Lediga jobb i Robertsfors

Sök totalt 33 lediga jobb i Robertsfors

Enhetschef till LSS verksamhet

Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.  Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.  Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/ Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide   Beskrivning av verksamheten LSS verksamheten i Robertsfors kommun bedrivs i kommunal regi och består av två gruppbostäder med 5 boende i varje boende. Den dagliga verksamheten har ca 30 brukare, ligger centralt i Robertsfors.  Du kommer att ansvara för ca 22 medarbetare fördelade i verksamheten. Gruppbostäderna har ett tätt samarbete med kommunens hälso- och sjukvård som organiseras under en egen verksamhetsgren.  Vi söker nu enhetschef till LSS boende och daglig verksamhet. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef för äldre och funktionshinder där hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, LSS boende, daglig verksamhet och personligassistans ingår. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer. Ditt uppdrag Vill du vara med i utveckling och modernisering av vår LSS verksamhet? Vi erbjuder dig ett varierande och spännande arbete där den ena dagen inte är den andra lik. Vår verksamhet står inför många utmaningar, bland annat då vår målgrupp idag har nya krav och samhällsstrukturerna förändras. Som enhetschef hos oss ansvarar du för verksamhetens planering, ekonomi, systematiska uppföljning samt personal och arbetsmiljö. Du har ett nära samarbete med bemanningsenheten vad gäller personalförsörjning och planering. Du förväntas att leda ditt arbete och dina anställda så att dina enheter bedrivs kostnadseffektivt i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och politiskt fattade beslut. Arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag är bland annat att: - Kvalitetssäkra dokumentation, insatser och uppföljning utifrån fattade beslut. - Medverka i olika grupper exempelvis arbetsplatsträffar, ledningsmöten, samverkans- och beredningsgrupper eller andra nätverk. Ta fram och upprätthålla rutiner och riktlinjer inom området. Arbeta utvecklingsinriktat för enheten och dess struktur. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, gärna socionomprogrammet, beteendevetenskaplig utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har: - Erfarenhet av ledning, ledningsgruppsarbete och personalansvar - Erfarenhet från verksamhetsområdet - Erfarenhet att verka i politiskt styrd organisation - Erfarenhet av kvalitetsarbete, ekonomisk uppföljning och arbetsrättslig lagstiftning - Du bör ha goda kunskaper om LSS-lagstiftningen samt Socialtjänstlagen - God kunskap i svenska i både tal och skrift samt god datorvana. Är det här du? För att lyckas och trivas har du en professionell och personlig mognad och förmåga att hantera tuffa utmaningar på ett diplomatiskt och pedagogiskt vis. Du är trygg i ditt ledarskap och når dina mål genom samarbete och samverkan. Du trivs i en organisation som utgår från att skapa värde för dem vi finns till för, med brukaren i fokus. Du ser hur verksamheten kan utvecklas genom nya arbetssätt och lösningar samt har vilja och energi att driva igenom dem. Du har god kommunikativ förmåga och är bra på att strukturera, planera och göra prioriteringar i ditt arbete. Du har en helhetssyn på verksamheten som gör att du kan fokusera på rätt saker och sätta frågor i ett större sammanhang. Du är lyhörd och prestigelös och motiverar dina medarbetare och gör dom delaktiga. Vi erbjuder dig Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.  Som anställd hos oss får du friskvårdsbidrag och har möjlighet till flexibel arbetstid genom vårt flextidsavtal.  Anställningen Tillsvidareanställning, 100%.  Om din ansökan Robertsfors kommun tillämpar evidensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.  Robertsfors kommun har valt att  ta bort personligt brev och CV i ansökan till den här tjänsten. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.  Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.  Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide

18 april 2024
Sista ansökan:
1 maj 2024
Enhetschef till hemtjänst och korttidsboende

Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.  Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.  Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/ Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide   Beskrivning av verksamheten Äldreomsorgen i Robertsfors kommun bedrivs i kommunal regi och består av hemtjänst och vård- och omsorgsboende och sker i tätt samarbetet med kommunens hälso- och sjukvård som organiseras under en egen verksamhetsgren. Vi söker nu enhetschef till hemtjänsten och korttidsboende Gläntan. Hemtjänsten i Robertsfors kommun är fördelad på tre hemtjänstområden en nattpatrull och ett serviceteam. I varje hemtjänstgrupp ingår förutom ca 26 omvårdnadspersonal även en planerare. Korttidsboendet Gläntan består av 8 gästplatser och ca 6 omvårdnadspersonal. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef för äldre och funktionshinder där hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, LSS boende, daglig verksamhet och personligassistans ingår. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer. Ditt uppdrag Äldreomsorgen i Robertsfors kommun arbetar utifrån multiprofessionella team där du som enhetschef har en samordningsfunktion för att brukarnas behov av insatser ska kunna tillgodoses på allra bästa sätt. Det innebär ett nära samarbete med sjuksköterskor, rehab-personal och myndighetsutövning. Som enhetschef är du väl förtrogen med verksamhetens uppdrag där du tillsammans med övriga enhetschefer och medarbetare utvecklar ditt ansvarområde för att möta upp brukarens behov och den demografiska utvecklingen. Du ansvarar för verksamhetens planering, ekonomi, systematiska uppföljning samt personal och arbetsmiljö. Du har ett nära samarbete med bemanningsenheten/planerarna vad gäller personalförsörjning och planering. Du förväntas att leda ditt arbete och dina anställda så att dina enheter bedrivs kostnadseffektivt i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och politiskt fattade beslut. Arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag är bland annat att: - Kvalitetssäkra dokumentation, insatser och uppföljning utifrån fattade beslut. - Medverka i olika grupper exempelvis arbetsplatsträffar, ledningsmöten, samverkans- och beredningsgrupper eller andra nätverk. Ta fram och upprätthålla rutiner och riktlinjer inom området. Arbeta utvecklingsinriktat för enheten och dess struktur. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, gärna socionomprogrammet, beteendevetenskaplig utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har: - Erfarenhet av ledning, ledningsgruppsarbete och personalansvar - Erfarenhet från verksamhetsområdet - Erfarenhet att verka i politiskt styrd organisation - Erfarenhet av kvalitetsarbete, ekonomisk uppföljning och arbetsrättslig lagstiftning. God kunskap i svenska i både tal och skrift samt god datorvana. Är det här du? För att lyckas och trivas har du en professionell och personlig mognad och förmåga att hantera tuffa utmaningar på ett diplomatiskt och pedagogiskt vis. Du är trygg i ditt ledarskap och når dina mål genom samarbete och samverkan. Du trivs i en organisation som utgår från att skapa värde för dem vi finns till för, med brukaren i fokus. Du ser hur verksamheten kan utvecklas genom nya arbetssätt och lösningar samt har vilja och energi att driva igenom dem. Du har god kommunikativ förmåga och är bra på att strukturera, planera och göra prioriteringar i ditt arbete. Du har en helhetssyn på verksamheten som gör att du kan fokusera på rätt saker och sätta frågor i ett större sammanhang. Du är lyhörd och prestigelös och motiverar dina medarbetare och gör dom delaktiga. Vi erbjuder dig Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.  Som anställd hos oss får du friskvårdsbidrag och har möjlighet till flexibel arbetstid genom vårt flextidsavtal.  Anställningen Tillsvidareanställning, 100%.  Om din ansökan Robertsfors kommun tillämpar evidensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.  Robertsfors kommun har valt att  ta bort personligt brev och CV i ansökan till den här tjänsten. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.  Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.  Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide

18 april 2024
Sista ansökan:
1 maj 2024
Enhetschef till särskilt boende Nysätragården

Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.  Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.  Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/ Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide   Beskrivning av verksamheten Äldreomsorgen i Robertsfors kommun bedrivs i kommunal regi och består av hemtjänst och vård- och omsorgsboende och sker i tätt samarbetet med kommunens hälso- och sjukvård som organiseras under en egen verksamhetsgren. Vi söker nu enhetschef till Nysätragårdens särskilda boende som ligger i Ånäset. Robertsfors kommun har 4 särskilda boenden med placering tre i Robertsfors och ett i Ånäset. Nysätragården har två avdelningar med 10 och 11 lägenheter på varje avdelning och ca 28 omvårdnadspersonal. Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef för äldre och funktionshinder där hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, LSS boende, daglig verksamhet och personligassistans ingår. Du ingår i ledningsgruppen tillsammans med övriga enhetschefer. Ditt uppdrag Äldreomsorgen i Robertsfors kommun arbetar utifrån multiprofessionella team där du som enhetschef har en samordningsfunktion för att brukarnas behov av insatser ska kunna tillgodoses på allra bästa sätt. Det innebär ett nära samarbete med sjuksköterskor, rehab-personal och myndighetsutövning. Som enhetschef är du väl förtrogen med verksamhetens uppdrag där du tillsammans med övriga enhetschefer och medarbetare utvecklar ditt ansvarområde för att möta upp brukarens behov och den demografiska utvecklingen. Du ansvarar för verksamhetens planering, ekonomi, systematiska uppföljning samt personal och arbetsmiljö. Du har ett nära samarbete med bemanningsenheten/planerarna vad gäller personalförsörjning och planering. Du förväntas att leda ditt arbete och dina anställda så att dina enheter bedrivs kostnadseffektivt i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och politiskt fattade beslut. Arbetsuppgifter som ingår i ditt uppdrag är bland annat att: - Kvalitetssäkra dokumentation, insatser och uppföljning utifrån fattade beslut. - Medverka i olika grupper exempelvis arbetsplatsträffar, ledningsmöten, samverkans- och beredningsgrupper eller andra nätverk. Ta fram och upprätthålla rutiner och riktlinjer inom området. Arbeta utvecklingsinriktat för enheten och dess struktur. Din kompetens och erfarenhet Vi söker dig som har lämplig högskoleutbildning, gärna socionomprogrammet, beteendevetenskaplig utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har: - Erfarenhet av ledning, ledningsgruppsarbete och personalansvar - Erfarenhet från verksamhetsområdet - Erfarenhet att verka i politiskt styrd organisation - Erfarenhet av kvalitetsarbete, ekonomisk uppföljning och arbetsrättslig lagstiftning. God kunskap i svenska i både tal och skrift samt god datorvana. Är det här du? För att lyckas och trivas har du en professionell och personlig mognad och förmåga att hantera tuffa utmaningar på ett diplomatiskt och pedagogiskt vis. Du är trygg i ditt ledarskap och når dina mål genom samarbete och samverkan. Du trivs i en organisation som utgår från att skapa värde för dem vi finns till för, med brukaren i fokus. Du ser hur verksamheten kan utvecklas genom nya arbetssätt och lösningar samt har vilja och energi att driva igenom dem. Du har god kommunikativ förmåga och är bra på att strukturera, planera och göra prioriteringar i ditt arbete. Du har en helhetssyn på verksamheten som gör att du kan fokusera på rätt saker och sätta frågor i ett större sammanhang. Du är lyhörd och prestigelös och motiverar dina medarbetare och gör dom delaktiga. Vi erbjuder dig Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet.  Som anställd hos oss får du friskvårdsbidrag och har möjlighet till flexibel arbetstid genom vårt flextidsavtal.  Anställningen Tillsvidareanställning, 100%.  Om din ansökan Robertsfors kommun tillämpar evidensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.  Robertsfors kommun har valt att  ta bort personligt brev och CV i ansökan till den här tjänsten. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.  Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.  Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide

18 april 2024
Sista ansökan:
1 maj 2024
Personlig assistent sökes till härlig tjej i Botsmark

Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en glad och härlig tjej i 18-års åldern autism och utvecklingsstörning. Vi söker dig som är empatisk,glad, och påhittig. Det är meriterande om du tidigare jobbat som personlig assistent, men du kommer att få en inskolning inför jobbet. Dock är personlig lämplighet viktigast. Krav på dig som söker:Förstå svenska i både tal och skrift.RökfriTillgång till bil då det saknas bussförbindelser till kunden. Vi söker:- Tim-vikarier Aktiv Assistans Norr AB är ett familjärt assistans företag som i huvudsak är verksamma i Västerbotten. Vi hjälper personer med funktionsnedsättningar att utifrån sina behov och önskemål kunna leva ett så rikt liv som man vill och kan. Våra ledord är inflytande, trygghet, tillgänglighet och kompetens. Vår filosofi är att ta väl hand om både kund och personal. Enligt lag (2010:479), om registerkontroll av personal som ska utföra vissa insatser åt barn med funktionshinder krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Varmt välkommen att skicka in din ansökan till oss innehållande ett cv samt ett personligt brev.

