GÖTEBORGS KOMMUN jobb

Lediga jobb hos GÖTEBORGS KOMMUN

Sommar- och timvikarier till boende med särskild service

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra. Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra. Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg. ARBETSUPPGIFTER Tim- och sommarvikarier sökes till våra boenden med särskild service (BmSS) i förvaltningen för funktionsstöd! Under året och sommaren täcker vi upp för ordinarie personals korttidsfrånvaro och semester. Verksamheterna är uppdelade i olika geografiska områden i Göteborg, där det finns en bemanningsenhet per stadsområde. Områdena är: Hisingen (Norra- och Västra Hisingen samt centrala Hisingen/Lundby), Nordost (Angered, Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala), Centrum (Majorna-Linné, Örgryte-Härlanda, Johanneberg), och Sydväst (Askim, Frölunda, Högsbo, Styrsö och Västra Göteborg). Din anställning blir i första hand placerad i den bemanningsenhet i det geografiska område du visar intresse för efter genomgången rekryteringsprocess, men erbjudande i ett annat stadsområde kan också komma att erbjudas. Verksamheterna har olika inriktningar inom funktionsstöd. På våra BmSS har hyresgästerna olika fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar. Även missbruksproblematik och psykisk ohälsa är förekommande. Arbetet innebär varierande uppgifter som stöd i vardagen, personlig omvårdnad, samt i hemmet vanligt förekommande arbete såsom tvätt, städ och matlagning. Utmanande beteende kan förekomma. Genom att finnas där som stöd för våra hyresgäster bidrar du till en meningsfull vardag. Vi eftersöker: -Sommarvikarier som vill arbeta heltid på schema under sommarperioden. Du behöver vara tillgänglig för arbete under minst vecka 25-33. Du behöver vara tillgänglig för arbete under dag, kväll och helg. Det finns även verksamheter där sovande jour förekommer, vilket innebär att man arbetar eftermiddag/kväll, sover över i verksamheten, arbetar förmiddag och sedan går av sitt pass. Det finns även möjlighet att arbeta endast vaken natt. Du kommer i din ansökan att få fylla i vilka tider du kan arbeta. -Timvikarier som arbetar vid behov. Du erbjuds en flexibel arbetstid förlagd dagtid, kvällstid eller natt på vardagar och helger utefter det som passar dig. Du styr själv din arbetstid genom att lägga in din tillgänglighet och få förfrågningar om arbete därefter. Som timvikarie behöver du i snitt vara tillgänglig för arbete minst 2 pass i veckan. KVALIFIKATIONER Du som söker tjänst hos oss behöver ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3). För att kunna kommunicera med hyresgäster, kollegor och föra dokumentation behöver du behärska det svenska språket i tal och skrift vilket innebär godkända betyg i Svenska A, Svenska som andra språk grund eller motsvarande. Det är meriterande om du har stödassistent-, alternativt undersköterskeutbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är även meriterande om du har arbetslivserfarenhet från vård och omsorg. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Vid anställning kommer vi be att få se ett utdrag ur polisens belastningsregister. För beställning av detta, se information under rubriken "övrigt". ÖVRIGT Om du har en avklarad eller pågående utbildning inom vård och omsorg, vänligen bifoga studieintyg eller examensbevis på detta. Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden. I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig: - Trygg anställning med goda anställningsvillkor - Heltid med möjlighet till deltid - Introduktion vid nyanställning - Kompetensutveckling - Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden Vid arbete i den enskildes hem: Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3) Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.

19 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024
Människan Bakom uniformen - koordinator

