Sveriges Lantbruksuniversitet jobb

Alla lediga jobb hos Sveriges Lantbruksuniversitet

Vi hittade 54 matchande resultat
Postdoc: forest microclimate and extreme climate events
SLU Swedish Species Information Centre is a national center for species and habitats. We contribute to a sustainable management of the natural resources by collecting, analyzing...
Heltid Läs mer
Postdoktor: skogens mikroklimat och extrema klimathändelser
SLU Artdatabanken är ett kunskapscentrum för Sveriges arter och naturtyper. Vi bidrar till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att samla in, analysera och tillgängligg...
Heltid Läs mer
Forskare i strukturbiologi med fokus på proteaser, vikariat
Institutionen för molekylära vetenskaperUppsala Biocentrum förenar forskare och studenter från institutionerna Molekylära vetenskaper, Skoglig mykologi och växtpatologi och Växt...
Heltid Läs mer
Postdoc in forest modeling – from ecology to improved silviculture
Department of Forest Ecology and ManagementThe department includes about 100 people of which 11 are professors. Our mission is to advance the understanding of forest ecosystem p...
Heltid Läs mer
Postdoktor i skogsmodellering – från ekologi till förbättrat skogsbruk
Institutionen för skogens ekologi och skötselInstitutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekos...
Heltid Läs mer
Senior Advisor – styrning mot multifunktionella jordbrukslandskap
Institutionen för stad och landSLU Centrum för biologisk mångfald (CBM), vid Institutionen för stad och land, är ett centrum för policyrelevant forskning, utredning och kommunik...
Deltid Läs mer
Utbildningsadministratör
Utbildningsservice VHCUtbildningsservice VHC är en institutionsövergripande enhet för utbildningsservice inom VH-fakulteten, med ansvar att stödja institutionerna med administra...
Heltid Läs mer
Doktorand i nationalekonomi, inriktning skogspolitik
Institutionen för skogsekonomi bedriver verksamhet inom forskning och undervisning inom området cirkulär bioekonomi med fokus på företagsekonomi, naturresursekonomi, nationaleko...
Heltid Läs mer
Postdoc in environmental assessment of foods and diets
Department of Energy and TechnologyThe Department of Energy and Technology conducts research and education with a focus on how agriculture can contribute to a sustainable societ...
Heltid Läs mer
Postdoktor i modellering av hållbara jordbrukssystem
Institutionen för energi och teknik vid SLU, UppsalaVid institutionen för energi och teknik bedrivs forskning och utbildning med fokus på hur lantbruket kan medverka till ett hå...
Heltid Läs mer
Universitetsadjunkt i Stordjurskirurgi
Institutionen för kliniska vetenskaperInstitutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom vetenskapsområdena veterinärmedic...
Heltid Läs mer
Postdoctor
The Department of Forest Genetics and Plant Physiology was founded in the late 1970s - when the College of Forestry moved to Umeå. The number of employees has since grown steadi...
Heltid Läs mer
Postdoktor
Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer...
Heltid Läs mer
Adjunkt i husdjurens anatomi
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemiInstitutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (https://www.slu.se/institutioner/anatomi-fysiologi-biokemi/) är en del av fakul...
Heltid Läs mer
Leg. djursjukskötare, djurvårdare till kvälls-nattjänst på hästkliniken
UniversitetsdjursjukhusetUniversitetsdjursjukhuset söker hästvan leg. djursjukskötare eller djurvårdare nivå 2 för häst till kvälls-och nattjänstgöring.Arbetsuppgifter:Du kommer...
Deltid Läs mer