Tillväxtverket jobb

Lediga jobb hos Tillväxtverket

Utredare/strateger regelförenkling till nytt Förenklingsråd

Brinner du för att det ska vara lätt att göra rätt? Har du erfarenhet av arbete med regler? Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet? Då kan du vara den vi söker. Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Huvuduppgiften för enheten Enklare företagande är att bygga upp och stödja det nya Förenklingsrådets arbete med att ta fram konkreta förslag till regeringen för enklare företagande och minskat regelkrångel. Förenklingsrådets arbete ska syfta till att främja svensk konkurrenskraft, innovation och nya affärsmodeller. Enheten är en av fyra enheter inom avdelning Förenkling som har i uppdrag att göra det enklare att starta och driva företag genom bland annat insatser för bättre konsekvensutredningar genom stöd till Regelrådet, enklare myndighetskontakter och utveckling av digitala tjänster som förenklar företagande, bland annat verksamt.se.  Om tjänsten I tjänsten ingår utrednings- och analysarbete som ska ligga till grund för förslag till regeringen på förenklingsåtgärder och bättre regler för företag. De föreslagna åtgärderna ska minska företagens regelbörda och administrativa kostnader eller på annat sätt underlätta för företag att följa befintliga regelverk. I arbetsuppgifterna ingår även att göra konsekvensutredningar, behovsanalyser och bedömning av förslagets genomförbarhet. Det kan även ingå att ta fram författningsförslag. Arbetet genomförs inom ramen för Förenklingsrådet som har inrättats som ett särskilt beslutsorgan under Tillväxtverket.I arbetet ingår att vara med och bygga upp verksamhetens arbetsprocesser och metoder. Arbetet genomförs framför allt tillsammans med kollegor inom enheten Enklare företagande men även i dialog med Förenklingsrådets ledamöter och med stöd från andra enheter inom Tillväxtverket, upphandlade konsulter och andra aktörer som behöver delta i arbetet med att jobba fram ett förslag. Tjänsten ställer krav på god självständig förmåga att kunna samarbeta med många olika aktörer och balansera olika intressen.  Enstaka resor, framför allt inom Sverige, ingår i tjänsten.  Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm eller Malmö  Vi söker dig som har: • Utbildning från universitet eller högskola, motsvarande minst tre års studier, inom relevanta områden såsom juridik, ekonomi eller statsvetenskap.  • Minst tre års erfarenhet av arbete med lagstiftningsprocessen, så som exempelvis utformning av nya eller ändrade regler och föreskrifter eller utredning av reglers påverkan och konsekvenser • Mycket god svenska i tal och skrift. • Minst ett års erfarenhet av arbete som krävt att man snabbt kan sätta sig in i omfattande juridiskt eller ekonomiskt underlag. Följande är meriterande: • Erfarenheter av arbete inom offentlig förvaltning inom området förenkling för företag eller medborgare. Exempelvis arbete med utformning av nya regler, förenkla tillämpning av regler eller arbete med effektanalys av hur regler påverkar företag och samhälle. • Erfarenhet av lagstiftnings- eller föreskriftsarbete inom rättsområden som har påverkan på företag • Erfarenhet av att självständigt driva och hålla samman arbeten (exempelvis utredningar) som involverar flera olika aktörer • Erfarenhet av och kunskap om villkor för företagande. • Kunskaper om att ta fram konsekvensutredningar och olika metoder för det, som exempelvis behovsanalys, nyttoanalys och effektanalys. • Kunskap om hur utformningen av regler påverkar möjligheterna att utveckla digitala lösningar som förenklar och effektivisera tillämpningen av regler. Som person söker vi dig som är analytisk, flexibel, resultatorienterad och som är bra på att samarbeta. Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Tester kan förekomma.  Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare. Anställningsform och sista ansökningsdag Anställningen är en tillsvidareanställning och 6 månaders provanställnking är brukligt.  Sista ansökningsdag är   21 augusti 2024 Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Johansson, tfn 08-681 95 58.  Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Sara Påhlsson tfn 08-681 94 62. Fackliga företrädare nås på [email protected] och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller [email protected] Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.  Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.  Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid! I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

17 juli 2024
Sista ansökan:
21 augusti 2024
Utredare/strateger regelförenkling till nytt Förenklingsråd

