Lunds kommun jobb

Lediga jobb hos Lunds kommun

Pedagogisk samordnare till enhet inom daglig verksamhet LSS

Vill du bli en av oss och göra skillnad varje dag? Nu söker vi en pedagogisk samordnare som ska ansvara för det pedagogiska arbetet på en av våra enheter inom daglig verksamhet. Du kommer att ansvara för det pedagogiska arbetet och arbeta tillsammans med stödassistenter, stödpedagoger och personalsamordnare. Du kommer att arbeta brukarnära och finnas till stöd genom att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt med olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation samt lågaffektivt bemötande. Arbetet förläggs i huvudsak måndag-fredag.  Enheten består av en liten brukargrupp med varierande behov och det  förekommer situationer med utmanade beteende. Vi erbjuder dig Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.  https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare Arbetsuppgifter - Att på enhetschefens uppdrag kartlägga nya brukare samt befintliga brukare i verksamheten, samt ha pedagogiska dialoger kring dessa med dina kollegor. - Ha kontakt med vårdnadshavare och boka inskolningssamtal. - Ha ett nära samarbete med personalsamordnare för att göra det bästa möjliga för brukaren när de börjar hos oss.  - Planera, leda och följa upp det pedagogiska arbetetx - Du ansvarar för implementering och utvärdering av lämpliga arbetsmetoder. - Du kommer att stödja och handleda övrig personal i arbetet kring genomförandeplaner och i praktiska pedagogiska arbetet. - Du arbetar med att kvalitetssäkra genomförandeplaner och annan dokumentation samt upprätta individuella handlingsplaner. - Du leder pedagogiska möten. - Du samarbetar och kommunicerar med olika interna och externa aktörer som tillhör uppdraget. En viktig egenskap är förmågan att hålla sig uppdaterad så att verksamhetens adekvata metoder och arbetssätt används. Tillsammans med arbetsgruppen ansvarar du för att ständigt söka utveckling av arbetssätt/förhållningssätt som är grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Kvalifikationer - Högskoleexamen, gärna med beteendevetenskaplig/pedagogisk inriktning eller motsvarande högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig (minst 3 år).  - Erfarenhet som arbetsterapeut, logoped eller inom området specialpedagogik är meriterande.  - Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av LSS samt erfarenhet av att leda grupper. - Erfarenhet och kunskap om kunskap i dokumentation, lågaffektivt bemötande pedagogik är ett krav. - Kunskap i TEACH, AKK, motivationsarbete, salutogent förhållningssätt är ett meriterande. - Körkort är meriterande Du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan lyssna in våra brukare samt ha utvecklande dialoger med personalgruppen.  Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt – lyssna, lära och leda. Du har fokus på våra brukares önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem. Vi söker dig som är en trygg person med god självkännedom och som är lyhörd och prestigelös. Du ska kunna inspirera och motivera och leda både brukare och kollegor i pågående utvecklingsarbete.  Välkommen med din ansökan! Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

