Uppsala Universitet jobb

Lediga jobb hos Uppsala Universitet

Forskare

Institutionen för farmaceutisk biovetenskap • En del av något stort Uppsala universitet, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Neurofarmakologi och biologisk beroendeforskning Institutionen för farmaceutisk biovetenskap är en interdisciplinär miljö där 10 forskningsområden arbetar för att bidra till bättre läkemedel och en friskare värld. Med laboratorier i hjärtat av Uppsala Biomedicinskt Centrum och Sveriges enda Farmaceutiska fakultet utgör vi en vital motor i utvecklingen av utbildning och forskning inom de farmaceutiska vetenskaperna.  Mer information om institutionen och dess verksamhet finns på https://www.uu.se/institution/farmaceutisk-biovetenskap/ Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna inom projektet berör prekliniska cellstudier av beroendeframkallande droger samt utveckling av kognitiva förstärkare. Forskningen fokuserar på analys av neuronala dendritiska utskott, cellviabilitet och neuroprotektion. Tekniker som används är cellodling (inkl primärcellskulturer), bildanalys och funktionella assays. Arbetsuppgifterna innefattar att bearbeta, analysera och publicera både nya och gamla data, utföra experiment och aktivt delta i utvecklandet av projektet. Kvalifikationskrav Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen (PhD) inom farmaci, medicin eller ett angränsande område samt kan uppvisa postdoktor erfarenhet. Kunskap av beroendefältet, neurofarmakologi, celltekniker och bildanalys är meriterande. Fördjupad kunskap och omfattande praktisk erfarenhet av att arbeta med cellbaserade modeller samt kompetens inom beroendelära är avgörande. Vi söker en självständig och entusiastisk forskare som förväntas ta en aktiv roll i att leda och utveckla projektet. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad till 2025-08-27.  Omfattningen är deltid 50%. Tillträde 2024-09-02. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: professor Mathias Hallberg, e-post [email protected] För frågor runt anställningen administrativ chef Marina Rönngren e-post [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 19 juli 2024, UFV-PA 2024/2369. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

12 juli 2024
Sista ansökan:
19 juli 2024
Forskningsassistent i bioinformatik

Vill du arbeta med utveckla maskininlärningslösningar, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Forskningsassistent på Uppsala universitet. Institutionen för cell- och molekylärbiologi är indelad i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell- och molekylärbiologi: beräkningsbiologi och bioinformatik, mikrobiologi och immunologi, molekylärbiologi, molekylär biofysik, molekylär evolution, molekylär systembiologi och strukturbiologi. Den vetenskapliga grunden till vad vi gör ligger i biologi, men vår forskning överlappar med andra områden såsom medicin, datavetenskap, matematik, kemi, ingenjörsvetenskaper och fysik. Institutionen har över 200 anställda med runt 60 doktorander. Läs gärna mer om verksamhetens arbete på https://icm.uu.se.   Detta är en tidsbegränsad anställning vid Institutionen för Cell- och Molekylärbiologi (ICM) som har finansierats genom ett EU-initiativ för forskning och innovation med bidrag till projektet "Embedded storage elements on next MCU generation ready for AI on the edge" och med ett bidrag från VINNOVA. Anställningen är placerad i professor Jan Komorowskis forskningslaboratorium vid programmet Beräkningsbiologi och bioinformatik. Arbetsuppgifter  Professor Komorowskis laboratorium deltar i ett stort europeiskt projekt som samlar experter inom ett brett spektrum av områden från maskininlärning via sensorteknik, till design av energieffektiv hårdvara körbara på mobila enheter. Målet med delprojektet vid professor Komorowskis laboratorium är att utveckla maskininlärningslösningar för beslutsstöd vid patientens säng.  Den ledande maskininlärnings metod (ML) för att bygga klassificerare är neurala nätverk (NN).  De erbjuder hög noggrannhet men är mycket svåra om ens möjliga att ge förklaringar hur prediktionerna uppnås.  Förklaringar krävs numera inom flera ML-tillämpningar. Projektet syftar att vidare utveckla en förklaringsmetod som går ut på att bygga en regel- eller beslutsträdsbaserad spegel av NN och tillämpa den i flera olika tillämpningsområden inom livsvetenskaperna.  I arbetsuppgifterna ingår även deltagande i undervisningen samt administrativa uppgifter bundna till forskningen.  Kvalifikationskrav Mastersexamen i bioinformatik, beräkningsbiologi eller andra relevanta områden. Tidigare erfarenhet av att arbeta med biomedicinska data och expertis inom ML krävs.  Det krävs hög kompetens inom ML och i synnerhet inom regel- och beslutsträdsbaserade metoder samt goda kunskaper i NN metoder.  Tidigare erfarenhet med analys av patient och genomiska data är nödvändiga.  Featureselektions metoder såsom Monte Carlo Feature Selection, Boruta eller Random Forests och med regelbaserade system såsom ROSETTA ger företräde vid anställningen.  Den sökande måste ha en utmärkt förmåga att arbeta självständigt och i tvärvetenskapliga grupper. Stark kommunikationsförmåga på engelska, både skriftligt och muntligt, krävs, eftersom arbetet sker i en multiinternationell miljö. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad, 4 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: Jan Komorowski, [email protected], 018-471 6692  Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2024, UFV-PA 2024/2574. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

