Lediga jobb i Linköping

Här hittar du 1491 lediga jobb i Linköping. Upptäck spännande karriärmöjligheter i Östergötlands hjärta med vårt omfattande utbud av aktuella jobbannonser.

Professor i Logistik

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är en uppdragsmyndighet som bedriver tillämpad forskning och kvalificerade utredningar inom transportområdet. VTI utlyser en anställning som professor i Logistik med placering i Linköping eller Lund.   Anställningens inriktning  Anställningens inriktning är tillämpad forskning om varuägande organisationers logistik och dess växelverkan med transportsystemet. Ämnesområdet Logistik handlar om hur företag och organisationer skapar effektivare försörjningskedjor och därigenom uppnår mål som lönsamhet, konkurrenskraft och hållbarhet. Det inkluderar frågeställningar kopplat till utformning av varuförsörjning, distribution och marknadskanaler och omfattar företagets strategier, strukturer och processer, där logistikstrategin studeras som en del av företags affärsmodell.   Varuägande organisationer definierar efterfrågan på transporter och är de aktörer som huvudsakligen finansierar verksamheten inom transport. Transportsystemens respons på efterfrågan påverkar i sin tur de varuägande företagens konkurrenskraft och därigenom företagens lönsamhet.  Design på logistiksystemnivå är en förutsättning för att uppnå hållbara transportsystem då dessa samtidigt måste stödja de varuägande företagens affärsmodeller. Förändringar mot ett mer hållbart transportsystem förutsätter således konkurrenskraftiga lösningar för varuägarna. Logistiköverväganden på strategi-/strukturnivå, t.ex. anpassning av lager, lokalisering och produktionsplanering, påverkar i lika hög grad transportsystemet som rena transportöverväganden och därmed möjligheten att nå transportpolitiska mål.  Forskningen handlar om strukturella val avseende affärsmodeller, sourcingmarknader, produkter, försäljningskanaler samt utveckling mot hållbarhet, digitalisering och effektivitet genom ny teknik och bättre metoder. Forskningen kommer i huvudsak genomföras i tvärvetenskapliga sammanhang. Angreppssätt väljs utifrån problemställningarnas behov. Arbetsuppgifter  Innehavaren av anställningen som professor förväntas:  • stimulera, leda och genomföra forskning, utveckling och utredning av hög kvalité i syfte att höja vetenskaplig kunskap och kompetens inom anställningens område.  • initiera, bereda och söka externfinansiering för forskningsprojekt i samarbete med kollegor, universitet, näringsliv och myndigheter samt organisationer.  • handleda doktorander samt bygga upp och leda en forskargrupp.  • sprida forskningsresultat till breda grupper av intressenter samt utveckla och fördjupa VTI:s nationella och internationella samarbeten inom området.  • ge vetenskapliga underlag och råd till regeringen, myndigheter och andra relevanta avnämare.  Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska. En icke svenskspråkig innehavare av anställningen förväntas att inom tre år förvärva tillräckliga kunskaper i svenska och svenska förhållanden för att kunna obehindrat kommunicera med aktörer i VTI:s omvärld.   