Stockholms kommun jobb

Lediga jobb hos Stockholms kommun

Biträdande enhetschef biblioteken i Enskede-Årsta-Vantör och Älvsjö

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur! Vill du vara med och leda samhällsbärande verksamhet? Stockholms stadsbibliotek har verksamhet över hela Stockholms stad, med 40 bibliotek, ett digitalt bibliotek och runt 9 000 programpunkter om året. Nu söker vi en biträdande enhetschef som tillsammans med enhetschef leder och utvecklar biblioteken i stadsdelsområdena Enskede-Årsta-Vantör och Älvsjö.  Välkommen till Stockholms stadsbibliotek! Biblioteken är viktiga demokratibärare, för kultur och bildning. Vår verksamhet bidrar till en stad som är världsledande i att leva upp till barnrätt och mänskliga rättigheter, där mångfald, innovationer, nytänkande och tillgänglighet är ledord. Stockholms stadsbibliotek söker nu en biträdande enhetschef biblioteksenheten EÅVÅ,Ä som består av en enhetschef, en biträdande enhetschef och ca 32 medarbetare. Enheten har ansvar för biblioteken i Högdalen, Enskede, Hagsätra, Årsta, Älvsjö, Örby och Östberga samt för en omfattande uppsökande verksamhet som främst riktar sig till förskolan.    Din roll Vi söker en biträdande enhetschef som med lyhördhet, tydlighet och entusiasm tillsammans med enhetschef inspirerar och motiverar medarbetare och kollegor till att skapa en relevant, serviceinriktad och kreativ biblioteksverksamhet med användarna i fokus.  Biträdande enhetschef avlastar, bistår och stödjer enhetschefen i det dagliga och operativa arbetet och har ansvar för överenskomna verksamhetsområden. Tillsammans med enhetschefen och i dialog med medarbetarna arbetar biträdande enhetschef med verksamhetsplanering och uppföljning, för resurseffektiv bemanning och med att utveckla verksamheten i linje med bibliotekets uppdrag.    Biträdande enhetschef har ett delegerat personal- och arbetsmiljöansvar och ska tillsammans med skyddsombuden verka för en god arbetsmiljö. Som biträdande enhetschef förutsätts du arbeta nära medarbetarna och bibliotekets publika verksamhet. Tillsammans med enhetschefen ansvarar du även för säkerhet och lokaler. Din kompetens och erfarenhet Du ska ha: Högskole- eller universitetsexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av projektledning, arbetsledning och/eller andra ledaruppdrag. God IT- och datorvana. Meriterande är om du har: Erfarenhet från bibliotekssektorn. Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Arbetat med barn och ungas delaktighet. Kunskap i och om barnkonventionen. Erfarenhet av trygghetsarbete och arbete med människor i utsatthet. Du är kommunikativ och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Du har förmåga att lyssna och har ett dialoginriktat ledarskap samtidigt som du kan tydliggöra vilka förväntningar som gäller för medarbetarna.  Du är duktig på att få med dig andra, sätta mål och se till att aktiviteter drivs på ett effektivt sätt men du vet också att processer tar tid och du kan ändra fokus när det behövs.  Samtidigt har du en förmåga att vara uthållig, skapa engagemang och tillsammans med medarbetarna arbeta efter de uppdrag som ges. Du kan i din roll som chef arbeta självständigt och ta ansvar inom ramen för ditt mandat, där du har förmågan att ha ett helhetsperspektiv och se till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Sist men inte minst. Du brinner för att medverka till att biblioteken är trygga mötesplatser med plats för litteratur, kreativitet, samhällsservice och demokratiska samtal med besökarna i fokus! Villkor Kulturförvaltningen tillämpar en modell med tidsbegränsade chefskontrakt på fyra år som kan förlängas för ytterligare perioder i kombination med en tillsvidareanställning på handläggarnivå (exempelvis projektledare) i botten. Tjänsten är tillsvidare med en omfattning på 100 %. Som chef inom Stockholms stadsbibliotek ingår du i avdelningens beredskapsorganisation. Tillträde 2 september eller enligt överenskommelse. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

