Hembry AB jobb

Lediga jobb hos Hembry AB

Områdeschef Visby

Vi söker nu en stjärna som kan bidra till vår utveckling och snabba tillväxt i koncernen Hembry, som nyligen har förvärvat Gotlands ledande städbolag! Hembry AB är en modern städfirma som arbetar med återkommande hemstädning och kontorsstädning. Bolaget är verksamt i Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Gotland. Efter fyra års verksamhet omsätter vi 40 mkr och har cirka 100 anställda. Vårt mål är däremot satt långt högre och vi behöver någon som vill uppnå det tillsammans med oss. Tjänsten områdeschef innefattar operativt ansvar för alla våra städare på Gotland under ledning av en kollega som du sitter tillsammans med på kontoret i Visby. Du kommer ha mycket kontakt med städarna, ansvara för rekryteringen, optimera beläggningsgrad genom effektiv schemaläggning och se till att städarna har de förutsättningar de behöver för att göra ett bra jobb. Utöver detta kommer hem- och platsbesök hos presumtiva kunder ibland att utföras. Det är ett krav att du har stor erfarenhet av att arbeta effektivt vid dator. Du är lösningsorienterad, lagbyggare och både ser och utför möjligheter. Erfarenhet av systemet Tengella är meriterande. Vid goda prestationer och bidrag till teamet finns stora möjligheter till utveckling, befordran och löneökning eftersom bolaget växer fort.

8 december 2023
Sista ansökan:
26 maj 2024
Städare - Прибиральниця (Malmö) 💙

Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! ⭐️ In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone. About you: - You have permit to live and work in Sweden - You speak Swedish or English. - You do not appear in the police's crime register. - A driving license and access to your own car are meritorious. To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally. As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support. Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish. Our benefits: - Secure employment - Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen - ISO 9001 and 14001 certified - Personnel insurance - Liability insurance - Service pension - Health care allowance SEK 1,500/year - Work clothes and contribution to good indoor shoes - Bonus when recruiting skilled cleaners - Wonderful colleagues Next step: If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. ✨ Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register. --- Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️ För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen. Om dig: - Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige. - Du talar svenska eller engelska. - Du förekommer inte i polisens belastningsregister. - Körkort och tillgång till egen bil är meriterande. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg. Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning. Våra fördelar: - Trygg anställning - Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag - ISO 9001- och 14001-certifierade - Personalförsäkring - Ansvarsförsäkring - Tjänstepension - Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år - Arbetskläder och bidrag till bra inneskor - Bonus vid rekrytering av duktiga städar - Underbara kollegor Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. ✨ Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. --- к прибиральник у Hembry, ви відповідаєте за те, щоб ваші постійні бізнес-клієнти були задоволені! ⭐️ ля того щоб ви мали належні умови для якісної роботи, ми з самого початку забезпечуємо вас професійним та ергономічним обладнанням. Від Hembry ви також отримуєте робочий одяг, службове посвідчення, підтримку від ваших колег і регіонального менеджера, а також грант на придбання гарного домашнього взуття. Чітка інформація про процедури та наших клієнтів легко доступна в наших системах, які ви бачите через телефон. ро вас: - У вас є дозвіл на проживання і роботу в Швеції - Ви розмовляєте шведською або англійською - Ви не фігуруєте в поліцейському журналі злочинів - Водійське посвідчення та доступ до власного автомобіля вітається, але не є обов'язковим ля того, щоб отримати в нас постійну роботу, ви повинні мати високий рівень компетенції в прибиранні та хорошу трудову етику, а також підтримувати своїх колег і професійно спілкуватись. скільки ми пропонуємо базове навчання після працевлаштування, ми очікуємо, що ви будете звертатися до нас при потребі додаткового навчання чи підтримки, щоб мати змогу виконувати послуги високої якості. рафік роботи встановлено в будні 7:30-17:00. Також є можливість працювати ввечері та у вихідні. и пропонуємо роботу з випробувальним терміном 6 місяців, з подальшим постійним працевлаштуванням. аші переваги: - Працевлаштування шляхом випробувального терміну, з подальшим працевлаштуванням на постійній основі - Колективний договір Kommunal Hemserviceföretag - Сертифікат ISO 9001 and 14001 - Страхування персоналу - Страхування відповідальності - Професійна пенсія - Допомога на оздоровлення у сумі 1500 шведських крон на рік. - Внесок на гарне домашнє взуття для роботи - Бонус при наборі кваліфікованих прибиральниць - Чудові колеги аступний крок: кщо у вас є необхідні навички та досвід, вас запросять на співбесіду з нашим регіональним менеджером. Там ви матимете можливість розповісти більше про себе та почути більше про позицію. ✨ ри працевлаштуванні ми попросимо вас надати копію посвідчення особи посвідка на проживання та виписка з реєстру.

