REGION GOTLAND jobb

Lediga jobb hos REGION GOTLAND

Lärare, socialpedagogutbildning

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Folkhögskolan Fårösund Välkommen till Gotlands folkhögskola – en plats för utveckling, lärande och skapande. Gotlands folkhögskola har, som alla folkhögskolor i Sverige, ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt. Dessa är att: • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Folkhögskolan finns representerad i Hemse och Fårösund. Folkhögskolan arbetar med att utveckla människor och deras färdigheter och kunskaper, där bildning är en viktig del av uppdraget. Gotlands folkhögskola i Fårösund har utbildningar inom Film Crew, skrivarlinjen, story och socialpedagogutbildningen. Skolan har egen restaurang och internatboende. Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper. Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Genom nyfikenhet och att fråga - ökar vi vår kunskap och växer som människor. Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet. Dina arbetsuppgifter Vi söker dig som vill bli lärare på socialpedagogutbildningen på Gotlands folkhögskola, Fårösundsenheten. På socialpedagogutbildningen ingår du i ett lärarlag där vi har olika specialkunskaper i de ämnen som ingår i utbildningen som exempelvis socialpedagogik, psykologi, ungdoms och fältarbete, salutogent ledarskap och främjandeperspektiv samt kommunikation och bemötande. Utöver det har vi ett gemensamt ansvar för planering, utvärdering och utveckling. Som lärare på folkhögskolan är du en del av skolans hela verksamhet och förutsätts bidra till helheten som exempelvis gemensamma aktiviteter och kvalitetsutveckling. Vem är du? Du har relevant utbildning och erfarenhet av förebyggande socialt arbete med ett salutogent förhållningssätt. Du bör ha erfarenhet av pedagogiskt arbete. Det är meriterande om du är utbildad folkhögskollärare och/eller har erfarenhet av folkbildning. Vi söker i första hand dig som har erfarenhet av att arbeta utifrån socialtjänstlagen, inom socialtjänsten eller inom beroendevård. Vi ser gärna att du har erfarenhet av handledning. Du behöver ha kunskap och erfarenhet av att leda grupprocesser och mobiliserande samtal. Eftersom vi arbetar i lärarlag ställer arbetet krav på god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har även kunskap om psykisk hälsa och ohälsa. Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

23 maj 2024
Sista ansökan:
16 juni 2024
Kock

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Folkhögskolan Fårösund Välkommen till Gotlands folkhögskola Fårösund – en plats för utveckling, lärande och skapande. Gotlands folkhögskola har, som alla folkhögskolor i Sverige, ett uppdrag att bedriva en verksamhet som syftar till att nå de folkbildningsmål som staten fastställt. Dessa är att: • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin. • Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen. • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället. • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Folkhögskolan finns i Hemse och Fårösund. Folkhögskolan arbetar med att utveckla människor och deras färdigheter och kunskaper, där bildning är en viktig del av uppdraget. Gotlands folkhögskola i Fårösund har utbildningar inom socialpedagogik, film crew, story och skrivarlinjen. Skolan har egen restaurang och internatboende. Mångfald och inkludering gör Gotlands folkhögskola till en spännande mötesplats med många olika perspektiv och kunskaper. Vi möter varandra och vår omvärld med nyfikenhet. Genom nyfikenhet och att fråga ökar vi vår kunskap och växer som människor. Vi arbetar för att stärka och skapa många arenor för delaktighet. Dina arbetsuppgifter Vi söker en kock till Gotlands folkhögskola på Fårösundsenheten. I köket på Fårösundsenheten ingår du i ett arbetslag med en 1:e kock och ett måltidsbiträde. Tillsammans arbetar ni med att ansvara för frukost, lunch och fika för deltagare, personal och utomstående. Som kock på Gotlands folkhögskola är du en del av hela skolans verksamhet och bidrar till hela skolans aktiviteter och gemensamma utveckling. I tjänsten ingår planering med meny och beställningar och att kunna ansvara för att maten håller en god kvalitet. Vem är du? Du är utbildad kock och vi ser att du har flerårig erfarenhet av kockyrket. Det är meriterande om du har erfarenhet av vegansk och vegetarisk matlagning. Vi ser det även meriterande om du erfarenhet av köksekonomi och erfarenhet av både storkök och restaurangkök. Du har god kunskap om livsmedelshantering och livsmedelshygien. Du har god kunskap om allergener. Du är bra på kundkontakt och har god samarbetsförmåga. Välkommen med din ansökan! Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