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Välkommen att söka uppdraget som koordinator nationellt och lokalt för Människan bakom uniformen, MBU. Människan Bakom Uniformen består primärt av två delar, en kurs och en ambassadörsverksamhet. Kursen är för unga i åldern 15-20 och ges en gång per termin, en i Nordost och en på Hisingen. Efter avslutad utbildning får deltagarna möjligheten att vara en del av MBU:s ambassadörsverksamhet. MBU startade 2009 och finns även på Hisingen i Göteborg och i flera städer i Sverige. Det startade som ett led i att nå ökad förståelse för den uniformsbärande personalens vardag och arbetsvillkor. I detta har polismyndigheten, räddningstjänsten, Securitas AB Vaktbolag, Göteborgs spårvägar samt Ambulanssjukvården Sahlgrenska ett samarbete med Göteborgs stad. Syftet är att ungdomarna ska få lära känna människan bakom uniformen och att samhällsstödjande funktioner ska få lära känna ungdomen. Läs mer om MBU: https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/mbu--manniskan-bakom-uniformen Som koordinator har du tre fokusuppdrag: Du är nationell koordinator och ansvarar för att metoden sprids och upprätthålls. Du utbildar i metoden och stödjer när nya kommuner vill start upp MBU. Du sammankallar nätverk och sprider information. Du har många samarbetsytor och kontakter. Du arbetar med att ta fram nya metoder inom uppdraget för att tex bredda målgruppen. Du är lokal koordinator för Nordost och samarbetar nära med Hisingens lokala koordinator. Gemensamt ansvarar ni för att det är en god organisation i Göteborg, ni utbildar ledare tillsammans och organiserar ambassadörsarbetet tillsammans. Du ansvarar för att arrangera kurs i Nordost. Du arbetsleder kurs- och gruppledarna. MBU har en stark och komplex form, så det är avgörande att vara god organisatör och kommunikatör. Du behöver ha god självorganisering och samtidigt vara stark i samverkan och samarbeten. Du arbetar i viss mån operativt i ambassadörsverksamheten. Inom MBU har vi uppdrag att utveckla metoden och hitta nya former för att fler barn och unga ska möta personer inom uniformsyrken för att tryggheten och förståelsen ska öka i mötet mellan unga och vuxna. MBU är en del av förvaltningens ungdomsverksamhet inom Unga mötesplatser Nordost. KVALIFIKATIONER För att söka tjänsten behöver du ha en högskolekandidat i tex socialt, pedagogiskt eller beteendevetenskapligt fält, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser också att du som söker har minst ett par års relevant arbetslivserfarenhet inom området. Du behöver ha erfarenhet av att arbeta med och för unga och du har samordnat verksamheter tidigare samt har gedigen erfarenhet av att arbeta med olika samverkansaktörer. Du har också erfarenhet av att arbeta med inflytande och delaktighetsprocesser med unga. Det är en fördel om du har utbildning i metoder för detta. Vi ser att du som söker är driven och samarbetsinriktad med ett starkt engagemang för ditt arbete. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du är självständig och har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du använder tiden effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt samt ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet. I den här rekryteringen kommer vi inte använda oss av personligt brev utan du kommer istället få svara på urvalsfrågor. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623 För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

19 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024
Metodhandledare till Resursenheten Ungdom

