arbetsplats is hängiven en trygg, respektfull, och inkluderande miljö där vi värderar ärlighet, tydlig kommunikation, samt ansvarstagande.   Arbetsuppgifter  Postdoktoranden inom beräkningsbiologi kommer tillämpa systemimmunologiska metoder för att kartlägga det mänskliga immunsystemet genom användande av diverse högkapacitetstekniker. Uppgiften omfattar analys av transkriptomik (bulk och sc-mRNA-seq), epigenomik (ATACseq, CUT&RUN), protemik (Olink), samt sammansättnings-, metabol-, och immunofentypisk profilering (högdimentionell cytometri). Arbetet inkluderar ansvar för datakurering, bearbetning samt komponering, redigering eller utförande av script/flödesscheman. Andra arbetsuppgifter innefattar att leda projekt, författa ansökningar och manuskript, presentera vid nationella samt internationella konferenser, närvara vid seminarier, informella mentorskap av andra anställda, och att samarbeta med kollegor och kollaboratörer. Vi prioriterar en respektfull, inkluderande, och stimulerande arbetsmiljö med kärnvärden som ärlighet, tydlig kommunikation, samt ansvarstagande.  Kravprofil Krav för anställningen är: PhD inom beräkningsbiologi, bioinformatik, statistik, kvantitativ biologi eller liknande ämnen. · Färdighet inom datorprogrammering. · Erfarenhet inom beräkningsbiologi/systembiologi/analys av omik-data. · Intresse av immunologisk forskning. · Vara bekant med praxis för reproducerbar och transparent vetenskap. · God förmåga att kommunicera muntligt samt skriftligt på engelska. · God förmåga att kommunicera genom presentationer samt i text. · Samarbetsvilja · Förmåga att arbeta självständigt. · Tålamod, sinne för detaljer. Följande anses meriterande: · Specifikt intresse av mänsklig immunologi, könsskillnader och system-immunologi. · Erfarenhet av kurerande, prepocessande, analys och/eller integrering av bulk RNAseq, scRNA, och andra typer av omikdata. · Erfarenhet av git och GitHub. · Erfarenhet av att använda high performance computing clusters. Övrigt Tillfällig anställning I två år. Heltidsposition med önskat startdatum i mars 2024, eller enligt överenskommelse. Så här söker du Ansökan måste innehålla följande: - Ett en sida långt personligt brev på engelska, - CV, innehållande information angående hur kantidaten passer för den här specifika positionen (se kvalifikationer) och kontaktinformation till två referenser. - En kopia av doktorsexamenbeviset. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen. Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

22 februari 2024
Sista ansökan:
7 mars 2024
Vikarierande webbredaktör, SASNET och forskarskola hållbar utveckling