19 maj 2024
Sista ansökan:
7 juni 2024
Skolpsykolog 60%

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Enheten Bagarmossen Brotorps skolor består av två grundskolor och bedrivs i kommunal regi. Bagarmossens skola är en F-9-skola med ca 850 elever och Brotorpsskolan en F-6-skola med ca 350 elever. Våra skolor är vackert belägna i Bagarmossen intill Nackareservatet. Vi har goda trafikförbindelser med bland annat tunnelbana som tar ca 18 min från T-centralen till Bagarmossens centrum. På Bagarmossens skola finns också en CSU-grupp (central särskild undervisningsgrupp) med 24 elever från årskurs 1-9. På våra skolor har vi höga ambitioner och samarbetar för att hålla en hög kvalitet. För elevhälsans del så handlar utvecklingsarbetet bland annat om att arbeta mer förebyggande och främjande när det gäller problematisk skolfrånvaro, trygghet och att så långt det går kompensera för elevernas skilda förutsättningar i skolarbetet.  Arbetsbeskrivning Nu söker vi en skolpsykolog på 60%- Du kommer i rollen som skolpsykolog vara en viktig del i skolans elevhälsoteam tillsammans med skolledningen och övriga professioner. Elevhälsoteamets huvudsakliga uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att skapa en skolmiljö som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Som skolpsykolog förväntas du tillföra psykologiska kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Arbetet kan till exemplet handla om att göra observationer i verksamheten, att handleda grupper av pedagoger eller enskilda.  På skolledningens uppdrag genomför du psykologiska utredningar och bedömningar. Du bidrar med kunskap om psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever och konsultativa insatser till vårdnadshavare och pedagoger. Du bidrar även med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa. Utöver den direkta elevkontakten ansvarar du även för att handleda och ge konsultation till skolans personal i frågor där psykologisk kompetens är nödvändig. Du ger handledning och stöd till skolledningen i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden. Kvalifikationer Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har kunskap och erfarenhet av att arbeta från skola. För att lyckas i rollen som skolpsykolog krävs det att du är har en god analytisk förmåga, tar egna initiativ och tillämpar ett systematiskt arbetssätt. Du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är relationsskapande och förtroendeingivande. Du bidrar med struktur, problemanalys och helhetssyn i det salutogena elevhälsoarbete, samt har god kännedom om skolans organisation och styrdokument. Du har god insyn i grupprocesser och kan hantera kris och konflikter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Har du kunskaper och erfarenheter sedan tidigare av CPS (Collaborative and Proactive Solutions), som utvecklats av Ross Greene,  och skulle kunna handleda pedagoger i detta, så tycker vi det är intressant, då flera på skolan är nyfikna på det arbetssättet. Men det också intressant om det är andra metoder du brinner för som du skulle vilja bidra med till skolutvecklingsarbetet.  Övrigt I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Som psykolog hos oss är du en av drygt 40 kunniga psykologer som arbetar inom Stockholms stads skolor. Din anställning är placerad på skolan medan verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar för den del av ditt arbete som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, liksom professionsstöd till dig som psykolog, organiseras centralt. Detta i form av processer och rutiner som stöd för psykologens arbete samt gemensam kompetensutveckling, handledning och professionellt kunskapsutbyte. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

19 maj 2024
Sista ansökan:
29 maj 2024
Lärare i ma/no 7-9 Sofia skola

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Välkommen att söka tjänst på en av Stockholms vackraste innerstadsskolor. Sofia skola på östra Södermalm. Skolan är populär, många vill ha sina barn här och idag har skolan ca 920 elever i skolåren F-9 och ca 120 anställda. En bra verksamhet, god stämning och entusiastiska medarbetare utmärker skolan. Elevens bästa är vår ledstjärna. Vi vill ge alla våra elever goda förutsättningar att kunna göra de val man önskar senare i livet. Det betyder att vi arbetar målmedvetet för att alla elever ska ha god måluppfyllelse, använda sin fulla potential och nå så långt som möjligt i en trygg och stimulerande miljö. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik och naturorienterande ämnen på högstadiet. Du har förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplanen, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas.  Du gör eleven delaktig i planeringen och utvecklar elevens förmåga att lära, både självständigt och tillsammans med andra. Du är trygg, stabil, har självinsikt och är en tydlig ledare i klassrummet. Du värdesätter och skapar goda förutsättningar för samarbete samt skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Du planerar, organiserar, prioriterar och analyserar din lektionsstruktur såväl som övriga uppdrag som ingår i din roll på ett effektivt sätt. Du ingår i ett arbetslag och ett ämneslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap. I tjänsten ingår även delat  mentorskap för en klass. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer Lärarlegitimation Ämnesbehörig i matematik, naturorienterande ämnen och teknik. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