8 juli 2024
Sista ansökan:
31 juli 2024
HR-generalist, vikariat

Vill du arbeta inom HR, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som HR-generalist på Uppsala universitet. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: Kvalitetsteknik, Industriell teknik samt Byggteknik och byggd miljö. Institutionen har drygt 100 anställda och har sin forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och vid Campus Gotland. För mer information, se https://www.uu.se/institution/samhallsbyggnad-och-industriell-teknik/ Denna tjänst kommer att vara placerad i Uppsala.      Det viktiga verksamhetsstödet vid institutionen består av en grupp om sju personer med specialkompetens inom HR (två personer), ekonomi (två personer), och studie- och kursadministration (tre personer). Alla i gruppen ger kvalitativt stöd till kärnverksamheten kopplat till respektive ansvarsområde i en miljö som kännetecknas av engagemang, samarbeten och variation. Gruppen av leds institutionens prefekt. Möjlighet till arbete hemifrån ges upp till två dagar per vecka. Arbetsuppgifter En viktig del av arbetet som HR-generalist är att kontinuerligt ge konsultativt och serviceinriktat stöd till både institutionsledning och anställda i frågor som rör hela HR-området. Du handlägger, utreder och driver ärenden inom områden som rekrytering, arbetsrätt, arbetsmiljö, lika villkorsfrågor, rehabilitering, övertalighet etc. Du stöttar även medarbetare och chefer i migrations- och uppehållstillståndsfrågor. Du följer upp anställningar och bevakar att arbetsrättsliga lagar och avtal följs. I tjänsten ingår också personal­administration, såsom upprättande av anställningsavtal, intyg, hantering av semestrar och övriga ledigheter. Du arbetar nära ledningen vid institutionen och våra avdelningar. Du hanterar personalärenden gällande samtliga verksamma vid avdelningarna. Du behöver kunna upprätthålla goda relationer med ledning, kollegor, förvaltning, myndigheter och andra externa parter, samt hålla dig uppdaterad om lagar, regler, förordningar och kollektivavtal inom det statliga området. Anställningen kan även komma att innebära allmänna administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom institutionen, som stöttar chefer och medarbetare. Som HR-generalist vid Uppsala universitet har du stöd av HR-specialister centralt, samt ingår i lokala nätverk där du kan diskutera arbetssätt tillsammans med andra verksamhetsnära HR på andra institutioner. Du får även ta del av ett brett utbud av kompetensutveckling i HR-avdelningens regi. Kvalifikationskrav Examen på högskolenivå inom personalområdet eller kompetens och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig, inklusive grundläggande kunskaper inom arbetsrätt. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift samt mycket god datorvana. Önskvärt/meriterande i övrigt Erfarenhet av ledningsstöd, systematiskt arbetsmiljöarbete och lika villkorsarbete. Erfarenhet av internationell rekrytering inklusive frågor om uppehållstillstånd. Tidigare arbete i lönesystemet Primula, rekryteringssystemet Varbi samt andra datasystem som används vid Uppsala universitet är också meriterande. Som person har du god förmåga att jobba såväl självständigt som i team. Du har god samarbets- och initiativförmåga och ett proaktivt förhållningssätt. Du har även ett strukturerat och noggrant arbetssätt med förmåga att prioritera och hålla tidsramar. Du kan hantera komplexa frågor och flera processer som pågår parallellt. Du har god förmåga att hantera nya administrativa rutiner utifrån regelverk som gäller vid myndigheten. Du har också god kommunikationsförmåga och kan förklara regelverk och policys för andra personer så att de förstår. Kontaktytorna till rollen är breda varför du ser positivt på att bygga relationer och har en vilja att vara nära verksamheten med en inställning att ge kvalitativt stöd inom HR-området till chefer och medarbetare. Samtidigt ser vi att du är prestigelös och villig att sköta allmän administration, hjälpa andra att hitta den information de behöver samt att ha ett öga för vad som behöver göras. Då arbetet innebär hantering av personalärenden är det viktigt att du har en hög grad av integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad, vikariat. Tidsperioden är från snarast, till 31 augusti 2025. Omfattningen är heltid. Placeringsort: Uppsala.  Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Håkan Kullvén; telefon 018-471 3107, e-post [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2024, UFV-PA 2024/2567. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

