Lediga jobb i Storuman

Sök totalt 37 lediga jobb i Storuman

Lärare till Introduktionsprogrammet

Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder. Beskrivning/Arbetsuppgifter Luspengymnasiet i Storuman söker grundskollärare med intresse för kreativa utmaningar. På Introduktionsprogrammet arbetar vi nära våra elever och därför behöver vi dig som är flexibel, lösningsfokuserad, har lätt att ställa om och anpassa undervisningen efter nya förutsättningar.  Kvalifikationer Vi söker dig som är grundskollärare och vill jobba med ungdomar som av olika skäl behöver fortsätta läsa ämnen som matematik, engelska och svenska på grundskolenivå för att få gymnasiebehörighet. Vi vill hitta dig som ser utmaningar inom lärande som kreativa utmaningar och som har behörighet att undervisa i grundskolan högre stadier.  Du kommer att jobba i ett team och i nära samarbete med ämneslärare, lärarassistenter och skolledning. Erfarenhet av pedagogiskt arbete med elever med olika typer av särskilda behov är meriterande. Omfattningen av tjänsten styrs utifrån elevbehov och antal elever. I nuläget beräknar vi ett behov på 75 procent, men eftersom ansökningsomgången inte är klar förrän i augusti, kan en heltid även bli aktuell.  Tjänsten är en visstidsanställning under läsåret 24/25, med stora möjligheter till förlängning och på sikt även tillsvidareanställning om du är rätt person.  Villkor Tjänsten tillsätts under erforderliga beslut och är en allmän visstidsanställning, med möjlighet till förlängning. 75-100% enligt överenskommelse. Ansök senast: 2024-08-01, Vi tillämpar fortlöpande rekrytering varför tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut.

24 juni 2024
Sista ansökan:
1 augusti 2024
Projektledare för utveckling av gymnasieutbildningarna i Storumans kommun.

Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder. Projektbeskrivning Vi har fina skolor i Storuman och Tärnaby med stor potential att ta emot fler elever. I Storumans kommun finns två gymnasieskolor, en i Storuman och en i Tärnaby, med stabil personal och som levererar goda studiemiljöer och bra resultat, men för att möta framtidens utmaningar behövs tid och resurser för att vidareutveckla våra verksamheter.  Förstudiens mål är att  identifiera vilka behov som finns, skapa goda nätverk och att hitta effektiva lösningar i samarbete med andra aktörer. En kartläggning om attityder, utbud och andra påverkansfaktorer ska göras, med syftet att hitta konkreta åtgärder och arbetsformer som gör att flera elever väljer att utbilda sig i våra skolor. Förstudien ska ge insikter om vad som behövs för att fler elever ska välja någon av våra gymnasieskolor och även kunskaper om vilka behov arbetsgivarna i Storumans, och närliggande  kommuner, har för framtida kompetens. För att uppnå det behöver vi bredda samarbetet med näringslivet ännu mer, för att exempelvis kunna samarbeta kring personalrekrytering och utbildningsinsatser

23 juni 2024
Sista ansökan:
1 augusti 2024
Operativt tekniskt ansvarig.