19 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024
Skolkurator till Mariehällsskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Mariehällsskolan är en treparallellig F-6 skola med cirka 530 elever som öppnade 2014 i stadsdelen Annedal i Bromma. Vi erbjuder en arbetsplats med erfarna, engagerade och positiva kollegor i en nästintill nybyggd skola med ljusa och ändamålsenliga lokaler. På Mariehällsskolan finns ett genuint fokus på elevernas lärande och deras kunskapsutveckling står i centrum hos oss. Hos oss ska undervisning och utbildning vara tillgänglig för alla elever genom ett förebyggande elevhälsoarbete och undervisning av hög kvalitet. Vi arbetar ständigt för att göra vår skola bättre för alla elever som går här just nu. Vår vision är: Kunskap ger självständighet, framtidstro och förståelse för att olikhet är en styrka.  Arbetsbeskrivning I uppdraget som kurator ansvarar du tillsammans med skolledning och övriga i elevhälsoteamet för att elevhälsans insatser på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse.  Du kommer att ingå i EHT som utöver kurator består av fem specialpedagoger/-lärare, skolsköterska samt skolpsykolog på halvtid. EHT är ett team som tillsammans driver det tvärprofessionella samarbetet och det förebyggande elevhälsoarbetet under ledning av rektor.  Vårt fokus är att göra den pedagogiska, fysiska och sociala miljön tillgänglig för alla elever.  Vi har en tydlig plan för vårt elevhälsoarbete och det systematiska kvalitetsarbetet för elevhälsan. Hos oss möter du kollegor som aktivt arbetar med förbättringar och kvalitet.  Du kommer i rollen som kurator vara en viktig del av skolans elevhälsoteam. Som kurator arbetar du främst förebyggande och hälsofrämjande, samt bidrar med psykosocial och social kompetens i nära samverkan med elevhälsans professioner och övrig skolpersonal. I kuratorns arbete ingår det att identifiera och analysera möjligheter och främjande faktorer i skolans lärmiljö samt att reducera hinder för lärande och personlig utveckling på organisations-, grupp- och individnivå. I rollen kommer du hålla samtal med elever enskilt och i grupp, närvara vid föräldrasamtal och nätverksmöten, handleda och konsultera skolpersonal, dokumentera vid ärendehandläggning inför beslut gällande individuellt elevarbete och i skolans systematiska kvalitetsarbete. Du planerar och håller i gruppinsatser enskilt eller tillsammans med kollegor i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Du leder skolans trygghetsgrupp tillsammans med en utvecklingslärare på uppdrag av skolledningen.  Du är även delaktig i utarbetandet och implementeringen av handlingsplaner såsom plan mot kränkande behandling, krishantering, värdegrundsarbete och konflikthantering. I rollen bidrar du med kunskaper om samhällets resurser och stödsystem och samverkar med bland annat socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, habilitering, förenings- och fältverksamhet samt polis. Du kommer få möjlighet att starta upp arbetet med ett skolsocialt team gällande problematisk skolfrånvaro tillsammans med skolledning och skolsocionom i Bromma.  Kvalifikationer Socionomexamen alternativt beteendevetarexamen Vi söker dig som har med tidigare erfarenhet inom socialt arbete med barn och unga och som skolkurator i grundskolan.  Kuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera fler olika perspektiv, då det skolsociala arbetet ska värna om och synliggöra betydelsen av strukturella, organisatoriska och relationella perspektiv. Detta fordrar kunskaper om barn och unga samt deras utveckling. Det förutsätter även att du har ett brett register av arbetsmetoder som har sin grund i teorier om samhälleliga och sociala system, mänskliga beteenden, kommunikation och samspelet mellan människor. Den psykosociala insatsen bygger på kunskaper inom socialt arbete, psykosocialt förändringsarbete, sociologi, psykologi, socialjuridik samt en bred och fortlöpande uppdaterad kunskap om samhällets välfärdssystem. Som kurator tar du självständigt ansvar för det egna professionella arbetet och hur den psykosociala insatsen ska konkretiseras och utformas. Arbetsplan med prioriterade verksamhetsområden utifrån skolans behov och systematiska kvalitetsarbetet utarbetas i dialog med rektor. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också stora krav på gott omdöme samt god kännedom om det grundläggande uppdraget enligt skollag, läroplaner samt övriga styr- och vägledningsdokument. Kuratorn ansvarar även själv för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens samt omvärldsbevakning. Som kurator på Mariehällsskolan behöver du vara uthållig, strukturerad och visa högt engagemang i handling. Du behöver även ha god förmåga att bygga tillitsfulla relationer till elever och vårdnadshavare samt visa och uttrycka tilltro till alla elevers förmåga att lära. Du är mål- och resultatinriktad och kan hantera utmanande arbetsuppgifter och elevärenden såväl enskilt som i samarbete med andra. Du behöver kunna kommunicera med olika målgrupper på ett nyanserat och tydligt sätt. Du ska ha god förmåga att vara självständig och flexibel gällande arbetsuppgifter som behöver omprioriteras utifrån verksamhetens behov.   Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Övrigt  Vid anställning ska du kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erfoderliga beslut fattas. Intervjuer kan påbörjas innan ansökningstiden går ut.  Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.  Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