4 juli 2024
Sista ansökan:
15 augusti 2024
Doktorand inom multimodal karakterisering av magnetiska nanomaterial

Doktorand inom multimodal karakterisering av magnetiska nanomaterial med röntgen- och ferromagnetisk resonans Antagning till forskarutbildning i ämnet teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik Institutionen för materialvetenskap har som mål att vara en miljö för framgångsrik och värdefull forskning och utbildning med inriktning mot materialvetenskapliga lösningar för viktiga samhällsutmaningar. Om avdelningen Avdelningen för fasta tillståndets fysik är en del av institutionen för materialvetenskap vid Ångströmlaboratoriet. Vid avdelningen arbetar vi både med grundläggande och tillämpad forskning. Forskningen är relaterad till energi- och miljöfrågor, såväl som till biovetenskapliga tillämpningar inom våra olika forskningsområden. Projektbeskrivning Projektet medfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND och Uppsala universitet. I projektet nyttjar vi den enorma potential som finns i synkrotronen MAXIV i Lund för studier av funktionella material med energitillämpningar som batterier eller miljötillämpningar som metalorganiska ramverk. Vi kommer mer specifikt att nyttja anläggningarnas möjligheter att studera samband mellan funktionella egenskaper hos nanomaterial under joninsertion som litium eller molekyler som PFAS med flera sonder vid flera olika längdskalor. Mer konkret, vi kommer att studera samband mellan ändringar på kristallstruktur (WAXS), partikelmorfologi (SAXS), kemiskt tillstånd (ferromagnetisk resonans eller röntgenabsorption), and funktionella egenskaper (elektrokemi eller adsorption) under en multimodal approach när joner/molekyler förs in/avlägsnas av nanomaterial. Inom projektet kommer vi också̊ att vidareutveckla en speciellt utformade batteri- och adsorptionsceller som låter oss ladda upp eller ladda ur batteriet/ad/desorbera molekyler samtidigt som vi mäter med alla sonder. Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max. 20% av arbetstiden. När du antas till en forskarutbildning erbjuds du en anställning som doktorand. En anställning som doktorand vid Uppsala universitet motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.. Du arbetar i ett team med medverkan från Uppsala, Lund och Duisburg-Essen som fokuserar på att korrelera den atomistiska (diffraktion) och mesoskopiska (lågvinkelspridning) strukturen hos batterikomponenter med deras funktionella magnetiska egenskaper. I arbetsuppgifterna ingår syntes av högkvalitativa nanopartiklar, in-operando karakterisering av materialen med magnetometri/adsorption, in-operando strukturbestämning av materialen med hjälp av röntgen- och neutronspridning samt statistisk dataanalys. Ett flertal experiment ska genomföras i olika forskningsanläggningar, främst i Lund men även i Europa eller världen runt. – i projekt såväl som inom PRISMAS, för kortare eller något längre vistelser. Kvalifikationskrav För att vara behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige i mer än 12 månader, med studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2021-08-30 to 2024-08-31 . Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på masternivå. Till exempel civilingenjörs- eller masterexamen inom kemi, materialvetenskap, fysik eller motsvarande examen inom angränsande område.   Önskvärt/meriterande i övrigt Dokumenterad erfarenhet av ett eller flera av följande områden betraktas som en merit: programmering i Python eller Jupyter notebooks, SAXS, magnetiska material, elektrokemisk testning av batterier, eller gasadsorption. Instruktioner för ansökan Ansökan ska innehålla följande dokument: CV i Europass-format Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster. Minst ett referensbrev Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå) Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska Namn och kontaktuppgifter på minst två kontaktpersoner som accepterat att vara referenser för dig, med eventuellt ytterligare rekommendationsbrev. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent. Övriga meriter som du vill åberopa (rekommendationsbrev, etc.) Om anställningen Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid.  Beräknad start 2025-01-01. Placeringsort: Uppsala. Upplysningar om anställningen eller forskningsprojektet lämnas av: Universitetslektor Germán Salazar Alvarez, [email protected], Docent Cheung [email protected] eller universitetslektor Tapati Sarkar [email protected] För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2024, UFV-PA 2024/2314 Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/ Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

