Specialfastigheter Sverige AB jobb

Lediga jobb hos Specialfastigheter Sverige AB

Byggprojektledare med inriktning mot elkraftsförsörjning

Hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller säkerhetsfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Just nu befinner vi oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin tidigare – därför behöver vi bli fler! Välkommen till Specialfastigheter!Som projektledare hos Specialfastigheter kommer du att driva projekt med stort fokus på säkerhet och hållbarhet. Specialfastigheters projektenhet består idag av ca. 25 personer, där du blir en del av ett team på ca. 10 medarbetare i Projektenheten Stockholm & Norr. Om tjänsten I denna roll kommer du främst att arbeta med projekt inom elkraftsförsörjning och reservkraft, där du ansvarar för själva byggnaden och senare även innehållet tillsammans med våra elingenjörer. Du kommer att hjälpa huvudprojektledare och driva dessa projekt som en del i ett större projekt. Du agerar kravställare gentemot bl.a. projektörer och entreprenörer gällande hur byggnaden ska se ut och driver projekten från programhandling till överlämningsskede. Ditt ansvar blir även att skapa en kontinuitet i organisationen och driver arbetet med typlösningar för byggnader inom elkraftsförsörjning framåt.  Den här tjänsten riktar sig till säkerhetskänsliga projekt, där våra kunder har behov av kontinuitet och förståelse för verksamhetens känslighet och art. Projektens komplexitet, storlek och natur förutsätter att du är självgående. Det interna samarbetet är mycket viktigt där bl.a. du och elingenjörer blir ett team. I denna roll förväntas du: • självgående ansvara för genomförande av större och mindre projekt i enlighet med Specialfastigheters övergripande mål och riktlinjer. • leda och ansvara för Specialfastigheters projekt gentemot hyresgäster, affär- och fastighetsområdeschefer under hela projektprocessen från projektering till överlämning till förvaltning.  • följa upp och säkerställa leverans i enlighet med fastställda kvalitets-, miljö-, ekonomi- och tidsramar. • ansvara för samtliga myndighetskontakter och säkerställa att regelverk erhålls och att krav efterlevs. • initiera och driva erfarenhetsåterföring från dina projekt till företaget och projektteamet. Om dig Du är utbildad civil- eller byggnadsingenjör alternativt att du införskaffat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Utöver det har du flera års erfarenhet av att framgångsrikt leda byggprojekt som beställare eller entreprenör. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med tekniska installationer. Körkort för personbil är ett krav. Erfarenhet av att självständigt driva projekt i säkerhetskritiska miljöer samt arbete enligt LOU är meriterande. Vi ser det även som meriterande om du tidigare har drivit projekt inom elkraftsförsörjning. Vi söker dig som har förmåga att leda flera projekt samtidigt i olika faser och har ett stort intresse för fastigheter och byggprojekt. Vidare är du affärsmässig och har förståelse för budgetansvar, ekonomisk styrning, prognoser och uppföljning. Det är av stor vikt att du har en mycket god samarbetsförmåga och värdesätter goda relationer. Som person är du nyfiken, flexibel och driven. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din drivkraft. Du presterar med goda resultat i utmanande miljöer, besitter en väl utvecklad strategisk förmåga och trivs i en roll med mycket ansvar. Placering Din placeringsort blir Stockholm men då verksamhetens fastighetsbestånd är rikstäckande, kommer du att driva projekt runt om i Sverige. Denna tjänst innefattar därmed resor och körkort för personbil är ett krav.  Ansökan Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 24 mars. Vi genomför en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra ett säkerhetssamtal och ta del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3). Fackliga företrädare Akademikerföreningen, Thony Eriksson, 010-788 62 37 Unionen, Patrik Svensson, 010-788 63 42 SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78 Ledarna, Fredrik Persson, tel 010-788 62 28 Specialfastigheter är ett statligt ägt företag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet och hållbarhet. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 40 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 250 medarbetare.