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER Resursenheten ungdom ligger organisatoriskt inom avdelning Familjemottagning, resurser barn och unga och vuxna tillsammans med ytterligare utförarenheter som riktar sig mot barn och unga. Vi arbetar i huvudsak med biståndsbedömda uppdrag från våra myndighetsenheter men erbjuder också serviceinsatser som föräldrar själva kan söka. Målgruppen är föräldrar och ungdomar i åldern 12-20 år. Resursenheten Ungas arbetsgrupp präglas av stort engagemang, intresse för socialt förändringsarbete och hög trivsel. Vi erbjuder en god arbetsmiljö med tid för reflektion och återhämtning. Vi är en arbetsgrupp med bred kompetens som välkomnar nytänkande och ser samverkan som en förutsättning för ett gott behandlingsarbete. Vi står inför ökat behov av nära arbetsledning då vi behöver förbereda enhetens arbete mot den nya socialtjänstlagen. Nu utökar vi därför med ytterligare en metodhandledare som tillsammans med två andra ingår i ett metodhandledarteam med placering i Angered. Metodhandledarna arbetar tätt tillsammans och ska kunna prioritera och fördela arbetsuppgifter mellan varandra utifrån utrymme och behov. Du kommer också att vara en del av ett stadenövergripande nätverk för metodhandledare samt finnas med i en enhetsledningsgrupp för Resursenheterna i Angered tillsammans med enhetschefer. Som metodhandledare är din huvudsakliga arbetsuppgift att metodhandleda enskilt och i grupp samt följa upp och utvärdera enhetens pågående uppdrag. Du ska även i nära samverkan med enhetens medarbetare och chef driva utveckling av nya och befintliga metoder och vara aktiv i samverkan med andra enheter. En del av uppdraget är också att du medverkar till att dokumentation och uppföljning sker på ett kvalitativt och rättssäkert sätt. För närvarande finns det 17 familjebehandlare fördelade på två team samt tre medarbetare med boendesocialt uppdrag. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har socionomexamen eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer relevant. Du behöver också ha en vidareutbildning inom psykosocialt arbete. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med arbetsledning inom psykosocialt behandlingsarbete. För att klara uppdraget behöver du ha god kunskap om kommunal socialtjänst och gedigen erfarenhet av familjebehandling. Du har kunskap om Signs of Safety, nätverksarbete och har erfarenhet av arbetsledning. Du behöver ha god kunskap om metoder och förhållningssätt rörande psykosocialt behandlingsarbete, bl.a. våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är en fördel om du arbetat med Feedback informed treatment. För att passa in i rollen så behöver du vara lyhörd, samarbetsinriktad, stabil och trygg. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du behöver kunna entusiasmera och inspirera medarbetarna. Familjebehandlarna är ofta utsatta för utmanande situationer som du behöver kunna hjälpa dem att hantera. En viktig del av uppdraget är att hålla dig uppdaterad vad gäller forskning och metoder, samt kunna förmedla detta vidare till medarbetarna. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623 För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

19 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
SSPF/SIG-Koordinator till Socialförvaltningen Nordost

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER På avdelning Familjemottagning och resurser barn och vuxna finns socialtjänstens utförarenheter. Här finns de båda enheterna UngÖst och UngAngered som gemensamt kallas UngNordost. I UngÖst finns ungdomsbehandlare, SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), SIG (social insatsgrupp) och KAA (kommunala aktivitetsansvaret). Det är en verksamhet för unga i Bergsjön, Kortedala, Kviberg, Utby och Gamlestaden i åldern 12-25 år med psykosocial problematik, kriminalitet, missbruk och/eller med psykisk ohälsa m.m. Arbetet bedrivs i nära samverkan inom UngNordost och med andra för uppdraget viktiga aktörer. Uppdraget som SSPF/SIG koordinator ansvarar för samverkan utifrån SSPF och SIG för ungdomar 16-21 år i stadsområdet. SSPF innebär att samordna medarbetare inom skolan, socialtjänsten, polisen och fritid kring gemensamma insatser för ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet. Gymnasieskolorna som är viktiga aktörer finns både inom stadsområdet och på flera ställen i staden. Det handlar också om att koordinera insatser riktade till brottsaktiva unga vuxna, som är motiverade till att bryta med sin kriminella livsstil, uppvisar riskfaktorer för återfall i brottslighet och som rör sig i riskmiljöer med andra kriminella. Arbetet i SIG syftar till att det kriminella beteendet ska upphöra och utgår från den unges behov, har tydligt individfokus och det sker i nära samarbete med polis, socialtjänst, skola, kriminalvård och andra aktörer i den unges privata och professionella nätverk. Din roll är att sammankalla möten, starta och driva processer, dokumentera och följa upp överenskomna insatser. Därtill att leda och samordna arbetet på individnivå kring enskilda ungdomar. Arbetet innebär även samverkan och samordning mellan flera olika verksamheter vilket kräver kunskap och förståelse för olika professioners möjligheter och begränsningar. Du har ett nära samarbete med övriga SSPF och SIG koordinatorer samt förvaltningens övergripande SIG-Team med både myndighetsutövning och uppsökande arbete. Utifrån den unge aktiverar du nätverket, upprättar individuella åtagandeplaner, följer upp de beslut som fattas, dokumenterar löpande och leder nätverksmöten/process-möten. KVALIFIKATIONER Du som söker ska ha en högskoleexamen som socionom eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vidareutbildning i KSL (Kriminalitet som livsstil), Ester eller Savry är meriterande. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen och har en god kännedom om de lokala förutsättningarna och aktörerna. Du ska känna till SSPFs och SIGs arbete och gärna ha erfarenhet från socialtjänsten sen tidigare. Du kommer samarbeta med många aktörer runt den unge, både ur det professionella och det privata nätverket. Därför behöver du ha ett ödmjukt förhållningssätt och aktivt bidra till god samverkan. Du har god kunskap i att dokumentera och besitter god förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter och disponera din arbetstid. Då arbetet utgår ifrån målgruppens förutsättningar så kan viss arbetstid vara förlagd till kväll, således är det är viktigt att du har möjlighet att vara flexibel beträffande arbetstider och arbetsformer. Du ska tro på individens förmågor och vilja till förändring. Vi ser gärna att du har bred språk- och kulturkompetens med dig in i verksamheten. Vi förutsätter att du som söker jobb hos oss delar Göteborgs Stads värdegrund. Varmt välkommen med din ansökan! ÖVRIGT För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623 För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.