Behörighetskrav  Behörig att anställas som professor vid VTI är den som har vetenskaplig skicklighet, se vidare förordning (2007:964) med instruktion för Statens väg- och transportforskningsinstitut.  Bedömningsgrunder   Som bedömningsgrund vid anställning av professor gäller graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning: Den vetenskapliga skickligheten ska vara sådan att den sökande har:  • En självständig vetenskaplig produktion inom ämnesområdet som överstiger vad som krävs för docentkompetens både kvalitativt och kvantitativt.  • Vetenskapliga publikationer som är av hög kvalitet och betydande omfattning, visar aktualitet och har publicerats i ansedda internationella tidskrifter eller andra publikationsformer som är aktuella inom ämnesområdet.   • Nationell och internationell erkännelse inom ämnesområdet, t.ex. uppvisad genom inbjudna föredrag, gransknings- och opponentuppdrag av betydande omfattning.  • Förmåga till vetenskapligt ledarskap, vilket innefattar initiering, uppbyggnad och ledning av forskargrupp och forskningsverksamhet, etablering av forskningssamarbeten inom eller utanför den egna forskningsorganisationen liksom betydelsefulla insatser för ämnesområdets vetenskapliga utveckling.  • Förmåga att bygga upp egen forskningsverksamhet av egna forskningsanslag erhållna i nationell eller internationell konkurrens från forskningsråd, stiftelser, näringsliv etc.   • Förmåga till samverkan inom ämnesområdet och med det omgivande samhället, genom den egna vetenskapliga verksamheten.  Utöver vetenskaplig skicklighet gäller som bedömningsgrunder, i förhållande till anställningens inriktning och innehåll, även:  • Forskningsplanens kvalitet och relevans, och som omfattar internationella samarbeten och nydanande bidrag till strategisk utveckling inom ämnesområdet.  • Graden av skicklighet att bedriva tillämpad forskning, som resulterar i vetenskapligt underlag och råd till regering, myndigheter och andra relevanta avnämare.   • Graden av skicklighet i att samarbeta, utveckla och leda verksamhet och personal. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor samt jämställdhet.  • Pedagogisk förmåga: Kunskap, förhållningssätt och erfarenhet av handledning. Den sökande ska normalt ha varit de facto huvudhandledare för minst en doktorand till doktorsexamen och genomgått högskolepedagogisk handledarutbildning. Pedagogiska aktiviteter riktade mot näringsliv, myndigheter, organisationer och andra intressenter.   Mer information  Information om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa om på www.vti.se  Notera att ansökan blir ett offentligt dokument.  Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- eller rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.   Ref. Nr. 2023/0435–3.1  Anvisningar för ansökan  Ansökan ska innehålla:  • CV enligt specifik mall. Denna hittar du i annonsen på vti.se, under "Lediga jobb" • Andra dokument du vill åberopa i din ansökan  Ansökningar/handlingar som skickas per post ska lämnas in i fyra identiska exemplar och skickas till VTI, HR-enheten 581 95 Linköping. Märk dessa handlingar med Ref. Nr. 2023/0435–3.1  Välkommen att skicka in din ansökan senast den 4 februari 2024. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.