20 november 2023
Sista ansökan:
1 maj 2024
Städare - Прибиральниця - Norra Stockholm 💙

Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! ⭐️ In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone. About you: - You have permit to live and work in Sweden - You speak Swedish or English. - You do not appear in the police's crime register. - A driving license and access to your own car are meritorious. To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally. As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support. Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish. Our benefits: - Secure employment - Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen - ISO 9001 and 14001 certified - Personnel insurance - Liability insurance - Service pension - Health care allowance SEK 1,500/year - Work clothes and contribution to good indoor shoes - Bonus when recruiting skilled cleaners - Wonderful colleagues Next step: If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. ✨ Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register. --- Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️ För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen. Om dig: - Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige. - Du talar svenska eller engelska. - Du förekommer inte i polisens belastningsregister. - Körkort och tillgång till egen bil är meriterande. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg. Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning. Våra fördelar: - Trygg anställning - Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag - ISO 9001- och 14001-certifierade - Personalförsäkring - Ansvarsförsäkring - Tjänstepension - Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år - Arbetskläder och bidrag till bra inneskor - Bonus vid rekrytering av duktiga städar - Underbara kollegor Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. ✨ Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. --- к прибиральник у Hembry, ви відповідаєте за те, щоб ваші постійні бізнес-клієнти були задоволені! ⭐️ ля того щоб ви мали належні умови для якісної роботи, ми з самого початку забезпечуємо вас професійним та ергономічним обладнанням. Від Hembry ви також отримуєте робочий одяг, службове посвідчення, підтримку від ваших колег і регіонального менеджера, а також грант на придбання гарного домашнього взуття. Чітка інформація про процедури та наших клієнтів легко доступна в наших системах, які ви бачите через телефон. ро вас: - У вас є дозвіл на проживання і роботу в Швеції - Ви розмовляєте шведською або англійською - Ви не фігуруєте в поліцейському журналі злочинів - Водійське посвідчення та доступ до власного автомобіля вітається, але не є обов'язковим ля того, щоб отримати в нас постійну роботу, ви повинні мати високий рівень компетенції в прибиранні та хорошу трудову етику, а також підтримувати своїх колег і професійно спілкуватись. скільки ми пропонуємо базове навчання після працевлаштування, ми очікуємо, що ви будете звертатися до нас при потребі додаткового навчання чи підтримки, щоб мати змогу виконувати послуги високої якості. рафік роботи встановлено в будні 7:30-17:00. Також є можливість працювати ввечері та у вихідні. и пропонуємо роботу з випробувальним терміном 6 місяців, з подальшим постійним працевлаштуванням. аші переваги: - Працевлаштування шляхом випробувального терміну, з подальшим працевлаштуванням на постійній основі - Колективний договір Kommunal Hemserviceföretag - Сертифікат ISO 9001 and 14001 - Страхування персоналу - Страхування відповідальності - Професійна пенсія - Допомога на оздоровлення у сумі 1500 шведських крон на рік. - Внесок на гарне домашнє взуття для роботи - Бонус при наборі кваліфікованих прибиральниць - Чудові колеги аступний крок: кщо у вас є необхідні навички та досвід, вас запросять на співбесіду з нашим регіональним менеджером. Там ви матимете можливість розповісти більше про себе та почути більше про позицію. ✨ ри працевлаштуванні ми попросимо вас надати копію посвідчення особи посвідка на проживання та виписка з реєстру.