30 juni 2024
Sista ansökan:
30 augusti 2024
Informationssäkerhetssamordnare

Rekrytering informationssäkerhetssamordnare UIT  Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet och därigenom utveckla universitetets utbildning och forskning. Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära stöd inom IT och digitalisering. Avdelningen för universitetsgemensam IT arbetar med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på fem enheter. Arbetsuppgifter Som informationssäkerhetssamordnare kommer du att arbeta med stöd, kravställa, koordinera och leda det systematiska IT-säkerhetsarbetet vid avdelningen för universitetsgemensam IT. I arbetsuppgifterna ingår: - Vara avdelnings kontaktperson mot säkerhetsavdelningen och säkerhetsavdelningens ingång till avdelningen.  - Kravställa, koordinera och leda IT-säkerhetsarbetet inom UIT.  - Föreslå avdelningsövergripande prioriteringar av IT-säkerhetsåtgärder.  - Ta fram och föreslå reviderade avdelningsinterna styrdokument för IT-säkerhet.  - Arbeta för att IT-säkerhetsperspektivet kommer in i avdelningens arbetssätt och processer.  - Genomföra och följa upp regelbundna riskanalyser inom området.  - Kontrollera efterlevnad mot styrdokument och lagar genom audits och stickprov.  - Omvärldsbevaka inom området.  - Delta i rapportering vid IT-säkerhetsincidenter.  - Samverka med problem manager vid IT-säkerhetsrelaterade problem.  - Stöd till IT-direktören och ledningsgruppen för bedömning och prioritering av IT-säkerhetsrelaterade åtgärder.   Kvalifikationskrav - Akademisk examen inom data/IT eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. - Dokumenterad erfarenhet av informationssäkerhetsarbete inom myndighet. - Dokumenterad erfarenhet av att arbete inom ramen för lagar, förordningar och föreskrifter inom informations- och IT-säkerhetsområdet, med dokumenterat goda kunskaper. - grundläggande kompetens vad gäller informationssystem - god muntlig och skriftlig kommunikativ förmåga, på såväl svenska som på engelska Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen krävs gott omdöme, analytisk förmåga, initiativförmåga, samt samarbetsförmåga. Det är viktigt att du kan prioritera uppgifter och arbeta självständigt. Önskvärt och/eller meriterande i övrigt: - Erfarenhet av liknande arbete [BS8]i myndighet eller annan offentlig verksamhet. - Erfarenhet av arbetsledning - Erfarenhet av arbete inom universitets- och högskolesektorn - Arbetat i enlighet med MSB:s föreskrifter för statliga myndigheters informationssäkerhet. - Arbetat med att planera och genomföra t.ex. informationsklassificeringar - Säkerhetsskyddsanalyser eller risk- och sårbarhetsanalyser. Om anställningen  Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: Per-Olof Andersson, ([email protected], tel.nr: 018-471 78 82) Välkommen med din ansökan senast den 22 juli 2024, UFV-PA 2024/2525  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