27 november 2023
Sista ansökan:
4 februari 2024
Jobba Som Festsäljare

Sök jobbet som säljare på More Than Love för att jobba som festsäljare! Pratar du flytande svenska & vill jobba som festsäljare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar More Than Love dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som festsäljare. Sök Nu! 😃 Erbjuds: ∙ Hög provision ∙ Jobba på fester, deltid & flexibelt ∙ Sälj- & produktutbildning Krav: ∙ Flytande svenska i tal & skrift ∙ Vill sälja vuxenprodukter ∙ Driven & resultatorienterad

27 november 2023
Sista ansökan:
27 december 2023
Säljchef Industri

Brinner du för affären och vill du vidareutvecklas som ledare? Bra! Sök rollen som Säljchef inom segmentet industri idag! Ahlsell är på jakt efter en driven och utåtriktad person som vill ta sig an en spännande utmaning inom segmentet Industri. Motiveras du av att skapa affärsmöjligheter och utveckla personal? Bra! Då tror vi att du är rätt person för tjänsten som Säljchef för segmentet Industri hos Ahlsell. Försäljning och ledarskap i branschens ledande bolag. På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord ansvar, enkelhet och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Vi söker nu en ledare som med sitt engagemang och coachande sätt utvecklar vår personal och våra kunder. Våra kunder är Industrier som tillverkar, bygger, installerar och underhåller. Även stat, region och kommun är kunder som vi hanterar. Tillsammans med dem löser vi dagliga utmaningar. Vår uppgift är att göra deras vardag enklare. Och vår kunskap gör det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle.  Vi erbjuder Vi har sedan starten vuxit oss stora, idag är vi marknadsledande, men behållit vår entreprenörsanda. Hos oss säljer du inte bara produkter, du erbjuder också våra kunder effektiva logistiklösningar och tjänster som skapar värde i deras processer. Här blir du en del av Sveriges största säljorganisation. Våra medarbetare beskriver Ahlsell som en arbetsplats där samarbetet och teamkänslan med kollegor är stark, att arbetet innebär frihet under ansvar och utvecklingsmöjligheterna är stora. För oss är det viktigt att tillvarata våra medarbetares olikheter och vi vill verka för en inkluderande kultur. Våra medarbetares olika bakgrunder, kompetenser och perspektiv är en viktig förutsättning för att vi ska nå framgång. Vi ser därför gärna en mångfald av sökanden. Läs gärna mer om hur vi ser på mångfald och inkludering på vår hemsida: Inkludering och mångfald (ahlsell.se) Vi får ofta höra att vi är vänliga och tillmötesgående, det gör oss stolta. Vi tar vår position på allvar och arbetar för att bidra till att göra det enklare att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle. Som chef har du stöd i andra ledare, HR och kollegor. Här är Medarbetarengagemang ett övergripande mål och det önskar vi att du är med och utvecklar! Om rollen Som Säljchef för segment Industri hos Ahlsell, får du chans att genom ett öppet, coachande och kommunikativt ledarskap utveckla dig själv och dina säljare, individuellt och som team. Du arbetar nära dina medarbetare och coachar dom i deras utveckling för att uppnå både de individuella och våra gemensamt satta mål.   I denna roll kommer du leda och utveckla din säljorganisation bestående av 14 säljare placerade både i Linköping och Norrköping. Tillsammans med Regional Försäljningschef har ni ett gemensamt syfte att effektivisera och utveckla en affärsmässig säljorganisation samt att du bidrar med dina kunskaper inom försäljning och din förmåga att leda framgångsrika team.    Region Öst totala verksamhet omfattas av 6 butiker och 135 anställda samt en omsättning på ca 1,9 miljarder.   Ahlsells strävan är att ligga i framkant inom frågor som rör digitalisering, hållbarhet, miljö, inkludering, mångfald och visar öppenhet för nytänkande. Det ska vara trivsamt, roligt och samtidigt enkelt att vara både anställd och kund hos Ahlsell. Vi hoppas att du, precis som vi, verkligen vill vara med att bidra till arbetsglädje – finansiell framgång och att ha roligt på jobbet går hand i hand. Vårt mål är att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen.  Ditt ansvar och uppdrag i korthet:  • Samordna och utveckla 14 säljare inom segment Industri.  • Coachmöten och strukturerad uppföljning, med personalansvar för dessa säljare.   • Ingå i ledningsgruppen för Industri Region Öst och bidra med öppenhet, nytänk och affärsutveckling.  • Planera, driva och följa upp nya arbetssätt, processer, rutiner och projekt.  Placering: Linköping eller Norrköping Om dig Vi söker dig som på ett öppet och ansvarsfullt sätt coachar och vägleder dina medarbetare för att lyckas med sin försäljning. Du är övertygande, kommunikativ och tydlig samt leder genom goda exempel. Du är van att arbeta med mål, uppföljning och feedback. Vi har inga krav på tidigare erfarenhet från liknande roll men du har några års erfarenhet av försäljning och ledarskap. Meriterande är också ifall du har erfarenhet från svensk industri. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ambitioner. Ansökan Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering vilket innebär att du som är sökande kan komma att få genomföra ett antal tester som ett steg i rekryteringsprocessen. Intervjuer kommer att ske löpande. I den här processen arbetar vi parallellt med interna och externa kandidater. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Tobias Häll, Regional Försäljningschef Industri, 011-215875 Fackliga representanter för Unionen når du via Lena Bergman, telefon +46727169831.   Välkommen med din ansökan som vi önskar ha senast 2023-12-20! Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 50 miljarder SEK. Med drygt 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs!

