Kriminalvården jobb

Lediga jobb hos Kriminalvården

Klienthandläggare anstalten Viskan

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Anstalten Viskan, belägen i Ånge kommun planeras öppna januari 2025 och kommer att vara en anstalt i klass två med plats för ca 120 klienter. Rekrytering av personal till anstalten Viskan pågår och när vi är fullbemannade kommer vi att vara 130-talet anställda. ARBETSUPPGIFTER Som klienthandläggare på anstalten Viskan ansvarar du under kriminalvårdsinspektören för det samlade klientarbetet. Arbetet innebär handläggning och beslutsfattande i klientärenden enligt delegation, bevakning av den juridiska klientprocessen, verkställbarhetskontroller, upptagande av nöjdförklaring samt beräkning av strafftid. Klientnära arbete ingår i uppdraget. Dina uppgifter som klienthandläggare innefattar även att sprida information och metodiskt handleda personal i det dagliga arbetet. I uppdraget ingår också att, i dialog med kriminalvårdsinspektören och de andra klienthandläggarna utveckla och kvalitetssäkra rättsvårdsarbetet. Extern samverkan med andra myndigheter förekommer. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som arbetar bra med andra människor och har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Som klienthandläggare hos oss behöver du vara självgående, initiativtagande och driven. Då rollen även innefattar att handleda och utbilda övrig personal söker vi dig som är pedagogisk, tydlig och kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap. Vidare är du ansvarstagande och strukturerad vilket för oss innebär att du kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. För att trivas i rollen behöver du kunna behålla ditt lugn i stressiga situationer och fokusera på rätt saker. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet Vi söker dig som har: • Universitets- eller högskoleutbildning med juridisk, samhälls- eller beteendevetenskaplig inriktning alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig • Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift • God datorvana • Svenskt medborgarskap Det är meriterande om du har: • Erfarenhet av arbete med strafftidsberäkning och handläggning av domar • Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med Kriminalvårdens klientadministrativa system • Erfarenhet från handläggning av klientärenden i Kriminalvården • Erfarenhet av ärendehandläggning inom offentlig förvaltning • Erfarenhet av klientnära arbete Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fram till att anstalten Viskan öppnas kommer din arbetsplats att vara förlagd hos annat verksamhetsområde inom Region Nord. Detta för att genomföra utbildningar och att lära sig grunderna i verksamheten och klientarbetet. Resor och övernattningar förekommer mer frekvent fram tills anstalten beräknas öppna januari 2025. ÖVRIGT Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

2 mars 2024
Sista ansökan:
24 mars 2024
Kansliadministratör till verksamhetsområde Viskan

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Anstalten Viskan, belägen i Ånge kommun planeras öppna januari 2025 och kommer att vara en anstalt i klass två med plats för ca 120 klienter. Rekrytering av personal till anstalten Viskan pågår och när vi är fullbemannade kommer vi att vara 130-talet anställda. ARBETSUPPGIFTER För att lyckas i rollen som administratör är det viktigt att ha ett organiserat arbetssätt, hög ansvarskänsla och förmåga att arbeta efter mål och korta tidsramar. Du planerar och genomför ditt arbete effektivt, även under hög arbetsbelastning eller tillfälliga arbetsuppgifter. Vid lugnare perioder ser du vad som behöver göras och tar initiativ till andra uppgifter. Du arbetar alltid effektivt samtidigt som du är kvalitetsmedveten. Våra administratörer kommer sedan att jobba mot tre olika huvudinriktningar. Administratörerna behöver även periodvis stötta i varandras arbetsuppgifter och huvudinriktningar (produktion, ekonomi samt klientadministration). Vi söker nu en kansliadministratör med inriktning mot ekonomi samt klientadministration. Exempel på arbetsuppgifter som ingår i rollen är att hantera arbetsuppgifter i form av klient- och verksamhetsadministration samt vara ansvarig för registrering och hantering av klientärenden, hantering av akter och diarium, posthantering, m.m. I arbetet ingår det även arbetsuppgifter inom ekonomi, såsom löpande bokföring, månadsavstämningar och årsbokslut. Du handlägger klienternas lön, bidrag och egna medel. Intern redovisning, uppföljning och fakturahantering ingår även i din roll, utöver att hantera beställningar för anstaltens kiosk. I tjänsten är det viktigt att upprätthålla en god rättssäkerhet. Det gör du bl.a. genom att samverka med kontakter såväl inom myndigheten som med externa samverkanspartners inom rättskedjan. Vi erbjuder dig en intressant arbetsplats, trevliga kollegor samt möjligheten att vara en del av ett viktigt samhällsuppdrag. KVALIFIKATIONER Det är viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Har medvetenhet om och förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar sig själv och andra. Vi söker dig som har: • Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen • Flerårig erfarenhet av administrativt arbete från kommunal eller statlig verksamhet • Erfarenhet från inköp, ekonomi och fakturahantering • Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift • God datorvana • B-körkort • Svenskt medborgarskap Det är meriterande om du har: • Erfarenhet av administrativt arbete från kriminalvård • Erfarenhet av strafftidsberäkning och/ eller juridisk bakgrund • Erfarenhet av bokföring • Utbildning inom administration och ekonomi • Erfarenhet av arkivhantering och diarium • Erfarenhet av inköp, fakturering och lagerhållning från tillverkningsindustri • Erfarenhet av upphandling från kommunal eller statlig verksamhet Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Fram till att anstalten Viskan öppnas kommer din arbetsplats att vara förlagd hos annat verksamhetsområde inom Region Nord. Detta för att genomföra utbildningar och att lära sig grunderna i verksamheten och klientarbetet. Resor och övernattningar förekommer mer frekvent fram tills anstalten beräknas öppna januari 2025. ÖVRIGT Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Befattningarna är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Denna tjänst har högre säkerhetsklass, då behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