19 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
Fritidsassistent till GUTS - mötesplats för tjejer i Angered

Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle. Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! ARBETSUPPGIFTER GUTS är en mötesplats i Angered för den som identifierar sig som tjej. Vi erbjuder vi öppen fritidsverksamhet tre kvällar i veckan. Hos oss kan ungdomarna läsa läxor, dansa, delta i kreativa aktiviteter eller bara hänga och träffa kompisar eller prata med oss vuxna. Vi bedriver en fritidsverksamhet grundad på en intersektionell bas med ett starkt fokus på att vara ett främjande och rättighetsupplysande arbete, samt att ge stöd i den situation många tjejer befinner sig i. Behovet av en frizon är stort och vi har en välbesökt verksamhet för unga mellan 13 och 20 år. Vårt fokus är unga i Nordöstra Göteborg men alla är välkomna! Två av två kollegor går nu vidare på nya uppdrag och vi söker nu därför två fritidsassistenter för en anställning tillsvidare. Du kommer att vara en av fyra fritidsassistenter i teamet på GUTS och arbetsuppgifterna innefattar att ansvara för den öppna mötesplatsen tre kvällar i veckan, anordna och erbjuda aktiviteter, ge stöd och information, empowerment och stötta de unga i att ta eget initiativ och ansvar för aktiviteter. Med relationsarbete som bas arbetar vi utvecklande i ett tryggt och separatistiskt rum. Vi strävar efter att ungdomarna har hög delaktighet i verksamhetens utformning. Vi utvecklar nu ett regelbundet arbete på skolor i Nordost. Vi jobbar med särskilda lovaktiviteter och har feriearbeten med normkritiskt fokus. Du lotsar vidare till professionella verksamheter i svårare frågor om tex heder mm. Vi har en god samverkan med flera organisationer och föreningar för att få in kompetens och en bredd i verksamhetens innehåll. Vi arbetar på skolorna i området med fokus på normkritik och verksamhet för tjejer. Du behöver vara trygg i att prata inför andra om arbetet på GUTS. Vi söker dig som tycker om att göra aktiviteter med unga, har en aktiv personlighet och kanske är kreativ och tycker om att skapa. Det är bra om du har kunskap inom antirasistiskt arbete eller erfarenhet av arbete i mångkulturell miljö, då vi möter många tjejer från migrerande familjer. Vi arbetar med delaktighet och inflytande i verksamheten, de unga är med och formar det vi gör på Guts. Vi erbjuder dig en rolig och omväxlande tjänst där du tillsammans med de unga får vara med och påverka och göra skillnad. Här behöver vi två kollegor med hög kompetens, stort hjärta och fötterna på jorden. I tjänsten ingår kvällsarbete 2-3 kvällar i veckan KVALIFIKATIONER Vi söker i första hand dig med en högskoleexamen som socionom, beteendevetare, pedagog eller motsvarande. Alternativt är du utbildad fritidsledare med flera års erfarenhet av liknande arbete. Det är meriterande om du är flerspråkig. För tjänsten krävs även att du har erfarenhet av arbete med genusrelaterade uppdrag med fokus på kvinnor eller flickors situation Det är bra om du har erfarenhet av arbete med hedersrelaterade frågor med unga. Du behöver också ha en gedigen kunskap om arbete i mångkulturell miljö och om flickor och kvinnors situation i migrerande familjer. Du är väl förankrad i att arbeta normkritiskt samt utifrån både barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Vidare tycker du om att arbeta med ungdomar och har erfarenhet av det. De flesta som kommer till Guts går i högstadiet och gymnasiet. För att lyckas i rollen hos oss är det viktigt att du är strukturerad, stabil och trygg, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du är ansvarsfull och har en förmåga att upprätta tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Utifrån ditt ansvarsområde kan du stå emot påtryckningar från andra, sätta gränser och säga nej när det behövs. Du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i situationer där andra ifrågasätter dig eller ställer orimliga krav. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Till denna rekrytering kommer vi inte att tillämpa personligt brev utan vi använder oss utav urvalsfrågor. Låter detta spännande? Varmt välkommen med din ansökan. ÖVRIGT För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623 För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan. Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?