27 november 2023
Sista ansökan:
20 december 2023
Produktionstekniker

Prodea är ett auktoriserat bemanningsföretag med AAA rating. Vi väljer omsorgsfullt våra kunder där vi rekryterar och bemannar guldkorn med stort hjärta. Vi är inga unika snöflingor med flashiga presentationer, fet hemsida eller en unik hisspitch men däremot jobbar vi hårt och tar aldrig kortsiktiga beslut. Det är kanske därför vi har Sveriges bästa kunder och kanske världens bästa 350 kollegor. Vi gör det enkelt för våra kunder att köpa våra tjänster, utmanar de stora trötta bemanningsföretagen och tar marknadsandelar dagligen och det är därför vi i år hamnade på 20e plats i 🏆Di Gasell🏆vilket vi är mycket stolta för. Nu söker vi dig som gillar utmaningar, som gillar att arbeta i projekt och har Teknisk bakgrund i form av utbildning och erfarenhet. Vi söker dig om arbetar strukturerat och noggrant samt är lösningsorienterad och passionerad. Till vår kund i Linköping söker vi nu en stjärna som skall optimera och underhålla maskinparken. Vi söker dig som med tydliga instruktioner kan upprätthålla en plan för att nå mål och arbeta utifrån ett ekonomiskt och hållbart perspektiv. I rollen innebär det även att du skall dokumentera löpande och regelbundet uppdatera tekniskt ansvarig. Mycket självständigt arbete vilket innebär att du behöver vara lösningsorienterad, strukturerad och effektiv i ditt arbete. Arbetsuppgifter: - Uppgradering av maskinpark samt ombyggnad av tillverkningsmaskiner - Dokumentation på avancerad nivå inom interna system och Officepaket - Strukturera maskinpark utifrån strategiska parametrar - Underhålla maskiner i maskinpark samt optimera för förebyggande av stopp Krav: - Svenska i tal och skrift - God teknisk förståelse - Erfarenhet av Pneumatik (lufttryck) och Ritningar - Strategisk - Erfarenhet av produktion och maskinsäkerhet - Förståelse för produktutvecklingsprocess - Teknisk bakgrund - Digitalt kunnig - Officepaket, BC Microsoft. - Prestigelös Arbetstider: Måndag - Torsdag: 06:00-15:00 Fredag: 06:00-14:00 Vad kan vi erbjuda? Här får du chansen att arbeta i ett historiskt och fint företag där du tillsammans med underhållsmekaniker samt teknisk ansvarig skall arbeta i team. Du arbetar i ett välkänt företag i Linköping där erfarenheten väger tungt, en proffsig arbetsplats med sköna kollegor. Du får bra ledarroller i ryggen och kollegor som strävar mot samma mål, högt i tak på arbetsplatsen och trivsel.

27 november 2023
Sista ansökan:
24 december 2023
Kontorsassistent/Administratör

Botrygg är ett privat bygg-och fastighetsbolag som inriktar sig på hyres- och bostadsrätter samt samhällsfastigheter. Vi förvaltar mer än 3500 bostäder och ett femtiotal samhällsfastigheter. Såväl byggnation som förvaltning sker i egen regi med egen personal. Botrygg är verksamma i Linköping, Stockholm, Uppsala, Norrköping, Göteborg och Örebro. Vi söker en kontorsassistent Vi är övertygade om att nöjda medarbetare ger goda resultat. Vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats som våra anställda kan rekommendera till andra, en arbetsplats där de anställda känner trygghet och delaktighet och där medarbetarna utvecklas professionellt och intellektuellt. Många olika personligheter, roller och bakgrunder behövs och vi är övertygade om att olikheter främjar kreativitet och kvalitet. Vi är certifierade som ett Great Place to Work. Om tjänsten I övergripande drag handlar rollen som administratör om att uppdatera schema för lokalvårdarna i samtliga städer och att säkerställa en god bemanning på städuppdrag, ha kontakt med kunder som har beställt hemstäd och att köpa in städutrustning.  I rollen ingår att ansvara för samtlig administration kring företagets yrkesarbetare under deras anställningstid, bl a administrera och underhålla lägenhetsschema för samtliga städer, resursbeläggning av hantverkare, medicinska kontroller, ID06, inköp till företagslägenheter samt hantering av arbetskläder. Utöver detta tillkommer att vid behov upprätta samt distribuera underlag för varningar, varsel och uppsägningar av hantverkare inkl. hantering mot gällande fackförbund mm. Vidare ingår att vara behjälplig med olika arbetsuppgifter som medarbetare på kontoret behöver avlastning i samt hålla ordning i kontorets gemensamma ytor (kaffe, frukt, luncher, beställa kontorsmaterial, gemensam fika, juldekoration och liknande).   Om dig Som person tar du ansvar för dina uppgifter. Du planerar arbetat i förväg, organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt. Vidare är du serviceinriktad och har ett intresse, en vilja samt förmåga att hjälpa andra och är tillmötesgående i ditt bemötande. Då vi är ett mångkulturellt bolag krävs det att du är en god kommunikatör som har lätt för att kommunicera i både tal och skrift på svenska så väl som på engelska.  Du har goda kunskaper i Outlook samt Microsoft 365. Du har körkort.  Meriterande: Kan prata rumänska  Ansökan Tjänsten är en visstidsanställning på ett år, heltid. Tillträde senast 15 februari. Individuell månadslön. Placering är på vårt huvudkontor i Linköping som är beläget på Junkersgatan 1. Inkom med din ansökan senast den 17 december. Vi arbetar löpande med urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!  Vid anställning kommer vi ta en kreditupplysning samt stämma av mot belastningsregistret. Välkommen med din ansökan! Annonssäljare, rekryteringsföretag med flera undanbedes att kontakta oss i denna rekrytering