2 mars 2024
Sista ansökan:
24 mars 2024
Kriminalvårdschef till VO Saltvik

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Kriminalvårdens verksamhet är geografiskt indelad i sex regioner. Varje region leds av en regionchef och region Nord sträcker sig från Falun i söder till Gällivare i norr. Regionen består av Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborg och Dalarnas län. Regionkontoret ligger i Härnösand. Verksamhetsområdet Saltvik består av häktet Saltvik, anstalten Saltvik, anstalten Ljustadalen och anstalten Härnösand. Saltvik är en anstalt i säkerhetsklass 1 med 141 platser. Anstalten Saltvik ligger i utkanten av Härnösand cirka 4 km norr om centrum och polishuset. Häktet Saltvik med 55 platser tar emot häktade med eller utan restriktioner. Häktet ligger i utkanten av Härnösand cirka 4 km norr om centrum och polishuset. Anstalten Ljustadalen är en anstalt för kvinnor med 30 platser i säkerhetsklass 3. Anstalten Ljustadalen ligger i Sundsbruk norr om Sundsvall. Härnösand är en anstalt av säkerhetsklass 2 med 87 ordinarie platser och ligger i centrala Härnösand. ARBETSUPPGIFTER Du ingår i den regionala ledningsgruppen som består av en regionchef och övriga anstalts-, häktes- och frivårdschefer. I den regionala ledningsgruppen bidrar du tillsammans med din chef och dina kollegor till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik inom ditt ansvarsområde. Samarbetet med övriga verksamhetschefer syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt. Du har verksamhets-, budget- och personalansvar för verksamhetsområdet. Ditt uppdrag är att planera, leda och samordna verksamheten utifrån regionala inriktningar och lokala förändringar i omvärlden. Till din hjälp har du 18 kriminalvårdsinspektörer (första linjens chefer) . På regionchefens uppdrag bedriver ni en effektiv verksamhet inom tilldelade budgetramar och tillser att kompetens och materiella resurser används optimalt och i god dialog med personalorganisationer och skyddsorganisation. Du ansvarar för lokal verksamhetsplanering, lokala arbetsgivarfrågor, arbetsmiljö, intern och extern samverkan och klientbeslut. Kriminalvården befinner sig i ett mycket expansivt skede och ditt uppdrag kommer att präglas av detta. Ditt uppdrag innebär således att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom säkerhet, arbetsmiljö, påverkansarbete och vård samt tillse intern styrning och kontroll. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är en stabil person, har stor personlig mognad, är relationsbyggare och besitter en god kommunikativ förmåga. I ditt chefs- och ledarskap har du framträdande kompetenser inom förändringsledarskap, problemlösningsförmåga, planeringsförmåga och resultatorientering. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att kunna bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav: • akademisk utbildning/examen med för Kriminalvården relevant inriktning (om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet), eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant • väl vitsordad och flerårig chefserfarenhet • väl vitsordad indirekt chefserfarenhet i form av att leda andra chefer samt leda genom en ledningsgrupp • erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser • goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift • B-körkort Det är meriterande om du har: • goda kunskaper om och erfarenhet av de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarpolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig • aktuell erfarenhet som chef inom Kriminalvården • erfarenhet av att representera verksamhet som är av massmedialt intresse • dokumenterad ledarskapsutbildning • relevanta språkkunskaper ÖVRIGT Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