23 februari 2024
Sista ansökan:
24 mars 2024
Operativ inköpare

Vi söker nu en Operativ inköpare med grunderna i inköp och offentlig upphandling som vill utvecklas vidare. Hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller säkerhetsfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Vi befinner oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin – därför behöver vi bli fler! Välkommen till Specialfastigheter! Rollen som operativ inköpare är en nyinrättad tjänst och det kommer finnas stora möjligheter att påverka tjänstens utformning och innehåll.Arbetsuppgifter Som Operativ inköpare hos kommer du att ge stöd och råd till verksamheten i inköpsfrågor och genomföra inköp för bolagets räkning. Du kommer planera, analysera inköpsbehov i samarbete med verksamheten, genomföra främst direktupphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar men även andra former av upphandlingar kan förekomma. Du har en rådgivande och stödjande roll till bolagets alla verksamheter utifrån inkommande inköpsbehov. Då vi befinner oss i en kraftig tillväxtfas, det är en ny roll är en väldigt viktig del av arbetet att driva och leda ständiga förbättringar och utveckla arbetsprocesser inom området. Du blir en del av inköpsavdelningen som idag består av 13 personer men avdelningen förväntas fortsätta att expandera. Kvalifikationer Vi söker dig som har • Eftergymnasial utbildning med inriktning på inköp, offentlig upphandling, ekonomi, juridik eller likvärdig. Det är meriterande om du har • Tidigare erfarenhet av likvärdigt arbete inom inköps- eller upphandlingsområdet. • genomfört direktupphandling och avrop genom förnyad konkurrensutsättning enligt lag om offentlig upphandling. För att trivas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta med andra och anpassa din kommunikation så att andra kan förstå. Du är utåtriktad, kan skapa förtroende och goda relationer inom och utanför verksamheten. Du har ett bra tålamod, förmågan att arbeta självständigt och målinriktat. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du har mycket goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift, då du självständigt tar fram underlag för förfrågningar. Du ska obehindrat kunna arbeta med IT- verktyg och program, t.ex. Officepaketet och elektroniska upphandlingsverktyg. Placering Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Linköping eller Stockholm. Inköpsavdelningen sitter idag till stor del i Linköping och vår organisation är geografiskt utspridd i landet vilket medför en del resor i arbetet. Tillträde Enligt överenskommelse. Ansökan Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 10 mars Vi genomför en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra ett säkerhetssamtal och ta del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3). Fackliga företrädare Akademikerföreningen, Thony Eriksson, 010-788 62 37 Unionen, Patrik Svensson, 010-788 63 42 SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78 Ledarna, Fredrik Persson, tel 010-788 62 28 Specialfastigheter är ett statligt ägt företag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet och hållbarhet. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 40 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 250 medarbetare.