Vi söker Operativ chef. Tjänstgöringsgrad 75-100% beroende på tjänstens sammansättning. Vi söker någon som kan vara verksamhetsansvariges förlängda arm och utifrån sökandes kvalifikationer och erfarenhet hantera förekommande arbetsuppgifter som: Hantera händelserapporter och revisionsanmärkningar. Bemanna Schema. Omhänderta nya och förändrade regler för fält, brand och ramp. Arbetsledning och uppföljning. Utbildningsansvar, uppdatera utbildningsplan, följa upp och dokumentera. Delta i flygplatsens ledningsarbete. Operativt ansvarig ska ha: Adekvat praktisk erfarenhet och kunskap inom flygplatsdrift. Omfattande kunskap om styrande krav för flygplatser. Lämplig kunskap om säkerhets- och kvalitetsledningssystem. Kunskap om flygplatsens drifthandbok. Ansvarsområden som Operativt ansvarig har ett övergripande ansvar för: Avisning (delegerad avisnings-ansvarig). Tankning (delegerad tanknings-ansvarig) Brand/räddning (finns i dagsläget ingen delegerad ansvarig). Fälthållning (utbildnings- och kompetens-uppföljning, snöröjning, hinder röjning, gräsklippning, rapportering fält- och ban-konditioner. delvis delegerat till snöröjnings-ledarna) Brand/räddning : Leda flygplatsens räddningstjänst-arbete. Planera och ansvara för genomförandet av brand/räddningsövningar, särskild händelse övningar för hela flygplatsorganisationen och årliga samövningar med övrig räddningstjänst. Utbildningsansvar, planera utbildning, följa upp utbildning och kompetens. Teknisk ansvarig (Underhållsansvarig) ska ha: Adekvat praktisk erfarenhet och kunskap inom flygplatsdrift, flygplatsunderhåll eller motsvarande. Omfattande kunskap om styrande krav för flygplatser. Lämplig kunskap om säkerhets- och kvalitetsledningssystem. Kunskap om flygplatsens drifthandbok. God kännedom om underhåll av fordon och utrustning på flygplatsen. Miljö (skulle kunna ingå): Miljöarbetet ska utformas och bedrivas enligt gällande miljödom, flygplatsens miljöledningssystem och miljökontrollprogram. Årlig miljörapport sammanställs i svenska miljörapporteringsportalen. Din profil Den vi söker har utbildning och/eller erfarenhet av flygplatsarbete, personalledning, ekonomi- och upphandlingsarbete, kunskaper inom HR-området. God datorvana. Våra instruktioner, kontroller, händelserapporter mm hanteras digitalt. Språkkunskaper Svenska och Engelska på gymnasienivå. För att få en jämnare fördelning på arbetstagarna ser vi gärna kvinnliga sökanden. Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. och vi värdesätter lojala team-spelare med god planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Körkort B är ett krav. Anställning och kontakt Rekrytering sker löpande och kan komma att avslutas i förtid. Anställningen omfattar heltid men även deltid kan övervägas. Skicka in din ansökan så fort som möjligt, intervjuer kommer att göras löpande och rekryteringen kan komma att avslutas i förtid. Säkerhet har hög prioritet för oss på Hemavan Tärnaby Airport. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning. Placeringsorten är Hemavan. För mer information om tjänsterna kontakta Ivan Forsman på [email protected] alt. +46 703331031 Lön Ange löneanspråk.

20 juni 2024
Sista ansökan:
9 augusti 2024
Skolkurator

Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen. ARBETSUPPGIFTER Vi söker dig som har ett stort intresse för skolans uppdrag och som vill vara med och bidra till en god miljö för elevens hälsa, lärande och utveckling. Arbetet som skolkurator omfattar förebyggande elevhälsoarbete samt konsultativt arbete på individ-, grupp, och organisationsnivå. Du är med och driver värdegrundsarbetet och arbetet för likabehandling och mot kränkande behandling. Som skolkurator ingår du därmed i elevhälsoteamet och i trygghetsteamet. KVALIFIKATIONER Socionomutbildning. Arbetslivserfarenhet och personlig lämplighet samt erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd är meriterande. ÖVRIGT Kommunen har valt medier för denna rekrytering och undanber sig därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare i rekryteringstjänster.

19 juni 2024
Sista ansökan:
27 juni 2024
Rektor till östra skolområdet

Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen. ARBETSUPPGIFTER På grund av en intern rektorsrekrytering så öppnas nu en chans att jobba som rektor i östra rektorsområdet. Uppdraget som rektor består i att leda och fördela arbetet på skolor med inriktning F-6, fritidshem och förskolor i Storumans kommun. Ditt huvuduppdrag är, att inom givna ramar, utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med starkt fokus på pedagogiskt ledarskap och ökad måluppfyllelse. Som rektor är du garant för barn och elevers rätt till en kvalitativt god utbildning med goda relationer som en förutsättning i det arbetet. Det innebär att leda och motivera medarbetare, driva förändrings- och utvecklingsarbete, följa upp barn och elevers utveckling mot de nationella målen samt samverka med övriga rektorer och samhällsfunktioner. I detta ingår att arbeta med såväl nationella som lokala styrdokument. Vidare ansvarar rektor för budget samt har personal- och arbetsmiljöansvar. KVALIFIKATIONER - Du är en tydlig och modig pedagogisk ledare med fokus på verksamhetens utveckling och är van att arbeta strukturerat mot kvalitetsmål. - Du är en person som värdesätter och aktivt deltar i samarbete med andra aktörer såväl inom skolan som utanför. - Du har god kommunikativ förmåga, kan uttrycka dig väl i tal och skrift, har god datavana och är förtrogen med digitala verktyg. - Du har relevant pedagogisk examen från högskola eller universitet, gärna en lärarexamen. - Du har kunskap om förskola, fritidshem och grundskola. Erfarenhet som skolledare är meriterande liksom avslutad rektorsutbildning. ÖVRIGT Kommunen har valt medier för denna rekrytering och undanber sig därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare i rekryteringstjänster.

19 juni 2024
Sista ansökan:
11 juli 2024
Stationschef, Incheckning av passagerare och bagage vid flygplats.