27 november 2023
Sista ansökan:
17 december 2023
Planning Coordinator | Saab | Linköping

Vill du vara en del av Saabs framstående team i Linköping? Just nu söker vi på Jefferson Wells en Planning Coordinator för sektionen Production Engineering Planning Office. Det är en unik möjlighet att arbeta med utvecklingsprojekt inom konstruktion och industrialisering av nya artiklar och verktyg, främst för Gripen. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Ort: Linköping Start: Omgående Uppdrag: Konsultuppdrag hos Jefferson Wells men arbete hos Saab Arbetsbeskrivning Som Planning Coordinator kommer du att vara en central figur i utvecklingsprojekt, där ditt fokus ligger på att skapa och underhålla planeringsdata. Du kommer bland annat att: * Ha nära samarbete med olika tekniska discipliner för att samla in data och uppdateringar till tidplaner * Arbeta tvärfunktionellt för att säkerställa att planeringsprocesserna flyter smidigt * Delta i ändringshantering och säkerställa korrektheten i planeringsdata Kravprofil För att passa i rollen som Planning Coordinator söker vi dig som är välstrukturerad, öppen och flexibel. Du är en lagspelare med utmärkt kommunikationsförmåga och har förmågan att hantera förändringar och flera ärenden samtidigt. Om du dessutom har ett teknikintresse, ser vi det som meriterande. Du bör ha: * Intresse för planering och ändringshantering * Färdigheter i planeringssystem/affärssystem (IFS/ERP, MS Project, CPS) är meriterande * Erfarenhet av Officepaketet (Word, Excel) * Kunskap om Saab Aeronautics produkter är meriterande * God kommunikationsförmåga och kunskaper i engelska i tal och skrift. Om Jefferson Wells Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb. Vi matchar dina färdigheter och karriärmål med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken, så att du kan uppnå dina karriärmål. Ansökan Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV, urval sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du frågor om uppdraget eller om rollen som konsult, är du välkommen att maila ansvarig Talent Acquisition Specialist Eric Carlsson på [email protected] Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