19 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
Logoped till skolområde Lövgärdet

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Vill du pröva på att jobba i skolområde Lövgärdet? I vårt skolområde har vi Lövgärdesskolan F-9 samt SU-grupp, Tretjärnsskolan F-3 och anpassad grundskola och Rävebergsskolan som är F-3 skola. Vill du arbeta med att hjälpa alla elever att lyckas? Är du intresserad av att använda dina kunskaper i ett främjande och förebyggande arbete? Vi söker nu en vikarie för vår logoped som ska studera under hösten. Som skollogoped arbetar du nära skolområdets logopeder, specialpedagoger, speciallärare samt våra pedagoger. Du är placerad både på Tretjärnsskolan och Rävebergsskolan som är två grundskolor F-3 samt grundsärskola. Du kommer tillsammans med dina kollegor identifiera vilket stöd som eleverna behöver. Du kommer att samarbeta med lärare och elevassistenter för att stödja eleverna i deras kunskapsutveckling. Det innebär att du genom ett konsultativt arbets- och förhållningssätt erbjuder kollegor stöd i arbetet kring tal, språk, kommunikation, läsning och skrivning. Du kommer även att arbeta direkt med elever för att främja deras kunskapsutveckling med fokus på tal, språk, läsning och skrivning. Arbetet innebär även kartläggning och planering av elevers kunskapsutveckling. Som skollogoped är du en del av skolornas elevhälsa. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande. Arbetet är varierande och du har stora möjligheter att påverka arbetssätt och upplägg. Tjänsten är ett vikariat på 100% under hösten, med start i augusti, fördelat 50-50 mellan skolorna. KVALIFIKATIONER Du är legitimerad logoped och har erfarenhet av att arbeta med att identifiera elever i språkliga svårigheter. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat som skollogoped. Då de flesta av våra elever har annat modersmål än svenska är det meriterande att ha kunskap och erfarenhet av flerspråkighet. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra professioner. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du har förmåga att arbeta självständigt utifrån vad situationen kräver och förmåga att ta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Vi ser gärna att du har god kännedom om aktuell forskning kring tal- och språksvårigheter samt läs- och skrivsvårigheter. Vi ser det meriterande om du har pedagogisk erfarenhet. Välkommen med din ansökan! ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

19 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
Skolbibliotekarie till skolområde Lövgärdet