1 mars 2024
Sista ansökan:
15 mars 2024
Utredare - vikariat

Om rollen och dina arbetsuppgifter I tjänsten kommer du att handlägga ärenden om ansökan om tilläggsbelopp enligt skollagen. I handläggningen ingår kommunikation med huvudmän, analys av dokumentation, administration, bedömningar och beslutsskrivande. Du kommer också att handlägga löpande ägar- och ledningsprövning inom ramen för kommunens tillsyn av fristående förskolor m.m. enligt skollagen. Efter anmälan från huvudman om förändringar i ägar- och ledningskretsen inhämtar du det underlag som behövs för en ägar- och ledningsprövning, vilken består av flera delar. En del avser inhämtande av uppgifter från Polismyndigheten, Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten för bedömning av huruvida personer i ägar- och ledningskretsen, t.ex. medlemmarna i en styrelse, anses lämpliga. En annan del avser huruvida huvudmannen genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, vilket sker genom att inhämta en redogörelse från huvudmannen av de enskilda personernas erfarenheter och utbildningar, inom ägar- och ledningskretsen. I handläggningen ingår även att analysera underlaget samt upprätta förslag till bedömning och beslut. Du kommer att arbeta nära förvaltningens jurister och utredare med ansvar för tillsyn. Vi söker dig Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom juridik, pedagogik eller statsvetenskap och erfarenhet av ärendehandläggning och utredningsarbete på myndighet. Det är meriterande med domstolserfarenhet, erfarenhet av skolfrågor på myndighetsnivå, arbete som lärare och arbete som specialpedagog. Du är självgående, strukturerad och analytisk samt har en mycket god språklig förmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi erbjuder dig Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. Om arbetsplatsen På utbildningskansliet arbetar ca 40 personer med förvaltningsövergripande frågor såsom ekonomi, lokalförsörjning, utvecklings- och kvalitetsfrågor, HR, antagning, IKT och elevhälsa. Vår arbetsmiljö är kreativ och stimulerande med engagerade kollegor inom olika professioner som samarbetar för att bidra till god kvalitet och utveckling av våra verksamheter. Tillit, arbetsglädje och hjälpsamhet är ledord i vårt dagliga arbete. Tillsammans är ett nyckelord för oss och ingen är ensam när utmaningarna känns svåra. Vår arbetsplats är belägen i centrala Lund. Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

1 mars 2024
Sista ansökan:
24 mars 2024
Socialsekreterare som vill ge lundabor stöd till självförsörjning

Hört från kollegor: ”Det är lyxigt att arbeta så centralt som vi gör, nära till stan och närhet till centralstationen är jättebra för de som pendlar. Dessutom har Kristallen en fantastisk lunchrestaurang!” ”Man utvecklas i sin yrkesroll när man träffar olika typer av klienter som kan befinna sig i väldigt tuffa situationer.  I arbetet får man lära sig hantera dessa svåra situationer och ibland fatta snabba beslut.” Om rollen och arbetsuppgifter Det huvudsakliga uppdraget som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd är att stötta, motivera och utreda individers förutsättningar i deras väg mot självförsörjning. Under tiden utreder, bedömer och beslutar vi om rätten till ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen. Strävan är att detta arbete sker genom god samverkan med övriga enheter inom förvaltningen, men också extern myndighetssamverkan med exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och sjukvården.  Vi söker dig som Vi söker nu dig som kan ersätta vår kollega som går vidare till nya utmaningar inom förvaltningen. Vi söker dig som har socionomexamen och kunskap om gällande lagstiftning inom området. Det är meriterande om du tidigare arbetat med ekonomiskt bistånd, eller andra arbetsuppgifter som arbetsgivaren finner likvärdiga. Erfarenhet av motiverande samtal (MI) är också meriterande.  Du blir en av fem socialsekreterare i försörjningsteamet. Du kommer ha ett nära samarbete med dina kollegor inom enheten men också övriga socialtjänsten samt andra aktörer och viktiga samverkanspartners runt den unge. Det är just nu mycket spännande som händer inom förvaltningen i arbetet med ungdomar kopplat till studier- och arbetsmarknadsfrågor.  För att lyckas i ditt uppdrag behöver du vara lösningsfokuserad och se möjligheter i människors förutsättningar att utvecklas. Du ska ha god samarbetsförmåga samt ett gott bemötande mot såväl människor du möter i jobbet som mot kollegor och externa aktörer. Du kan snabbt ställa om i arbetet och prioritera efter rådande förutsättningar. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du är självgående, men du ser också arbetsgruppen som en tillgång. Jobbet kräver även att du är strukturerad och kan hantera administrativa uppgifter. God vana att hantera IT-system samt god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift är nödvändigt då arbetet innehåller en del dokumentation och administration. Vi erbjuder dig Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare Välkommen till oss Hos oss får du ett varierat, självständigt och viktigt arbete med de lundabor som behöver stöd för att bli självförsörjande. Du får en gedigen introduktion i arbetet, goda möjligheter till kompetensutveckling och kontinuerligt stöd av dina kollegor och chef. För att du som socialsekreterare ska kunna lägga fullt fokus på ditt uppdrag har du en ekonomihandläggare som stöd. Vår enhet präglas av en positiv anda och vi engagerar oss för att hitta det bästa stödet för våra brukare. 18 till 24-enheten arbetar för att stödja unga vuxna vi möter i riktning mot ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar. Behoven varierar utifrån den unges livssituation. Inom enheten har vi samlat olika kompetenser med fokus på försörjningsstöd, arbetsmarknadsfrågor, utredning av övrigt bistånd samt öppenvårdsinsatser. Visionen är att socialtjänsten genom ett nära samarbete och helhetssyn skall samla de kompetenser som behövs utifrån den unga vuxnas behov och därmed ge dem det stöd de behöver med självständighet som mål.  Övrigt Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.   Vi är en del av arbetsmarknads- och socialförvaltningen där cirka 600 medarbetare ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd, god man, förvaltare eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