18 maj 2024
Sista ansökan:
28 maj 2024
Förstelärare till anpassad grundskola på Kungsholmens grundskola

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1200 elever och omfattar grundskola, anpassad grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6, 7-9 och anpassad grundskola. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef. För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete. Arbetsbeskrivning Vi söker nu en engagerad, erfaren och kompetent förstelärare till anpassad grundskola. För att vara aktuell för tjänsten som förstelärare är du legitimerad speciallärare med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning. Vidare kan du redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Du arbetar i första hand med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du initierar samt driver utvecklingsarbete i syfte att utveckla undervisningen och du är en god förebild för dina kollegor i det pedagogiska vardagliga arbetet. Du har ett genuint intresse för att arbeta i anpassad grundskola och har erfarenhet av undervisning i såväl ämnen som ämnesområden och förstår vikten av att undervisning ska vara kreativ och stimulerande, samtidigt som den ska vila på forskning och beprövade metoder. Du planerar, organiserar och genomför och utvärderar undervisningen enskilt och tillsammans med dina kollegor för att utveckla sig själv, din undervisning och verksamhetens mål. Du är flexibel och har god samarbetsförmåga och viljan att arbeta tillsammans med övrig personal för att eleverna ska nå sin fulla potential. Du arbetar systematiskt med att planera, genomföra, följa upp, analysera och därmed förbättra undervisningen och för att utveckla verksamheten i stort. Vi förväntar oss att du, förutom att vara skicklig ledare i klassrummet, sätter stort värde på omvärldsbevakning, analysarbete och engagemang. Vi värdesätter förmåga att se hela vår verksamhet och vi förväntar oss att du ska kunna driva utvecklingsarbete i alla våra klasser på anpassad grundskola. I ditt pedagogiska ledarskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven. Du leder och organiserar arbetet så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas. Din elevsyn är inkluderande och du ser till hur den enskilda elevens och gruppens behov bäst ska tillgodoses.  Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete. Du har god förmåga för analys och reflektion och utvecklar ständigt din undervisning. Du ser dig själv som en självklar del för att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande. Gentemot barnskötarna i gruppen har du en handledande roll och samarbetar med fritids och KTT för att möjliggöra elevens hela lärprocess under dagen. Du kommunicerar utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv och är respektfull i varje möte med elever, kollegor och vårdnadshavare. Kvalifikationer Vi söker dig som: är legitimerad grundskollärare, har en speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning, har erfarenhet inom anpassad grundskola, både ämnesområden och ämnen, och är väl insatt i styrdokumenten, har erfarenhet av att arbeta med olika NPF-diagnoser, har erfarenhet och kunskap om pedagogisk kartläggning och bedömningsstöd, använder digitala verktyg i din undervisning samt är van att använda tydliggörande pedagogik och TAKK, har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare, tar ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen, ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap, har uppfyllt kvalifikationerna för dokumenterat yrkesskicklig lärare, har särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat, kan synliggöra elevernas lärande och resultat, har stort engagemang i undervisning och arbetar för hela skolans och alla elevers utveckling, skapar en trygg lärandemiljö och har höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas, utvecklar sin praktik och bidrar till kollegors och yrkets kunskapsutveckling. Extra meriterande är om har varit med och utvecklat verksamheter så att du är införstådd med den kompetens, kapacitet och flexibilitet det innebär. Eftersom det i rollen ingår skriftlig dokumentation och muntlig kommunikation är det ett krav att du uttrycker dig väl både i tal och skrift på svenska.  I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.  Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Välkommen in med din ansökan! Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

18 maj 2024
Sista ansökan:
31 maj 2024
Internkonsult digitalisering och it med erfarenhet av förändringsledning