28 juni 2024
Sista ansökan:
22 juli 2024
Internrevisor

Uppsala universitet söker internrevisor Är du nyfiken på att lära dig mer om Uppsala universitet och vill du vara med och bidra till att nordens äldsta universitet stärker sin ledande position i världen? I rollen som internrevisor ingår att granska och lämna förslag till effektiviseringar och förbättringar inom Uppsala universitets verksamhet. Vi erbjuder en kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och utmaningar. Uppsala universitet är en statlig myndighet, vilket innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Universitetet är organiserat i tre vetenskapsområden med sammanlagt nio fakulteter under vilka ett femtiotal institutioner sorterar. Universitetet leds av en styrelse, konsistoriet, och rektor är myndighetschef. Därutöver finns en universitetsförvaltning ledd av universitetsdirektören. Internrevisionen vid Uppsala universitet är en från universitetets verksamhetsområden och förvaltning fristående avdelning med fyra anställda revisorer som rapporterar direkt till konsistoriet. Internrevisionens årliga riskanalys, granskningsplan och rapporter bereds av revisionsutskottet, vars uppgift är att bereda revisionsärenden inför konsistoriet. På uppdrag av konsistoriet granskar och bedömer internrevisionen om universitetets interna styrning och kontroll är utformad så att universitetets mål kan uppnås. Internrevisionen granskar om verksamheten drivs effektivt och i enlighet med lagar och förordningar och på ett sådant sätt att intern och extern rapportering blir rättvisande. Arbetet sker i enlighet med internrevisionsförordningen och internationell yrkesstandard.   Arbetsuppgifter Som internrevisor kommer du att utvärdera risker, intern styrning och kontroll, etik, kvalitet och effektivitet i universitetets verksamhet. I arbetet som internrevisor ingår att du aktivt tar del i internrevisionens omvärldsbevakning och riskanalys och bidrar till internrevisionens utveckling. Dina granskningar planerar, genomför och rapporterar du självständigt eller tillsammans med dina kollegor. Du rapporterar till internrevisionens chef och föredrar rapporterna för revisionsutskottet. Kvalifikationskrav Vi söker dig som: - Har akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap, juridik, IT eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig och - Flerårig dokumenterad väl vitsordad erfarenhet av arbete i rollen som revisor, controller eller utredare i närtid och är en van användare av IT-stöd. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du: - Har god kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt på såväl svenska som engelska, - Har hög integritet då internrevisionens roll ställer krav på ett oberoende förhållningssätt - Är självgående, analytisk och prioriterar på ett effektivt vis, - Är nyfiken och initiativtagande och har god samarbetsförmåga. Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av internrevision eller effektivitetsrevision samt arbetslivserfarenhet inom offentlig verksamhet eller universitets- och högskolesektorn är meriterande. CIA-certifiering eller annan certifiering inom området är också meriterande. Om anställningen  Anställningen är tillsvidare (provanställning kan tillämpas). Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: Internrevisionschef Sven Jungerhem, 018-471 43 98, [email protected] och internrevisor tillika tillträdande internrevisionschef Fariba Cavegård, 018-471 63 50, [email protected]. Välkommen med din ansökan senast den 19 augusti 2024,  UFV-PA 2024/2315 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

27 juni 2024
Sista ansökan:
19 augusti 2024
Enhetschef till Stab

Vid universitetsgemensam IT på Uppsala universitet möter teknik och nytänkande gamla traditioner och vår uppgift är att bidra till att skapa fungerande samspel mellan IT och verksamhet och därigenom utveckla universitetets utbildning och forskning. Du får chansen att utvecklas i en organisation som tar tillvara på kompetens, initiativkraft och samarbetsförmåga. Tillsammans är vi en framtidsinriktad IT-organisation som utvecklar tjänster i världsklass och som erbjuder ett efterfrågat och verksamhetsnära stöd inom IT och digitalisering. Avdelningen för universitetsgemensam IT arbetar med strategiska IT- och digitaliseringsfrågor och är en serviceorganisation för gemensamma tjänster där uppdraget innefattar infrastruktur, förvaltning, service och support. Avdelningen har omkring 200 anställda uppdelat på fem enheter. Arbetsuppgifter Som chef för stabsenheten har du det övergripande ansvaret för enhetens verksamhet och leveranser. Stabsenheten fyller en viktig funktion för att stödja universitetsgemensam IT i leveransen av kvalitativa och kostnadseffektiva tjänster. I rollen blir du ansvarig för att utforma och tillhandahålla besluts- och leveransstöd för universitetsgemensam IT samt ansvara för arbetet att utveckla och förvalta avdelningens interna processer och styrning. Att leda dina medarbetare mot gemensamma mål och kontinuerligt följa upp insatser och åtgärder är en viktig del i ditt arbete. Du har personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar för enhetens verksamhet som innefattar leverantörshantering (licenser, avtal, upphandling, avrop), kvalitetssystem, tjänstekatalog, administration, kommunikation, och beredningsstöd (verksamhetsplan, budget, finansieringsmodell), förvaltningsledning, verksamhetsutveckling och förändringsledning. I rollen som enhetschef är du en aktiv del av avdelningens ledningsgrupp och rapporterar till Uppsala universitets IT-direktör. Kvalifikationskrav - Relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätts om arbetsgivaren finner likvärdiga. - Flerårig erfarenhet av att utveckla interna processer och intern styrning. - Flerårig arbetslivserfarenhet av att som chef leda personal (inkl. personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar). - Flerårig erfarenhet av att driva systematiskt arbetsmiljöarbete. - Van att arbeta i stora och komplexa organisationer och att vara drivande för ett tvärfunktionellt arbete. - Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. - Stor vikt kommer att läggas vid ledarskapsförmåga och förändringsledningsförmåga relevanta för avdelningen. Stor vikt kommer att läggas på personliga förmågor som att du har ett tydligt och förtroendeingivande ledarskap med god kommunikationsförmåga. Du behöver vara en coachande ledare som omsätter vision till plan och leverans med användare och beställare i fokus. Vidare ser vi att du är resultat- och målfokuserad och för att lyckas i rollen som stabschef krävs att du har ett mod och är tydlig i din kommunikation. Du är kvalitetsmedveten och strukturerad med god analytisk förmåga (numerisk såväl som språklig). Önskvärt/meriterande i övrigt - Erfarenhet från att ha arbetat i offentlig verksamhet. - Erfarenhet av och kunskap om IT styrnings- och ledningsmodeller inklusive IT ekonomistyrning. - Relevanta specialistkunskaper och erfarenheter av arbete med en eller flera av enhetens ansvarsområden. - Erfarenhet från arbete där affärsmässigt förhållningssätt krävs. - Erfarenhet av att driva förändringsarbete och arbeta med ständiga förbättringar. Om anställningen  Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: IT-direktör Måns Östring, 018-471 1866. Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2024, UFV-PA 2024/2431. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