1 mars 2024
Sista ansökan:
15 mars 2024
Stödassistent till enhet inom korttidstillsyn/vistelse LSS

Vi söker dig som vill arbeta som stödassistent på vår enhet inom korttidstillsyn och korttidsvistelse. Har du god förmåga att samarbeta och vill du också stödja våra brukare till ett meningsfullt och aktivt liv? Då kanske du är en av våra nya medarbetare? Vill du bli en av oss och göra skillnad varje dag?   Vi söker stödassistenter till en av våra verksamheter för barn och unga inom LSS. Har du god förmåga att samarbeta och har förmåga att sätta dig in i andra människors situation är detta ett arbete som kan passa dig.  På våra enheter inom  korttidstillsyn och korttidsvistelse arbetar vi med att att stötta våra brukare i vardagen med omvårdnad, fritids- och kulturaktiviteter. Enheten vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna med autism och andra funktionsvariationer i åldern 12 år och uppåt. Tjänsten är tillsvidare 100%. Verksamheten har öppet dygnet runt alla dagar i veckan vilket innebär att du kommer att arbeta oregelbundna tider samt varannan helg, även journätter kan förkomma. På en heltidstjänst som stödassistent eller stödbiträde arbetar du 36.33 timmar per vecka.  Vi erbjuder dig Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare Arbetsuppgifter - Planera vardagen för våra brukare. - Upprätta och utforma genomförandeplaner. - Dokumentera i vårt journalsystem. - Medverka till att verksamheten håller en god kvalitet. Kvalifikationer - Godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet, barn- och fritidsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig - Erfarenhet av och/eller teoretisk kunskap om personer med autism är meriterande - Kunskap kring lågaffektivt bemötande är meriterande - Det är en merit om du har erfarenhet av tydliggörande pedagogik/ TEACCH. - Det är ett krav att du kan och vill cykla. - Körkort är en merit. Vi arbetar för att våra brukare ska få möjlighet att vara så självständiga som möjligt och leva det liv de önskar. Det krävs därför att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare. Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt – lyssna, lära och leda. Du har fokus på våra brukares önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem. Rekryteringen sker med löpande urval.  Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

1 mars 2024
Sista ansökan:
15 mars 2024
Junior entreprenörscoach till Sommarlovsentreprenörerna 2024