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Arbetsuppgifter Statsvetenskapliga institutionen söker en webbredaktör med ansvar för webbplatser avseende https://www. sasnet.lu.se/sasnet-swedish-south-asian-studies-network (SASNET) respektive Forskarskolan i hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, https://www.developmentresearchschool.lu.se/startsida. Arbetsuppgifterna innefattar löpande förvaltning, uppdatering och utveckling av webbplatserna, så att de håller hög kvalitet och möter målgruppernas behov. Webbplatserna rör forskarutbildning, forskning och samverkan och riktar sig till såväl externa som interna användare. Det huvudsakliga arbetsredskapet är webbpubliceringsverktyget Drupal. Webbredaktören arbetar mycket självständigt, men har tillgång till samhällsvetenskapliga fakultetens nätverk av webbredaktörer och kommunikatörer som stöd.  Webbredaktören ska bland annat ansvara för att alla webbsidor är uppdaterade; skriva tilltalande och målgruppsanpassade texter på engelska men även på svenska; bearbeta andras texter inför publicering; publicera nyheter på webbplatser; fotografera och bearbeta egna och andras bilder; skapa och skicka ut nyhetsbrev; administrera och producera material för sociala medier; arbeta med trycksaksproduktion (affischer, årsrapporter, roll-up:s mm.) samt ansvara för live-sändning av föreläsning/alternativt redigera och tillgängliggöra inspelade föreläsningar. Arbetsuppgifterna kan också komma att innefatta kommunikationsrelaterade uppgifter av strategisk karaktär avseende forskarutbildning, forskning och samverkan, samt att bistå med administrativt stöd vid olika interna och publika arrangemang. Kvalifikationer För anställningen krävs: -utbildning inom kommunikation på högskolenivå eller motsvarande; -dokumenterad erfarenhet av arbete som webbredaktör och kommunikatör eller motsvarande; -mycket god skriftlig och muntlig förmåga på både svenska och engelska; -erfarenhet av att administrera och publicera i CMS, företrädesvis Drupal; -erfarenhet av arbete i InDesign och Photoshop.   Meriterande för anställningen är: -erfarenhet av arbete med nyhetsbrev; -erfarenhet av att arbeta i Google Analytics och med sociala medier; -erfarenhet av att arbeta med forsknings- och utbildningskommunikation vid högskolesektorn; -kunskap om GDPR; -erfarenhet av att filma och live-sända evenemang; -erfarenhet att arbeta i akademisk miljö/med akademisk engelska.  -examen inom statsvetenskap på högskolenivå eller motsvarande; Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som god kommunikativ förmåga, samarbetsförmåga, servicekänsla och initiativförmåga.   Vi erbjuder  Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.  Övrigt  Anställningen är en tidsbegränsad anställning under minst 6 månader med omfattningen 60 procent med tillträde den 18 mars, 2024.  Så här söker du  Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska/bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet. Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

21 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Doktorand i luminescensspektroskopi av perovskithalvledare

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Ämnesbeskrivning Forskningsprojektet är ägnat åt att studera de grundläggande egenskaperna hos metallhalogenidperovskithalvledare i relation till laddningsbärardynamik och defektmetastabilitet i dessa system med hjälp av luminescensspektroskopi och mikroskopi. Särskilt fokus kommer att ligga på: tidsupplösta fotoluminescensmätningar, ultrakänsliga mätningar på enstaka nanopartikelnivå, korrelativa mätningar av optiska egenskaper och provmorfologi med hjälp av t.ex. elektronmikroskopi, avancerade mätscheman och uppbyggnad av nya spektromikroskopiuppsättningar.   Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Forskningsstudierna kommer att innebära arbete i laserspektroskopilabbet, mekanisk verkstad, elverkstad, dataanalys och modellering, programmering, provberedning i kemilab samt deltagande och ledande internationella samarbeten.   Behörighet Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har - avlagt examen på avancerad nivå eller - fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller - på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. - Magisterexamen eller motsvarande i fasta tillståndets fysik, spektroskopi eller relaterad disciplin; - Kandidaten måste ha mycket god bakgrundsutbildning i matematik, särskilt: kurser i matematisk analys, sannolikhetsteori, teori om funktioner för en komplex variabel och matematisk fysik, - Kandidaten måste ha mycket god bakgrundsutbildning i fysik, särskilt: kurser i teoretisk fysik, statistisk fysik, kvantmekanik och optik, - Kandidaten måste ha tidigare erfarenhet av att arbeta i optiska laboratorier med lasrar, optiska element, fotodetektorer, optiska mikroskop och TSCPC-teknik, Övriga krav: - Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. - Erfarenhet av nanotillverkning och optoelektroniska enheter - Erfarenhet av dataanalys och modelleringsverktyg (till exempel Matlab eller Python); - Erfarenhet av mentorskapsprojekt för studenter på grundnivå och masternivå; - Erfarenhet av att delta i internationella vetenskapliga samarbeten. - Forskningserfarenhet inom området metallhalogenidperovskitfotofysik (understödd av publikationslistan);   Bedömningsgrunder Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: - Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. - Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. - Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation. - Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.   Villkor Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Startdatum 2024-06-01 eller enligt överenskommelse.    Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla: - Personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund, - CV, - Examensbevis eller motsvarande, - Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner, - Andra dokument som du anser ska beaktas.    Frågor som ska besvaras i ansökan Fråga 1) 600 nm ljus kommer in i ett medium med brytningsindex 1,5. Beräkna våglängd och frekvens för ljuset i media. Fråga 2) Vilka är kriterierna för att välja laserpulsrepetitionsfrekvens vid mätningar av luminescenslivslängd?   Välkommen med din ansökan!  Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