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER I skolområde Lövgärdet har vi tre skolor: Rävebergsskolan F-3, Tretjärnsskolan, F-3 och Lövgärdesskolan 4-9. Vi har dessutom en anpassad grundskola F-3 och än särskild undervisningsgrupp 4-9. Vi har på våra skolor arbetat i flera år för att främja läskultur och i din roll som skolbibliotekarie är du en oerhört viktig resurs i det fortsatta arbetet. Vi har en skolbibliotekarie och förstärker nu med ytterligare en. Tillsammans kommer ni att ansvara för våra tre skolbibliotek, ett på vardera skola. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att: •Driva skolbiblioteken, tillsammans med din kollega, och utveckla bibliotekens pedagogiska verksamhet så att det blir en lustfylld plats dit eleverna vill gå för att läsa och lära. •Hålla dig à jour med utgivning och bestånd. En central arbetsuppgift är att kontinuerligt inspirera våra elever kring böcker och läsning, där det spontana mötet är väldigt viktigt. •Ta en aktiv del i skolområdets verksamhetsutveckling när det gäller att stärka elevernas språkliga kompetens. •Arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolområdets övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis att hålla i läsgrupper och boksamtal med elever, samt andra aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust. •Vägleda elever i informationssökning och källkritik. •Arbeta för att elevernas delaktighet gällande skolbibliotek ska öka. Du jobbar nära lärare och övrig personal och deltar regelbundet, och vid behov i ämnes- och årskurslag. I skolområdet har vi två större fokusområden: språkutvecklande undervisning och relationellt ledarskap. Vi jobbar alla med målet att våra elever ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Som skolbibliotekarie i Göteborg samarbetar du med skolbibliotekscentralen, vars huvuduppgift är att stödja och utveckla skolbiblioteken. De erbjuder konsultation, kurser, nätverk och utlåningsservice. De har också ansvarat för den övergripande skolbiblioteksplan som alla skolbibliotek inom grundskolan nu arbetar utifrån. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. För att trivas i rollen som skolbibliotekarie hos oss behöver du vara självgående och ta egna initiativ. Du har ett inkluderande förhållningssätt och är van vid att kommunicera, samarbeta och arbeta utåtriktat. Vi tror också att du är kreativ, nyfiken och omvärldsorienterad. Din pedagogiska förmåga är god och du är bekväm med att arbeta pedagogiskt inom ramen för bibliotekets verksamhet. Gedigna kunskaper och intresse för litteratur för barn och ungdomar ser vi som en självklarhet. En god digital kompetens behövs för att hantera skolans olika IT-system samt för att bedriva undervisning inom källkritik och nätetik. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av interna skäl. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

19 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
Systemutvecklare med inriktning IoT och Smart Stad