Om rollen och dina arbetsuppgifter Lunds kommun söker en junior entreprenörscoach och handledare till Sommarlovsentreprenörer för ungdomar mellan 15-18 år. Programmet “Sommarlovsentreprenörerna” är en feriepraktikform där ungdomar under tre veckor får arbeta med att ta en idé till verklighet. Titta på filmen för mer information om sommarlovsentreprenörerna: https://www.youtube.com/watch?v=81Bs3eX9DMw Som junior entreprenörscoach kommer du tillsammans med ett team att ansvara för en hub av ungdomar och stötta unga entreprenörer från idé till verklighet. Dina arbetsuppgifter kommer huvudsakligen att vara: • att löpande stötta och utbilda deltagarna under processens olika moment: idégenerering, idévalidering och idépaketering • leda workshops och utbilda i såväl teoretiska som praktiska moment • coacha deltagarna både individuellt och i grupp • praktiskt ansvara för daglig verksamhet på hubben under programmet Programmet pågår mellan veckorna 25-27, med en utbildning samt planeringsvecka för coacher genomförs i maj/juni. Tjänsten avser en månads arbetstid förlagd under perioden maj-juli. Vi söker dig Vi söker dig som har erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar och som har egna erfarenheter av entreprenörskap eller av att driva projekt. Vi söker också dig som: • har förmåga att inspirera unga samt kan anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån sammanhang • är en naturlig ledare och förebild som är bra på att se individen • har förmåga att pedagogiskt dela med dig av din kompetens • har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team • har lätt för att samordna grupper och kan skapa bra relationer och arbetsklimat • vill utvecklas inom affärsutveckling och entreprenörskap • kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska Meriterande är om du: • har drivit eller driver eget företag • har drivit eller driver projekt inom idrott, studentförening, ideellt arbete eller hållbarhet • har utbildning eller är student inom relevant område (t.ex. ekonomi, sociologi, psykologi) Vi vill be våra sökande notera att urval sker löpande och att vi, om du blir erbjuden tjänsten,  kommer att begära in ett utdrag ur polisens belastningsregister: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/ Om arbetsplatsen Ung i Lund är Lunds kommuns ungdomsavdelning som innefattar mötesplatser för unga i centrala Lund och de östra kommundelarna, en mobil grupp, fältgrupp och ungdomsombud.  Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

1 mars 2024
Sista ansökan:
10 mars 2024
HR-strateg fokus arbetsrätt och lönebildning

Om rollen och dina arbetsuppgifter Som HR-strateg inom arbetsrätt sätter du kärnverksamheten i fokus och ger ett verksamhetsnära, behovsanpassat och samordnat stöd till HR-kollegor och verksamhetsföreträdare. Inom det lönepolitiska området ansvarar du för att driva och utveckla lönebildningen inom Lunds kommun. Du är aktiv i arbetet kring löneöversyn, lönekartläggning, gemensamma utvecklingsarbeten och utbildningar avseende lönebildningsfrågor samt utveckling av styrningen av lönepolitiken. Allt i nära samarbete med kollegor från såväl avdelningen som andra avdelningar och förvaltningar.  Inom området avtal och förhandlingar stödjer du och övriga kollegor förvaltningarnas HR-avdelningar samt kommunledningen i avtals- och arbetsrättsliga frågor till exempel genom utbildning, rådgivning och olika typer av förhandlingar. Inom området facklig samverkan arbetar du med att följa upp och ge förslag till utveckling av samverkan i kommunen. Du driver och deltar i partsgemensamma utvecklingsgrupper samt ger utbildning och konsultation inom området. Vi söker dig som Du har flera års erfarenhet av operativt verksamhetsnära arbete som HR-partner, chef eller annan likvärdig roll. Likaså har du flera års erfarenhet av strategiskt arbete inom arbetsrätt och lönebildning, gärna på en övergripande nivå inom offentlig sektor eller en större organisation. Sammantaget har det gett dig en bred generalistkompetens inom HR-området och du har därför inga svårigheter med skifta fokus utifrån behov mellan strategiskt arbete och det mer verksamhetsnära och operativa. Du har högskoleexamen, exempelvis från HR-programmet, alternativt annan akademisk examen i kombination med relevant erfarenhet för uppdraget. Din förhandlingsvana är god och du har fokus på att hitta lösningar samtidigt som du arbetar för att skapa och bibehålla goda relationer med verksamhetsföreträdare och fackliga representanter. Du har förmåga att samverka och navigera i organisationen och hitta en rimlig ambitionsnivå som passar in i en större helhet bland de styrsignaler och rutiner som avdelningarna gemensamt arbetar fram på kommunkontoret. Din samarbets- och samverkansförmåga är mycket god och du tar initiativ och kan målmedvetet och självständigt driva dina frågor. Du har förmåga att göra prioriteringar och anpassa ditt uppdrag utifrån verksamhetens behov. Du uttrycker dig mycket väl i det svenska språket i såväl tal som skrift. Du är bekväm med att tala inför en större grupp och har förmåga att anpassa kommunikationen utifrån målgrupp. Vi erbjuder dig Vi erbjuder dig en modern aktivitetsbaserad arbetsplats precis i anslutning till Lund central.  Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare Om rekryteringen .I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering.  I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och vi planerar att hålla våra första intervjuer digitalt via Teams i slutet av mars. Vi ber dig därför att planera din tillgänglighet. Om arbetsplatsen Du tillhör kommunens arbetsgivarenhet som tillsammans med HR-strategiska enheten svarar för kommunens gemensamma HR-frågor. Här jobbar ett tjugotal medarbetare som tillsammans har en stor mångfald av kompetenser inom exempelvis arbetsrätt, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och uppföljning. Vårt förhållningssätt inom avdelningen och i kommunen är att vi genom samarbete lyckas med helheten. På kommunkontoret arbetar cirka 350 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