18 april 2024
Sista ansökan:
21 maj 2024
Boendehandledare till Humlan

Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.  Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.  Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/ Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide   Beskrivning Humlan är Robertsfors kommuns verksamhet för korttidsvistelse för barn och ungdomar och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Humlans verksamhet ger avlösning i omvårdnadsarbetet för familjer, miljöombyte, rekreation och möjlighet till avkoppling för barn och ungdomar, samt att det kan vara ett led i att bryta beroendeförhållande mellan barn och föräldrar, eller som en del i en förberedelse till ett mer självständigt boende. Arbetsuppgifter Humlan är bemannat utifrån när vi har barn eller ungdomar på plats. Du kommer att arbeta dag, kväll, natt och helg enligt schema. Då det är olika barn och ungdomar på plats olika dagar ställs det stora krav på såväl självständigt arbete som god samarbetsförmåga. Att kunna vara tydlig och sätta gränser är viktigt för att lyckas i din roll som boendehandledare. Du samarbetar med andra boendehandledare, LSS handläggare men även med barnen/ungdomarnas vårdnadshavare och skola. Det är viktigt att du har förmåga att möta barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, vilket innebär att ha en känsla för vad barnet/ungdomen behöver just nu samt ha en förståelse för att det kan vända snabbt gällande mående, humör, beteendemönster, med mera. Du förväntas arbeta utifrån genomförandeplaner och dokumentera löpande.  Kvalifikationer Att kunna tala och skriva på svenska är ett krav då du kommer att föra dokumentation, utföra en del medicinska insatser samt kommunicera med den enskilde. Du ska ha fyllt 18 år. Utbildning. Krävs ej men utbildning i pedagogik samt utåtagerande beteende är meriterande. Erfarenhet- Inom vård och omsorg eller skola meriteras. Övriga meriter - tydliggörande pedagogik samt förståelse för barn med NPF diagnos ses positivt. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv. Villkor Tillsvidareanställning. Heltid, dag/kväll/natt. Utdrag från belastningsregistret kommer att begäras. Medtag därför gärna ett sådant vid intervjutillfället om du har det. Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.  Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide

16 april 2024
Sista ansökan:
12 maj 2024
Vikariat Boendehandledare till Humlan

Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.  Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.  Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/ Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide   Beskrivning Humlan är Robertsfors kommuns verksamhet för korttidsvistelse för barn och ungdomar och korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt LSS, Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Humlans verksamhet ger avlösning i omvårdnadsarbetet för familjer, miljöombyte, rekreation och möjlighet till avkoppling för barn och ungdomar, samt att det kan vara ett led i att bryta beroendeförhållande mellan barn och föräldrar, eller som en del i en förberedelse till ett mer självständigt boende. Arbetsuppgifter Humlan är bemannat utifrån när vi har barn eller ungdomar på plats. Du kommer att arbeta dag, kväll, natt och helg enligt schema. Då det är olika barn och ungdomar på plats olika dagar ställs det stora krav på såväl självständigt arbete som god samarbetsförmåga. Att kunna vara tydlig och sätta gränser är viktigt för att lyckas i din roll som boendehandledare. Du samarbetar med andra boendehandledare, LSS handläggare men även med barnen/ungdomarnas vårdnadshavare och skola. Det är viktigt att du har förmåga att möta barn och ungdomar med olika funktionsvariationer, vilket innebär att ha en känsla för vad barnet/ungdomen behöver just nu samt ha en förståelse för att det kan vända snabbt gällande mående, humör, beteendemönster, med mera. Du förväntas arbeta utifrån genomförandeplaner och dokumentera löpande.  Kvalifikationer Att kunna tala och skriva på svenska är ett krav då du kommer att föra dokumentation, utföra en del medicinska insatser samt kommunicera med den enskilde. Du ska ha fyllt 18 år. Utbildning. Krävs ej men utbildning i pedagogik samt utåtagerande beteende är meriterande. Erfarenhet- Inom vård och omsorg eller skola meriteras. Övriga meriter - tydliggörande pedagogik samt förståelse för barn med NPF diagnos ses positivt. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet, flexibilitet och samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv. Villkor Vikariat tom 2025-08-31. Heltid, dag/kväll/natt. Utdrag från belastningsregistret kommer att begäras. Medtag därför gärna ett sådant vid intervjutillfället om du har det. Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.  Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide

16 april 2024
Sista ansökan:
12 maj 2024
Skolsköterska

Robertsfors kommun är kustkommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. Här bor och arbetar människor för att få ut ännu mer av livet. Robertsfors kommun står inför en historiskt expansiv period med sitt attraktiva läge mellan städerna Skellefteå och Umeå. Längs norrlandskusten satsas miljardbelopp i investeringar på både infrastruktur och i företagsetableringar, vilket innebär spännande utvecklingsmöjligheter för Robertsfors kommun.  Robertsfors har den mindre kommunens fördel, nämligen närheten mellan människor och till beslutsfattare. Kommunen är dessutom inom bekvämt pendlingsavstånd från de större grannkommunerna Umeå och Skellefteå och är en del av Umeåregionen. När Norrbotniabanan är färdigställd, med sitt resecentrum i centrala Robertsfors halveras pendlingstiden mellan Robertsfors och grannstäderna. Robertsfors kommun har drygt 750 månadsanställda.  Är du nyfiken på arbetet som deltidsbrandman? http://blideltidsbrandman.nu/ Mer om att arbeta i Robertsfors kommun https://robertsfors.infocaption.com/720.guide   Beskrivning av verksamheten Vi söker nu en skolsköterska till Elevhälsan. Vårt arbete präglas av målmedvetenhet och ett nära samarbete mellan olika funktioner, i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra elevers hälsa, utveckling och lärande. Ditt uppdrag Som skolsköterska tillhör du elevhälsan, som utöver dessa består av skolkuratorer, logopeder, skolläkare, skolpsykolog och elevhälsochef. Du medverkar även i våra lokala elevhälsoteam, vars främsta uppgift är att arbeta utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. De lokala elevhälsoteamen leds av rektor vid respektive skola och du arbetar därmed både på uppdrag av närmaste chef och våra rektorer. Du kommer att arbeta inom en av kommunens F-6 skolor, som finns i Ånäset och Tundalskolan 4-9 som ligger i Robertsfors. I rollen som skolsköterska bygger förutom uppdraget att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med alla elever från åk F-9. Arbetet innebär bland annat öppen mottagning, uppföljningar och hälsosamtal enligt basprogrammet, samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet och främjande insatser på gruppnivå. Tjänsten innebär också arbete med övriga kollegor för att tillgodose behov och stöd till barn med särskilda svårigheter. Din kompetens och erfarenhet - För att bli aktuell till tjänsten behöver du vara legitimerad sjuksköterska som genomgått Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller skolsköterska. - Tidigare erfarenhet som sjuksköterska är meriterande , och har du dessutom erfarenhet som skolsköterska ser vi det som meriterande. - Du behöver ha goda kunskaper i det svenska språket, såväl i tal som skrift. - Erfarenhet av dokumentationssystemet Prorenata är meriterande. - Körkort för personbil (B-körkort) är ett krav. Är det här du? Som skolsköterska har du en viktig och förtroendefull roll gentemot våra elever. Därför ser vi att du har lätt för att skapa och utveckla kontakter, uppmärksamma eleverna och förstå deras behov. Du har mycket god samarbetsförmåga, både internt och med externa aktörer, i syfte att underlätta och skapa goda förutsättningar för varje elev. Vi ser också att du är strukturerad, har lätt för att anpassa till nya eller förändrade omständigheter, samt är en person som trivs i en utvecklande miljö. Vi erbjuder dig Att arbeta i Robertsfors kommun innebär att du blir en del av en organisation i ständig utveckling och framåtrörelse. Våra medarbetare är vår absolut viktigaste resurs och vi värdesätter dig för just din unika kompetens och erfarenhet. Anställningen Tillsvidareanställning 100%. Semestertjänst.  Om din ansökan Robertsfors kommun tillämpar evidensbaserad rekrytering, vilket innebär att kompetenserna ska vara i fokus genom hela rekryteringsprocessen. Detta minimerar risken för diskriminering och ökar träffsäkerheten i matchningen mellan tjänst och kandidat.  Robertsfors kommun har valt att anonymisera personuppgifter och ta bort personligt brev och CV i ansökan till den här tjänsten. I stället ställer vi vid ansökan ett antal urvals- och kvalificeringsfrågor som ser till den sökandes intresse, motivation och hur väl denne matchar med tjänstens kravprofil. Beslutet grundar sig i att vi vill främja objektivitet i våra rekryteringar, rättvisa i hur personer som söker bedöms och undvika diskriminering.  Har du skyddad identitet kontaktar du HR-konsult Elin Isaksson, 0934-14099, så får du hjälp med att skicka in din ansökan.  Robertsfors kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta. Vill du veta mer om vår rekryteringsprocess? https://robertsfors.infocaption.com/730.guide

