Departementssekreterare

Sök alla lediga jobb som Departementssekreterare

Vi hittade 9 matchande resultat
Handläggare – arbeta med brevsvar
Gymnasie- och vuxenutbildningsenheten, UtbildningsdepartementetVill du få möjlighet att arbeta med gymnasie- och vuxenutbildningsfrågor tillsammans med skickliga kollegor? Då ka...
Heltid Läs mer
Handläggare för arbete med främst internationella frågor
Enheten för EU och internationella frågor, Arbetsmarknadsdepartementet  Enheten för EU och internationella frågor ansvarar för departementets EU-samordning och för att koordiner...
Heltid Läs mer
Handläggare - att arbeta med utformningen av arbetsmarknadspolitiken
Arbetsmarknadsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet Vill du vara med och bidra till utformningen av arbetsmarknadspolitiken? Vill du ha intressanta och varierande arbetsuppgifter...
Heltid Läs mer
Handläggare - arbeta med fokus på arbetslöshetsförsäkringen
Arbetsmarknadsenheten, Arbetsmarknadsdepartementet Vill du vara med och bidra till utformningen av arbetsmarknadspolitiken? Vill du ha intressanta och varierande arbetsuppgifter...
Heltid Läs mer
Handläggare – arbeta med frågor inom fiskeripolitik och fiskerikontroll
Enheten för fiske, jakt och rennäring, Landsbygds- och infrastrukturdepartementetÄr du intresserad av med fiskeripolitiska frågor, framför allt fiskerikontroll, och har några år...
Heltid Läs mer
Jurist - arbeta med offentlig upphandling och spel
Enheten för offentlig upphandling, avdelningen för offentlig förvaltning, FinansdepartementetVill du arbeta med lagstiftning inom offentlig upphandling och spelfrågor? Är du en ...
Heltid Läs mer
Handläggare med central roll för publicering av lagar och förordningar
Granskningskansliet, StatsrådsberedningenVill du arbeta med den slutliga delen av lagstiftningsprocessen och bidra till att information om lagar och förordningar når ut till all...
Heltid Läs mer
Handläggare- djur och livsmedel
Enheten för djur och livsmedel, Landsbygds- och infratrukturdepartementetHar du erfarenhet av arbete med frågor inom djurskydd, djurhälsa, smittskydd och AMR?  Vill du arbeta i ...
Heltid Läs mer
Kulturråd - fördjupa kultursamarbetet med Storbritannien, London
Internationella sekretariatet, KulturdepartementetVill du arbeta för att skapa och upprätthålla långsiktiga kultursamarbeten mellan Sverige och Storbritannien? Vi söker dig som ...
Heltid Läs mer