1 mars 2024
Sista ansökan:
17 mars 2024
Sommarpraktik, Arkitekt på stadsbyggnadskontoret

Lund är inne i en spännande utveckling med många stora och viktiga byggprojekt på gång. Stadsbyggnadskontoret arbetar intensivt med att möta marknadens krav samtidigt som vi har höga ambitioner att medverka till byggandet av en hållbar, funktionell och vacker stad. Om rollen och dina arbetsuppgifter Studerar du till arkitekt och vill få möjlighet att praktisera på stadsbyggnadskontoret under några sommarveckor?  Då är du välkommen att söka våra sommarpraktikplatser. Under perioden juni till augusti söker vi två arkitektstudenter som under sex veckor fördelade på två 3-veckorsperioder vill utföra ett uppdrag på stadsbyggnadskontoret. Vi behöver din hjälp med att ta fram underlag i olika pågående stadsutvecklingsprojekt såväl inom stadsplanering som arkitektur och gestaltning. Innehållet och när praktikarbetet ska genomföras utformas och planeras i samråd med dig. Vi söker dig Som studerar till arkitekt eller planeringsarkitekt och som kommit minst tre år in i din utbildning. Vi vill gärna att du är van vid att arbeta med bild och text med öga för presentationer och grafisk layout.  Vi önskar att du bidrar med kreativitet och kloka tankar som kompletterar och berikar våra projekt. Vi sätter värde på din förmåga att kommunicera, ta ansvar och egna initiativ utifrån den arbetsuppgift vi behöver hjälp med. Har du dessutom erfarenhet av projektarbete eller liknande är det positivt. Vi erbjuder dig En lärorik period där du får en inblick i hur stadsbyggnadskontoret i Lunds kommun arbetar. Om arbetsplatsen Stadsbyggnadskontoret planerar staden och svarar för myndighetsfrågor enligt bland annat plan- och bygglagen. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. På stadsbyggnadskontoret arbetar ungefär 100 medarbetare för att utveckla ett växande Lund som en långsiktigt hållbar stad. Vi är med och tar ansvar för hela kedjan från översiktlig stadsplanering, via detaljplanering och lantmäteri till när enskilda hus och platser ska byggas. I vårt arbetssätt vill vi vara förtroendeingivande, professionella och engagerade. Hög kvalitet och god service är viktiga ledord i vår samverkan med medborgare och byggaktörer. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