23 maj 2024
Sista ansökan:
16 juni 2024
Specialistläkare i allmänmedicin

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Slite Vårdcentral Vill du delta i förflyttningen mot en God och Nära vård uppbyggd kring fasta kontakter? Kom till oss på Gotland! Som allmänläkare i primärvården har du tillsammans med ditt allmänmedicinska team generalistens fokus på att känna människorna på din lista och ta personligt ansvar för det medicinska stöd de behöver i strävan efter bättre hälsa. När du arbetar som allmänläkare i primärvården har du en nyckelroll i lokalsamhället och bidrar till att göra Gotland till en bättre plats för människor i livets alla skeden. Genom att sträva efter att få ordning på fasta kontakter i vård och omsorg och underlätta samverkan av gemensamma patienter rustar Region Gotland sin hälso- och sjukvård för framtidens utmaningar. Som fast läkarkontakt i primärvården är du dina patienters länk till en högkvalitativ och modern sammanhängande vård och omsorg, tillgänglig för alla. Vi arbetar med målet att erbjuda våra patienter hög tillgänglighet samt kontinuitet med hög generalistkompetens. På Gotland fattades hösten 2022 ett politiskt beslut om att följa Socialstyrelsens riktvärde 1/1100. I maj 2024 följde vi upp första årets arbete enligt vår handlingsplan och kunde konstatera att vi tagit de steg vi tänkt och lite till. Slite vårdcentral är en glesbygdsvårdcentral med cirka 5000 listade patienter och är därmed Gotlands minsta vårdcentral. Här arbetar omkring 20 medarbetare som gemensamt arbetar för att få en alltmer personcentrerad och lättillgänglig vård. Vi är en vårdcentral under förändring och utveckling med ett stort fokus på bemötande, och vi sätter medicinsk kvalité och patientsäkerhet som högsta prioritet. I en föränderlig vårdvärld prioriterar vi utifrån patientens behov och förändrar arbetssätt när vi ser att behovet finns. Just nu pågår intensivt arbete med att gå från fokus på diagnos till fokus på medicinsk bedömning, kontinuitet och samordning. Hos oss får du möjlighet att vara med och utforma arbetet i våra allmänmedicinska team. Vi värdesätter, professionellt personligt bemötande, kontinuitet, tillgänglighet och långsiktighet. Vi önskar förstärka vårt allmänläkarteam och söker en engagerad och flexibel specialist i allmänmedicin som vill arbeta som generalist. Välkommen till Slite Vårdcentral, vi är en vårdcentral med god sammanhållning och mycket driv! Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna är omväxlande med läkarmottagning, läkarmedverkan på särskilda boenden och hemsjukvård samt handledning av utbildningsläkare. Jour och beredskapstjänstgöring ingår. Du kommer att ansvara för en lista utifrån riktvärdet 1/1100. Du får möjlighet att tillsammans med övriga medarbetare utveckla verksamheten och delta i förbättrings och kvalitetsarbete så väl på vårdcentralen som kopplat till övrig vård. Läkarna på enheten har gemensamma forum med utbildning en eftermiddag i månaden tillsammans med primärvårdens alla fast anställda läkare. Vi dokumenterar i TakeCare. Vem är du? Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Kunskaper i svenska motsvarande C1 är ett krav. B-körkort krävs. Du är trygg i din yrkesroll. Du har intresse av att arbeta med många olika medicinska frågeställningar inom ett brett fält. Du ser det kontinuerliga, långsiktiga mottagningsarbetet som det främsta medlet att hjälpa patienter till en god hälsa. Du trivs med att arbeta och ta ansvar i en miljö som är omväxlande och under ständig utveckling. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt. Du är stabil och anpassningsbar i olika situationer samt har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