26 juni 2024
Sista ansökan:
12 augusti 2024
Ekonom

Vill du arbeta som ekonom vid Uppsala universitet på en ny avdelning som erbjuder kvalificerat stöd till forskare och universitetsledning? Är du serviceinriktad och utvecklingsfokuserad och vill arbeta på en arbetsplats som satsar på ett hållbart medarbetarskap med trygga och förmånliga arbetsvillkor? Då är du välkommen att söka anställning som ekonom på avdelningen för forsknings- och samverkansstöd vid Uppsala universitets förvaltning. Uppsala universitet är ett starkt och brett forskningsuniversitet som rankas bland de främsta i världen. Universitetets mål är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans. Universitetsförvaltningen ger stöd till universitetets forskare och ledning bland annat rörande forskningsfinansiering, forskningsinfrastruktur, policy, större internationella samarbeten, externa forskningsrelationer och samverkan. Ökad internationell konkurrens och förändrade myndighetskrav ställer nya krav på universitetets forsknings- och samverkansstöd. För att möta dessa behov har universitetsförvaltningen inrättat en ny avdelning. Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd kommer bland annat ge ekonomistöd vid ansökan och hantering av externa forskningsmedel i exempelvis budgetarbete, återrapportering, redovisning, revision. Till det behöver vi två ekonomer som har bred erfarenhet och kompetens inom redovisningsområdet och som vill bidra till avdelningens utveckling och framgång. Arbetsuppgifter Anställningen som ekonom innebär bland annat att ge stöd och hjälp till universitetets forskare och administrativ personal vid ansökan och ekonomisk rapportering av komplexa externt finansierade forskningsprojekt, såsom EU-finansierade projekt.  Du bidrar till att säkerställa att olika finansiärers villkor och regelverk följs. Du kommer att ha tät kontakt med universitetets forskare och administrativ personal samt ansvara för att hålla regelbundna interna utbildningar om redovisning, exempelvis för EU-projekt. Huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar: - Kvalitetssäkring och stöd från ansökan såsom budget till ekonomisk rapportering - Att hålla sig uppdaterad om olika finansiärers villkor och krav för budgetering, redovisning och rapportering - Uppföljning och interna kontroller för att säkerställa rättvisande redovisning Utveckling och förbättring av interna processer och rutiner inom redovisningsområdet Utveckling av och utbildare i interna utbildningar Kvalifikationskrav Du har en universitets- eller högskoleexamen med inriktning mot ekonomi eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, samt minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har erfarenhet av relevanta system/IT-verktyg och goda kunskaper i Office-program, särskilt Excel. Uppsala universitet har både svenska och internationella medarbetare och samarbetspartners, vilket kräver mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personliga förmågor beteenden, färdigheter så som att du är serviceinriktad, har god samarbetsförmåga och är självgående. Du har pedagogisk insikt, är flexibel och har en stark numerisk analytisk förmåga. Då Uppsala universitet är en statlig myndighet behöver du även ha förmåga att sätta dig in i lagar, förordningar och regelverk som gäller för myndigheter och lärosäten. Önskvärt/meriterande i övrigt - Erfarenhet av arbete i högskolesektorn, annan offentlig verksamhet eller annan stor organisation - Erfarenhet av arbete med externt finansierad verksamhet, till exempel EU-projekt - Erfarenhet av det svenska forskningsfinansieringssystemet - Erfarenhet av att tala inför större grupper samt hålla utbildningar, med goda resultat - Erfarenhet av att skriva instruktioner och informationsmaterial som tillför nytta i verksamheten - Utbildning i Excel Om anställningen  Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattning 100%. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort Uppsala. Upplysningar om anställningen lämnas av: verksamhetsområdeschef Daniel Gillberg, [email protected] och tillträdande avdelningschef Johan Kreuger, [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti 2024, UFV-PA 2024/2336. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