1 mars 2024
Sista ansökan:
15 mars 2024
Sjuksköterska Kväll

Om oss All legitimerad personal ingår i en teambaserad hälso- och sjukvårdsorganisation, med fokus på samarbete, utbildning och utveckling där man tillsammans samordnar och planerar insatser. Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns en centraliserad organisation av sjuksköterskor som arbetar kväll/natt och som utför insatser enligt HSL till brukare/patienter inom hemvården, LSS och på våra särskilda boende. Vårdhandbokens riktlinjer är vår ledstjärna och vi prioriterar en god bemanning. När man arbetar kväll som sjuksköterska i Lunds kommun är arbetstiden 15.00-23.00 och arbetstidsmåttet 34.33 timmar/vecka vid heltid. Vi erbjuder en kompetensutvecklingsdag i månaden, 9 månader om året, där du kan hospitera i lämplig arbetsmiljö eller gå interna/externa utbildningar, allt för att skapa trygghet och utveckling i din yrkesroll. Vill du få en inblick i verksamheten innan du bestämmer dig? Du får gärna gå bredvid ett arbetspass eller del av ett arbetspass.  Exempel på kompetensutveckling hos oss ser du https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/kompetensutveckling-inom-vard--och-omsorg Möt en blivande kollega https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/mot-vara-medarbetare/peter-ar-kvallssjukskoterska Arbetsuppgifter Arbetet innefattar såväl planerade, regelbundet återkommande insatser, som insatser av mer brådskande karaktär så som akuta bedömningar och andra insatser som behöver lösas under jourtid. Patientgruppen är företrädesvis äldre medborgare i kommunen men ansvarsområdet sträcker sig också över kommunens LSS-verksamheter och hemvård för yngre (18-65 år).  Exempel på arbetsuppgifter du möter är akuta bedömningar enligt A-E, palliativa bedömningar och dödsfall, kateterproblem, sondmat med nasogastriskt sond, kontakt med Idoc och Mobila vårdteamet, handledning till omvårdnadspersonal, telefonrådgivning samt hantering av diverse infusionsutrustning och dialys(pås- och maskindialys). Vi söker dig som Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som har jobbat några år i yrket. Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt. Ditt engagemang för arbete med människor är stort och ditt bemötande pedagogiskt och gott. Du har god förmåga att handleda och delegera omvårdnadspersonal, ge stöd och skapa trygghet. Du kan arbeta självständigt och tar beslut utifrån dina egna bedömningar. Det är meriterande med erfarenhet från en självständig position inom yrket. Vi värdesätter särskilt att du är strukturerad och noggrann i ditt arbete.  Du uttrycker dig utan svårigheter i svenska språket, du har goda kunskaper i digitala arbetsverktyg och du har B-körkort. I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och intervjuer. Välkommen med din ansökan!   Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

