Ekolog

Sök bland 16 lediga jobb som Ekolog och börja ditt nya yrkesliv idag!

Kommunekolog

Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Motala kommun är kittet i kommunens samhällsbyggande, vi utvecklar Motala till en bra plats att växa på. Vårt uppdrag är att: • få kommunen att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt skapa ett tryggare samhälle, • ta hand om gator/parker och naturmark på ett långsiktigt och hållbart sätt, • ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt. Vi är en attraktiv och lärande organisation som främjar nyskapande och lärande av omvärld och varandra. Hos oss möter du medarbetare och chefer som vågar testa nya sätt att jobba på, har fokus på kundens behov samt får saker gjorda. Förvaltningen består av fyra enheter: Projektledningsenheten, Bygg- och miljöenheten, Lantmäteri/ Gata park samt Räddningstjänsten. Enheten Gata & park ansvarar för förvaltning av allmän platsmark, till exempel gator, parker men också den skog kommunen äger och de kommunala naturreservaten. ARBETSUPPGIFTER Ditt ansvarsområde som ekolog sträcker sig över hela samhällsbyggnadsprocessen, från tidiga skeden som översiktsplanering till detaljplanering och genomförande av byggnationsprojekt. Kommunekologerna har ansvar för att driva kommunens naturvårdsarbete, inklusive att bistå i/leda arbetet med framtagande av styrdokument för naturvårdsfrågor. I rollen fungerar du som sakkunnig och kontaktperson för naturvårdsfrågor, både internt inom kontoret och ibland externt gentemot övriga kommunala förvaltningar, verksamheter och allmänheten. Dina arbetsuppgifter innefattar även handläggning av remisser och andra ärenden relaterade till naturvård. Dessutom förväntas du vara aktiv i att omvärldsbevaka förändringar och följa utvecklingen inom naturområdet/naturvårdsområdet. Det ingår även i din roll att delta i externa nätverk och samverkansgrupper för att hålla dig uppdaterad och bidra till ett effektivt utbyte av kunskap och erfarenheter. I tjänsten ingår förvaltning av naturreservat och planering av vissa naturvårdsinsatser på kommunal mark samt att stötta enheten med förvaltning av natur och anläggningar med fokus på naturvård och rekreation. KVALIFIKATIONER Utbildningsbakgrund Vi söker dig med en akademisk examen i biologi med inriktning mot ekologi eller limnologi, eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Det är meriterande att du har flerårig erfarenhet av naturvårdsarbete inom kommun, myndighet eller som konsult. Vidare värderar vi erfarenhet inom samhällsplanering, utredningar inom naturvård och goda kunskaper i relevant lagstiftning som en positiv tillgång. Kunskap om värdefulla naturmiljöer och arter i vår region, samt fältvana, ses som fördelaktigt. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, liksom B-körkort är ett krav för tjänsten. Dina kvalifikationer bör inkludera erfarenheter av arbete med Gis. Vem är du? För den här tjänsten är det avgörande att ha en helhetssyn, vilket innebär att kunna förstå och analysera situationer från olika perspektiv. Det är viktigt för att kunna hantera realistiska utmaningar och hitta praktiska lösningar och ha helheten av verksamheten och kommunens arbete i åtanke. Du är engagerad och självgående. Du tar egna initiativ för att effektivisera arbetsprocesser och för att utveckla både ditt eget arbete och verksamheten. God kommunikationsförmåga är viktig, och du ser samarbete som en central del för att uppnå gemensamma mål. Förmågan att skapa förtroendefulla relationer är en viktig egenskap. Dessutom behövs förmågan att kunna stå upp för det som är viktigt, vilket kräver både integritet och ledarskap. Denna kombination möjliggör effektiv hantering av arbetsuppgifter och ett agerande som är förenligt med organisationens värderingar och mål. ÖVRIGT Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut. Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.