Intraservice levererar tjänster och digital infrastruktur, som hjälper medarbetare och chefer i Göteborgs Stad att arbeta smart och effektivt. På så vis gör vi det enklare att arbeta i Göteborgs Stad och bidrar till att staden kan ge god service till göteborgarna. Intraservice har en central roll när det gäller att bidra till digitalisering och automatisering av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Vår strävan är att vara den självklara samarbetspartnern för våra kunder. Vi är drygt 700 medarbetare, som arbetar i centrala Göteborg. Hos oss finns en hög ambition att tillsammans leverera och utveckla ändamålsenliga tjänster till våra kunder. Hoppas du vill bli en del av oss! För ytterligare information: http://www.goteborg.se/intraservice ARBETSUPPGIFTER Vi är Göteborg! Nu behöver vi dig som vill bidra med din specialistkompetens för att digitalisera och automatisera Göteborgs stads verksamheter! Vi befinner oss i en spännande fas där vi håller på att införa nya tjänster och arbetssätt med hjälp av sensorer, IoT och datadelning som är drivkrafter för stadens satsningar inom datadriven innovation, BI, ML och AI. Enheten Integration och automation har en central roll i Stadens digitaliseringsresa med många nya spännande uppdrag. Det i kombination med ett stort behov av att ta oss an nya verktyg och teknologier gör att vi behöver förstärka gruppen med utvecklare med inriktning IoT, sensorteknik och datadelning. Som utvecklare kommer du vara en del av Intraservice team inom Integration och automation och samarbeta tillsammans med andra utvecklare och erfarna arkitekter. Teamet arbetar agilt med arbetsuppgifter som integrationsutveckling, robotisering, IoT, sensorteknik, support och vidareutveckling av befintliga integrationer samt drift och förvaltning av verktyg och plattformar inom området. Exempel på arbetsuppgifter: • Utveckla mjukvara för en modern IoT-plattform och datadelning med öppna standarder via öppen källkod för Göteborg stads Smart stad-initiativ • Sätta upp automatiserade CI/CD-miljöer för projekt • Designa nya eller befintliga tjänster för datadelning inom Smart stad konceptet • Identifiera utvecklingsbehov tillsammans med våra kunder transformering av data till/från olika data format • Samarbete med utvecklingsteamet för att designa och implementera skalbara och säkra lösningar som uppfyller kundens behov och specifikationer. • Utforska och föreslå nya teknologier och verktyg för att förbättra utvecklingsprocessen och produktens funktionalitet Tjänsten är placerad inom enheten Integration och automation som är en av flera enheter inom verksamhetsområde Mjuk Infrastruktur, på Intraservice. Du kommer att få befattningen Systemutvecklare. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har en utbildning inom systemutveckling på högskolenivå inom IT-området eller likvärdig kompetens förvärvad på annat sätt. Du har erfarenhet av nedanstående områden: • Programmeringsfärdigheter i Powershell, C/C++, GO och Python för att automatisera processer och skriva effektiv kod. • Kompetens inom DevOps-metoder och verktyg som TDD (Test-Driven Development), JIRA, samt erfarenhet av öppen källkodshantering på plattformar som GitHub, GitLab och Quay. • Erfarenhet av att arbeta med containerteknik och orkestrering av mikrotjänster med verktyg som Docker, Docker Compose, Kubernetes, Tekton och Kustomize. Det är meriterande om du har kompetens inom följande områden: • Förståelse och erfarenhet av Smart City-konceptet, inklusive erfarenhet inom FIWARE och LwM2M. • Kompetens inom Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) -principer och praxis, inklusive erfarenhet av verktyg som ArgoCD för automatisk driftsättning • Erfarenhet att arbeta med olika databasteknologier, som PostgresSQL och MongoDB. Utöver den tekniska kompetensen lägger vi stor vikt vid dina färdigheter och personliga egenskaper och söker dig som är drivande och initiativkraftig, som ser vad som behöver göras och är duktig på att leda dig själv i ditt arbete. Du slutför saker du påbörjat och ser vikten av att äga hela kedjan inom dina ansvarsområden. Du är en noggrann person som dokumenterar och delar gärna med dig av din kompetens. Tjänsten innehåller många kontaktytor och du behöver därför vara skicklig på att samarbeta med andra för att utföra uppgifter och nå gemensamma mål. ÖVRIGT Som medarbetare på Intraservice delar du självklart Göteborgs Stads förhållningssätt: vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för, vi bryr oss, vi arbetar tillsammans och vi tänker nytt. Det betyder att vi vet vad som är ett bra resultat för verksamheten och bidrar till det resultatet med ett professionellt bemötande gentemot de vi är till för. Vi är engagerade, initiativtagande och tar ansvar för egna och gemensamma arbetsuppgifter. Vi tar hänsyn till andras synpunkter, delar med oss av våra kunskaper samt bidrar till verksamhetens utveckling och effektivisering. På Intraservice arbetar du i en kunskapsorganisation som ständigt utvecklas. Hos oss finns en hög grad av komplexitet och bredd samt många spännande uppdrag och roller. Mycket av det vi gör handlar om stora volymer och får därmed en betydande av påverkan på stadens verksamheter. Hos oss arbetar vi både verksamhetsbaserat och tillitsbaserat. Vi erbjuder flexibel arbetstid och eftersträvar balans mellan arbete och privatliv. Detta innebär en viss frihet, men ställer också krav på ansvarstagande hos varje medarbetare. Vi jobbar aktivt med hållbarhet och har ett systematiskt miljöarbete sedan flera år tillbaka. Vi erbjuder flera friskvårdsförmåner, men även exempelvis semesterväxling och andra förmåner. Vår strävan är att både idag och i framtiden vara en attraktiv arbetsgivare! Vissa tjänster på Intraservice kan komma att innefattas av krigsplacering med allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap eller krig. Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

19 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
Lärare i fritidshem till Lindåsskolan