1 mars 2024
Sista ansökan:
17 mars 2024
Vikarierande HR-partner till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Om rollen och dina arbetsuppgifter Då en av våra HR-partners ska vara föräldraledig söker vi dig som utifrån ett coachande förhållningssätt ger ett professionellt och kvalificerat stöd i både operativa och strategiska frågor inom samtliga HR-processer. I din roll som HR-partner säkerställer du att det löpande HR-arbetet i organisationen fungerar. Du jobbar nära våra chefer  och är en naturlig del i socialpsykiatrins ledningsgrupp på verksamhetsområdesnivå på förvaltningen. I tjänsten ansvarar du även för att stötta våra chefer och chefsstöd i HR-administrativa frågor, LAS och grundläggande arbetsrättsliga frågor.  Som HR-partner kommer du att coacha, stötta och utmana våra chefer i HR-frågor såsom arbetsrätt, arbetsmiljö, lön/lönerevision, rehabilitering, rekrytering och samverkan. Du kommer även att arbeta med förändringsarbete och med att implementera Lunds kommuns HR-rutiner och beslut.  Som en del av HR-funktionen i Lunds kommun arbetar vi tillsammans med övriga HR-medarbetare för att utveckla och förbättra våra HR- processer. Vi erbjuder dig ett utvecklingsorienterat och kvalificerat arbete på en engagerad HR-enhet där vi tar tillvara våra olika kompetenser och lär av varandra. Anställningen är ett vikariat from 240812-250731 med eventuell möjlighet till förlängning. Vi söker dig Vi söker dig som har relevant högskole-/universitetsutbildning inom HR eller personalvetenskap. Du har erfarenhet av brett operativt HR-arbete och det är meriterande om du har erfarenhet av anställningsadministration eller HR-administration i offentlig sektor. Du organiserar och strukturerar ditt arbete och driver processer framåt. Du är tydlig och har en god kommunikativ och analytisk förmåga. Du trivs med att ge service  och har förmåga att skapa tillitsfulla relationer. Du har god digital kompetens och har lätt för att sätta dig in i de olika system vi arbetar i, det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Personec P. I dig ser vi en positiv kraft som gärna tar initiativ och som kan arbeta självständigt likväl som i team. Vi erbjuder dig Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare Om arbetsplatsen I HR-teamet på Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är vi fyra kollegor som med ett prestigelöst förhållningssätt arbetar nära varandra.  Vi erbjuder dig ett utvecklande och omväxlande arbete där vi tillsammans formar vårt arbetssätt utifrån våra olika kompetenser och verksamheternas behov.  Placering för tjänsten är kommunhuset Kristallen med närhet till både kommunikation, mat- och kulturinspiration. På arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare och 35 chefer som ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar. På kommunkontoret arbetar cirka 350 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus. Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

29 februari 2024
Sista ansökan:
20 mars 2024
Grundskollärare till Svaneskolan Ma/No/Teknik

Om rollen och dina arbetsuppgifter Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling. Tjänsten innehåller undervisning i Ma/No och Teknik. Du ska undervisa, inspirera och utveckla elever i åk 7-9. Vi söker dig som arbetar kreativt, digitalt och som vill vara en aktiv del av ett arbetslag. I uppdraget ingår att planera och genomföra undervisning för att nå lärande och utveckling hos eleven utifrån deras individuella förutsättningar. I tjänsten ingår också att vara mentor tillsammans med en kollega. Du dokumenterar och följer upp elevernas lärande och utveckling samt kommunicerar detta med eleverna och vårdnadshavare. Du har förmågan att se varje elev, stärker elevens tilltro till sin egen förmåga att lära och stimulerar till ett livslångt lärande. Vi söker dig Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för ämnena Ma/No och Teknik i åk 7-9. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att undervisa. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan på ett pedagogiskt sätt tillämpa dessa i ditt dagliga arbete. För att lyckas hos oss ska du ha ett genuint intresse av att möta, samspela och interagera med barn och ungdomar. Ditt tydliga och goda ledarskap i klassrummet leder till trygghet och studiero för eleverna. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv, har en positiv elevsyn samt visar engagemang och intresse för elevernas inlärning. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens eller elevgruppens behov. Du skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi erbjuder dig Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare Om arbetsplatsen På Svaneskolan 7-9 har vi eleverna och kunskapen i centrum. Vi finns i centrala Lund med 5 min gångväg från stationen. Skolan ligger i nybyggda lokaler på Svanevägen. Svaneskolan har en hög måluppfyllelse och ett lugnt arbetsklimat samt flera uppskattade idrottsprofiler. Svaneskolan har ca 350 elever och 30 pedagoger. Skolan arbetar med digitalt lärande som ett naturligt inslag i undervisningen. För oss på Svaneskolan är det viktigt att eleverna känner lust att lära och har inflytande över sitt eget lärande. Lärare, elevhälsoteam och specialpedagoger arbetar tillsammans för att alla elever ska kunna lyckas. På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten. För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

29 februari 2024
Sista ansökan:
17 mars 2024