20 november 2023
Sista ansökan:
1 maj 2024
Städare - Прибиральниця (Göteborg) 💙

English & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! ⭐️ In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone. About you: - You have permit to live and work in Sweden - You speak Swedish or English. - You do not appear in the police's crime register. - A driving license and access to your own car are meritorious. To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally. As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support. Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish. Our benefits: - Secure employment - Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen - ISO 9001 and 14001 certified - Personnel insurance - Liability insurance - Service pension - Health care allowance SEK 1,500/year - Work clothes and contribution to good indoor shoes - Bonus when recruiting skilled cleaners - Wonderful colleagues Next step: If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. ✨ Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register. --- Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️ För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen. Om dig: - Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige. - Du talar svenska eller engelska. - Du förekommer inte i polisens belastningsregister. - Körkort och tillgång till egen bil är meriterande. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg. Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning. Våra fördelar: - Trygg anställning - Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag - ISO 9001- och 14001-certifierade - Personalförsäkring - Ansvarsförsäkring - Tjänstepension - Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år - Arbetskläder och bidrag till bra inneskor - Bonus vid rekrytering av duktiga städar - Underbara kollegor Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. ✨ Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. --- к прибиральник у Hembry, ви відповідаєте за те, щоб ваші постійні бізнес-клієнти були задоволені! ⭐️ ля того щоб ви мали належні умови для якісної роботи, ми з самого початку забезпечуємо вас професійним та ергономічним обладнанням. Від Hembry ви також отримуєте робочий одяг, службове посвідчення, підтримку від ваших колег і регіонального менеджера, а також грант на придбання гарного домашнього взуття. Чітка інформація про процедури та наших клієнтів легко доступна в наших системах, які ви бачите через телефон. ро вас: - У вас є дозвіл на проживання і роботу в Швеції - Ви розмовляєте шведською або англійською - Ви не фігуруєте в поліцейському журналі злочинів - Водійське посвідчення та доступ до власного автомобіля вітається, але не є обов'язковим ля того, щоб отримати в нас постійну роботу, ви повинні мати високий рівень компетенції в прибиранні та хорошу трудову етику, а також підтримувати своїх колег і професійно спілкуватись. скільки ми пропонуємо базове навчання після працевлаштування, ми очікуємо, що ви будете звертатися до нас при потребі додаткового навчання чи підтримки, щоб мати змогу виконувати послуги високої якості. рафік роботи встановлено в будні 7:30-17:00. Також є можливість працювати ввечері та у вихідні. и пропонуємо роботу з випробувальним терміном 6 місяців, з подальшим постійним працевлаштуванням. аші переваги: - Працевлаштування шляхом випробувального терміну, з подальшим працевлаштуванням на постійній основі - Колективний договір Kommunal Hemserviceföretag - Сертифікат ISO 9001 and 14001 - Страхування персоналу - Страхування відповідальності - Професійна пенсія - Допомога на оздоровлення у сумі 1500 шведських крон на рік. - Внесок на гарне домашнє взуття для роботи - Бонус при наборі кваліфікованих прибиральниць - Чудові колеги аступний крок: кщо у вас є необхідні навички та досвід, вас запросять на співбесіду з нашим регіональним менеджером. Там ви матимете можливість розповісти більше про себе та почути більше про позицію. ✨ ри працевлаштуванні ми попросимо вас надати копію посвідчення особи посвідка на проживання та виписка з реєстру.

20 november 2023
Sista ansökan:
1 maj 2024
Cleaner - Прибиральниця (Gothenburg) 💙

Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! ⭐️ In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone. About you: - You have permit to live and work in Sweden - You speak Swedish or English. - You do not appear in the police's crime register. - A driving license and access to your own car are meritorious. To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally. As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support. Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish. Our benefits: - Secure employment - Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen - ISO 9001 and 14001 certified - Personnel insurance - Liability insurance - Service pension - Health care allowance SEK 1,500/year - Work clothes and contribution to good indoor shoes - Bonus when recruiting skilled cleaners - Wonderful colleagues Next step: If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. ✨ Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register. --- Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️ För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen. Om dig: - Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige. - Du talar svenska eller engelska. - Du förekommer inte i polisens belastningsregister. - Körkort och tillgång till egen bil är meriterande. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg. Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning. Våra fördelar: - Trygg anställning - Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag - ISO 9001- och 14001-certifierade - Personalförsäkring - Ansvarsförsäkring - Tjänstepension - Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år - Arbetskläder och bidrag till bra inneskor - Bonus vid rekrytering av duktiga städar - Underbara kollegor Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. ✨ Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. --- к прибиральник у Hembry, ви відповідаєте за те, щоб ваші постійні бізнес-клієнти були задоволені! ⭐️ ля того щоб ви мали належні умови для якісної роботи, ми з самого початку забезпечуємо вас професійним та ергономічним обладнанням. Від Hembry ви також отримуєте робочий одяг, службове посвідчення, підтримку від ваших колег і регіонального менеджера, а також грант на придбання гарного домашнього взуття. Чітка інформація про процедури та наших клієнтів легко доступна в наших системах, які ви бачите через телефон. ро вас: - У вас є дозвіл на проживання і роботу в Швеції - Ви розмовляєте шведською або англійською - Ви не фігуруєте в поліцейському журналі злочинів - Водійське посвідчення та доступ до власного автомобіля вітається, але не є обов'язковим ля того, щоб отримати в нас постійну роботу, ви повинні мати високий рівень компетенції в прибиранні та хорошу трудову етику, а також підтримувати своїх колег і професійно спілкуватись. скільки ми пропонуємо базове навчання після працевлаштування, ми очікуємо, що ви будете звертатися до нас при потребі додаткового навчання чи підтримки, щоб мати змогу виконувати послуги високої якості. рафік роботи встановлено в будні 7:30-17:00. Також є можливість працювати ввечері та у вихідні. и пропонуємо роботу з випробувальним терміном 6 місяців, з подальшим постійним працевлаштуванням. аші переваги: - Працевлаштування шляхом випробувального терміну, з подальшим працевлаштуванням на постійній основі - Колективний договір Kommunal Hemserviceföretag - Сертифікат ISO 9001 and 14001 - Страхування персоналу - Страхування відповідальності - Професійна пенсія - Допомога на оздоровлення у сумі 1500 шведських крон на рік. - Внесок на гарне домашнє взуття для роботи - Бонус при наборі кваліфікованих прибиральниць - Чудові колеги аступний крок: кщо у вас є необхідні навички та досвід, вас запросять на співбесіду з нашим регіональним менеджером. Там ви матимете можливість розповісти більше про себе та почути більше про позицію. ✨ ри працевлаштуванні ми попросимо вас надати копію посвідчення особи посвідка на проживання та виписка з реєстру.

20 november 2023
Sista ansökan:
8 maj 2024
Cleaner - Прибиральниця - Stockholm North 💙

Svenska längre ner - Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! ⭐️ In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone. About you: - You have permit to live and work in Sweden - You speak Swedish or English. - You do not appear in the police's crime register. - A driving license and access to your own car are meritorious. To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally. As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support. Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish. Our benefits: - Secure employment - Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen - ISO 9001 and 14001 certified - Personnel insurance - Liability insurance - Service pension - Health care allowance SEK 1,500/year - Work clothes and contribution to good indoor shoes - Bonus when recruiting skilled cleaners - Wonderful colleagues Next step: If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. ✨ Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register. --- Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️ För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen. Om dig: - Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige. - Du talar svenska eller engelska. - Du förekommer inte i polisens belastningsregister. - Körkort och tillgång till egen bil är meriterande. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg. Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning. Våra fördelar: - Trygg anställning - Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag - ISO 9001- och 14001-certifierade - Personalförsäkring - Ansvarsförsäkring - Tjänstepension - Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år - Arbetskläder och bidrag till bra inneskor - Bonus vid rekrytering av duktiga städar - Underbara kollegor Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. ✨ Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. --- к прибиральник у Hembry, ви відповідаєте за те, щоб ваші постійні бізнес-клієнти були задоволені! ⭐️ ля того щоб ви мали належні умови для якісної роботи, ми з самого початку забезпечуємо вас професійним та ергономічним обладнанням. Від Hembry ви також отримуєте робочий одяг, службове посвідчення, підтримку від ваших колег і регіонального менеджера, а також грант на придбання гарного домашнього взуття. Чітка інформація про процедури та наших клієнтів легко доступна в наших системах, які ви бачите через телефон. ро вас: - У вас є дозвіл на проживання і роботу в Швеції - Ви розмовляєте шведською або англійською - Ви не фігуруєте в поліцейському журналі злочинів - Водійське посвідчення та доступ до власного автомобіля вітається, але не є обов'язковим ля того, щоб отримати в нас постійну роботу, ви повинні мати високий рівень компетенції в прибиранні та хорошу трудову етику, а також підтримувати своїх колег і професійно спілкуватись. скільки ми пропонуємо базове навчання після працевлаштування, ми очікуємо, що ви будете звертатися до нас при потребі додаткового навчання чи підтримки, щоб мати змогу виконувати послуги високої якості. рафік роботи встановлено в будні 7:30-17:00. Також є можливість працювати ввечері та у вихідні. и пропонуємо роботу з випробувальним терміном 6 місяців, з подальшим постійним працевлаштуванням. аші переваги: - Працевлаштування шляхом випробувального терміну, з подальшим працевлаштуванням на постійній основі - Колективний договір Kommunal Hemserviceföretag - Сертифікат ISO 9001 and 14001 - Страхування персоналу - Страхування відповідальності - Професійна пенсія - Допомога на оздоровлення у сумі 1500 шведських крон на рік. - Внесок на гарне домашнє взуття для роботи - Бонус при наборі кваліфікованих прибиральниць - Чудові колеги аступний крок: кщо у вас є необхідні навички та досвід, вас запросять на співбесіду з нашим регіональним менеджером. Там ви матимете можливість розповісти більше про себе та почути більше про позицію. ✨ ри працевлаштуванні ми попросимо вас надати копію посвідчення особи, посвідки на проживання та виписку з реєстру.

