Antagningschef, utbildning

Sök bland 1 lediga jobb som Antagningschef, utbildning och börja ditt nya yrkesliv idag!

Administrativ chef till vårt gymnasium Marina Läroverket

Marina läroverket är en gymnasieskola i marin miljö med utmärkta möjligheter att nyttja både vad skärgården och storstaden har att erbjuda. Det går omkring 500 elever på skolan som undervisas av kompetenta och engagerade lärare som strävar efter att stötta och utmana eleverna i sina studier, vare sig det är i klassrummet eller ombord på något av skolans fartyg. Skolans pedagogiska idé är att varva teori med praktik för att ge eleverna en djupare kunskap och förståelse som gör de väl förberedda för arbetslivet eller vidare studier. Uppdraget Uppdragets tyngdpunkt ligger i att tillsammans med rektor och all övrig personal driva en skola med ett attraktivt varumärke. Med detta följer att bygga organisation, skapa strukturer och fortsätta utveckla skolans identitet. Som Administrativ chef ingår du i skolans ledningsgrupp. Tillsammans med rektor leda främst den operativa utvecklingen av Marina läroverket. Arbeta med skolans vision och vara närmaste chef för skoladministratören. Planera, genomföra och följa upp verksamhetens ansvar gällande: roller- och ansvarsfördelning, resursanvändning, skolans alla kalendarier och läsårsdata, all schemaläggning (ansvar för schemaläggning av elev- och lärarscheman), samt vara en del av tjänstefördelningen, sekreterare på möten såsom svg, apt, eller andra tilldelade möten, personalansvar (medarbetarsamtal, lönedialog), skolans systematiska arbetsmiljöarbete (fysiska- och psykosociala skyddsronder, årshjul). biträda skolans ledningsgrupp av planering av arbetet inom skolan utifrån de administrativa uppgifterna, arbeta för att bibehålla goda resultat vad gäller ekonomi och medarbetarenkät, ansvarar för budgetplanering och uppföljning i samråd med rektor av tilldelad budget, arbetar fram underlag till avtal i samband med verksamhetsanpassningar, byggnads- och reparationsarbeten, matavtal, elevfoto m m samt ansvara för uppföljning. vara en del av rekrytering av personal, rehab, arbetsledning, individuell kompetensutveckling och utvecklings- och löneöversyn gällande personal inom ansvarsområdet, samt hela verksamheten. ansvarar för att hantera statsbidragen. ansvarar för skolans interna digitala system. Den vi söker Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att vår nya kollega har nedan egenskaper: Strukturerad: Med god struktur planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Helhetssyn: Samtidigt ser du till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut Serviceinriktad: Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Med intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra anstränger du dig för att leverera lösningar. Samarbetsförmåga: Som Skoladministratör arbetar du bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Med en förmåga att lyssna och kommunicera löser du konflikter på ett konstruktivt sätt. Kunskap: Mycket goda kunskap om IT. Mycket god kunskap om vilka administrativa processer som krävs och på vilket sätt dessa är centrala för ledningen och styrningen av en organisation. Meriterande är kunskap om skolans organisation samt digitalisering av skolan. Vi ser fram emot din ansökan! Kontaktperson: Per Emteryd, rektor 070 777 4081, [email protected] Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning. Vi ser gärna att du kan vara med och starta upp det nya läsåret med oss och önskar därför start i augusti 2024. Lön enligtöverenskommelse Kollektivavtal: Almegas Friskoleavtal Lokal facklig representant, Sveriges lärare: Lena Swanberg, [email protected]

28 mars 2024
Sista ansökan:
14 september 2024