2 mars 2024
Sista ansökan:
24 mars 2024
Sommarvikarie till Lärcentrum Anstalten Saltvik

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Läs mer om anstalten Saltviks verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/saltvik/#om ARBETSUPPGIFTER Som pedagogisk handledare inom Kriminalvården har du kontinuerlig kontakt med studerande. Du samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de lokala verksamheter som kan ingå i klientens sysselsättning och påverkas av anstaltens och myndighetens säkerhetsvillkor. Modellen med lärare på varje anstalt säkrar kontinuiteten för klienterna när de flyttar mellan olika anstalter och gör utbildningen tillgänglig över hela landet. Ledorden för Kriminalvårdens vuxenutbildning är kvalitet, likvärdighet, kontinuitet och rättssäkerhet. KVALIFIKATIONER Till den här rollen söker vi dig som har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap. Du kommunicerar på ett tydlig sätt såväl i enskilda möten som i små och stora grupper. Du lyssnar på vad motparten förmedlar och du arbetar bra med andra människor. Som pedagogisk handledare tar du ansvar för dina uppgifter och styrs av etik och värderingar i avgörande situationer. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har: * Eftergymnasial utbildning, företrädesvis inom pedagogik alternativt annan inriktning som Kriminalvården bedömer relevant. * God förmåga att informera och kommunicera, muntligt såväl som skriftligt på svenska. * God datorvana Det är meriterande om du har: * Erfarenhet av pedagogiskt arbete ÖVRIGT Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

1 mars 2024
Sista ansökan:
23 mars 2024
Pedagogisk handledare till vuxenutbildningen inom Kriminalvården (SÄVA)

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Läs mer om anstalten Sörbyns verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/anstalt/sorbyn/ ARBETSUPPGIFTER Som pedagogisk handledare inom Kriminalvården har du kontinuerlig kontakt med studerande. Du samarbetar med lärare över hela landet, med rektorer, studie- och yrkesvägledare och med annan personal på den lokala anstalten. Studierna är individbaserade enligt individuella studieplaner. Antagning sker varje vecka och det gör att kurser startar kontinuerligt efter den enskildes behov. Utbildning är en av de lokala verksamheter som kan ingå i klientens sysselsättning och påverkas av anstaltens och myndighetens säkerhetsvillkor. Modellen med lärare på varje anstalt säkrar kontinuiteten för klienterna när de flyttar mellan olika anstalter och gör utbildningen tillgänglig över hela landet. Ledorden för Kriminalvårdens vuxenutbildning är kvalitet, likvärdighet, kontinuitet och rättssäkerhet. KVALIFIKATIONER Till den här rollen söker vi dig som har god förståelse för hur människor tar till sig kunskap. Du kommunicerar på ett tydlig sätt såväl i enskilda möten som i små och stora grupper. Du lyssnar på vad motparten förmedlar och du arbetar bra med andra människor. Som pedagogisk handledare tar du ansvar för dina uppgifter och styrs av etik och värderingar i avgörande situationer. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har: * Eftergymnasial utbildning, företrädesvis inom pedagogik alternativt annan inriktning som Kriminalvården bedömer relevant * God förmåga att informera och kommunicera, muntligt såväl som skriftligt på svenska * God datorvana Det är meriterande om du har: * Erfarenhet av pedagogiskt arbete ÖVRIGT Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

1 mars 2024
Sista ansökan:
23 mars 2024
IT-tekniker till Kriminalvårdens Driftcenter

