Assessor

Sök bland 1 lediga jobb som Assessor och börja ditt nya yrkesliv idag!

Rättssakkunnig - arbeta med lagstiftning på Justitiedepartementet

Är du samhällsintresserad och vill arbeta med dagsaktuella frågor och arbetsuppgifter som snabbt kan variera utifrån händelser i Sverige eller i omvärlden? Stimuleras du av omväxlande, intressanta och utmanande uppgifter? Vill du hantera juridiska frågor i en politisk miljö där uppdraget är att bistå regeringen i sitt arbete och där du som rättssakkunnig står för den juridiska expertisen? Vi erbjuder dig som är assessor ett spännande arbete med högt prioriterade och meningsfulla arbetsuppgifter där du tillsammans med skickliga kollegor omsätter politik till lagstiftning. Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Du bevakar, bereder och driver lagstiftningsärenden vilket bland annat innebär att skriva utkast till kommittédirektiv, departementspromemorior, lagrådsremisser och propositioner. Du hanterar också löpande arbetsuppgifter där du t.ex. granskar andra enheters och departements produkter utifrån din enhets juridiska ansvarsområde, gör rättsutredningar och deltar i arbetsgrupper med bäring på din enhets eller departements ansvarsområde. Ett annat vanligt inslag i vardagen är att med kort varsel ta fram olika typer av faktabaserade underlag till den politiska ledningen i form av promemorior, talepunkter och underlag till svar på interpellationsfrågor och pressmeddelande m.m. utifrån händelser i omvärlden eller politiska initiativ. Vid några enheter finns även möjlighet att företräda Sverige i förhandlingar och annat internationellt arbete, framför allt inom EU men även i t.ex. FN och Europarådet. Arbetet präglas av många kontaktytor inom Justitiedepartementet, med andra departement inom Regeringskansliet samt med riksdagen, myndigheter och intresseorganisationer.  Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se Din bakgrund Du är assessor från kammarrätt eller hovrätt. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara en skicklig skribent och ha vana av att skriva mycket. Du behöver också vara en stringent föredragande med en utvecklad förmåga att anpassa föredragningar till olika målgrupper och lyfta fram det mest väsentliga i muntliga sammanhang. Vi förutsätter att du behärskar engelska som arbetsspråk både muntligt och skriftligt. Kunskaper i franska eller andra EU- relaterade språk är meriterande. Tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter inom Regeringskansliet eller utredningsväsendet är meriterande då vi tror att du snabbare kan komma in i arbetet med stöd av dessa kunskaper och erfarenheter. Erfarenhet från olika sak-, politik- eller rättsområden och förhandlingsvana är också meriterande.  Dina egenskaper Som person har du ett starkt driv. Du är ansvarstagande och van att arbeta självständigt samtidigt som du trivs i nära samarbete med andra. Du trivs i en roll med många kontaktytor och har en mycket god förmåga att skapa och upprätthålla goda kontakter. Då verksamheten i stor utsträckning är omvärldsstyrd behöver du ha en stor flexibilitet då fokus kan ändras snabbt. Du behöver kunna leverera underlag av god kvalitet även under tidspress. De frågor vi hanterar är ofta av mycket komplex natur, vilket kräver en mycket god analysförmåga och en väl utvecklad förmåga att hitta väl avvägda förslag på lösningar. En god förmåga att skapa samsyn i frågor som rör många intressenter är värdefull. Att arbeta i en politisk miljö ställer också stora krav på ett mycket gott omdöme och en hög integritet. Övrigt Flera befattningar. Anställning som rättssakkunnig på upp till 6 år. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. Är du intresserad? Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-ansvarig Ulrika Berggren eller HR-handläggare Urban Moberg. Fackliga kontaktpersoner är Peter Munck för Saco och Catarina de Grad för ST. Samtliga nås via växeln på 08-405 10 00. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 augusti 2024. Bifoga samtliga betyg och vitsord med din ansökan.  Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Justitiedepartementet ansvarar för rättsväsendets myndigheter, bland andra polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården. Departementet ansvarar också för migrationsfrågor. Lagstiftningen inom statsrätt och allmän förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt samt migrations- och asylrätt ligger inom departementets ansvarsområde.

11 juli 2024
Sista ansökan:
11 augusti 2024