15 februari 2024
Sista ansökan:
10 mars 2024
Hållbarhetsspecialist inköp

Har du erfarenhet av hållbarhet och inköp? Vill du vara med och utveckla en ny roll som samordnar alla hållbarhetsaspekter som kopplar till inköpsprocessen? Perfekt, vi söker nu en Hållbarhetsspecialist inköp. Hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller säkerhetsfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Vi befinner oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin – därför behöver vi bli fler! Välkommen till Specialfastigheter! Specialfastigheters affär ska vara hållbar och vi vill vara ett föredöme inom hållbart värdeskapande. Vi växlar nu upp vårt hållbarhetsarbete, bland annat genom att ta fram en färdplan mot nettonollutsläpp 2045, utveckla en process för mänskliga rättigheters due diligence i leverantörskedjan och implementera EU:s taxonomiförordning och det nya rapporteringsdirektivet (CSRD). Du kommer att spela en viktig roll i att leda arbetet med att implementera krav och arbetssätt kopplade till dessa i organisationen via de upphandlingar och inköp som genomförs. Arbetsuppgifter Som Hållbarhetsspecialist inköp utvecklar du vårt arbete med hållbarhetsfrågor inom inköp & upphandling. I rollen arbetar du med sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter genom att översätta bolagets övergripande hållbarhetskrav/mål till kravställning i upphandlingar och följa upp ställda krav i samtliga. Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och är spritt över flera avdelningar och du kommer i rollen att arbeta nära tillsammans med främst hållbarhet men även övriga verksamheter. Ditt uppdrag blir att integrera hållbarhetsfrågorna med inköpsfrågorna för att driva det strategiska arbetet inom inköp framåt och göra upphandling till ett kraftfullt styrmedel för att skapa hållbara affärer. En viktig del är att göra hållbarhetsfrågorna greppbara, synliga och levande i vårt övergripande inköpsarbete. Du kommer att vara ett stöd till inköpsavdelningen samt vid behov ta fram hållbarhetsinriktade processer och styrande dokument inom inköp. I rollen ingår också att följa upp att upphandlingarna ger önskade resultat, genomföra bedömningar och granskningar av våra leverantörer och entreprenörer samt medverka till förbättrad och hållbar leverantörssamverkan. Då vi befinner oss i en kraftig tillväxtfas samt att detta är en ny roll är en väldigt viktig del av arbetet att driva och leda ständiga förbättringar och utveckla arbetsprocesser inom området. Du blir en del av en inköpsavdelning som är under stark utveckling och som idag består av nio personer men som förväntas fortsätta att expandera. Kvalifikationer Vi söker dig som • har eftergymnasial utbildning inom inköp, hållbarhet och/eller miljö, alternativt aktuell arbetslivserfarenhet inom området som innebär jämförbar kunskap • erfarenhet av såväl miljö- som sociala hållbarhetsfrågor i upphandling • har aktuell erfarenhet av en liknande tjänst inom, eller i nära samarbete med, inköp • behärska de olika stegen i inköpsprocessen • kan bedöma hur inköp påverkar hållbarhet, socialt ansvar, kvalitet och miljö • är en lagspelare, kommunikativ och har lätt att formulera dig muntligt och skriftligt. Det är meriterande om du har • kunskap om lagen om offentlig upphandling, LOU. • erfarenhet av uppföljning, revisioner, driva och arbeta med leverantörsuppföljning. • ett nätverk inom området.  För att trivas i rollen behöver du ha lätt för att samarbeta med andra och anpassa din kommunikation så att andra kan förstå. Du har förmågan att se till hela verksamhetens bästa. För att klara av rollen behöver du kunna arbeta självständigt och i grupp samt driva på arbetet mot mål och uppnå resultat. Vidare är du utvecklingsinriktad och öppen för nya perspektiv. Då du kommer att arbeta nära tillsammans med både kollegor och leverantörer är det även viktigt att du har en god social kompetens och värnar om ett gott samarbetsklimat. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Placering Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Linköping eller Stockholm. Inköpsavdelningen sitter idag till stor del i Linköping idag och vår organisation är geografiskt utspridd i landet vilket medför en del resor i arbetet. Tillträde Enligt överenskommelse. Ansökan Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 3 mars.  Vi genomför en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra ett säkerhetssamtal och ta del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3). Fackliga företrädare Akademikerföreningen, Thony Eriksson, 010-788 62 37 Unionen, Patrik Svensson, 010-788 63 42 SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78 Ledarna, Fredrik Persson, tel 010-788 62 28 Specialfastigheter är ett statligt ägt företag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet och hållbarhet. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 40 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 250 medarbetare.

13 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Fastighetsområdeschef till FO Öst

Hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller säkerhetsfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Just nu befinner vi oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin tidigare – därför behöver vi bli fler! Välkommen till Specialfastigheter!Vi är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Specialfastigheter är inget vanligt fastighetsbolag, eftersom säkerhetsfastigheter inte är några vanliga fastigheter. Det är speciella verksamheter som utgör viktiga samhällsfunktioner, ofta i komplexa fastigheter med höga krav på säkerhet och tekniskt utförande där hög driftsäkerhet dygnet runt en förutsättning. Den snabba teknikutvecklingen inom området fastighetsautomation gör att stora krav ställs på robusta driftsystem, god planering och noggranna medarbetare. De kraven möter vi med egen personal, som är mycket väl insatt i såväl fastigheterna som de tekniska installationerna och kundernas behov. Vi har långsiktiga ambitioner när det handlar om att skapa hållbara byggnader med hjälp av robusta och innovativa lösningar.  Välkommen till en värd full av möjligheter! Om tjänsten Som Fastighetsområdeschef har du affärsansvar för Specialfastigheters fastighetsbestånd i Fastighetsområde Öst där bl.a. kriminalvårdsanstalter och SiS hem ingår. Fastigheterna är spridda över ett stort geografiskt område som sträcker sig från Huddinge i norr till Värnamo i söder samt trakten kring Mariestad. Du har totalansvar för fastighetsbeståndets förvaltningsplan och driftnetto samt för att säkra fastigheternas långsiktiga värde och utveckling. I rollen kommer du att leda ett kompetent team om 27 medarbetare bestående av fem tekniska förvaltare, en energisamordnare, en automationssamordnare samt två driftchefer med 18 drifttekniker underställda. Du har personalansvar för nio personer och det blir ditt ansvar att coacha dem i förvaltningen av fastigheterna. Du och ditt team team förväntas att med stort engagemang vara med och bidra till att uppnå fastighetsområdets utvecklingsmål och önskat resultat. Du arbetar aktivt tillsammans med kollegor med utveckling av fastighetsportföljen och förutsätts bedriva ditt arbete med stort inslag av nytänkande. Som Fastighetsområdeschef rapporterar du till vår Fastighetschef och du ingår i ledningsgruppen för fastighetsavdelningen. I rollen som Fastighetsområdeschef ingår, förutom ledaruppdraget: • Ansvar för att verksamhetsplaner och budget läggs, följs upp och nås • Hyresgästkontakter • Att vara ansiktet utåt i nätverk och gentemot andra intressenter • Övergripande ansvar för att egenkontroll och myndighetskrav efterföljs • Övergripande ansvar för att vi når våra energisparmål och klimatmål • Ansvar för att leverera kundnöjdhet, vilket mäts genom NKI Om dig Vi ser gärna att du har en universitetsutbildning eller motsvarande med inriktning mot fastigheter, alternativt har du skaffat dig motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. För att lyckas i rollen har du flerårig erfarenhet från fastighetsbranschen, med fördel från ekonomisk och teknisk förvaltning. Vidare har du ett intresse för byggprojekt och hållbarhet samt har en dokumenterad ledarerfarenhet som har gett dig mycket goda ledaregenskaper och beslutsförmåga. Du är en trygg förhandlare och har goda kunskaper inom hyres- och entreprenadjuridik. Vi värdesätter erfarenhet och intresse för de speciella utmaningar som våra säkerhetsfastigheter medför, både vad gäller hus, teknik och kund. Som person är du driven, orädd, självgående och har en stor passion för människor och fastigheter. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team samt tycker det är givande att leda, motivera och utveckla dina medarbetare. Till rollen som Fastighetsområdeschef söker vi dig som vill utöva ett närvarande ledarskap och som motiveras av att coacha dina medarbetare till framgång. Vi värdesätter prestigelöshet och söker en person som känner engagemang för såväl de stora frågorna som detaljerna. Vidare har du intresse och förståelse för kundens behov och ett utpräglat sinne för service och affärsmannaskap. Vi ser även att du är förändringsbenägen och trivs i ett dynamiskt arbetsklimat. God samarbets- och kommunikationsförmåga är ett krav för att du ska lyckas i rollen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Placering Din placeringsort kommer att vara Linköping, men resor ingår i tjänsten då fastighetsområdet är spritt från södra Stockholm till Småland och västra sidan av Vättern. B-körkort är ett krav. Tillträde Enligt överenskommelse. Ansökan Välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag är 3 mars men ansök gärna redan idag då urval sker löpande.  Vi genomför en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra ett säkerhetssamtal och ta del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3). Fackliga företrädare Akademikerföreningen, Thony Eriksson, 010-788 62 37 Unionen, Patrik Svensson, 010-788 63 42 SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78 Ledarna, Fredrik Persson, tel 010-788 62 28 Specialfastigheter är ett statligt ägt företag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet och hållbarhet. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 40 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 250 medarbetare.

9 februari 2024
Sista ansökan:
3 mars 2024
Projektledare till stort projekt i Kalmar