23 maj 2024
Sista ansökan:
23 juni 2024
Specialistläkare i allmänmedicin

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Vårdcentralen Visby Norr Vill du delta i förflyttningen mot en God och Nära vård uppbyggd kring fasta kontakter? Kom till oss på Gotland! Som allmänläkare i primärvården har du tillsammans med ditt allmänmedicinska team generalistens fokus på att känna människorna på din lista och ta personligt ansvar för det medicinska stöd de behöver i strävan efter bättre hälsa. När du arbetar som allmänläkare i primärvården har du en nyckelroll i lokalsamhället och bidrar till att göra Gotland till en bättre plats för människor i livets alla skeden. Genom att sträva efter att få ordning på fasta kontakter i vård och omsorg och underlätta samverkan av gemensamma patienter rustar Region Gotland sin hälso- och sjukvård för framtidens utmaningar. Som fast läkarkontakt i primärvården är du dina patienters länk till en högkvalitativ och modern sammanhängande vård och omsorg, tillgänglig för alla. Vi arbetar med målet att erbjuda våra patienter hög tillgänglighet samt kontinuitet med hög generalistkompetens. På Gotland fattades hösten 2022 ett politiskt beslut om att följa Socialstyrelsens riktvärde 1/1100. I maj 2024 följde vi upp första årets arbete enligt vår handlingsplan och kunde konstatera att vi tagit de steg vi tänkt och lite till. Vårdcentralen Visby Norr har cirka 13 000 listade patienter och omkring 40 medarbetare som gemensamt arbetar för att få en alltmer personcentrerad och lättillgänglig vård. Vårdcentralen är i förändring- och utvecklingsfas med ett stort fokus på bemötande samt medicinsk kvalité och patientsäkerhet. I en föränderlig vårdvärld anpassar och prioriterar vi våra arbetssätt utifrån våra patienters behov. Just nu pågår intensivt arbete med att gå från fokus på diagnos till fokus på medicinsk bedömning, kontinuitet och samordning. Hos oss får du möjlighet att vara med och utforma arbetet i våra allmänmedicinska team. Vi värdesätter, professionellt personligt bemötande, kontinuitet, tillgänglighet och långsiktighet. Vi önskar förstärka vårt allmänläkarteam och söker en engagerad och flexibel allmänläkare som vill arbeta som generalist. Välkommen till Visby Norr, vi är en vårdcentral med god sammanhållning och mycket driv! Dina arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna är omväxlande med läkarmottagning, läkarmedverkan på särskilda boenden och hemsjukvård samt handledning av utbildningsläkare. Jour och beredskapstjänstgöring ingår. Du kommer att ansvara för en lista utifrån riktvärdet 1/1100. Vårdcentralen har förmånen att ha flera ST-läkare och har ambitionen att vara i framkant när det gäller handledning. Du får möjlighet att tillsammans med övriga medarbetare utveckla verksamheten och delta i förbättrings och kvalitetsarbete så väl på vårdcentralen som kopplat till övrig vård. Läkarna på enheten har gemensamma dagliga möten med vår grannvårdcentral och forum med utbildning en eftermiddag i månaden tillsammans med primärvårdens alla fast anställda läkare. Vi dokumenterar i TakeCare. Vem är du? Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Kunskaper i svenska motsvarande C1 är ett krav. B-körkort krävs.  Du är trygg i din yrkesroll. Du har intresse av att arbeta med olika medicinska frågeställningar inom ett brett fält. Du ser det kontinuerliga, långsiktiga mottagningsarbetet som det främsta medlet att hjälpa patienter till en god hälsa. Du trivs med att arbeta och ta ansvar i en miljö som är omväxlande och under ständig utveckling. Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt. Du är stabil och anpassningsbar i olika situationer samt har lätt för att samarbeta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Intervjuer kommer att ske fortlöpande. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

23 maj 2024
Sista ansökan:
23 juni 2024
Personlig assistent mellersta Gotland

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Inom omsorgen hjälper vi personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Vi arbetar för att underlätta och stödja våra brukare till att klara det praktiska i vardagen. Målet är att de skall få ett så självständigt liv som möjligt. Att jobba som personlig assistent innebär att varje dag få göra skillnad för en annan människa. Som personlig assistent stödjer du den assistansberättigade med olika saker i vardagen. Nu söker vi en personlig assistent till en kund på mellersta Gotland. Dina arbetsuppgifter Att arbeta som personlig assistent är ett roligt och varierande arbete där du tillsammans med brukaren utför de aktiviteter som brukaren tycker är roliga och trivs med. Som personlig assistent arbetar du hemma hos brukare som har beviljats personlig assistans enligt LSS. Som personlig assistent stöttar du brukaren i deras egna hem med exempelvis omvårdnad, hantering av hjälpmedel och personlig hygien. Du utför även aktiviteter ihop med brukaren utanför hemmet som exempelvis handel, sociala tillställningar eller andra aktiviteter som brukaren tycker om att göra. En god fysik är att föredra eftersom det förekommer fysiskt ansträngande arbetsuppgifter. Till denna tjänst söker vi dig som vill arbeta med en kvinna som behöver stöd och hjälp i sin dagliga livsföring. Du kommer att vara schemalagd dag/kväll. Vem är du? Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta med människor. Du är ansvarsfull, initiativtagande och lyhörd för brukarens behov. Du är samarbetsvillig och arbetar ihop med brukaren som ett lag. Du är självständig och trygg i din roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är meriterande om du är utbildad personlig assistent, socialpedagog, barnskötare eller har en utbildning inom omvårdnad. Det är meriterande om du tidigare arbetat som personlig assistent eller inom omsorg om personer med funktionsnedsättning, inom barnomsorgen eller inom vården. Det är önskvärt att du har körkort. Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska. Vid kallelse på intervju ska du visa upp dokumentation på att du får lov att arbeta i Sverige. Giltig dokumentation är pass eller personbevis, länk till skattemyndigheten: https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.html Innan anställning behöver du inkomma med belastningsregister, länk till belastningsregistret: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Urval kommer att ske löpande så välkommen med din ansökan redan idag! Om socialförvaltningen Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