20 november 2023
Sista ansökan:
8 maj 2024
Cleaner - Прибиральниця (Malmö) 💙

Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! ⭐️ In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone. About you: - You have permit to live and work in Sweden - You speak Swedish or English. - You do not appear in the police's crime register. - A driving license and access to your own car are meritorious. To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally. As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support. Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish. Our benefits: - Secure employment - Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen - ISO 9001 and 14001 certified - Personnel insurance - Liability insurance - Service pension - Health care allowance SEK 1,500/year - Work clothes and contribution to good indoor shoes - Bonus when recruiting skilled cleaners - Wonderful colleagues Next step: If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. ✨ Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register. --- Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️ För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen. Om dig: - Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige. - Du talar svenska eller engelska. - Du förekommer inte i polisens belastningsregister. - Körkort och tillgång till egen bil är meriterande. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg. Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning. Våra fördelar: - Trygg anställning - Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag - ISO 9001- och 14001-certifierade - Personalförsäkring - Ansvarsförsäkring - Tjänstepension - Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år - Arbetskläder och bidrag till bra inneskor - Bonus vid rekrytering av duktiga städar - Underbara kollegor Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. ✨ Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. --- к прибиральник у Hembry, ви відповідаєте за те, щоб ваші постійні бізнес-клієнти були задоволені! ⭐️ ля того щоб ви мали належні умови для якісної роботи, ми з самого початку забезпечуємо вас професійним та ергономічним обладнанням. Від Hembry ви також отримуєте робочий одяг, службове посвідчення, підтримку від ваших колег і регіонального менеджера, а також грант на придбання гарного домашнього взуття. Чітка інформація про процедури та наших клієнтів легко доступна в наших системах, які ви бачите через телефон. ро вас: - У вас є дозвіл на проживання і роботу в Швеції - Ви розмовляєте шведською або англійською - Ви не фігуруєте в поліцейському журналі злочинів - Водійське посвідчення та доступ до власного автомобіля вітається, але не є обов'язковим ля того, щоб отримати в нас постійну роботу, ви повинні мати високий рівень компетенції в прибиранні та хорошу трудову етику, а також підтримувати своїх колег і професійно спілкуватись. скільки ми пропонуємо базове навчання після працевлаштування, ми очікуємо, що ви будете звертатися до нас при потребі додаткового навчання чи підтримки, щоб мати змогу виконувати послуги високої якості. рафік роботи встановлено в будні 7:30-17:00. Також є можливість працювати ввечері та у вихідні. и пропонуємо роботу з випробувальним терміном 6 місяців, з подальшим постійним працевлаштуванням. аші переваги: - Працевлаштування шляхом випробувального терміну, з подальшим працевлаштуванням на постійній основі - Колективний договір Kommunal Hemserviceföretag - Сертифікат ISO 9001 and 14001 - Страхування персоналу - Страхування відповідальності - Професійна пенсія - Допомога на оздоровлення у сумі 1500 шведських крон на рік. - Внесок на гарне домашнє взуття для роботи - Бонус при наборі кваліфікованих прибиральниць - Чудові колеги аступний крок: кщо у вас є необхідні навички та досвід, вас запросять на співбесіду з нашим регіональним менеджером. Там ви матимете можливість розповісти більше про себе та почути більше про позицію. ✨ ри працевлаштуванні ми попросимо вас надати копію посвідчення особи посвідка на проживання та виписка з реєстру.

