Assessor

Sök bland 2 lediga jobb som Assessor och börja ditt nya yrkesliv idag!

Svea hovrätt söker jurist med chefsförordnande på arkivet

Om arbetsplatsen Svea hovrätt är landets största hovrätt med cirka 400 anställda. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagats från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Svea hovrätt består av åtta dömande avdelningar och en administrativ enhet. Den administrativa enheten består av tre sektioner: HR, ekonomi och bibliotek, Arkiv och registratur samt Service. Svea hovrätt erbjuder en attraktiv arbetsplats, vackert belägen i kulturhistorisk miljö på Riddarholmen centralt i Stockholm. Vi strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats och värdesätter mångfald bland personalen avseende ålder, kön samt etnisk och kulturell bakgrund. Om tjänsten Anställningen som jurist med chefsförordnande på arkivet är en nyinrättad funktion, placerad på den administrativa enhetens sektion för arkiv och registratur. Arkivet ansvarar för att lämna ut domar och andra handlingar i avslutade mål samt att hantera olika slags listbeställningar. Arkivet ansvarar också för arkivvården och håller i hanteringen av överklaganden av hovrättens domar och beslut till Högsta domstolen. Arbetet med att lämna ut handlingar och listor har ökat och blivit mer komplext med åren. Det finns ett behov av att stärka upp sektionen med en jurist som har specialkompetens inom offentlighet och sekretess, personuppgiftslagstiftning och förvaltningsrätt. I rollen som jurist med chefsförordnande kommer de juridiska arbetsuppgifterna att kombineras med uppdraget att som chef leda arbetet på arkivet. Arbetsbeskrivning Som chef för arkivgruppen, som idag består av sju medarbetare, kommer du bland annat att -leda, planera, utveckla och delta i arbetet inom arkivgruppen så att målen för verksamheten uppfylls, -hålla medarbetarsamtal, lönesamtal och säkerställa att medarbetarna har den kompetens som krävs för uppgifterna, -löpande hantera sekretessprövningar och andra prövningar som kan aktualiseras vid utlämnandet av handlingar och listor, - aktivt delta i arbete med utvecklingsfrågor, vilket exempelvis inkluderar att ta fram och uppdatera tillämpningsbeslut, -samt i övrigt fullgöra de uppgifter som bestäms av din chef. Kvalifikationer Du som söker ska vara assessor eller ha annan motsvarande erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete. Du bör därefter dessutom ha arbetat minst två år i Regeringskansliet, vid domstol eller i annan verksamhet som är relevant för tjänsten. Du har en mycket god digital förmåga och ansvarar för att hovrättens arbete med att lämna ut handlingar håller hög kvalitet och sker på ett effektivt sätt. Du håller dig uppdaterad om lagstiftning på området och förväntas utföra löpande arbetsuppgifter beträffande utlämnande av handlingar och särskilt ansvara för de sekretessbedömningar som arkivet förväntas göra. Du ansvarar också operativt för större beställningsarbeten. Som person är du utvecklingsinriktad och har god kommunikativ förmåga. Du är van vid att arbeta strukturerat, är kvalitetsmedveten och noggrann. Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift och har ett mycket gott omdöme. Du kan prioritera och arbeta med bibehållen kvalitet även under perioder med hög arbetsbelastning. Du ser helheten och har god förståelse för uppdraget och vad som ska levereras. Du har ett intresse för ledarskapsfrågor och är en prestigelös och engagerad lagspelare. Du har förmåga att skapa goda relationer till dina kollegor och kunna bidra med din kompetens i gruppen och det gemensamma arbetet. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll är en förutsättning för anställning. För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

28 november 2023
Sista ansökan:
19 december 2023
Rättssakkunnig - medverka i Justitiedepartementets lagstiftningsarbete