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Lindåsskolan är en F-9-skola med cirka 700 elever med tre klasser i varje årskurs och fyra fritidsavdelningar. Våra arbetslag kännetecknas av stort engagemang, hög kompetens och arbetsglädje. Skolan är mycket vackert belägen med närhet till både skog och hav. Det finns mycket goda kommunikationer till skolan. Du kommer att arbeta på en av våra fritidsavdelningar på eftermiddagarna och under skoltiden undervisa i idrott, samt arbeta i en klass tillsammans med klasslärare. För oss är ett nära samarbete med kollegor både under skoltid och fritidstid av största vikt. Vi arbetar tillsammans i starka team för elevens bästa under hela dagen. Att ta tillvara på varandras kompetenser och professioner för att komplettera varandra, ser vi som en grundsten i att skapa trygghet och trivsel för eleverna, samt ge dem möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Vi är stolta över vår fritidshemsverksamhet och du kommer vara delaktig i att tillsammans med dina kollegor utveckla lärande och verksamhet och driva vårt systematiska kvalitetsarbete framåt. Vi har elevernas intressen och behov i fokus och vi har strukturerade former för både utvecklingsarbeten och planering av verksamheten tillsammans med övriga kollegor. KVALIFIKATIONER Du är utbildad och behörig lärare i fritidshem och har idrott som ämne. Du har ett stort engagemang för att arbeta tillsammans med våra elever inom fritidshemmets uppdrag, samt för ditt ämne och ditt samarbete med klasslärare. Du har en positiv människosyn och vet att varje barn har starka sidor, något du också tar fasta på i kontakten med eleverna och deras vårdnadshavare. Du ser att olikheter berikar och tar tillvara på det i arbetet med eleverna. På våra fritidshem är leken grundläggande för lärande och en språngbräda in i nya kunskaper. Relationer och socialt samspel är andra byggstenar i verksamheten. Som person är du kommunikativ, nyfiken, lyhörd, drivande och kreativ i mötet med elever och i planeringen av verksamheten. Du tycker det är viktigt och berikande att samarbeta, arbeta målmedvetet och tänka klokt tillsammans med andra. Du trivs med och ser fördelarna i att arbeta strukturerat i team och du är trygg i din yrkesroll. Du tycker det är viktigt att vara en del av elevens hela dag och under skoldagen vet du hur din yrkesroll kan stärka elevens trygghet och möjlighet till lärande. Du behöver under både skoldag och fritidstid kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor och vara flexibel utifrån behov och förutsättningar. Du är väl förankrad i våra styrdokument och i aktuell forskning och använder dig av ett vetenskapligt förhållningssätt. Du har ett stort engagemang för barns lärande, har ett tydligt ledarskap och är en trygg förebild för eleverna. På Lindåsskolan tänker vi tillsammans, det tycker vi är bäst! Välkommen med din ansökan! Tjänsterna tillsätts under förbehåll att de inte tas i anspråk av interna skäl. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

19 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
Två slöjdlärare till Bräckeskolan F-6

I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: • öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. • skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. • öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, anpassad grundskola, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 138 kommunala grundskolor där nästan 47 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning ARBETSUPPGIFTER Mitt emellan ett lummigt skogsområde och ett villakvarter, med närhet till Krokängsparken hittar du Bräckeskolan. På skolan finns årskurser från förskoleklass fram till årskurs 6, med ett tillhörande fritidshem. Här arbetar cirka 60 pedagoger som har ett stort engagemang för våra ca 600 elever. Här jobbar vi för att skapa en bra miljö för eleverna genom att ge dem trygghet och gemenskap. Som lärare på Bräckeskolan arbetar du tillsammans med dina kollegor och ni driver gemensamt den pedagogiska utvecklingen för eleverna under hela skoldagen. Du kommer att planera, genomföra, följa upp och utvärdera verksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhetens mål. Som lärare samverkar du med vårdnadshavare, elevhälsa, arbetslag och övrig skolpersonal och ni arbetar tillsammans för att nå en god kvalité i verksamheten. Tillsammans med ditt ämnes/- och arbetslag arbetar ni för att stärka elevernas inlärningsprocesser och skapa en så god lärmiljö som möjligt. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är legitimerad slöjdlärare (trä-metall och sy) i mellanstadiet. Som person får du energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med elevernas och verksamhetens bästa i fokus. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. För dig är det viktigt att slutföra det du påbörjat och du ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Stor vikt kommer att läggas vid ledaregenskaper, samarbetsförmåga och personlig lämplighet. Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal. ÖVRIGT Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.

19 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024