23 maj 2024
Sista ansökan:
16 juni 2024
Specialist barnmedicin/barnneurolog

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Barn- och ungdomsmedicin Visby lasarett har ett brett sjukvårdsuppdrag och försörjer Gotland med akut och planerad specialistvård. Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser men ger samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Ett stort antal verksamheter finns representerade inom både kirurgiska och medicinska specialiteter. Verksamhetsområdet Barn- och ungdomsmedicin består av mottagning, avdelning och dagvård. Här diagnosticeras samt behandlas barn och ungdomar mellan 0-18 år. Vi ansvarar för barnen på BB, för läkarkontrollerna på BVC och bidrar med läkarinsats på Barnahus. Verksamheten tar del av läkarinsatser på habiliteringen och samarbetar även med BUP, skola och Socialtjänst samt övriga verksamheter på sjukhuset. Vi har även ett nära samarbete med Stockholm. Verksamheten har jour dygnet runt. På kliniken finns nio specialisttjänster och tre ST-läkare. Dina arbetsuppgifter Vi erbjuder en tjänst som barnneurolog, alternativt specialistläkare i pediatrik som önskar subspecialisera sig inom barnneurologi. Vården för barn med neurologiska sjukdomar innefattar mottagningsverksamhet, dagvård och inneliggande vård. Som barnneurolog arbetar man även på barnhabiliteringen som ligger placerad i närhet till Visby lasarett. Jourarbete ingår i tjänsten och målet är att du arbetar som bakjour i en bred klinisk verksamhet där allmänpediatrik är den mest dominerande delen. Vem är du? Vi söker dig som är specialist i pediatrik med intresse för barnneurologi, alternativt utbildad barnneurolog. Du har erfarenhet av jourarbete inom pediatrik och den bredd som krävs för jourarbete. Vi ser att du har lätt för att samarbeta och tycker om att arbeta i team. Vi söker dig med intresse och engagemang för att utveckla verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

23 maj 2024
Sista ansökan:
16 juni 2024
Lärare, fritidshem

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Dalhem skola Dalhem skola är en enparallelig F-6 skola med cirka 15-20 elever per klass. Skolan ligger 18 km från Visby i ett naturskönt område med idrottshall i anslutning. Dalhem skola ingår i Roma skolområde där också skolenheterna Vänge, Kräklingbo, Endre och Romaskolan ingår. Eleverna från dessa skolor (ej Romaskolan) bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan. Dina arbetsuppgifter Ditt huvuduppdrag är att tillsammans med övrig personal på fritidshemmet se till att verksamheten bedrivs enligt Lgr 22. Du har ansvaret för att utbildningen blir varierad både vad gäller ledd och fri verksamhet samt att olika material och lärmiljöer erbjuds och används för att stimulera elevernas lust att leka och lära. Du har därmed huvudansvar för att se till att undervisningen på fritidshemmet blir målstyrd. Du arbetar för att främja elevernas sociala utveckling och arbetar samtidigt praktiskt för att eleverna ska nå kunskapsmålen, du ser det som en självklar del av den vardagliga verksamheten. I uppdraget ingår att planera och leda rastverksamhet för elever från förskoleklass till årskurs 6 men också att arbeta som resurs i klass. Du ingår i arbetslaget för fritidshemmet. Vem är du? Du är legitimerad alternativt inväntar din legitimation som lärare i fritidshem/fritidspedagog. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument exempelvis Lgr22 för grundskolan, läroplanens fjärde kapitel för fritidshem, samt skollagen. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Vidare har du den digitala kompetens som krävs för pedagogiskt arbete och dokumentation. Det krävs att du kan navigera bland digitala verktyg. Som person är du lyhörd, flexibel, nyfiken och utvecklingsinriktad. Du tar initiativ och har god samarbetsförmåga, har lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Du har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, förtroende och respekt. Tillsammans med övrig personal arbetar du med de långsiktiga målen för att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever att uppnå kunskapskraven i Lgr22. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

