Biträdande förskolerektor

Sök bland 3 lediga jobb som Biträdande förskolerektor och börja ditt nya yrkesliv idag!

Biträdande rektor till Alby östra förskoleenhet

Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom! Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare. Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden. Inom Alby östra förskoleenhet arbetar ca 50 medarbetare och ca 300 barn deltar i vår utbildning och undervisning varje dag. Du ingår i en ledningsgrupp som består av rektor, två biträdande rektorer och administratör. Förskoleenheten består av förskolan Ugglan och förskolan Tranan. Nu söker vi en biträdande rektor till Tranan som sitter i nya och fräscha lokaler med en fantastisk förskolegård. Förskolan är fördelad på två våningar och har stora gemensamma utrymmen som matsal, verkstad (ateljé), våtutrymmen och bibliotek. Hos oss möter du barn och vuxna som tillsammans talar över 50 olika språk, och vår utgångspunkt är att all kultur som barn bär med sig har lika värde - det ska synas på våra förskolor. På Tranan har vi även ett pilotprojekt i gång som syftar till att öka inskrivningsgraden i kommunen. Som en del av Alby östras utvecklingsområde så kommer vi att fortsätta sätta pedagogiska relationer i fokus samt att vi genom dessa utvecklar ett systematiskt språkutvecklande arbetssätt. Hos oss sätter vi även de 100 - språken som en grund för barns utforskande. Vi söker dig som kan bidra till att skapa en lärande organisation tillsammans med det övriga ledningsteamet och som kan knyta samman teori och praktik på ett synligt sätt. Att jobba tillsammans i team och att vara ödmjuk och samarbeta är viktigt för oss. Tillsammans i teamet, med ödmjukhet som grund, ser vi fram emot att skapa framgång. Tjänsten och arbetsuppgifterna Som en del av förskolan har du som biträdande rektor stora möjligheter att göra skillnad! I dina dagliga arbetsuppgifter ansvarar du för att leda det operativa pedagogiska arbetet samt planera och organisera arbetet på förskolan för att säkerställa att barnen möter trygga vuxna i en välstrukturerad verksamhet. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att: • utveckla och förankra pedagogiska ställningstaganden • ansvara för att leda reflektioner med arbetslag samt organisera för och hålla i pedagogiska utvecklingsgrupper. • vara drivande i det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan och i enheten Alby Östra och följa upp arbetslagens planering och genomförande • ansvara för och hålla i olika mötesforum samt ansvara för övriga personalrelaterade arbetsuppgifter såsom rehabiliteringsmöten, löneadministration och resultat- och utvecklingssamtal med pedagoger. Vi erbjuder dig Du blir en del av ett engagerat ledningsteam där vi tar tillvara våra olika erfarenheter och livskunskaper väl. Du får en viktig roll som biträdande rektor i en dynamisk och interkulturell kommun där barns välbefinnande och lärande står i fokus. I Alby östra arbetar vi framväxande i team där vi delar glädjeämnen och utmaningar tillsammans. Du som söker till oss Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har en dokumenterad erfarenhet av att leda pedagogiska frågor i i vardagen Det är meriterande om du: • har gått eller går rektorsutbildning och/eller specialpedagogutbildning. • har erfarenhet från kommunal verksamhet • är van användare av administrativa system och digitala verktyg. Vi söker en samarbetsinriktad ledare som strävar efter att främja enhet och gemenskap på förskolan samt inom det ledningsteam denne ingår i. Du sätter ambitiösa mål både för dig själv och för verksamheten du leder, och arbetar målmedvetet för att uppnå framgångsrika resultat. Att etablera och vårda hållbara relationer med kollegor, medarbetare och andra intressenter är av yttersta vikt för dig. Vi värdesätter modet att utforska nya idéer och infallsvinklar samt förmågan att behålla stabilitet även i utmanande situationer. Strukturerat arbete, tydlighet och trygghet i chefs- och ledarrollen är avgörande för att skapa en kultur av öppenhet och delaktighet bland personalen. Välkommen med din ansökan! För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll. Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll

15 maj 2024
Sista ansökan:
28 maj 2024
Biträdande rektor till förskoleområde med fyra förskolor i Sundbyberg