Brinner du för att det ska vara lätt att göra rätt? Har du erfarenhet av arbete med regler? Vill du vara med och bygga upp en ny verksamhet? Då kan du vara den vi söker. Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Huvuduppgiften för enheten Enklare företagande är att bygga upp och stödja det nya Förenklingsrådets arbete med att ta fram konkreta förslag till regeringen för enklare företagande och minskat regelkrångel. Förenklingsrådets arbete ska syfta till att främja svensk konkurrenskraft, innovation och nya affärsmodeller. Enheten är en av fyra enheter inom avdelning Förenkling som har i uppdrag att göra det enklare att starta och driva företag genom bland annat insatser för bättre konsekvensutredningar genom stöd till Regelrådet, enklare myndighetskontakter och utveckling av digitala tjänster som förenklar företagande, bland annat verksamt.se.  Om tjänsten I tjänsten ingår utrednings- och analysarbete som ska ligga till grund för förslag till regeringen på förenklingsåtgärder och bättre regler för företag. De föreslagna åtgärderna ska minska företagens regelbörda och administrativa kostnader eller på annat sätt underlätta för företag att följa befintliga regelverk. I arbetsuppgifterna ingår även att göra konsekvensutredningar, behovsanalyser och bedömning av förslagets genomförbarhet. Det kan även ingå att ta fram författningsförslag. Arbetet genomförs inom ramen för Förenklingsrådet som har inrättats som ett särskilt beslutsorgan under Tillväxtverket.I arbetet ingår att vara med och bygga upp verksamhetens arbetsprocesser och metoder. Arbetet genomförs framför allt tillsammans med kollegor inom enheten Enklare företagande men även i dialog med Förenklingsrådets ledamöter och med stöd från andra enheter inom Tillväxtverket, upphandlade konsulter och andra aktörer som behöver delta i arbetet med att jobba fram ett förslag. Tjänsten ställer krav på god självständig förmåga att kunna samarbeta med många olika aktörer och balansera olika intressen.  Enstaka resor, framför allt inom Sverige, ingår i tjänsten.  Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm eller Malmö  Vi söker dig som har: • Utbildning från universitet eller högskola, motsvarande minst tre års studier, inom relevanta områden såsom juridik, ekonomi eller statsvetenskap.  • Minst tre års erfarenhet av arbete med lagstiftningsprocessen, så som exempelvis utformning av nya eller ändrade regler och föreskrifter eller utredning av reglers påverkan och konsekvenser • Mycket god svenska i tal och skrift. • Minst ett års erfarenhet av arbete som krävt att man snabbt kan sätta sig in i omfattande juridiskt eller ekonomiskt underlag. Följande är meriterande: • Erfarenheter av arbete inom offentlig förvaltning inom området förenkling för företag eller medborgare. Exempelvis arbete med utformning av nya regler, förenkla tillämpning av regler eller arbete med effektanalys av hur regler påverkar företag och samhälle. • Erfarenhet av lagstiftnings- eller föreskriftsarbete inom rättsområden som har påverkan på företag • Erfarenhet av att självständigt driva och hålla samman arbeten (exempelvis utredningar) som involverar flera olika aktörer • Erfarenhet av och kunskap om villkor för företagande. • Kunskaper om att ta fram konsekvensutredningar och olika metoder för det, som exempelvis behovsanalys, nyttoanalys och effektanalys. • Kunskap om hur utformningen av regler påverkar möjligheterna att utveckla digitala lösningar som förenklar och effektivisera tillämpningen av regler. Som person söker vi dig som är analytisk, flexibel, resultatorienterad och som är bra på att samarbeta. Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Tester kan förekomma.  Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare. Anställningsform och sista ansökningsdag Anställningen är en tillsvidareanställning och 6 månaders provanställnking är brukligt.  Sista ansökningsdag är   21 augusti 2024 Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta avdelningschef Anna Johansson, tfn 08-681 95 58.  Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Sara Påhlsson tfn 08-681 94 62. Fackliga företrädare nås på [email protected] och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller [email protected] Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor,eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.  Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.  Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid! I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

17 juli 2024
Sista ansökan:
21 augusti 2024
Chef för Tillväxtverket stöd till nytt Förenklingsråd