22 maj 2024
Sista ansökan:
12 juni 2024
Stödassistent/boendeassistent Slite

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Omsorg om personer med funktionsnedsättning Inom omsorgen hjälper vi personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Vi arbetar för att underlätta och stödja våra brukare till att klara det praktiska i vardagen. Målet är att dem skall få ett så självständigt liv som möjligt. Nu söker vi en ny medarbetare till en av våra enheter som ligger beläget i Slite på norra Gotland med närhet till havet. Det är ett gruppboende med fyra boenden på varje enhet. Vi är ett arbetsteam med kompententa och erfarna medarbetare och vi har ett gott samarbete mellan våra två boenden som ligger i närheten av varandra i Slite. Dina arbetsuppgifter Som stödassistent/boendeassistent  på ett gruppboende kommer du att arbeta tillsammans med dina kollegor att stötta brukarna till en ökad självständighet samt större delaktighet i samhället. De boenden som vi stödjer har alla specifika och individuella behov och vi ger individuellt anpassat stöd utifrån det enskilda behovet. Vi värnar om självbestämmande och integritet i våra boendes egna hem, vilket genomsyrar personalens förhållnings- och arbetssätt. Det är ett ansvarsfullt arbete utifrån ett pedagogiskt perspektiv. I tjänsten har du kontaktmannaskap, vilket innebär att du har till uppgift att arbeta med till exempel genomförandeplaner, kontakt med anhöriga och koordinera LSS (lag om stöd och service för vissa funktionshindrade)-, HSL (hälso- och sjukvårdslagen)- och SOL (socialtjänstlagen)-insatser. Du arbetar utifrån ett grundschema med arbete dagtid/kvällstid och sovande jour. Arbetet innebär tjänstgöring varannan helg. Vem är du? Vi ser gärna att du som söker har genomfört en gymnasial utbildning med inriktning mot vård och omsorg eller liknande.  Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom omsorg om personer med funktionsnedsättning och har erfarenhet av utmanande beteende och lågaffektivt bemötande. Att du har kunskap/använt teckenkommunikation och är väl bekant med arbete pictogram. Har kunskap om diabetes 1 och vana att ha delegation för insulin. Du ska vara bekväm med att jobba självständigt och att samarbeta  med dina kollegor. Det är mycket viktigt att du är trygg i dig själv och har ett stort tålamod. Vidare har du en hög servicekänsla och du har lätt för att anpassa ditt bemötande och förhållningssätt utifrån individ och situation. Vi förutsätter att du delar LSS intentioner om en humanistisk människosyn, värderingar och ett gott bemötande. Du är öppen för förändringar såväl i din arbetsdag som med dina arbetstider då vi stöttar/arbetar även i andra verksamheter i vår enhet. Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska. Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ Om du kallas på intervju så ska du kunna styrka med ett dokument att du får lov att arbeta i Sverige. Dokument kan vara pass eller personbevis https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=personbevis Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.  Urval till intervju sker löpande så varmt välkommen med din ansökan! Om socialförvaltningen Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