På enheten söker vi nu en erfaren biträdande rektor till vårt förskoleområde som ligger i olika delar av Sundbyberg. I ansvarsområdet ingår i dagsläget fyra förskolor: Dimslöjan, Blåklockan, Lingonet (integrerad i Blåklockan) och Vitsippan. Totalt arbetar ca. 55 medarbetare på förskolorna och enheten har kapacitet för ca. 323 barn. Som biträdande rektor kommer du i ett nära samarbete med rektor ansvara för och driva utvecklingen av det pedagogiska utvecklingsarbetet samt säkerställa vårt systematiska kvalitetsarbete och arbetsmiljöarbete. I arbetet med personalfrågor ligger utmaningen i att ta tillvara allas kompetens och ha tilltro till allas förmåga samtidigt som du som chef måste kunna ta beslut som gynnar helheten för att skapa en kvalitativ undervisning och en trygg arbetsplats. Dina arbetsuppgifter inkluderar förutom att leda mot läroplanens strävansmål via ett projekterande och reflekterande arbetssätt, vissa personalfrågor samt administrativt arbete i olika system. Som biträdande rektor har du ett viktigt ansvar i att stötta rektor i att följa upp och analysera enhetens resultat. Uppdraget är att arbeta nära verksamheterna för att tillgodose varje förskolas behov på bästa sätt i vårt förskoleområde. Det är rektor som delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till den biträdande rektorn utifrån de behov som förskolorna har. Vid behov ersätter du rektor.  I Sundbyberg Stad har vi ett nära samarbete mellan förskoleenheterna och biträdande rektorer har ett gemensamt nätverk och leder tillsammans vår gemensamma resa mot en likvärdighet i digitaliseringen av förskola. Läs gärna mer om detta på kvasarmakerspace.se I uppdraget ingår även vissa arbetsuppgifter som är enhetsövergripande. Till exempel VFU samordning, "Leda digitalisering", det gemensamma arbetet med att implementera den politiska “språksatsningen” för att göra förskolan tillgänglig för alla barn. Du är en del av vårt viktiga uppdrag att utjämna skillnader samt i arbetet för den gemensamma planen för “undervisning i hållbarhet” som Sektorn för lärande och bildning tagit fram. Vi vill att du som biträdande rektor är ansvarstagande, tydlig, trygg i ditt ledarskap, en god kommunikatör, utvecklingsorienterad och nyfiken. Det är även viktigt att du kan ta ansvar och prioritera, att du är bekväm med att fatta beslut men också är beredd att ta hjälp när det behövs. Det är meriterande om du har gått eller går rektorsprogrammet samt har erfarenhet av VFU-kluster samarbete. Kvalifikationer: • Dokumenterad pedagogisk högskoleutbildning • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som chef och/eller ledare inom förskola • Dokumenterad erfarenhet av att leda pedagogiskt utvecklingsarbete • Dokumenterad erfarenhet av budgetarbete och att arbeta för ekonomisk hållbarhet i en organisation • Erfarenhet av och god kunskap i administrativt arbete, såsom schemaläggning, självservice etc. • Du är en skicklig relationsskapare som utifrån ett coachande förhållningssätt skapar goda relationer med såväl medarbetare som barn och familjer • Du har erfarenhet av samt förmåga att skapa och bibehålla en god samverkan med våra fackliga representanter Det är meriterande om du: • Har fullgjort eller har pågående rektorsutbildning • Har erfarenhet av VFU-kluster samarbete  Förmåner: • Friskvård bidrag om 3.000:-/år via Epassi • Regelbunden handledning tillsammans med övriga biträdande rektorer • Möjlighet till semesterväxling  Befattningen är en tillsvidare anställning. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Du ansöker via länken nedan genom att bifoga CV och svara på urvalsfrågorna. Intervjuer kommer ske löpande under perioden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Tillträde i augusti/september 2024 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 31 maj 2024. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. För att bli aktuell för denna tjänst krävs examensbevis som styrker din behörighet samt giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete i förskola. Varmt välkommen med din ansökan!

15 maj 2024
Sista ansökan:
31 maj 2024
Bitr. rektor till förskola enhet i Sundbybergs stad.

Nu söker vi en Biträdande Rektor till vårt förskoleområde som ligger i Storskogen i centrala Sundbyberg. I ansvarsområdet ingår i dagsläget två förskolor; Vargen, Lärkan samt en omsorg för obekväm arbetstid. Totalt arbetar ca. 55 medarbetare på förskolorna och enheten har kapacitet för ca. 315 barn. Som biträdande rektor kommer du i ett nära samarbete med rektor driva utveckling av pedagogiska frågor via nätverk för medarbetarna. I personalansvaret ligger utmaningen i att ta tillvara allas kompetens och ha tilltro till allas förmåga samtidigt som du som chef måste kunna ta beslut som gagnar helheten för att skapa en kvalitativ undervisning och en trygg arbetsplats. Vid behov ersätter du rektor. I Sundbyberg Stad har vi ett nära samarbete mellan förskoleenheterna och biträdande rektorer har ett gemensamt nätverk och leder tillsammans vår gemensamma resa mot en likvärdighet i digitaliseringen av förskola. Som biträdande rektor vill vi att du är drivande, utvecklingsorienterad och nyfiken. I uppdraget ingår arbetsuppgifter som är enhetsövergripande till exempel VFU samordning samt "Leda digitalisering". Dina arbetsuppgifter inkluderar förutom att leda mot läroplanens strävansmål via ett projekterande och reflekterande arbetssätt, ett personal och arbetsmiljöansvar, vilket också innefattar administrativt arbete i olika system. Du leder, motiverar, skapar engagemang och delaktighet och har en förmåga att skapa väl fungerande arbetslag. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet, arbetar mot mål och fokuserar på resultat, tar initiativ och driver projekt för att uppnå önskat resultat. Vi lägger stor vikt vid att du arbetar bra tillsammans med andra människor och att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektfullt sätt. Vi vill att du har en pedagogisk högskoleutbildning och dokumenterad aktuell erfarenhet av att arbeta som chef med personal- och verksamhetsansvar inom förskola. Vi vill även att du är utbildad förskollärare och har arbetat i den rollen i förskolan. Vana att leda pedagogisk utveckling och aktuell erfarenhet och god kunskap om förskoleverksamhet, dess styrdokument och aktuell forskning krävs. Du behöver ha kunskap och erfarenhet av ekonomisk uppföljning och budgetarbete samt schemaläggning. Du har en kommunikativ och coachande förmåga och är skicklig på att skapa goda relationer till både medarbetare och vårdnadshavare. Då vi har ett nära samarbete med fackliga representanter via samverkansavtalet, som är viktigt för oss, ser vi dig som en person som är van att samverka. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är en fördel om du har gått, eller går rektorsutbildningen. Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta i en enhet som varit del i ett VFU (verksamhetsförlagd utbildning) kluster kopplat till ett av landets lärosäten. Du kan självständigt leda och ansvara för VFU-arbetet och hålla i kontakter med universitet och planera och genomföra studenternas VFU utifrån ramen för förskollärarutbildningen. Befattningen är tidsbegränsad fram till sommaren med möjlighet till förlängning. Tillträde omgående eller enligt överenskommelse. Ansök senast den 31 maj. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.

30 april 2024
Sista ansökan:
31 maj 2024