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Serviceförvaltningen har interna konsulter inom digitalisering, it & telefoni, webb- och kommunikation, rekrytering, upphandling och inköp, samt fastighets- och lokalfrågor. Serviceförvaltningen har även i uppdrag att utföra de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar bl.a. om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor och kontaktcenterverksamhet. Vi är cirka 370 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Välkommen till oss Avdelningen för digitalisering, it och telefoni (DIT) är en verksamhet med interna konsulter som startade i augusti 2023. Vårt uppdrag är att bidra till att öka takten, leveranskvaliteten och effektiviteten i stadens digitaliseringsprojekt. Idag är vi ett team med stor erfarenhet av projektledning, verksamhetsutveckling och förändringsledning. Det är stor efterfrågan på våra tjänster och vi behöver nya kollegor som vill bidra till avdelningens och stadens utveckling. Du kommer att ha stora möjligheter att tillsammans med dina kollegor forma arbetssätt, metoder och kultur för den nya avdelningen. Vi erbjuder Utöver att vara del av vårt fantastiska team har du fina förmåner som anställd hos oss: bra flextidsvillkor, generöst friskvårdsbidrag, vinter- samt sommararbetstid, semesterväxling och förmånlig tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att jobba inom staden - klicka på  Jobba i Stockholms stad - Stockholms stad Vi arbetar i ett aktivitetsbaserat landskap i moderna och nyrenoverade lokaler i närheten av Globens tunnel- och tvärbanestation. Din roll Vi söker nu dig som tycker att jobbet som internkonsult inom Stockholms stad låter spännande och som vill bidra till avdelningens övergripande mål - att öka takten, leveranskvaliteten och effektiviteten i stadens digitaliseringsprojekt. Som intern konsult på DIT har du hela staden som möjlig kund. Du kommer att ingå i olika typer av spännande uppdrag som varierar i tid och innehåll utifrån verksamheternas behov. Tillsammans med kompetenta kollegor inom serviceförvaltningen och övriga staden har du möjligheten att göra ett viktigt arbete för staden och dess medborgare. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som: har relevant högskoleutbildning t.ex. systemvetare, ingenjör, ekonom, statsvetare eller annan utbildning i kombination med yrkeserfarenhet som är relevant för uppdraget. Det ska tydligt framgå i ditt CV. minst fem års erfarenhet som projektledare, verksamhetsutvecklare eller förändringsledare inom digitalisering och it Det är meriterande om du har: arbetat som konsult eller managementkonsult inom digitalisering och it haft anställning eller uppdrag inom offentlig sektor I den här rollen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.   Rollen som intern konsult kräver att du kan arbeta självständigt, att du är van att leda, utmana, analysera och är inte främmande för att själv producera material och leverera resultat. Du är en lagspelare som har förmåga att skapa samsyn, se lösningar och arbeta mot gemensamma mål. Du är kommunikativ och coachande och har både strategisk och operativ förmåga. Du ser till helheten och kan sätta dig in i nya verksamheter och delta och bidra i olika parallella samarbeten och projekt.   Din ansökan utan det personliga brevet Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi att utgå från ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. En varm hälsning från din blivande chef Magnus Malmborg heter jag och det är jag som är din blivande chef. För mig är det viktigt att vara en engagerad, tydlig och tillgänglig ledare. Jag visar stor tillit till mina medarbetare och tycker att vi ska ha en bra balans mellan uppdrag och fritid. Det är viktigt att vi tillsammans bygger den nya avdelningen, lyckas med våra uppdrag och uppsatta mål. Jag kommer att jobba för att vi ska ha rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och att vi utvecklar oss själva, avdelningen och över tiden bidrar till utvecklingen av Stockholms stad inom digitalisering, it och telefoni. Välkommen med din ansökan! Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 370 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar.

18 maj 2024
Sista ansökan:
17 juni 2024
Kulturförvaltningen söker chef för Stockholms kulturstöd