20 november 2023
Sista ansökan:
8 maj 2024
Cleaner - Прибиральниця - Stockholm South 💙

Svenska längre ner - Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! ⭐️ In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone. About you: - You have permit to live and work in Sweden - You speak Swedish or English. - You do not appear in the police's crime register. - A driving license and access to your own car are meritorious. To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally. As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support. Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish. Our benefits: - Secure employment - Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen - ISO 9001 and 14001 certified - Personnel insurance - Liability insurance - Service pension - Health care allowance SEK 1,500/year - Work clothes and contribution to good indoor shoes - Bonus when recruiting skilled cleaners - Wonderful colleagues Next step: If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. ✨ Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register. --- Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️ För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen. Om dig: - Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige. - Du talar svenska eller engelska. - Du förekommer inte i polisens belastningsregister. - Körkort och tillgång till egen bil är meriterande. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg. Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning. Våra fördelar: - Trygg anställning - Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag - ISO 9001- och 14001-certifierade - Personalförsäkring - Ansvarsförsäkring - Tjänstepension - Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år - Arbetskläder och bidrag till bra inneskor - Bonus vid rekrytering av duktiga städar - Underbara kollegor Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. ✨ Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. --- к прибиральник у Hembry, ви відповідаєте за те, щоб ваші постійні бізнес-клієнти були задоволені! ⭐️ ля того щоб ви мали належні умови для якісної роботи, ми з самого початку забезпечуємо вас професійним та ергономічним обладнанням. Від Hembry ви також отримуєте робочий одяг, службове посвідчення, підтримку від ваших колег і регіонального менеджера, а також грант на придбання гарного домашнього взуття. Чітка інформація про процедури та наших клієнтів легко доступна в наших системах, які ви бачите через телефон. ро вас: - У вас є дозвіл на проживання і роботу в Швеції - Ви розмовляєте шведською або англійською - Ви не фігуруєте в поліцейському журналі злочинів - Водійське посвідчення та доступ до власного автомобіля вітається, але не є обов'язковим ля того, щоб отримати в нас постійну роботу, ви повинні мати високий рівень компетенції в прибиранні та хорошу трудову етику, а також підтримувати своїх колег і професійно спілкуватись. скільки ми пропонуємо базове навчання після працевлаштування, ми очікуємо, що ви будете звертатися до нас при потребі додаткового навчання чи підтримки, щоб мати змогу виконувати послуги високої якості. рафік роботи встановлено в будні 7:30-17:00. Також є можливість працювати ввечері та у вихідні. и пропонуємо роботу з випробувальним терміном 6 місяців, з подальшим постійним працевлаштуванням. аші переваги: - Працевлаштування шляхом випробувального терміну, з подальшим працевлаштуванням на постійній основі - Колективний договір Kommunal Hemserviceföretag - Сертифікат ISO 9001 and 14001 - Страхування персоналу - Страхування відповідальності - Професійна пенсія - Допомога на оздоровлення у сумі 1500 шведських крон на рік. - Внесок на гарне домашнє взуття для роботи - Бонус при наборі кваліфікованих прибиральниць - Чудові колеги аступний крок: кщо у вас є необхідні навички та досвід, вас запросять на співбесіду з нашим регіональним менеджером. Там ви матимете можливість розповісти більше про себе та почути більше про позицію. ✨ ри працевлаштуванні ми попросимо вас надати копію посвідчення особи посвідка на проживання та виписка з реєстру.