26 juni 2024
Sista ansökan:
16 augusti 2024
Forskningsrådgivare

Kansliet för teknik och naturvetenskap med ca 60 anställda svarar för verksamhetsstöd och service till studenter, lärare, forskare, ledning, institutioner, forskningsinfrastrukturer och centrumbildningar inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Kansliet består av fyra enheter och är en del av universitetsförvaltningen, men får huvuddelen av sitt uppdrag via fakulteten. Kansliet arbetar med forskningsfinansieringsfrågor, utbildningsplanering, studentservice, ekonomisk planering, rekrytering av lärare, uppföljning av verksamheten samt handläggning av frågor på fakultetsnivå. Kansliet samarbetar med övriga avdelningar vid universitetsförvaltningen vid beredning av ärenden och medverkar i utredningar och remisser på uppdrag av ledningen. Enheten för forskningsstöd arbetar brett med forskningsfinansieringsfrågor och ansvarar för att ge kvalificerat stöd till verksamheten och till fakultets- och universitetsledningen. Vid enheten arbetar tio forskningsrådgivare som stöder forskare och ledning vid större forskningssatsningar, ansökningar, utvärderingar och uppföljningar. Vill du arbeta med forskningsfrågor vid Sveriges största fakultet? Vi söker dig som trivs med ett omväxlande arbete och vill arbeta i en dynamisk och kunskapsintensiv miljö. Arbetsuppgifter  Som forskningsrådgivare kommer du utgöra stöd till fakultetens ledning och forskare i forskningsfrågor. Det kan innebära att hantera ärenden kopplat till strategiska forskningssatsningar som centrumbildningar och forskningsinfrastrukturer, ansökningsstöd och verksamhetsplanering. Du kommer också att vara en länk mellan forskare och ledning i ärenden som kräver prioritering och beslut på ledningsnivå.  I dina arbetsuppgifter ingår att arbeta med strategiska utlysningar, uppföljning och återrapportering. I stödet till strategiskt prioriterade utlysningar ingår även att analysera förutsättningar, behov och utlysningens innehåll för att kunna ge målgruppsanpassat stöd. Det innebär bland annat att planera, sätta upp nya processer och arbetssätt, projektleda och genomföra utredningar, utvärderingar och analyser. Du kan även komma att bli ansvarig handläggare för andra ärenden och uppgifter som förekommer vid kansliet för teknik och naturvetenskap. Du arbetar i nära samarbete med kansliets övriga medarbetare och med medarbetare på andra organisatoriska enheter inom förvaltningen. Arbetet är periodvis styrt av deadlines och ställer krav på att kunna strukturera och prioritera. Kvalifikationskrav Du har examen på forskarnivå företrädesvis inom teknik, naturvetenskap, eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för fakulteten. Du har flera års erfarenhet av projektledning eller projektkoordinering med goda resultat. Du har erfarenhet av att arbeta med eller på forskningsinfrastrukturer eller andra erfarenheter, exempelvis av kompetenscentrum eller större forskningsprojekt, som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga. Du har god kännedom om förutsättningarna för forskningsverksamhet vid universitet och högskola och har god kännedom om systemet för forskningsfinansiering, både nationellt och internationellt. Du har dokumenterad erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete vid myndighet eller annan offentlig verksamhet. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt, är ett krav. Du hanterar med lätthet digitala verktyg som är relevanta för ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet som att du är självgående, och tar eget ansvar för att driva dina processer vidare. Du har även god samarbetsförmåga, och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har ett brett perspektiv på frågor och ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser, och anpassar dina handlingar till detta. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Du visar omdöme vid uttalanden och agerande och handlar i enlighet med fattade beslut. Önskvärt/meriterande i övrigt Du är van vid att läsa vetenskapliga texter och är bra på att i ansökningar arbeta fram målgruppsanpassade budskap och formuleringar. Om anställningen  Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: tf enhetschef Anna-Carin Lundqvist, Anna-Carin Lundqvist, [email protected], 073-651 43 74. Välkommen med din ansökan senast den 9 augusti 2024, UFV-PA 2024/2463. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