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur! Välkommen till oss Vill du leda en verksamhet i en roll med ett stort inflytande över hur Stockholms kulturliv utvecklas? Motiveras du av att leda dina medarbetare i resultatorienterat arbete som medborgarna i slutänden kan märka av i sin vardag? Då har vi en spännande möjlighet för dig i rollen som chef till kulturstödsenheten. Din roll Som chef för kulturstödsenheten leder och utvecklar du arbetet på såväl strategisk som operativ nivå. Du leder dina medarbetare i ett resultatorienterat arbete och utvecklar verksamhetsområdena tillsammans med externa parter, förvaltningar och bolag inom Stockholms stad. Verksamhetsområdena är stödgivning till stora delar av Stockholms fria kulturliv, lotsverksamhet för nya etableringar av scener och andra kulturverksamheter, priser och stipendier samt omvärldsanalys. Du blir en viktig del i kulturstrategiska stabens verksamheter och stödjer förvaltningens ledning i strategiska frågor. Vi har höga ambitioner för Stockholm som en dynamisk kulturstad i världen vilket förutsätter en omvärldsbevakning av kulturlivets utveckling både inrikes och internationellt. I rollen som chef har du personal-, budget-, arbetsmiljö- och verksamhetsansvar för kulturstödsenheten som består av ett tiotal medarbetare. Du ansvarar för analys och den strategiska utvecklingen av verksamheten och att tar fram enhetens underlag, utredningar och ärenden till kulturnämnden och kulturförvaltningens ledning. Representation i styrgrupper är en viktig del av arbetet. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har: akademisk examen inom kultur, statsvetenskap eller annan utbildning i kombination med relevant erfarenhet som vi bedömer likvärdig aktuell och flerårig chefserfarenhet från liknande verksamhet erfarenhet av att ha drivit analys och strategisk verksamhetsutveckling med goda resultat mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift Det är meriterande om du har: goda kunskaper och erfarenhet inom något av kulturstödsenhetens huvudsakliga verksamhetsområden erfarenhet och kännedom om Stockholms kultur- och föreningsliv erfarenhet av att arbeta inom politiskt styrd organisation god förståelse och erfarenhet av verksamhetssystem gärna med ett systemägaransvar För att lyckas i rollen är du analytisk och har en förmåga att se till helheten samtidigt som du har en drivkraft att löpande genomföra nytänkande förbättringar. Du är en förändringsledare som på ett inkluderande sätt driver utveckling och framsteg. Du har god kännedom om konst och kultur i bred bemärkelse samt har ett genuint intresse för och kunskap om kulturens roll i samhällsutvecklingen. Din förmåga att samverka och bygga relationer är avgörande för att driva arbetet framåt. Du trivs med att företräda verksamheten och har en förmåga att anpassa din kommunikation efter uppdrag och situation. Som ledare är du inspirerande och entusiasmerande med en förmåga att leda medarbetare och övriga intressenter mot gemensamt uppsatta mål. I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter. Kulturförvaltningen i Stockholms stad Kulturförvaltningen består av över 40 folkbibliotek runtom i staden, Kulturskolan med cirka 17 000 deltagarplatser, Stadsmuseet, Medeltidsmuseet, Stockholm konst, Stockholmia förlag, Liljevalchs konsthall, evenemangsavdelningen som bland annat ansvarar för Kulturnatten och kulturfestivalen samt en kulturstrategisk stab, en kommunikationsstab och en administrativ stab. Kulturförvaltningen arbetar på uppdrag av kulturnämnden och har cirka 900 anställda. Kulturstrategiska staben och kulturstödsenheten Kulturstrategiska staben arbetar med strategisk utveckling och kulturstöd till det fria kulturlivet. Staben består av två enheter; kulturstödsenheten och stadsutvecklingsenheten som sammanlagt har cirka 20 medarbetare. Kulturstödsenheten består av sakkunniga handläggare, utredare, referensgrupper och lotsar som arbetar med att fördela cirka 250 miljoner kronor till stadens fria kulturliv, strategisk utveckling samt lotsfunktioner. Enhetens verksamhetsområde omfattar även priser och stipendier till kulturlivets aktörer Övrigt Vi erbjuder en ledande roll i en ambitiös och engagerad avdelning där miljön präglas av teamarbete, proaktiv anda och där vi har kulturlivet och medborgare som viktigaste målgrupper. Hos oss blir du en del av en mångsidig arbetsplats. Vi arbetar proaktivt för att ett växande Stockholm och dess medborgare ska ha tillgång till ett brett utbud av konst, kultur och levande kulturmiljöer. Du erbjuds goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, bra flextidsvillkor och semesterväxling.  Läs gärna mer om våra förmåner och att jobba i Stockholms stad. Din ansökan Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi kommer även att genomföra en bakgrundskontroll inför tecknande av avtal. Intervjuer sker löpande. Kulturförvaltningen tillämpar en modell med tidsbegränsade chefskontrakt som kan förnyas för ytterligare perioder. Uppdraget kombineras med en tillsvidareanställning på handläggarnivå (ex. projektledare) som garanterar anställningstrygghet. Varmt välkommen med din ansökan! Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