20 november 2023
Sista ansökan:
1 maj 2024
Städare - Прибиральниця - Södra Stockholm 💙

Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! ⭐️ In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone. About you: - You have permit to live and work in Sweden - You speak Swedish or English. - You do not appear in the police's crime register. - A driving license and access to your own car are meritorious. To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally. As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support. Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish. Our benefits: - Secure employment - Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen - ISO 9001 and 14001 certified - Personnel insurance - Liability insurance - Service pension - Health care allowance SEK 1,500/year - Work clothes and contribution to good indoor shoes - Bonus when recruiting skilled cleaners - Wonderful colleagues Next step: If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. ✨ Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register. --- Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️ För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen. Om dig: - Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige. - Du talar svenska eller engelska. - Du förekommer inte i polisens belastningsregister. - Körkort och tillgång till egen bil är meriterande. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg. Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning. Våra fördelar: - Trygg anställning - Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag - ISO 9001- och 14001-certifierade - Personalförsäkring - Ansvarsförsäkring - Tjänstepension - Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år - Arbetskläder och bidrag till bra inneskor - Bonus vid rekrytering av duktiga städar - Underbara kollegor Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. ✨ Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. --- к прибиральник у Hembry, ви відповідаєте за те, щоб ваші постійні бізнес-клієнти були задоволені! ⭐️ ля того щоб ви мали належні умови для якісної роботи, ми з самого початку забезпечуємо вас професійним та ергономічним обладнанням. Від Hembry ви також отримуєте робочий одяг, службове посвідчення, підтримку від ваших колег і регіонального менеджера, а також грант на придбання гарного домашнього взуття. Чітка інформація про процедури та наших клієнтів легко доступна в наших системах, які ви бачите через телефон. ро вас: - У вас є дозвіл на проживання і роботу в Швеції - Ви розмовляєте шведською або англійською - Ви не фігуруєте в поліцейському журналі злочинів - Водійське посвідчення та доступ до власного автомобіля вітається, але не є обов'язковим ля того, щоб отримати в нас постійну роботу, ви повинні мати високий рівень компетенції в прибиранні та хорошу трудову етику, а також підтримувати своїх колег і професійно спілкуватись. скільки ми пропонуємо базове навчання після працевлаштування, ми очікуємо, що ви будете звертатися до нас при потребі додаткового навчання чи підтримки, щоб мати змогу виконувати послуги високої якості. рафік роботи встановлено в будні 7:30-17:00. Також є можливість працювати ввечері та у вихідні. и пропонуємо роботу з випробувальним терміном 6 місяців, з подальшим постійним працевлаштуванням. аші переваги: - Працевлаштування шляхом випробувального терміну, з подальшим працевлаштуванням на постійній основі - Колективний договір Kommunal Hemserviceföretag - Сертифікат ISO 9001 and 14001 - Страхування персоналу - Страхування відповідальності - Професійна пенсія - Допомога на оздоровлення у сумі 1500 шведських крон на рік. - Внесок на гарне домашнє взуття для роботи - Бонус при наборі кваліфікованих прибиральниць - Чудові колеги аступний крок: кщо у вас є необхідні навички та досвід, вас запросять на співбесіду з нашим регіональним менеджером. Там ви матимете можливість розповісти більше про себе та почути більше про позицію. ✨ ри працевлаштуванні ми попросимо вас надати копію посвідчення особи посвідка на проживання та виписка з реєстру.