25 juni 2024
Sista ansökan:
9 augusti 2024
Biträdande universitetslektor i geologi med fokus på kritiska mineral

Uppsala universitets karriärsystem, Tenure track, ger biträdande universitetslektorer rätt att prövas för befordran till universitetslektor. Universitetet erbjuder bland annat stöd för vetenskaplig och pedagogisk utveckling, ledarskapsutveckling samt patent- och innovationsstöd. Institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet är Sveriges största och mest mångsidiga institution av sitt slag med drygt 250 anställda. Vår verksamhet är interdisciplinär och kombinerar naturvetenskap och teknik med samhällsvetenskap. Vi har forskningsprogram inom luft- vatten- och landskapslära; geofysik; naturresurser och hållbar utveckling; mineralogi, petrologi och tektonik; paleobiologi och vindenergi. Forskningsfälten täcker olika aspekter av jordens utveckling och tillämpas i vår strävan mot en hållbar utveckling. Mer information finns på institutionens websida (https://www.geo.uu.se). Beskrivning av anställningens ämnesområde: I tjänsten ska forskning bedrivas inom en rad planerade innovativa projekt kopplade till centrumet Smart Exploration Research Centre kring strategiska och kritiska metaller och mineral i och utanför Sverige med stöd från ett antal industri- och forskningsfinansierande organisationer (t.ex. Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF). Vi eftersöker kandidater med intresse för mineraliseringar och deras petrologi, mineralogisk karakterisering av gruvavfall, sambandet mellan litosfäriska särdrag och malmbildande processer, och olika typer instrumentering kopplade till prospektering i dess vidaste bemärkelse. Kandidaten kommer att arbeta och ingå i ett större forskarteam med experter från olika institutioner och företag som samarbetar i forskningscentrumet. En viktig del av arbetet kommer att vara mineralogiska och petrologiska studier med metodologiska och experimentella system, som kommer att inbegripa gemensamma tolkningar med geofysisk och annan geologiska data. Anställningen innebär fältarbete och en stor del av sommarhalvåret kommer att inbegripa arbete utomhus med provtagning och datainsamling både på egen hand och tillsammans med andra med koppling till Smart Exploration Research Centre. Arbetsuppgifter - Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av doktorander. Forskning inom mineraliseringar och deras petrologi, mineralogisk karakterisering av gruvavfall, sambandet mellan litosfäriska särdrag och malmbildande processer, och handhavande av olika typer instrumentering kopplade till prospektering i dess vidaste bemärkelse. - Följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. - Anställningen kan komma att innefatta ansvar för masterprogrammet i geovetenskap. - Fältarbete, optisk och elekronmikroskopi och övrigt analysarbete. Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst sex år. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor. Behörighetskrav: - Doktorsexamen inom mineralogi, petrologi eller strukturgeologi. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. - Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Det krävs att den pedagogiska skickligheten och vetenskapliga kompetensen är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. - Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. - Dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. - Personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på ”Ansök här” eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/ Ytterligare information: Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen. http://regler.uu.se/dokument/?contentId=92570 https://regler.uu.se/dokument/?contentId=657462 https://www.uu.se/download/18.521b26ff18c42ff37f01105e/1702283640287/Instruktioner för ansökan om anställning 170519.pdf Upplysningar om anställningen lämnas av Universitetslektor Karin Högdahl, email: karin.hö[email protected] och/eller Professor Jaroslaw Majka, e-mail: [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 7 augusti 2024, UFV-PA 2024/1932. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

25 juni 2024
Sista ansökan:
7 augusti 2024