27 november 2023
Sista ansökan:
27 december 2023
IT Solution Manager

Vill du vara en del av ett företag som arbetar för att skydda både människor och samhällen? På Saab arbetar vi i en spännande och varierad miljö där vi tillsammans verkar för att skapa de produkter och tjänster som behövs för att uppfylla detta. Ansök redan idag! Din framtida utmaning Vi söker en IT Solution Manager för våra plattformstjänster för integration. Vi erbjuder ett varierande arbete som omfattar att vara uppdragsledare för nya behov och förmågor, stötta i förändringsarbeten inom plattformarna samt delta i utvecklingsarbeten tillsammans med vår verksamhet. Här arbetar vi i tätt samarbete med våra stora verksamhetssystemsförvaltningar för att tidigt få in kravspecifikationer och annat material för att kunna starta utveckling. Du kommer också att arbeta med att driva förvaltningsaktiviteter inom plattformarna. Vi arbetar idag bland annat med verktygen Biztalk, Sentinet och Bitwise. Arbetsuppgifter * Uppdragsledare för nya behov och förmågor samt förvaltningsaktiviteter * Säkerställa att leveransteamet får in det underlag som krävs för att kunna starta integrationsutveckling * Tillsammans med utvecklingsteamet och lösningsarkitekter hitta rätt lösningsmönster för verksamhetens olika behov Den du är idag Drivs du av att: * Skapa värde för verksamheten genom att bidra till att utveckla integrationslösningar * Samarbeta med andra för att få bästa möjliga resultat * Tolka och förstå verksamhetens krav och behov * Utveckla verksamheten genom ständig förbättring och förstå framtidens utmaningar * Kunna arbeta både individuellt och i tvärfunktionella team * Dela kunskap med dina kollegor …då har du egenskaperna vi letar efter. För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna tror vi att du har: * Minst fem års erfarenhet som projektledare, uppdragsledare, förvaltningsledare eller motsvarande * Ett intresse för integrationsfrågor och IT-säkerhet * Förmågan att ha många bollar i luften * Analytisk och strukturerad personlighet * Förmågan att se helheten * God medvetenhet inom Informationssäkerhet * Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift * Förståelse för integrationsutveckling * Mycket bra förmåga att kommunicera och presentera ett budskap * Bakgrund från applikationsförvaltning eller infrastruktur Som person är du lyhörd och kommunikativ i din interaktion med andra människor. Du har en god förmåga att bemöta och samarbeta med olika typer av människor, såväl internt som externt. Arbetet ställer krav på att du har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du är inte rädd för att initiera och driva nya idéer och förbättringsförslag. Din kunskap är viktig för oss, varför vi uppmuntrar lärande och vi förväntar oss att du delar med dig av dina kunskaper till dina kollegor. Du är flexibel och trivs i ett sammanhang som förändras och utvecklas i takt med mognadsgraden inom företaget. Har du B-körkort är det meriterande. Vad du blir en del av Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Läs mer om oss här Med 20 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här Placeringsort är flexibel mellan Linköping, Göteborg eller Stockholm, men eftersom större delen av utvecklingsteamet är placerat i Linköping, önskar vi att du inledningsvis har möjlighet att delvis arbeta därifrån för att få en bra introduktion.

27 november 2023
Sista ansökan:
25 december 2023
Skidintresserad butikssäljare sökes!

Är du student eller har ett annat jobb och söker ett extrajobb? Har du ett stort intresse för skidor och en fallenhet för god service mot kunder? Då är det dig vi söker! Vi på StudentConsulting söker nu dig som har ett stort intresse för sport men framförallt skidor till en butik som jobbar med inbyten och försäljning av begagnade sportartiklar inom bland annat hockey, golf och alpint. Det finns en stor efterfrågan på butikens produkter och nu behöver de hjälp att stärka upp sitt team. Arbetsuppgifterna består av försäljning i butiken med allt vad det innebär. Under vintern är intresset för skidutrustning extra stort vilket gör ditt skidintresse centralt. Utöver försäljning innefattar arbetet att ta emot artiklar som lämnas in till försäljning samt att fota och lägga upp dessa på företagets hemsida. Har du ett intresse för sociala medier och vill ägna tid åt att arbeta med butikens kanaler är detta ett plus. Butikens öppettider är ons och tors kl 16-19, fre kl 12-16, lör kl 10-15 och sön 12-16. Uppdraget sträcker sig fram till den siste mars och Vi ser att du har en hög tillgänglighet under denna period. Du bör ha en extra god tillgänglighet att arbeta över julperioden då öppettiderna utökas under denna period. Din profil Vi söker dig som har ett stort intresse för alpint och kundbemötande samt är tillgänglig med omgående start. - Studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. - För att kunna ge kunderna bästa möjliga service till kunderna ska du ha koll på olika typer av skidor, vad som skiljer dem åt, radier m.m. Du har även koll på hur man ställer in bindningar och pjäxor. - Vi lägger stor vikt i din tillgänglighet och ser gärna att du har möjlighet att arbeta under alla butikens öppettider men framförallt fredagar. - Du känner ett ägandeskap för din roll i butiken och tar initiativ under lugnare stunder i butiken. Du vill gärna göra ditt bästa och ser det även som en självklarhet att hålla tider. - Du har allmän datavana och kan uttrycka dig väl på svenska och engelska. Utöver detta ser vi även positivt på om du även har kunskap om längdskidor och/eller andra sporter. Det är även meriterande om du vill arbeta med butikens sociala medier. Stämmer detta in på dig? Skicka in din ansökan idag! Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten ska tillsättas omgående. Om företaget Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com