Vill du vara med och bygga upp och leda en ny verksamhet? Brinner du för att att effektivisera och förenkla? Har du erfarenhet av regelförenkling? Då kan du vara den vi söker. Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Enheten Enklare Företagande är en nyinrättad enhet som ska etablera och tillhandahålla Tillväxtverkets operativa stöd till Regeringens nya Förenklingsråd. Förenklingsrådet är ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten med ledamöter utsedda av regeringen, som har i uppgift att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader genom att lämna konkreta förslag på hur befintliga svenska regelverk kan förenklas och andra förenklingsåtgärder som ska göra det lättare för företagen att följa regelverken. Arbetet syftar till att stärka företagens konkurrenskraft. Om tjänsten Arbetet handlar framför allt om att leda enhetens uppdrag att bistå Förenklingsrådet i arbetet med att: • Inhämta och analysera förslag på förenklingsåtgärder från näringslivet och andra intressenter. • Identifiera och analysera områden av särskilt intresse för näringslivet ur ett förenklingsperspektiv • Lämna välmotiverade, konkreta och genomarbetade förslag till regeringen på förenklingsåtgärder som minskar företagens regelbörda och administrativa kostnader eller på annat sätt underlättar för företag att följa befintliga regelverk, • Tillgängliggöra förenlingsförslag på en webben och årligen lämna en skriftlig rapport till regeringen med en redovisning av resultat och slutsatser av föregående års uppgifter. Förslagen ska innehålla en bedömning av hur företagens administrativa kostnader påverkas av förslaget, en konsekvensutredning enligt förordningen om konsekvensutredningar (2024:183), samt en redogörelse för förslagets genomförbarhet. I de fall det är aktuellt ska även författningsförslag lämnas.   Enhetens verksamhetsområde kan även framöver innefatta andra liknande uppgifter där Tillväxtverket har uppdrag att ta fram och lämna förslag på förenkling för företag till Regeringen, och utveckla kunskap om hur förenkling för företag påverkar företagens konkurrenskraft och innovationsförmåga. Ditt tjänstgöringsställe är: Stockholm  Vi söker dig som har: • Minst tre års utbildning från universitet eller högskola gärna inom för rollen relaterade områden t ex statsvetenskap, juridik eller andra samhällsorienterande utbildningar • Minst ett års chefserfarenhet, med dokumenterat goda ledaregenskaper • Minst tre års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör regelarbete i offentlig förvaltning eller liknande kvalificerat utredningsarbete inom komplexa områden från Regeringskansliet, myndighet, branschorganisation eller liknande. • Mycket god förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift Följande är meriterande: • Erfarenhet av att göra konsekvensutredningar och liknande utvärderingar • Kunskap om företagens behov av förbättrade regelverk som kan stärka konkurrenskraften och underlätta innovationer • Erfarenheter av metoder för att samla in och förstå målgruppers behov för att kunna omsätta dem i konkreta förbättringsåtgärder. • Intresse för frågor som rör näringslivets utveckling • Kunskap om hur digitala lösningar kan användas för att förenkla tillämpning av regler för företag. • Erfarenhet av upphandling och rekrytering • God förmåga att hålla presentationer och föredragningar Som person söker vi dig som har väldigt god samarbetsförmåga,  är resultatorienterad, analytisk, samverkansinriktad och flexibel. Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare. Anställningsform och sista ansökningsdag Anställningen är en tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning är brukligt.   Sista ansökningsdag är   29 juli 2024 Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta avdelningschef, Anna Johansson, tfn 08- 681 95 58.  Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR- partner Sara Påhlsson tfn 08- 681 94 62. Fackliga företrädare nås på [email protected] och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37 eller [email protected] Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.  Vi sitter centralt i moderna lokaler där du dagligen väljer plats utifrån dina arbetsuppgifter. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.  Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid! I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

8 juli 2024
Sista ansökan:
29 juli 2024
Vikarierande handläggare av transportbidraget vid Tillväxtverket

Brinner du för service? Är du kvalitetsmedveten? Då kan du vara den vi söker. Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ansvara för transportbidrag. Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling. Om tjänsten Vi söker en nu handläggare företag för ett vikariat under två år, under förutsättning att vår nuvarande medarbetare går på ledighet för studier. Vi söker dig som vill arbeta med regionalpolitiska företagsstöd. Arbetet innebär främst beredning och beslut rörande ansökningar om transportbidrag. I arbetet ingår företagsbesök och andra kontakter med både företag och myndigheter. Arbetet utförs självständigt men i nära samarbete med resten av transportbidragsteamet och andra delar av myndigheten. Tjänsten innebär även att du kan komma att vara delaktig i prognos-, uppföljnings- och utvärderingsarbete samt att medverka i olika samverkansgrupper inom Tillväxtverket. Ditt tjänstgöringsställe är Arjeplog och resor ingår i arbetet. Vi söker dig som har: • Utbildning från högskola eller universitet motsvarande minst tre års studier inom samhällsvetenskap, ekonomi eller annat område som Tillväxtverket bedömer är relevant för tjänsten. • Arbetslivserfarenhet och/eller kunskap inom näringspolitik, regional utvecklingspolitik, landsbygdspolitik, EU:s sammanhållningspolitik, eller annat politikområde Tillväxtverket har uppdrag inom • Kunskap inom något av politikområdena ovan • Kunskap och erfarenhet av att hantera digitala verktyg och att kunna arbeta i digitala miljöer • God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska Följande är meriterande: • Dokumenterad handläggarerfarenhet • Erfarenhet att självständigt strukturera och planera sitt arbete • Erfarenhet att kunna sätta sig in i och tolka regelverk för att kunna genomföra uppdrag • Kunskaper om logistik, transportsystem eller företagsstöd • Kunskaper om uppföljning och utvärdering • Körkort för behörighet B Som person söker vi dig som är effektiv och kvalitetsmedveten. Du kan arbeta självständigt och ansvarstagande utifrån satta mål och levererar resultat enligt tidplan. Vidare har du god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är även bra på att hitta lösningar inom givna ramar och stimuleras av att skapa och underhålla kontakter med näringsliv och offentliga aktörer samt trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare. Anställningsform och sista ansökningsdag Anställningen är ett vikariat under två års tid, med tillträde så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 22 juli 2024. Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Charlotte Werner, tfn 08-681 66 21. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Isabelle Lilja, tfn 08-681 91 48. Fackliga företrädare nås på [email protected] och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.  Vi sitter centralt i moderna lokaler. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.  Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid! I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