Justitiedepartementet Är du samhällsintresserad och trivs med att arbeta med fokus på problemlösning och leverans? Stimuleras du av omväxlande, intressanta och komplexa uppgifter och vill hantera juridiska frågor i en politisk miljö där uppdraget är att bistå regeringen i sitt arbete? För dig som är assessor erbjuder vi ett spännande och omväxlande arbete med högt prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till samhällsutvecklingen. Varje dag.  Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Dina arbetsuppgifter består i att bevaka, bereda och driva lagstiftningsärenden, bl.a. genom att skriva utkast till kommittédirektiv, departementspromemorior, lagrådsremisser och propositioner. I din vardag hanterar du också löpande arbetsuppgifter där du t.ex. granskar andra enheters och departements produkter utifrån din enhets juridiska ansvarsområde, gör rättsutredningar och deltar i arbetsgrupper med bäring på din enhets eller departements ansvarsområde. Ett annat vanligt inslag är att med kort varsel utifrån händelser i omvärlden eller politiska initiativ skriva olika typer av faktabaserade underlag till den politiska ledningen i form av promemorior, talepunkter och underlag till svar på interpellationsfrågor och pressmeddelande m.m. Arbetsuppgifterna innebär sammantaget omfattande kontakter med andra enheter inom Justitiedepartementet, med andra departement inom Regeringskansliet samt med riksdagen, myndigheter och intresseorganisationer. Vid vissa enheter får du också förmånen att företräda Sverige i förhandlingar och annat internationellt arbete, framförallt inom EU men även i t.ex. FN och Europarådet. Du förbereder förhandlingen genom att ta fram ståndpunkter som förankras internt i Regeringskansliet innan själva förhandlingstillfället och när du är tillbaka i Stockholm avrapporterar du resultatet till de som berörs. Följande av departementets enheter har rekryteringsbehov just nu. Men det kan även uppkomma behov på ytterligare enheter under processens gång: Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt (Ju L1), Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt (Ju L2), Enheten för immaterialrätt- och transporträtt (Ju L3), Enheten för lagstiftning om allmän ordning och säkerhet (Ju L4), Straffrättsenheten (Ju L5), Grundlagsenheten (Ju L6), Enheten för migrationsrätt (Ju L7), Enheten för domstols- och åklagarfrågor (Ju DÅ), Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Ju BIRS). Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se Din bakgrund Som rättssakkunnig hos oss behöver du vara jurist och assessor från kammarrätt eller hovrätt. Du kommer att skriva mycket och behöver därför vara en skicklig skribent. Du bör också vara en stringent föredragande som kan lyfta fram det mest väsentliga även i muntliga sammanhang. Vi förutsätter att du behärskar engelska som arbetsspråk både muntligt och skriftligt. Kunskaper i franska eller andra EU-relaterade språk kan vara meriterande vid de enheter som arbetar internationellt.   Tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom Regeringskansliet eller utredningsväsendet är meriterande, men inget krav - däremot ser vi att du snabbare kan komma in i arbetet med stöd av dessa kunskaper och erfarenheter. Erfarenhet från enheternas olika sak-, politik- eller rättsområden är meriterande. Vid de enheter som arbetar internationellt är erfarenhet av liknande arbete i EU:s institutioner samt förhandlingsvana också meriterande. Dina egenskaper Som medarbetare i Justitiedepartementet trivs du med att skapa och upprätthålla goda kontakter och på ett konstruktivt sätt samarbeta med andra, samtidigt som du klarar att självständigt driva dina frågor framåt. Du förväntas i en omvärldsstyrd vardag hos oss kunna leverera och byta fokus snabbt, vilket ställer höga krav på din flexibilitet och förmåga att även under tidspress arbeta noggrant. De frågor vi hanterar är ofta av mycket komplex natur, och du som är utpräglad analytiker med förmåga att hitta väl avvägda lösningar på svåra problem även när underlaget är komplext kommer att kunna bli framgångsrik tillsammans med oss. Förmodligen tycker du även att det känns spännande och utmanande att få jobba med politiskt aktuella och uppmärksammade frågor i en miljö där du ständigt får vara beredd på det oförutsedda. Övrigt Justitiedepartementet erbjuder flera tidsbegränsade förordnanden mellan ett och sex år.  Vid flera enheter förekommer resor i tjänsten, främst till Bryssel för deltagande i förhandlingar. Säkerhetsprövning genomförs innan beslut om anställning. Om befattningen vid den enhet där du blir erbjuden anställning är placerad i säkerhetsklass ingår även en registerkontroll och du behöver också vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Är du intresserad? Vill du veta mer om rekryteringsprocessen och vilka enheter som är aktuella är du välkommen att kontakta HR-handläggare Ann-Marie Sahlström eller Karina Pettersson vid Justitiedepartementet. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catarina de Grad för ST. Samtliga nås via växeln på 08-405 10 00. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 december 2023. Bifoga samtliga betyg och vitsord med din ansökan.  Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

24 november 2023
Sista ansökan:
11 december 2023