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. Under 2024 växer avdelningen med 60-talet nya medarbetare inom flertalet roller inom systemutveckling; IT-infrastruktur, supportfunktioner samt projektledning och IT-säkerhet. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession. ARBETSUPPGIFTER Vårt grunduppdrag är att säkerställa att Kriminalvården har en funktionell, anpassad och stabil IT-miljö för våra 12000 interna användare på ca. 145 verksamhetsställen. Arbetet är mycket varierande och ger stora möjligheter att utvecklas inom området. Som tekniker inom IT Driftcenter arbetar du i ett team som har 2a linjens support, samt driftövervakning av IT-miljön, inom Kriminalvården. Du utför felavhjälpande åtgärder och förbättringar i IT-miljön, samt ger support och användarstöd till Kriminalvårdens användare via ärendesystem, telefon och instruktioner. Ärenden som ej kunnat lösas av 1:a linjens support distribueras till vårt team. Din huvudsakliga uppgift är då att tillsammans med teamet göra utförligare felsökning eller åtgärder alternativt ytterligare bereda ärenden för vidare hantering av expertgrupperingar och partners inom IT-infrastruktur eller inom systemapplikationer. I åtagandet ingår även att kunna medverka i utveckling och implementation av nya tekniska lösningar, processer, projektuppdrag samt utbildningsinsatser. KVALIFIKATIONER Till den här rollen söker vi dig som arbetar bra med andra människor. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och anstränger dig för att leverera lösningar. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har: • Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen • Erfarenhet av att arbeta inom IT-support • Erfarenhet av att arbeta i Ärendesystem • Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska • God teknisk kompetens i Microsoft Windowsmiljö, Office, datorer och kringutrustning, mötes/videotjänster, telefonteknik och smartphones samt relaterad systemadministration Det är meriterande om du har: • Erfarenhet av samtalsmetodik och ITIL • Erfarenhet av arbete med IT-support mot flera enheter i en spridd nationell organisation • Erfarenhet av driftövervakning inom IT infrastruktur • Erfarenhet av Kriminalvårdens rutiner och processer • Förståelse för komplexiteten med att arbeta i större organisationer

1 mars 2024
Sista ansökan:
23 mars 2024
Kriminalvårdare till anstalt och häkte i Skänninge - Tillsvidareanställning

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Läs mer om Anstalten Skänninges verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/anstalt/skanninge/#verksamhet ARBETSUPPGIFTER Den här annonsen är för dig som vill arbeta som kriminalvårdare men som inte har gått kriminalvårdsutbildning. Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt/häkte är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet, vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du inleder din anställning på arbetsplatsen där du får en introduktion under tre veckor. Efter en period av tjänstgöring erbjuds du en plats på kriminalvårdens grundutbildning som är obligatorisk och omfattar 8 veckor. Du får lön under hela utbildningstiden. Under provanställningen genomförs löpande bedömningar för din möjlighet till tillsvidareanställning. KVALIFIKATIONER Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs. Vi söker dig som har: • Fullständig gymnasieutbildning eller, annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant. • Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning. • Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. • God datorvana och administrativ förmåga. • B-körkort (och tillgång till bil på helger). Det är meriterande om du har: • Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete. • Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi, psykiatri, juridik eller konflikthantering. • Relevanta språkkunskaper. ÖVRIGT Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

1 mars 2024
Sista ansökan:
22 mars 2024
Kock sommarvikariat Häktet Göteborg

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Läs mer om häktet Göteborgs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/hakte/goteborg/#verksamhet ARBETSUPPGIFTER Som kock lagar du mat till de intagna på häktet Göteborg. Arbetsuppgifterna är alla i ett storkök förekommande som planering, inköp, tillagning av frukost, lunch och middag. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk samt egenkontroll i enlighet med gällande lagstiftning. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker i samverkan med personal i andra funktioner. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är trygg, stabil och har självinsikt. Du är lugn och kontrollerad i stressituationer och samarbetar bra med andra människor. Du har ett gott omdöme och tar ansvar för dina uppgifter. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Krav • Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant. • Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Meriterande • Erfarenhet av att arbeta i storkök • Erfarenhet av att arbeta med egenkontroller • Erfarenhet av specialkost ÖVRIGT Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan påbörjas under ansökningstidens gång. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