16 april 2024
Sista ansökan:
7 maj 2024
Fibertekniker till Install i Skellefteå!

Har du ett stort tekniskt intresse och söker nya utmaningar? Kommer du dessutom från en bakgrund inom elteknik eller fiberteknik? Då kanske det är precis dig vi söker! Information om tjänsten Install erbjuder helhetslösningar inom mark och anläggning, energi, elkraft och kommunikation. Vi värdesätter hållbarhet, långsiktiga relationer och säkerställer alltid en trygg affär för våra anställda och kunder. Våra norrländska rötter är vad som präglar oss, vi värdesätter delaktighet och gemenskap. Just nu expanderar vi och söker därför en till fibertekniker som vill bidra till vårt team i Skellefteå. Tillsammans installerar vi framtiden! Vi erbjuder dig Genom en anställning hos oss på Install erbjuds du en trygg och flexibel anställning med ett individuellt skräddarsytt onboardingprogram samt schema. Trots att vi är en stor växande koncern föredrar vi att jobba familjärt och utför därmed lokala anpassningar utifrån vilka orter vi befinner oss på. För den som önskar finns goda chanser för utveckling och interna befordringar till högre tjänster. Vi är en del av Söderberg och Partners Benefitprogram vilket gynnar dig som anställd genom unika fördelspaket och utöver det erbjuder vi även andra förmåner såsom friskvårdsbidrag, förlängda raster etcetera. Självklart är vi kollektivavtalsbundna. Arbetsuppgifter Som fibertekniker hos oss kommer du jobba måndag till fredag 7–16. Dina dagar börjar oftast med frukost på vårt kontor i Skellefteå innan du tillsammans med en kollega åker ut till våra kunder och utför fiberinstallationer, underhåll och service i varierande miljöer. Din roll ute i projekten kan vara både som ledande och/ eller deltagande. Våra förväntningar på dig är att du uppfyller att kundens önskemål förverkligas och helst av allt överträffas. Exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter: • Förläggning av fiber • Inkoppling och blåsning av fiber • Skarvning och svetsning av fiber • Representera Install på ett professionellt sätt Vi söker dig som Vi söker dig med elteknisk/fiberteknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet inom branschen. Vi ser med andra ord gärna att du är certifierad fibertekniker. Har du dessutom certifikat inom arbete på väg, heta arbeten eller utbildning inom ESA-14 är det starkt meriterande. Störst vikt för den här tjänsten kommer dock att läggas på personliga egenskaper. För att trivas bäst i rollen tror vi att du är social, har lätt för att skapa förtroende runt omkring dig samt att du är strukturerad och noggrann. Vidare tror vi du har förmågan att jobba parallellt med flera olika uppgifter samtidigt och att du drivs av att uppnå goda resultat. Krav för tjänsten är körkort B samt god svenska i tal och skrift. Övrigt Stad: Skellefteå Omfattning: Heltid Tillträde enligt överenskommelse Kontaktperson för rekryteringen: Amanda Nordström, [email protected] Innan en eventuell anställning på Install kommer det ske ett utdrag ur belastningsregistret. I den här rekryteringsprocessen använder vi oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.