17 maj 2024
Sista ansökan:
14 juni 2024
Lärare i sv/so/en/ma till Trollbodaskolan åk 4-6

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Arbetsplatsbeskrivning Trollbodaskolan är en F-9-skola med ca 670 elever. Skolan ligger i Hässelby Villastad. Vi söker dig som vill vara med och utveckla lärandet på Trollbodaskolan. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna. Därför ska alla våra lärare: Ta ansvar för och ha insikt om elevernas resultat, vilket innebär att vara lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. Ha höga förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas. Fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande. Ta ansvar för relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen. Arbetsbeskrivning Vi söker dig som har ett positivt och professionellt förhållningssätt, är flexibel, har ett tydligt ledarskap och visar stort engagemang samt höga förväntningar i ditt arbete. I ditt uppdrag kommer följande ingå undervisning i svenska, engelska, matematik och SO i en mindre undervisningsgrupp i åk 4-6.  Du kommer att få viss stöttning med planeringen och ansvarar för genomförandet tillsammans med ditt TEAM. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans elevhälsa och andra undervisande lärare. Som person motiveras du av nära samarbete och lyssnar, kommunicerar samt löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har god förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Kompetens och kvalifikationer Som det framgår ovan kommer du ansvara för undervisningen i flera ämnen. Det är således ett krav att ha lärarlegitimation i engelska, svenska, ma och SO (åk 4-6) Gruppen du kommer ansvara för består av elever med olika NPF. Det är således meriterande om du har undervisningserfarenhet av liknande grupper. I övrigt är det meriterande om du har kunskap inom psykologi och ledning av grupper.  Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

17 maj 2024
Sista ansökan:
31 maj 2024
Redo att ta ditt nästa steg i karriären? Sök tjänst som behandlare hos oss!

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad! Välkommen till oss! Är du redo för en ny utmaning? På vår enhet strävar vi ständigt efter att förbättra våra arbetssätt för att bäst möta våra klienters varierande behov. Här får du möjlighet att arbeta med erfarna och inspirerande kollegor, där utveckling och kvalitet alltid står i centrum. Om du är skicklig inom behandlingsarbete och gillar att prova nya metoder, är du precis den vi söker! Vår öppenvård för vuxna är en del av Enheten för stöd och skydd, tillsammans med RVT, Sociala insatsgrupper (SIG) och SIG Anhörigstöd. Vi ingår i avdelningen för Individ och familj, där vi arbetar för att erbjuda bästa möjliga stöd till våra medborgare. Vi erbjuder dig Engagerade kollegor: Jobba med passionerade och erfarna medarbetare. Generöst friskvårdsbidrag: Vi värnar om din hälsa och välmående Regelbunden MI-träning och extern handledning: För att du ska kunna utvecklas och känna dig säker i din roll. Kompetensutveckling: Vi skapar regelbundet kompetensplaner för varje medarbetare. Hälsa och arbetsmiljö: Egna hälsocoacher och skyddsombud, gym i källaren, massage till fördelaktigt pris och gruppass erbjuds.  Stark gemenskap: En stark social samvaro och hög delaktighet i våra gemensamma forum. Här få du vara med och påverka hur vi ska ha det! Din roll Vi söker dig som är initiativrik, engagerad och mån om att möta våra medborgare där de är. I denna tjänst kommer du att behöva uthållighet och kreativitet för att lyckas. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar: Individuell behandling Gruppverksamhet Stöd för anhöriga till personer i beroende Icke-biståndsbedömda samtal för att nå en bredare målgrupp. Din kompetens och erfarenhet Utbildning: Socionomexamen eller likvärdig utbildning som bedöms av arbetsgivaren. Meriterande erfarenheter: Erfarenhet som socialsekreterare, steg-1 utbildning i KBT, och MI-utbildning. Behandlingsarbete: Dokumenterad erfarenhet av behandlingsarbete är ett krav. Personliga egenskaper: Stabil och trygg i din roll, med hög självkännedom och god samarbetsförmåga. Önskvärda kvalifikationer: Erfarenhet av CRA, CRAFT, ACRA, MI, samt 12-stegsprogram. Erfarenhet av att leda grupper är meriterande. Vi söker dig som känner lust och inspiration för ett ständigt pågående utvecklingsarbete, och som har lätt för att knyta förtroendefulla kontakter med både klienter, uppdragsgivare och externa aktörer. Är du redo att vara en del av framtidens socialtjänst och göra verklig skillnad i människors liv? Välkommen med din ansökan! Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