21 februari 2024
Sista ansökan:
13 mars 2024
Systemadministratör till integrationsområdet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet. Beskrivning av arbetsplatsen Du kommer att ingå i gruppen infrastrukturtjänster som i dagsläget består av 9 medarbetare. Infrastrukturtjänster är en av fem grupper inom avdelning Infrastruktur. Vår grupp arbetar bland annat med identitetshantering, integrationsplattform, e-post, molntjänster och lastbalansering. Avdelningen Infrastruktur har uppdraget att leverera all LU-gemensam infrastruktur inom Lunds universitet. Vi erbjuder Universitetet erbjuder friskvård i form av möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid – maximalt 60 minuter per vecka vid heltidstjänstgöring. Du får även ersättning för kostnad för träningskort eller motsvarande med högst 1870 kronor för ett kalenderår. Som anställd kan du besöka läkare utan att få löneavdrag. Du får dessutom ersättning för en del av kostnaden för besök hos läkare, sjukgymnast eller sjukhus. Om du fått receptbelagd medicin kan du få ersättning för denna om den ingår i högkostnadskortet. Alla anställda har rätt till vila och rekreation under en längre sammanhängande period under året. Som nyanställd har du rätt till semester redan under ditt första anställningsår. Generellt gäller följande regler, även om vissa avvikelser kan finnas: 28 dagars semester per år till och med det år du fyller 29 år. 31 dagar semester per år från och med det år du fyller 30 år. 35 dagars semester per år från och med det år du fyller 40 år. Du har rätt till hel föräldraledighet till dess ditt barn är ett och ett halvt år. Som förälder har du även rätt att förkorta arbetstiden med upp till en fjärdedel av normal arbetstid till dess att barnet har fyllt 12 år. Vid Lunds universitet får du dessutom ett så kallat föräldrapenningtillägg. Man kan få tjänstledigt av många olika skäl, i vissa sammanhang med bibehållen lön. Möjlighet till distansarbete finns. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss Arbetsuppgifter och ansvarsområden I din roll som systemadministratör kommer du att arbeta med en rad olika aktiviteter som kräver nära samarbete med dina kollegor inom infrastrukturtjänster såväl som sektionen IT i sin helhet. Vi ser att du är en person som är noggrann och kan agera självständigt vid behov. Du är en del av en grupp dedikerade resurser inom integration som tillsammans arbetar med en rad aktiviteter som ni driver tillsammans inom ramen för förvaltningsobjektet. Kvalifikationer Du som söker har: • Erfarenhet av arbete med komplexa systemintegrationslösningar • Erfarenhet av Talend Data Services Platform och Apache Active MQ eller motsvarande • Flytande svenska i tal och skrift då merparten av intern dokumentation är på svenska • God förmåga i engelska i tal och skrift då stor del av teknisk dokumentation och externa kontakter kan ske på engelska. Meriterande kunskaper och erfarenheter: • Erfarenhet av certifikatshantering på både Linux och Windows-plattformar • Erfarenhet av applikationsadministration på både Linux- och Windows-plattformar • Erfarenhet av Apache (Camel, CXF, Karaf, ActiveMQ) • Erfarenhet av ESB, Enterprise Service Bus • Har arbetat med SQL, XML, JSON och Java Personliga egenskaper Du ska vara proaktiv, ha lätt för att samarbeta med andra, ett strukturerat arbetssätt samt gilla att jobba i en komplex miljö. Självklart har du ett glatt humör, du inspirerar och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Vidare har du lätt för att kunna se helheten och växla mellan olika perspektiv och arbetsuppgifter. Du behöver inte kunna allt men du ska vara nyfiken, flexibel och öppen! Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. Sektionen IT är Lunds universitets gemensamma IT-funktion och ska bidra till en hög kvalitet och effektivitet i universitetets digitalisering, genom att leverera tjänster inom drift och utveckling av applikationer och infrastruktur. Lunds universitet har en gemensam IT-organisation, Sektionen IT, och IT-organisationer på fakultets- och institutionsnivå som hanterar de mer verksamhetsnära IT-miljöerna. Vid sektionen finns fyra operativa avdelningar och en stabsavdelning. Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