20 november 2023
Sista ansökan:
8 maj 2024
Städare - Прибиральниця (Malmö) 💙

Svenska & Ukrainian further down] As a cleaner at Hembry, you are responsible for ensuring that your recurring home cleaning customers are satisfied! ⭐️ In order for you to have the right conditions to do a good job, we deliver professional equipment directly to your home. You will also get work clothes, Service-ID and of course support from your colleagues and area manager. Clear information about procedures and your work is easily accessible in our systems that you see through the phone. About you: - You have permit to live and work in Sweden - You speak Swedish or English. - You do not appear in the police's crime register. - A driving license and access to your own car are meritorious. To get permanent employment with us, you need to have high competence in cleaning, have a good work ethic, support your colleagues, and communicate professionally. As we offer basic training in connection with employment, we expect you to take responsibility for when you need further training or support. Your ordinary working hours are: Monday - Friday 07:30-17:30. There is also possibility to work evenings and weekends if you wish. Our benefits: - Secure employment - Collective agreement through the union Kommunal Hemserviceföretagen - ISO 9001 and 14001 certified - Personnel insurance - Liability insurance - Service pension - Health care allowance SEK 1,500/year - Work clothes and contribution to good indoor shoes - Bonus when recruiting skilled cleaners - Wonderful colleagues Next step: If you have the skills and experience we are looking for, you will be invited to an interview with our area manager. There you will have the opportunity to tell more about yourself and hear more about the position. ✨ Upon employment, we will request a copy of the ID card, residence permit and extract from the Police Register. --- Som städare på Hembry ansvarar du för att dina återkommande hemstädningskunder är nöjda! ⭐️ För att du ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra arbete skickas vi professionell utrustning direkt hem till dig. Av Hembry får du även arbetskläder, Service-ID, stöd av dina kollegor och din områdeschef samt bidrag till att köpa bra inneskor. Tydlig information om rutiner och ditt arbete finns lättillgängligt i våra system som du ser genom telefonen. Om dig: - Du har tillstånd att visats och arbeta i Sverige. - Du talar svenska eller engelska. - Du förekommer inte i polisens belastningsregister. - Körkort och tillgång till egen bil är meriterande. För att få en tillsvidareanställning hos oss behöver du ha hög kompetens inom städning, god arbetsmoral, samt ställa upp för dina kollegor och kommunicera professionellt. Då vi erbjuder grundutbildning i samband med anställning har vi förväntningar på att du tar ansvar för när du behöver ytterligare utbildning eller stöd. Arbetstiden är förlagd till vardagar kl 07:30-17:00, men det finns möjlighet till att även arbeta kväll och helg. Vi erbjuder en provanställning som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning. Våra fördelar: - Trygg anställning - Kollektivavtal Kommunal Hemserviceföretag - ISO 9001- och 14001-certifierade - Personalförsäkring - Ansvarsförsäkring - Tjänstepension - Friskvårdsbidrag 1 500 kr/år - Arbetskläder och bidrag till bra inneskor - Bonus vid rekrytering av duktiga städar - Underbara kollegor Nästa steg: Har du de kompetenser och erfarenheter som vi eftersöker så kommer du att bli inbjuden till en intervju med vår områdeschef. Där får du möjlighet att berätta mer om du själv och höra mer om tjänsten. ✨ Vid anställning kommer vi att efterfråga kopia på ID-kort, ev. uppehållstillstånd samt utdrag från Polisregistret. --- к прибиральник у Hembry, ви відповідаєте за те, щоб ваші постійні бізнес-клієнти були задоволені! ⭐️ ля того щоб ви мали належні умови для якісної роботи, ми з самого початку забезпечуємо вас професійним та ергономічним обладнанням. Від Hembry ви також отримуєте робочий одяг, службове посвідчення, підтримку від ваших колег і регіонального менеджера, а також грант на придбання гарного домашнього взуття. Чітка інформація про процедури та наших клієнтів легко доступна в наших системах, які ви бачите через телефон. ро вас: - У вас є дозвіл на проживання і роботу в Швеції - Ви розмовляєте шведською або англійською - Ви не фігуруєте в поліцейському журналі злочинів - Водійське посвідчення та доступ до власного автомобіля вітається, але не є обов'язковим ля того, щоб отримати в нас постійну роботу, ви повинні мати високий рівень компетенції в прибиранні та хорошу трудову етику, а також підтримувати своїх колег і професійно спілкуватись. скільки ми пропонуємо базове навчання після працевлаштування, ми очікуємо, що ви будете звертатися до нас при потребі додаткового навчання чи підтримки, щоб мати змогу виконувати послуги високої якості. рафік роботи встановлено в будні 7:30-17:00. Також є можливість працювати ввечері та у вихідні. и пропонуємо роботу з випробувальним терміном 6 місяців, з подальшим постійним працевлаштуванням. аші переваги: - Працевлаштування шляхом випробувального терміну, з подальшим працевлаштуванням на постійній основі - Колективний договір Kommunal Hemserviceföretag - Сертифікат ISO 9001 and 14001 - Страхування персоналу - Страхування відповідальності - Професійна пенсія - Допомога на оздоровлення у сумі 1500 шведських крон на рік. - Внесок на гарне домашнє взуття для роботи - Бонус при наборі кваліфікованих прибиральниць - Чудові колеги аступний крок: кщо у вас є необхідні навички та досвід, вас запросять на співбесіду з нашим регіональним менеджером. Там ви матимете можливість розповісти більше про себе та почути більше про позицію. ✨ ри працевлаштуванні ми попросимо вас надати копію посвідчення особи посвідка на проживання та виписка з реєстру.

13 november 2023
Sista ansökan:
1 maj 2024