Hos oss blir du en del av Sveriges ledande fastighetsbolag när det gäller säkerhetsfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Just nu befinner vi oss i en kraftig tillväxtfas och vår projektvolym är större än någonsin tidigare – därför behöver vi bli fler! Välkommen till Specialfastigheter!Som projektledare hos Specialfastigheter kommer du att få arbeta med ny- och ombyggnationer av fastigheter med stort fokus på säkerhet och hållbarhet. Som projektledare blir du en del av ett team på ca 22 medarbetare vilka idag utgår från Linköping, Stockholm, Göteborg, Lund och Örebro. Du kommer att tillhöra enhet Syd med placeringsort i Lund, projektet kräver att du stor del av din arbetstid även befinner dig på plats i Kalmar. Till den här tjänsten söker vi dig som kommer att leda ett av våra större projekt, byggandet av Kriminalvårdens nya anstalt i Kalmar. I dagsläget befinner sig projektet i en förstudie. Du förväntas övergripande ansvara för projektets genomförande i enlighet med våra mål och riktlinjer på ett självständigt sätt, i ett projektteam tillsammans med inhyrda projektledare. Du kommer att leda och ansvara för projektet gentemot hyresgäster, affär- och fastighetsområdeschefer, under hela projektprocessen från programskede till överlämning till förvaltning. Du följer upp och säkerställer leverans i enlighet med fastställda kvalitets-, miljö-, ekonomi- och tidsramar. Du ansvarar för samtliga myndighetskontakter och säkerställer att regelverk och krav efterlevs. Som projektledare kommer du även ha som uppgift att initiera och driva erfarenhetsåterföring från dina projekt till företaget och projektteamet. Om dig: Du är utbildad civil- eller byggnadsingenjör alternativt har du införskaffat motsvarande kompetens genom arbetslivserfarenhet. Utöver det har du mångårig och gedigen erfarenhet av att framgångsrikt leda stora byggprojekt som beställare eller entreprenör. I rollen förväntas: Affärsmässighet och god erfarenhet av budgetansvar, ekonomisk styrning, prognoser och uppföljning. Erfarenhet av upphandling av konsulter och entreprenörer samt kunskap i entreprenadjuridik. Förhandlingsvana. Ett stort engagemang för fastigheter och byggprojekt samt en god helhetsförståelse för branschen. Gedigen erfarenhet av både projektering och produktion samt övergripande kunskaper gällande bygg- och installationsteknik. Ett engagemang och drivkraft i miljö- och hållbarhetsfrågor. Ett öppet, inkluderande och engagerande ledarskap. Erfarenhet av flera projekt i samverkan med goda resultat. Att du bidrar med din kunskap i projektutvecklingsskedet. Erfarenhet av att självständigt driva projekt i säkerhetskritiska miljöer samt arbete enligt LOU är meriterande. Du kommer att arbeta i nära samarbete med både kunder, projektchef och andra intressenter såväl som med vår egen fastighetsorganisation och bolagets stödfunktioner. Därför är det av stor vikt att du har en mycket god samarbetsförmåga och värdesätter goda relationer. Du är en trygg och stabil person med naturlig fallenhet för en god och framgångsrik kommunikation. För att lyckas i rollen är det en förutsättning att du förstår och kan tillämpa affärsmässiga principer och har goda ledaregenskaper. På Specialfastigheter kombineras öppenhet, gemenskap och affärsmässighet med kompetens och nytänkande - Om du är bra på det du gör och delar våra värderingar så hoppas vi att du vill vara med på den utmanande och spännande resa vi har framför oss! Placering: Din placeringsort är Lund, dock kommer du behöva vara på plats i Kalmar några dagar i veckan. Då verksamhetens fastighetsbestånd är rikstäckande innefattar tjänsten resor. Körkort för personbil är ett krav.  Ansökan Ansök senast 10 mars Vi genomför en särskild säkerhetsbedömning genom att genomföra ett säkerhetssamtal och ta del av lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Vi genomför även drogtest genom vår företagshälsovård innan anställning. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3). Fackliga företrädare Akademikerföreningen, Thony Eriksson, 010-788 62 37 Unionen, Patrik Svensson, 010-788 63 42 SEKO, Roger Törngren, tel. 010-788 62 78 Ledarna, Fredrik Persson, tel 010-788 62 28 Specialfastigheter är ett statligt ägt företag som äger, utvecklar och förvaltar bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Det är speciella verksamheter som ofta utgör viktiga samhällsfunktioner och som ställer höga krav – framför allt på säkerhet och hållbarhet. Vårt fastighetsinnehav har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde som uppgår till närmare 40 miljarder kronor. Fastigheterna finns i drygt 60 kommuner, från Ystad i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 250 medarbetare.

6 februari 2024
Sista ansökan:
10 mars 2024