22 maj 2024
Sista ansökan:
9 juni 2024
Specialpedagog

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Gotlands resursskola Gotlands resursskola består av två enheter, Tal- och språkklasserna och Lövsta resursskola. Vi har idag cirka 45 elever och cirka 25 medarbetare. En av enheterna riktar sig mot elever med språkstörning och den andra mot elever där behov av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är så stora att de inte kan tillgodoses i den ordinarie skolmiljön. Resursskolan har mindre elevgrupper, specifik lärarkompetens och möjlighet till mer individuellt stöd. Dina arbetsuppgifter Som resursskolans specialpedagog arbetar du på individ-, grupp- och organisationsnivå. I samarbete med övrig personal arbetar du främjande och förebyggande för elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Tillsammans med skolledningen kommer du att driva den pedagogiska och specialpedagogiska utvecklingen i verksamheten. Du arbetar med pedagogisk handledning och ska fungera som en kvalificerad samtalspartner till pedagogisk personal. Du genomför kartläggningar och upprättar åtgärdsprogram samt har en viktig roll i processen med elevantagning. Uppdraget innefattar även att arbeta med riktad specialundervisning i grupp eller enskilt. Vem är du? Vi söker dig som är utbildad och behörig specialpedagog. Erfarenhet och kunskap om språkstörning och NPF krävs. Du är trygg i att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor och väl förtrogen med skolans styrdokument.  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vår verksamhet kräver personal med erfarenhet, engagemang, god samarbetsförmåga, stark drivkraft och flexibilitet. Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

22 maj 2024
Sista ansökan:
16 juni 2024
Underläkare

I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre. Vårdcentralen Wisby Söder I Region Gotland är innovation ett ledord. Genom att utmana traditionella arbetsupplägg söker vi dig som vill delta i förflyttningen mot God och Nära vård. Region Gotland strävar mot att bli ledande i framtidens primärvård genom att leverera en högkvalitativ och modern vård mer tillgänglig för alla.  Vi har redan börjat införa arbetet med målbilden 1100 listade patienter per läkare. Är du legitimerad läkare och vill arbeta i en primärvård i framkant har du kommit rätt. Vårdcentralen Wisby Söder söker dig!   Vårdcentralen Wisby Söder har 14 000 listade patienter och vi är drygt 35 medarbetare. På vårdcentralen drivs olika förbättringsarbeten initierade av medarbetarna i ett led att skapa effektivare rutiner, mer personcentrerad och lättillgänglig vård samt hållbar arbetsmiljö. Till våra patienter erbjuder vi bland annat sedvanliga läkar- och distriktssköterskemottagningar. Vi har diabetes-, astma/kol-, demens-, hjärtsvikts- och levnadsvanemottagning samt inkontinensvård. Vi har psykologer och terapeuter för individuella samtal och olika patientskolor. Kontinuitet och hög kvalitet i patientarbetet är våra ledstjärnor. Vi fick A inom alla områden vid SPUR-granskningen våren 2023 och är en stabil utbildningsvårdcentral. Vi arbetar aktivt med våra kvalitetssystem. Här på Wisby Söder arbetar vi i tvärprofessionella allmänmedicinska team. Vi erbjuder goda möjligheter för kollegiala dialoger och fortbildning. Vi arbetar aktivt för att utveckla våra behandlingsinsatser mot psykisk ohälsa, för goda levnadsvanor samt för att förebygga långtidssjukskrivningar och främja snabb återgång till arbetet. Vårdcentralen kännetecknas av sin engagerade och lösningsorienterade personal som med professionalitet och klokskap tar ansvar för både den övergripande utvecklingen och det dagliga arbetet. Vårdcentralen beskrivs som öppen, trevlig och strukturerad av kollegor och studenter som delar vår vardag. Dina arbetsuppgifter Vi strävar efter en effektiv struktur där vi tar hand om våra patienter utifrån medicinska prioriteringar och hanterar balansen behov, efterfrågan och resurser. Vi arbetar med individuellt anpassad kalender. Vi har ett väl fungerande flöde för patientsjukskrivningsprocessen och Gröna Korset som kvalitetssystem för patientsäkerheten. För att stödja medarbetarna i en allt mer lärande organisation integrerar vi även nationella redskap såsom Primärvårdskvalitet och Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd. Vi erbjuder dig som underläkare strukturerad handledning av erfarna handledare. Kanske söker du dig vidare som ST här? Vem är du? Vi söker dig som är legitimerad underläkare eller läkare efter läkarutbildningen med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Kunskaper i svenska motsvarande C1 är ett krav. B-körkort krävs. Som person är du positiv, flexibel och lösningsfokuserad. Du tycker om att arbeta självständigt såväl som i team samt vill vara med och bidra till förändring. Du har god samarbets- och organisationsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Blir du nyfiken men är inte riktigt redo för beslutet? Det är ibland mycket praktiskt som ska fungera runt ett intressant arbete. Hör gärna av dig och låt oss resonera tillsammans! Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret. Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet. Om Region Gotland Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden. Vi är över 6700 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön. Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/ Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag. Övrigt Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.  Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant. I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun. Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

22 maj 2024
Sista ansökan:
25 juni 2024