27 november 2023
Sista ansökan:
10 december 2023
Helgjobb djurskötare

Vi söker en djurskötare till helgarbete Vi söker dig som är självständig, ordningsam och gillar att ha rent och snyggt omkring dig. Arbetet innebär skötsel av hönsen samt äggpackning. B-körkort och tillgång till bil är ett krav då bussförbindelserna på helgen inte stämmer överens med arbetstiden. arbetstiden är ca 07:00-13:00

27 november 2023
Sista ansökan:
27 december 2023
Sjuksköterska till onkologens behandlingsmottagning

Onkologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har ett övergripande ansvar för cancerbehandlingar i Sydöstra sjukvårdsregionen. Verksamheten är organiserad i öppenvård samt strålbehandling där patienter med allmänonkologiska och gynonkologiska diagnoser erhåller behandling. Vi har även ett nära samarbete med cancer- och lungsjukvårdsenheten där våra patienter vårdas inneliggande vid behov. Vid onkologiska klinikens behandlingsmottagning, som är en del av klinikens öppenvård, ges poliklinisk behandling med cytostatika, immunterapi, antikroppar och målsökande behandling. Patienterna är således inte inneliggande utan kan gå hem samma dag. Vi har också en mottagning inom öppenvården där nybesök och återbesök sker samt vår kliniska prövningsenhet där forskningssjuksköterskor företrädesvis arbetar med kliniska läkemedels-prövningar. På kliniken arbetar även fysioterapeuter, dietister och kuratorer. Vårt erbjudande För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt. https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Övergripande dokument webben/HR/Karriärstege Sjuksköterska Barnmorska version 2.0.pdf kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och om https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/dina-formaner hos oss. Arbetsbeskrivning Som sjuksköterska på onkologens behandlingsmottagning får du följa patienten under hela dennes behandlingsperiod, både vid botande och vid symtomlindrande behandling. Du arbetar självständigt som kontaktsjuksköterska till dina patienter som du på så sätt får en nära relation till. Du ansvarar för att planera och administrera dina patienters behandlingar, planera uppföljningar, röntgen med mera och du får snabbt utveckla din förmåga att göra egna kliniska bedömningar. Till behandlingsmottagningen kommer även patienter med svåra eller allvarliga biverkningar efter given behandling och dessa kräver oftast en akut bedömning och ett snabbt omhändertagande. Till arbetet hör även till exempel blodtransfusioner, ascites- och pleuratappningar samt andra akuta insatser. Arbetsgrupp .Arbetsgruppen är indelad i 4 olika sektioner baserat på diagnos. Du arbetar i nära samarbete med dina kollegor samt klinikens diagnosspecifika läkare. Vår verksamhet växer hela tiden och vi behöver fylla på vår personalstyrka. Vi söker därför dig som vill bli en del av vårt fantastiska team! Anställningen är på onkologiska kliniken med placering på vår behandlingsmottagning. Behandlingsmottagningen är öppen dagtid måndag till fredag. Om dig Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift. Som person är du empatisk, självgående och har ett strukturerat arbetssätt. Du arbetar självständigt, är trygg, stabil och tar ansvar för dina uppgifter. Du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete samt bibehålla ditt lugn i stressiga situationer. Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheterna i förändringar. Du är lyhörd och har en god samarbetsförmåga då jobbet innebär många kontaktytor. Du bidrar till trivsel på arbetsplatsen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Ansökan och anställning Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500. Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal.

27 november 2023
Sista ansökan:
17 december 2023