1 mars 2024
Sista ansökan:
22 mars 2024
Kravanalytiker med UX kompetens

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. Under 2024 växer avdelningen med 60-talet nya medarbetare inom flertalet roller inom systemutveckling; IT-infrastruktur, supportfunktioner samt projektledning och IT-säkerhet. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession. ARBETSUPPGIFTER I rollen som Kravanalytiker på Kriminalvården arbetar du med att genomföra kravanalys och omsätta olika målgruppers behov till krav på IT-lösning. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med övriga kollegor i utvecklingsteamet genom hela utvecklingsprocessen för att realisera lösningar som tillgodoser slutanvändarens behov och säkerställa att vi följer lagar och regler. Din arbetsuppgifter kommer bland annat vara: • Genomföra User Research och målgruppssegmentering • Arbetar med en referensgrupp bestående av slutanvändare och verksamhetsexperter för att få förståelse för nuläge av processer, arbetssätt, behov och upplevelser • Ta del av information- och begreppsmodeller och omsätta dessa till datamodell tillsammans med Systemarkitekt och Systemutvecklare i teamet • Identifiera, analysera och dokumentera funktionella och icke funktionella krav • Delta vid User story mapping/ framtagning av Story board eller annan metod i syfte att tillsammans med utvecklingsteamet skapa en gemensam förståelse för vilka behov och krav som ska realiseras i någon form av lösning • Delta vid acceptanstester och användbarhetstester med slutanvändare • Säkerställa att krav och lösning går i linje med definierade effektmål KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är strukturerad, initiativtagande, nyfiken och har ett öga för detaljer. Du är kommunikativ och gillar att samarbeta för att samla in slutanvändarnas behov som du sedan omvandlar till krav på den tekniska lösningen. För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har: • Akademisk examen inom relevant ämnesområde, såsom systemvetenskap, kognitionsvetenskap, datavetenskap eller liknande alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant • Flerårig erfarenhet av arbete som Kravanalytiker • Erfarenhet av att genomföra behovsanalys och målgruppssegmentering • Erfarenhet av att analysera och identifiera funktionella och icke funktionella krav och omsätta dessa till krav på IT-lösning • Erfarenhet av att bedriva kravanalys för systemutveckling förenligt med ett agilt arbetssätt • Erfarenhet av att ha arbetat agilt i eller nära ett utvecklingsteam • Kunskap om hur man bedriver kravanalys för systemutveckling förenligt med ett agilt arbetssätt • Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska Det är meriterande om du har: • Erfarenhet av arbete som UX-designer • Erfarenhet av att ta fram skisser och/eller prototyper utifrån insamlade krav • Erfarenhet av att ha arbeta med designverktyg som exempelvis XD, Figma eller liknande • Erfarenhet av framtagning av informations- och begreppsmodellering samt förståelse för hur denna sedan omsätts i datamodell • Erfarenhet av medverkan och/eller genomförande av User Story Mapping eller liknande metoder för nedbrytning av krav i samband med realisering av IT-lösning • Kunskap om framtagning och utvärdering av interaktionsdesign • Kunskap om att ta fram skisser och/eller prototyper utifrån insamlade krav • Kunskap om att ha arbeta med designverktyg som exempelvis XD, Figma eller liknande ÖVRIGT Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

1 mars 2024
Sista ansökan:
22 mars 2024
Kriminalvårdare till Anstalt/Häkte Hinseberg semestervikariat

Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter. Läs mer om anstalten Hinsebergs verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hinseberg/#om ARBETSUPPGIFTER Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienten. Arbetsuppgifterna vid anstalt/häkte är varierande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering och samtals-/motivationsarbete. Arbetet vid häkte är ofta rutinstyrt och inriktat på omvårdnads- och säkerhetsuppgifter. Klienter kan sitta häktade under lång tid utan att få träffa andra än sin advokat och personalen vid häktet, vilket ställer särskilda krav på dig som kriminalvårdare. Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. KVALIFIKATIONER Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil och ha god självinsikt. Då du tillsammans med dina kollegor driver verksamheten behöver du ha god samarbetsförmåga och förmåga att vara tydlig i din kommunikation. I ditt yrkesutövande krävs ett gott omdöme och integritet. Du har en fysisk status som möjliggör förmåga att agera fysiskt när situationen så kräver. Vi söker dig som har: • Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning • Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant. • Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift • God datorvana Det är meriterande om du har: • Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete • Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering • Relevanta språkkunskaper ÖVRIGT Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning. Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänster med högre säkerhetsklass behöver du vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Vi arbetar med löpande urval.

1 mars 2024
Sista ansökan:
22 mars 2024