15 april 2024
Sista ansökan:
15 maj 2024
ST-läkare, Allmänmedicin, Robertsfors hälsocentral, Primärvårdsområde Nord

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Regionens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Region Västerbotten och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Primärvårdsområde Nord består av Robertsfors, Ersboda, Mariehem, och Sävar hälsocentral. På Robertsfors hälsocentral möter du patienter i alla åldrar och följer dem genom hela livet. Vi har ett tätt samarbete mellan alla yrkeskategorier. Hos oss arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och värdesätter ett gott samarbete. Då vi har 6 mil till närmsta sjukhus innebär det att vårt akuta team ibland behöver vårda akuta ärenden på hälsocentralen och vi arbetar aktivt med god och nära vård. Till vårt förfogande har vi ultraljud som stöd att använda i våra bedömningar. Utvecklings- och förbättringsarbete är viktiga processer som engagerar och stimulerar oss på arbetsplatsen. Vi arbetar med ständigt med att förbättra vår arbetsmiljö såväl ergonomiskt som psykosocialt. Nu söker vi en ST-läkare till Robertsfors hälsocentral! Vi välkomnar dig till en kunnig och erfaren personalstyrka, där du tillsammans med övriga bidrar till att utveckla arbetsmetoder som främjar patientsäkerhet, tillgänglighet och god arbetsmiljö. ARBETSUPPGIFTER Som ST-läkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Specialiteten allmänmedicin karaktäriseras av mötet med patienten, genom hela livet. Som ST-läkare kommer du att möta människor i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade problem likväl som att självständigt bedöma och behandla dessa, samt de upplevelser och besvär som inte orsakas av definierbar sjukdom. I det allmänmedicinska specialistarbetet följs en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av hälsoproblemen behöver personens hela livssituation vägas in. Du är en aktiv deltagare i läkargruppen och samverkar med övriga yrkesgrupper. Utöver det specialitetsspecifika programmet deltar du som ST-läkare även i LEKA-utbildning. Ett program med fokus på ledarskap, ekonomi, kommunikation, administration, etik och tid för personlig reflektion för ST-läkare inom Region Västerbotten. I din ST-anställning ingår jourtjänstgöring. KVALIFIKATIONER Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom allmänmedicin. Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1. Du ska vara intresserad av att delta i verksamhetsutveckling och vara beredd på att ta eget ansvar i olika frågor. Personliga egenskaper som värderas högt är god kommunikativ förmåga, god samarbetsförmåga samt flexibilitet i arbetet. Hänsyn tas till personlig lämplighet. ÖVRIGT Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

15 april 2024
Sista ansökan:
6 maj 2024
Underläkare, Robertsfors hälsocentral, Primärvårdsområde Nord

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Regionens primärvård bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Region Västerbotten och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Primärvårdsområde Nord består av Robertsfors, Ersboda, Mariehem, och Sävar hälsocentral. På Robertsfors hälsocentral möter du patienter i alla åldrar och följer dem genom hela livet. Vi har ett tätt samarbete mellan alla yrkeskategorier. Hos oss arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och värdesätter ett gott samarbete. Då vi har 6 mil till närmsta sjukhus innebär det att vårt akuta team ibland behöver vårda akuta ärenden på hälsocentralen och vi arbetar aktivt med god och nära vård. Till vårt förfogande har vi ultraljud som stöd att använda i våra bedömningar. Utvecklings- och förbättringsarbete är viktiga processer som engagerar och stimulerar oss på arbetsplatsen. Vi arbetar med ständigt med att förbättra vår arbetsmiljö såväl ergonomiskt som psykosocialt. Vi söker nu en vikarierande underläkare till Robertsfors hälsocentral, varmt välkommen med din ansökan! ARBETSUPPGIFTER Som underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga. Hos oss får du kunskap och erfarenhet av hur det är att arbeta med primärvård och inom specialistområdet allmänmedicin. Vi har stor vana av att handleda och har ett arbetssätt som gör det möjligt för dig att utvecklas som läkare. Vi är måna om att underläkare hos oss upplever stöd och handledning eftersom vi vet att det är viktigt i rollen. Vi söker dig som i en framtid eventuellt kan tänka dig allmänmedicin som ditt specialistområde. Du kommer att ha egen mottagning med den handledning du behöver. Du träffar patienter med alla möjliga sjukdomar ung som gammal. KVALIFIKATIONER Du som söker har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor. Du fungerar väl i de arbetssätt och flöden som vi har inom primärvården, är självgående och kan ta ansvar för din arbetsdag. Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1. ÖVRIGT Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

15 april 2024
Sista ansökan:
6 maj 2024