Astronom

Sök bland 1 lediga jobb som Astronom och börja ditt nya yrkesliv idag!

Postdoktor inom observationell astrofysik

Postdoktor inom observationell astrofysik med fokus på galaktiskt kemisk utveckling Vill du arbeta med observationell astrofysik, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som postdoktor på Uppsala universitet. Forskningen som bedrivs vid institutionen för fysik och astronomi omfattar ett brett spektrum av fysikämnen, fördelade på tio avdelningar. Institutionen, som finns på Ångströmlaboratoriet, har ca 400 anställda, av vilka 125 är doktorander.  Forskning inom astronomi och astrofysik inom avdelningen för astronomi och rymdfysik lägger särskild vikt vid att kombinera observationer gjorda med toppmodern instrumentering med avancerad modellering baserad på fysikens grundprinciper. Avdelningen har en bred undervisningsverksamhet på grund- och forskarnivå, deltar i ledande nationella och internationella forskningsprojekt, har tillgång till observations- och beräkningsinfrastruktur och bidrar aktivt till populärvetenskapliga aktiviteter. För mer information, besök http://www.astro.uu.se. Projektbeskrivning Institutionen för fysik och astronomi söker en postdoktor i observationell astrofysik som forskar på galaktiskt kemisk utveckling. Anställningen är placerad vid avdelningen för astronomi och rymdfysik. Projektet kretsar kring utveckling av modeller för Vintergatans kemiska utveckling och tolkning av spektroskopiska data insamlade med instrumentet 4MOST (https://www.eso.org/sci/facilities/develop/instruments/4MOST.html), en spektrograf vid det världsledande observatoriet ESO Paranal i Chile. Arbetsuppgifter Postdoktorn kommer att studera den kemiska utvecklingen av stjärnpopulationer i Vintergatan och närliggande dvärggalaxer. Det finns även möjlighet att arbeta med spektralanalys om intresse finns. Huvudmålet är att studera mönstret av grundämneshalter för hundratusentals stjärnor i Vintergatan och närliggande dvärggalaxer för att förstå hur Vintergatan har byggts upp över tid. Stjärnor som visar sig vara särskilt intressanta kan komma att följas upp med ytterliga observationer. Postdoktorn kommer att ingå i 4MOST-projektet, och kan delta i en av arbetsgrupperna för 4MOST infrastruktur (upp till 20% av tiden). Den anställda kommer att arbeta med verktyget VICE, en kemisk utvecklingsmodell för galaxer (https://pypi.org/project/vice/). Träning i att använda VICE kommer att erbjudas inom ramen för anställningen; det är inte nödvändigt att ha kunskap om verktyget innan anställningens start. Postdoktorn förväntas sprida sina egna och gruppens forskningsresultat genom att publicera vetenskapliga artiklar, berätta om forskningen vid internationella konferenser och besöka institutioner vid andra lärosäten, t ex genom att ge seminarier. Till detta finns en budget avsatt men postdoktorn förväntas också söka egna medel från externa finansiärer. Postdoktorn förväntas bidra till gruppens dagliga vetenskapliga arbete och delta i möten med kollegor i Uppsala och på annat håll, för att dela med sig av sina forskningsresultat och för vetenskapliga diskussioner. Arbetsuppgifterna innefattar även: - Utveckla egen kunskap kring modeller av kemisk utveckling för att förstå galaxbildning och galaxers utveckling. - Tolka stora mängder data, särksilt från 4MOST, för stjärnor med målet att förstå hur Vintergatan bildades och hur dess massa byggts upp. - Ta fram modeller för kemisk utveckling med hjälp av VICE för att förstå hur Vintergatan har bildats. - Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering. - Samarbeta inom forskargruppen. - Det finns möjlighet att bidra till undervisning eller få erfarenhet av handledning av studenter, på bachelor-, master- och doktorandnivå. Kvalifikationskrav Doktorsexamen i fysik, astronomi eller motsvarande eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i fysik, astronomi eller motsvarande. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Goda kunskaper i åtminstone ett modernt programmeringsspråk samt goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt, är ett absolut krav. Önskvärt/meriterande i övrigt Tidigare erfarenhet av vetenskapligt arbete inom stjärnspektroskopi och kemisk utveckling anses vara starkt meriterande. Erfarenhet av astronomiska observationer, att skriva ansökningar för teleskoptid, samt vetenskapliga studier av Vintergatans stjärnpopulationer anses vara meriterande. Kandidater kommer även att bedömas beträffande deras förutsättningar att utföra de relevanta uppgifterna, samt deras förmåga att på ett positivt sätt bidra till forskningsmiljön. Om anställningen Anställningen är tidsbegränsad i två år, med möjlighet till förlängning med ett tredje år enligt centralt kollektivavtal. Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-16 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Upplysningar om anställningen lämnas av: Eric Stempels, [email protected] Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2024, UFV-PA 2024/1107. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

10 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024