Hemavan Tärnaby Airport ligger mitt i Västerbottensfjällen med promenadavstånd till liftar och Kungsleden. Vi har reguljärtrafik till Stockholm 6 dagar i veckan och fyller även en viktig samhällsfunktion då vi kan ta emot ambulansflyg, polisen, försvaret och privata flyg året runt. Nu söker vi en kollega som ska leda och fördela arbetet med att checka in passagerare och bagage. Som anställd vid en liten kommunal flygplats krävs också att man även utför andra arbetsuppgifter inom ramen för sin arbetstid. Tjänsten omfattar 75-100% beroende på tjänstens sammansättning. Din roll: Som stationschef kommer du att leda och fördela arbetet med incheckning av passagerare och bagage, biljettservice, ankomst- och bagageservice samt ledsagning. Du ska vara länk mellan station och andra avdelningar vid flygplatsen för ett smidigt och effektivt samarbete. Arbetet innebär även administrativa uppgifter inom ekonomi, administration samt lokalvård. Vi söker dig som klarar att jobba självständigt med egenansvar och klarar att ta snabba beslut. Du är ambitiös, har hög arbetsmoral och är noggrann. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och ser möjligheter och lösningar på problem du ställs inför. Det är viktigt att Du är serviceinriktad och brinner för att ge utmärkt service till våra resenärer. God datorvana krävs då vi hanterar många olika system. Din profil: Som medarbetare hos oss kommer du i kontakt med mycket människor, du har förmåga att hantera olika situationer på ett metodiskt och lugnt sätt med fokus på säkerhet. Du är noggrann och positiv i ditt bemötande av resenärer och personal. Vi lägger stor vikt vid att du är en god lagspelare och din personliga lämplighet. Du har fyllt 18 år och har godkänd treårig gymnasieutbildning samt goda kunskaper i svenska och engelska. Våra stora reseperioder följer turistsäsongerna vinter/sommar och hos oss är söndagar är en stor resdag. Arbetstiderna varierar från tidig morgon, eftermiddag/kväll samt söndagar. Du har: Goda kunskaper i svenska och engelska i skrift som tal (ytterligare språkkunskaper är meriterande) God datorvana Tidigare erfarenhet av arbete inom flygbranschen, med Amadeus, Altéa eller övrig relevant systemkunskap är meriterande ( officepaketet) Flerårig erfarenhet från liknande serviceyrke är meriterande. Säkerhet har hög prioritet för oss på Hemavan Tärnaby Airport. Eftersom arbetet utförs på säkerhetsklassat område är det viktigt att du inte finns med i belastningsregistret. Säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning. Intervjuer sker löpande och rekryteringen kan komma att avslutas i förtid. Tillträde sker efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas .

18 juni 2024
Sista ansökan:
9 augusti 2024
Vikarier till hemtjänsten i Storuman

Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska januariljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. ARBETSUPPGIFTER Vi söker en tre vikarier till hemtjänsten i Storuman på 75 %, tillträde omgående efter överenskommelse. Arbetsuppgifterna består främst av omvårdnadsarbete och stöttning där brukarna inte längre klarar sin vardag. Arbetet innefattar även delegering av sköterska att ge medicin och andra HSL-insatser, dokumentation i journalsystem och aktivt medverkande i planeringsarbete för brukarnas bästa. Eftersom vi arbetar som ett team är samarbetsförmåga och kommunikation av stor vikt. KVALIFIKATIONER Godkänd undersköterskeutbildning är meriterande. B-körkort krävs. Har du tidigare erfarenhet från arbete inom äldreomsorg ser vi det som meriterande. Det krävs god kunskap i svenska i både tal och skrift, eftersom det behövs för att kommunicera med många av våra brukare. ÖVRIGT Kommunen har valt medier för denna rekrytering och undanber sig därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare i rekryteringstjänster.

17 juni 2024
Sista ansökan:
31 juli 2024
Vi söker timvikarier till två personliga assistentgrupper