17 maj 2024
Sista ansökan:
31 maj 2024
Innovationsledare för EU projekt till Trafikkontoret

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna. Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 450 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden. Välkommen till oss Avdelningen Trafikplanering har cirka 60 engagerade, erfarna och sakkunniga medarbetare som idag är fördelade på fyra enheter. Förutom strategisk trafikplanering och ansvaret för att våra trafik- och gatumiljöer ska fungera i vardagen arbetar vi även med innovation och ny teknik. Vi driver också ett samlat arbete för att öka trafiksäkerhet, framkomlighet, trygghet och attraktivitet för stadens samtliga gatumiljöer och olika offentliga rum. Arbetet omfattar både ombyggnation av befintliga miljöer och planering av det som är nybyggnation. Den här rollen kommer tillhöra enheten Analys och strategi som utöver strategisk trafikplanering ansvarar för stadens samlade arbete med att inhämta trafikdata. Den data som samlas in analyseras för att skapa insikter om hur staden används för rörelse och vistelse. Tillsammans med en kontinuerlig kunskapsutveckling genom bl.a. omvärldsbevakning och testprojekt formuleras mål, strategier och planer som blir styrande för hela Stockholms stad. Det är en dynamisk arbetsplats i en framåtlutad miljö där det finns stora förväntningar både från politik och ledning att höja ribban och bli mer datadrivna. Du kommer jobba tillsammans med 16 engagerade kollegor i en grupp med hög kompetens och stark vi-känsla i ett prestigelöst arbetsklimat. På avdelningen finns både generalist- och specialistkompetenser vilket gör att det finns goda möjligheter till kunskapsutbyte och samverkan med ett stort antal kollegor. Vi erbjuder dig: En tjänst som berör många människors vardag och möjligheten att bidra till ett bättre Stockholm en central arbetsplats i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, bara några minuters promenad från Centralstationen flexibel arbetstid och goda friskvårdsmöjligheter ett varierande arbete där du får möjlighet att planera och styra din egen tid  kompetenshöjande utvecklingsprogram. Uppdraget som innovationsledare I rollen som innovationsledare på trafikkontoret kommer du genom stadens verksamhet som plattform engagera och involvera en mängd aktörer i omställningen mot uppsatta klimat- och stadsutvecklingsmål. En viktig och central arbetsuppgift för dig kommer vara att ha övergripande projekt- och processledaransvar för vårt arbete med EU-projektet deployEMDS (European Mobility Data Space). EU utvecklar nu standarder för datadelning i syfte att underlätta enkel, gränsöverskridande tillgång till viktiga data inom bland annat mobilitetsområdet. Genom att utforska datadelning kopplat till en konkret utmaning är Stockholms stad med och påverkar kommande standardisering samtidigt som projektet bidrar till konkret nytta här och nu. Satsningen utgår från det politiskt prioriterade och medialt uppmärksammade uppdraget att införa miljözon klass 3 i en del av city i slutet av 2024 med fokus på datadelning kopplat till uppföljning av effekter och regelefterlevnad. Som innovationsledare kommer du att löpande representera staden i lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang i syfte att sprida insikter och lärdomar, knyta kontakt med potentiella samarbetsaktörer och omvärldsbevaka. Du kommer också föra en nära dialog med miljöförvaltningen och stadsledningskontoret liksom med RISE och Trafikverket som också ingår i Stockholms use case i projektet. Andra viktiga kontaktytor är projektkoordinatorn som sitter i Tyskland och de åtta städer och regioner i Europa som utgör övriga use case i projektet. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har: minst kandidatexamen från högskola/universitet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig aktuell erfarenhet från arbete som projekt- eller förändringsledare i komplexa sammanhang med ett flertal parter Förståelse för utmaningar och potential kopplat till förvaltning och delning av data inom mobilitetsområdet god kännedom om program och sammanhang för finansiering av utvecklings- och innovationsprojekt god förmåga att uttrycka dig välformulerat och tydligt såväl i tal som i skrift på svenska och engelska. Det är meriterande för tjänsten om du har: intresse och engagemang för hur ny teknik kan bidra till en hållbar stadsutveckling erfarenhet av samverkan mellan olika aktörsgrupper (tex näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle) och olika samhällssektorer (tex mobilitet, energi, samhällsbyggnad) erfarenhet av att arbeta med eller föreslå policyutveckling och/eller försöksverksamhet erfarenhet av arbete i en politiskt styrd verksamhet. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

17 maj 2024
Sista ansökan:
2 juni 2024