21 februari 2024
Sista ansökan:
20 mars 2024
PostDoc at HIPPIE beamline (3 years)

Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top universities. The University has around 45 000 students and more than 8 000 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition. Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. Your team The HIPPIE beamline is located at the 3 GeV ring. Together with SPECIES beamline, it forms the APXPS team, which is dedicated to the development of the Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy Program at MAX IV. The beamline provides a wide range of sample environments for in situ and operando XPS measurements. The beamline consists of 5 members who are actively driving multiple in-house research programs, among which are time-resolved photoemission, electrochemistry, high-temperature corrosion, and 2D materials. The HIPPIE beamline is looking for a postdoc who will: - Actively drive the development of one or more scientific projects within the time-resolved APXPS using chemical perturbations using the possibilities and capabilities of the beamline and collaboration with user groups - Interact with and provide support for user groups in relation to their beamtimes - Actively participate in the continued commissioning of the beamlines and endstations in collaboration with the entire APXPS team. The postdoc's scientific project can also use other beamlines at MAX IV or other synchrotron radiation facilities. The general surface science environment of MAX IV (which includes a Scanning Probe Microscopy laboratory) can also be employed. Your main work tasks will be - Leading and managing the scientific and/or development projects - Interacting with and supporting user groups - Contributing to the day-to-day operation of the beamline and the endstations together with the beamline team - Contributing to the ongoing projects at the end-stations - Establish collaborative research with other groups outside MAX IV and involve them in APXPS team activities - Propose competitive ideas for research and development projects that can be realised within the APXPS team - Acquire and use the knowledge necessary to operate the tools available at the beamlines - Acquire knowledge about and follow general and organisational safety rules and requirements. To be successful in this role, you need to have the following qualifications: - PhD in chemistry, chemical engineering, or materials science. The degree must be obtained no earlier than 3 years before the application date - Extensive experience in performing and interpreting surface chemistry or model catalysis experiments - Extensive experience in using and maintaining ultrahigh vacuum instrumentation - Experience in performing synchrotron-based APXPS experiments on surface chemistry or model catalysis systems - Experience in performing UHV or Ambient Pressure IRRAS on surface chemistry or model catalysis systems - Demonstrated ability to work independently - Good command of the English language, good communication, and team working skills. The following are seen as merits: - Experience with the design and set-up of new surface science instruments - Experience in programming - Experience in user support at synchrotrons - Experience in design and simulation software (Solidworks, Comsol, etc.) Eligibility Appointment to the position of postdoc requires that the applicant has a PhD or an international degree deemed equivalent to a PhD, within the subject of the position, completed no more than three years before the application deadline. Under special circumstances the PhD can have been completed previous to the aforementioned three years. Further information This is a full-time, fixed-term employment. A postdoctoral fellow is employed under a period of at least two years and at most three years. The period of employment is determined in accordance with the agreement “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01” (“Agreement on fixed-term employment as a post-doctoral fellow, 2022-02-01”).  Interviews will be held ongoing during the application period. On call services may apply. MAX IV is a Swedish national large-scale research laboratory hosted by Lund University. It provides scientists from Sweden as well as internationally, with state-of-the-art instrumentation for research in areas such as engineering, physics, structural biology, chemistry and nanotechnology. It will receive up to 2 000 scientists annually, conducting ground-breaking experiments in materials and life sciences using the brilliant X-ray light. We kindly decline all sales and marketing contacts.

20 februari 2024
Sista ansökan:
4 mars 2024