5 juni 2024
Sista ansökan:
22 juli 2024
Handläggare av transportbidraget vid Tillväxtverket

Brinner du för service? Är du kvalitetsmedveten? Då kan du vara den vi söker. Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att ansvara för transportbidrag. Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling. Om tjänsten Vi söker nu en handläggare företag som vill arbeta med regionalpolitiska företagsstöd. Arbetet innebär främst beredning och beslut rörande ansökningar om transportbidrag. I arbetet ingår företagsbesök och andra kontakter med både företag och myndigheter. Arbetet utförs självständigt men i nära samarbete med resten av transportbidragsteamet och andra delar av myndigheten. Tjänsten innebär även att du kan komma att vara delaktig i prognos-, uppföljnings- och utvärderingsarbete samt att medverka i olika samverkansgrupper inom Tillväxtverket. Ditt tjänstgöringsställe är Arjeplog och resor ingår i arbetet. Vi söker dig som har: • Utbildning från högskola eller universitet motsvarande minst tre års studier inom samhällsvetenskap, ekonomi eller annat område som Tillväxtverket bedömer är relevant för tjänsten. • Arbetslivserfarenhet och/eller kunskap inom näringspolitik, regional utvecklingspolitik, landsbygdspolitik, EU:s sammanhållningspolitik, eller annat politikområde Tillväxtverket har uppdrag inom • Kunskap inom något av politikområdena ovan • Kunskap och erfarenhet av att hantera digitala verktyg och att kunna arbeta i digitala miljöer • God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska Följande är meriterande: • Dokumenterad handläggarerfarenhet • Erfarenhet att självständigt strukturera och planera sitt arbete • Erfarenhet att kunna sätta sig in i och tolka regelverk för att kunna genomföra uppdrag • Kunskaper om logistik, transportsystem eller företagsstöd • Kunskaper om uppföljning och utvärdering • Körkort för behörighet B Som person söker vi dig som är effektiv och kvalitetsmedveten. Du kan arbeta självständigt och ansvarstagande utifrån satta mål och levererar resultat enligt tidplan. Vidare har du god samarbetsförmåga och ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är även bra på att hitta lösningar inom givna ramar och stimuleras av att skapa och underhålla kontakter med näringsliv och offentliga aktörer samt trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Vi förväntar oss att du lever upp till vår medarbetar- och chefspolicy som uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare. Anställningsform och sista ansökningsdag Anställningen är en tillsvidareanställning med tillträde så snart som möjligt. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.  Sista ansökningsdag är den 22 juli 2024. Mer information och kontakt För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta enhetschef Charlotte Werner, tfn 08-681 66 21. Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Isabelle Lilja, tfn 08-681 91 48. Fackliga företrädare nås på [email protected] och ST Robert Berggren nås via tfn 08-681 92 37. Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering.  Vi sitter centralt i moderna lokaler. Tillväxtverket eftersträvar ett arbetssätt där digitala och tekniska lösningar underlättar det dagliga arbetet. Här kan du läsa om vilka anställningsvillkor och förmåner vi erbjuder.  Tillväxtverket vill tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi eftersträvar en arbetsmiljö där varje medarbetare ges möjlighet att kombinera yrkes- och privatliv för balans i livet. Välkommen med din ansökan för att skapa din och Sveriges framtid! I denna rekrytering har Tillväxtverket redan tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt samtal från annonsförmedlare eller försäljare.

5 juni 2024
Sista ansökan:
22 juli 2024