Storumans kommun är en till ytan stor kommun i Södra Lappland. Här bor cirka 6 000 personer, drygt hälften av dessa i tätortsområdena Storuman/Stensele och Tärnaby/Hemavan. För den som tycker om att leva aktivt och nära naturen finns ett fantastiskt utbud, sommar som vinter. Tänk dig att glida fram i ett välpreparerat skidspår i det magiska vinterljuset, en spegelblank fjällsjö en sommarkväll när solen aldrig vill gå ned, en myr i en glänta i skogen som lyser som guld av alla mogna hjortron eller en nykokt kopp kaffe i en solgrop i april. Allt detta och mer är upplevelser som finns tillgängliga i vår närmiljö. Vår kommun är inte bara ett ställe att bo på, utan en plats där du kan leva ett härligt liv. Storumans kommun är en samisk förvaltningskommun och vi värderar kunskaper i samiska språket och kulturen. ARBETSUPPGIFTER Nu har du chans att få arbeta som personlig assistent via SOL beslut i ordinärt boende. Uppdraget ligger inom hemtjänstens verksamhet under omsorgsförvaltningen. Som personlig assistent i detta sammanhang tillhör du en arbetsgrupp med flera personliga assistenter där ni tillsammans finns till hands för den person ni arbetar för. Att vara personlig assistent innebär kortfattat att vara en persons förlängda arm och möjliggöra för personen att kunna leva sitt liv med goda levnadsvillkor. Tillsammans med övriga personliga assistenter kommer du att se till personen i fråga får den assistans hon behöver året runt, dygnet runt. Det innebär att man kommer att arbeta även nattetid. Samtliga tjänster kommer att vara schemalagda där även helg- och kvällsarbete kommer behövas. Nattetid har personalen sovande jour. KVALIFIKATIONER Tillsammans med kvinnan och hennes familj söker vi nu dig som tillsammans med dina kollegor på ett bra sätt kan vara med och skapa en fungerande vardag för henne. När det gäller din utbildning och erfarenhet så tänker vi oss att flera olika bakgrunder kan vara möjliga. Det viktigaste i sammanhanget är inte att ha en viss utbildning utan att vi bedömer dig lämplig för uppdraget. Du behöver vara serviceinriktad, lugn och trygg. Har du tidigare erfarenhet av vårdarbete så är det positivt, men inget krav. Körkort med behörighet B är bra om du har men inget krav. Till dessa tjänster söker vi enbart kvinnliga medarbetare. ÖVRIGT Kommunen har valt medier för denna rekrytering och undanber sig därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare i rekryteringstjänster.

17 juni 2024
Sista ansökan:
31 juli 2024
Tekniklärare gymnasienivå

Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett nystartat förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder. Inom förbundet samordnar vi tjänsterna så därför är det viktigt att du kan tänka dig att arbeta med fjärr- och hybridundervisning. Beskrivning  Södra Lapplands Gymnasieförbund söker lärare i teknikämnen. Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.   Arbetsuppgifter  Du undervisar elever i huvudsak vid Luspengymnasiet i Storuman och samarbetar särskilt nära med lärare på fordonsprogrammet.  Du jobbar för att alla elever ska nå kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt. Du samverkar med kollegor på  andra skolenheter  inom Södra Lapplands gymnasieförbund,  för att gynna elevernas, din egen och verksamhetens utveckling.    Kvalifikationer  Meriterande om du har lärarlegitimation som gymnasielärare. Du är en god och tydlig ledare som anpassar din undervisning efter elevernas behov. Du har god kunskap om skolans styrdokument och ser digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen. Du har lätt för att samarbeta och gillar att lära dig något nytt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet   Ansök senast: 2024-08-09, Vi tillämpar fortlöpande rekrytering varför tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut. Provanställning kan bli aktuell.

17 juni 2024
Sista ansökan:
9 augusti 2024
Pedagog med specialpedagogisk kompetens

Södra Lapplands Gymnasieförbund är ett nystartat förbund som innefattar gymnasieskolor i orterna Vilhelmina, Storuman och Tärnaby. Våra skolor är små och präglas av en god kamratskap, närhet och kollegial samverkan. Skolorna har hög måluppfyllnad och hög andel behöriga lärare. Vi strävar efter att SLG ska vara det naturliga valet för ungdomar i södra Lappland och vi erbjuder nio nationella program, introduktionsprogram samt lärlingsutbildning. SLG har också NIU-utbildningar inom armbrytning och alpin skidåkning. Vi har ett upptagningsområde som sträcker sig från Sorsele i norr till Dorotea i söder. Inom förbundet samordnar vi tjänsterna så därför är det viktigt att du kan tänka dig att arbeta med fjärr- och hybridundervisning. Beskrivning Luspengymnasiet i Storuman söker en pedagog med specialpedagogisk kompetens på 50%, semestertjänst. Tjänsten kan komma att kombineras med ämnesundervisning Arbetsuppgifter Arbeta med det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet  Arbeta nära gymnasieeleverna, stöttande och stärkande Arbeta som stöd för lärare i klassrummet med struktur och arbetsmiljö, trygghet och studiero.   Kvalifikationer Vi söker dig som har en pedagogisk utbildning med specialpedagogisk kompetens. Du är öppen, trygg och kan ta egna initiativ men också mån om att samarbeta med kollegiet på olika sätt. Du är inlyssnande och har ett salutogent arbetssätt. Det är viktigt att du kan se och identifiera elever eller elevgruppers behov och i dialog med elevhälsa och skolledning dra upp riktlinjer för arbetet.  Sök senast 9/8. Vi tillämpar fortlöpande rekrytering varför tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden gått ut. Provanställning kan bli aktuell.

17 juni 2024
Sista ansökan:
9 augusti 2024