27 februari 2024
Sista ansökan:
17 mars 2024
Doktorand

Institutionen för vilt, fisk och miljö Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tar fram kunskap för en hållbar förvaltning av våra naturresurser, samtidigt som vi utmanar etablerad kunskap genom ett kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen. Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med kopplingar till skog-, jord-, och vatten. Verksamheten vid institutionen för Vilt- Fisk och miljö (VFM) är en bärande del av SLUs strävan att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. VFM bidrar till visionen genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Älgfoder i norr- fodertillgång, foderutnyttjande och förebyggande av skador på skog Forskarutbildningsämne Biologi Innehållsbeskrivning: Älgstammen förvaltas idag vid lägre tätheter än tidigare i Sverige, samtidigt som viltskadorna på skog ligger kvar på samma nivå. SLU inleder nu ett nytt forskningsprojekt där vi studerar hur fodertillgång, konkurrens om foder och klimat påverkar foderutnyttjade och betesskador på skog i boreala produktionsskogar. Inom projektet inventeras foder och klövvilt inom referensområden, samtidigt som vi följer märkta älgar i tid och rum. Fodertillgången manipuleras experimentellt genom viltanpassad skogsskötsel, samtidigt som foderutnyttjande studeras med hjälp av viltkameror och telemetri av märkta älgar.   Projektets fokus är att förstå sambanden mellan vilttäthet, fodertillgång och skogsskador, samt att undersöka möjligheten att styra viltets rörelser och minska skogsskadorna genom anpassad skogsskötsel och en adaptiv viltförvaltning. Tjänsten är placerad vid VFM, där innehavaren kommer att interagera med forskare och forskarstuderande från våra olika kompetensområden. Du kommer vara del av en dynamisk och tvärvetenskaplig miljö med nära koppling till skogssektorn och resten av samhället. Projektet finansieras av Älgvårdsfonden, och drivs i nära samverkan med länsstyrelsen och aktörerna inom viltförvaltningen i Västerbotten. Kvalifikationer: Du har en masterexamen eller motsvarande inom ekologi, skogsvetenskap eller ett nära relaterat ämnesområde. Erfarenheter av insamling och multivariat analys av stora datamängder samt av databashantering är starkt meriterande, liksom erfarenheter av inventering av foder och vilt inom forskning eller förvaltning. Yrkesmässiga erfarenheter från svensk viltförvaltning är meriterande, liksom jägarexamen. Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, men samtidigt kreativ och entusiastisk. Vi tror att du har ett starkt intresse för samförvaltning av naturresurser, gärna med fokus på samspelet mellan viltförvaltning och skogsskötsel. Du har utmärkta kommunikationsfärdigheter på engelska (tal och skrift); det är starkt meriterande att behärska svenska eller annat skandinaviskt språk, då många externa kontakter är på svenska. B-körkort är ett krav. Placering:            Umeå Försörjningsform: Anställning som doktorand 4 års utbildning Tillträde: Förväntat startdatum maj 2024. Ansökan Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2024-03-17. För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå. Urval bland de behöriga sökande baseras på: 1) ett 1-2 sidor långt personligt brev på engelska, som innehåller en beskrivning av dig som sökande och din motivering och matchning till projektet; 2) ett CV, som inkluderar din utbildning, eventuella publikationer och relevant arbetslivserfarenhet; 3) kopior på examensarbete, examensbevis och akademiska meriter, en kopia av mastersuppsats eller grundexamen samt registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola ; 4) en lista över minst tre referenser som är bekanta med den sökandes kvalifikationer; 5) certifierade kunskaper i engelska. En intervju kommer vara den slutliga processen i val av topp-rankade kandidater. Mer information om krav på engelska kunskaper finns på följande sida: www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/nya-doktorander-sokes/krav-pa-engelskakunskaper/ Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis, eller motsvarande, och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation. Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/ Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/ Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

27 februari 2024
Sista ansökan:
17 mars 2024
Researcher in evolution of mating systems in social fishes

Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies The Department of Wildlife, Fish, and Environmental Studies, SLU, Umeå, is looking for a researcher in the project “Evolution of mating systems in social fishes”. The focus of the project is to study why some animals are more willing to take on the costs of group-living than others? Theory tells us that there are two potentially important driving factors. First, ecological factors may force animals to live in close proximity to one another or to form groups, because certain environments limit the survival and reproduction of solitary individuals. Second, by living with relatives, animals can gain important indirect benefits; that is, by helping relatives reproduce instead of non-relatives, individuals can ensure that some of their shared genetic information gets propagated to future generations – this is known as kin selection. The researcher will combine field-studies with lab-experiments to study the relative contribution of the two dominating forces driving group-living. About the position Duties: The researcher will mostly carry out research and development within the “Ecology and evolution of fishes” framework. The main focus will be to combine field-studies with lab-experiments to study the relative contribution of the two dominating forces driving group-living. We encourage research that involve other researchers at the department and external (both national and international). In addition, the researcher is expected to contribute to education by teaching courses and supervising thesis workers. Finally, the researcher is also expected to apply for both national and international research grants as well as actively communicate the science to society. Your profile Qualifications: The applicant must have a PhD in biology, ecotoxicology, evolution or similar. Documented post-doc experience is equally important. The applicant should have very well developed skills in verbal and written communication in English. Prior successful collaborations with national and/or international researchers will be important for the position. We are looking for a highly motivated, independent, and team-oriented candidate with documented experience in either behavioral ecology, fish ecology, evolutionary ecology and mating systems. Experience with live-trapping and caretaking of fish, experimental design and behavioral software will count as merits. Finally, a documented history of science communication will be a merit. About us At the Department of Wildlife, Fish and Environmental Studies we offer a creative and stimulating environment and perform internationally recognized basic and applied research, education and environmental monitoring in the areas of biodiversity restoration and conservation, fish biology and wildlife ecology. The Department has a large number of international employees and well-established national and international cooperation, which gives opportunities for fruitful exchange. Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/ Location: Umeå Form of employment: Permanent employment. SLU uses probationary employment. Scope: 100% Start date: As agreed. Application: Please submit your application before deadline 12 March 2024. You can submit your application by clicking the button below. Union representatives: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/   The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden. SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

27 februari 2024
Sista ansökan:
12 mars 2024
Forskare - evolution av parningssystem hos sociala fiskarter

Institutionen för vilt, fisk och miljö Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå, söker en forskare inom projektet “Evolution av parningsystem hos sociala fiskarter”. Projektets fokus är att utröna varför vissa djur mer villiga att hantera de negativa sidorna av att leva i grupp jämfört med andra? Teorin talar för att det finns två viktiga drivande faktorer; i) att ekologiska faktorer tvingar djur att leva i närhet till varandra eller att bilda grupper, då den omgivande miljön begränsar överlevnaden och reproduktionen av solitära individer, ii) att det finns sekundära fördelar med att leva med släktingar, individen kan hjälpa släktingar att reproducera sig och därmed säkerställa att delar av den egna genetiska informationen förs vidare till framtida generationer – känt som släktskapsselektion. En central del i projektet blir att undersöka vilken av dessa teorier som är viktigast och under vilka förhållanden. Anställningen avser arbete inom ämnesområdet Akvatisk Ekologi. Om jobbet Arbetsuppgifter: Forskaren kommer inom detta projekt att kombinera fältstudier och experiment som involverar grundforskningsfrågor inom evolution av socialitet och parningssystem hos fisk. Både vilda fiskar från nordliga ekosystem och model-organismer (ex. ciklider, storspigg, guppy) ingår som studieorganismer. inom exempelvis.. Vi ser gärna att forskningen bedrivs i samarbete med samhällsaktörer och kollegor vid institutionen, inom exempelvis effekter av invasiva arter, eller ekologiska effekter av läkemedel i akvatiska miljöer, samt med andra svenska universitet och inom internationella samarbeten. Forskaren förväntas bidra till institutionens undervisning på ca 20 % genom undervisning, såsom kursledarskap samt handledning och examination av självständiga studentarbeten. Din bakgrund  Kvalifikationer: Vi söker en person med god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska samt med god förmåga till samarbete inom institutionen, nationellt och internationellt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom stor noggrannhet, självständighet, god förmåga att hantera information samt initiativförmåga. Tidigare erfarenhet av fisk, fiskbeteende, studie-design, provtagning av olika fiskvävnader och vatten, vetenskapliga publikationer och vetenskapskommunikation är viktiga förutsättningar. En djup kunskap inom evolution av socialitet och parningssystem är ett måste. Doktorsexamen inom biologi, ekotoxikologi, evolution eller motsvarande, med inriktning mot fiskbeteende är ett krav, liksom dokumenterad erfarenhet av post-doc. Erfarenhet av att vara drivande inom forskningsprojekt och att vara framgångsrik i ansökan om forskningsmedel är meriterande, liksom vetenskapskommunikation. Om oss På institutionen för vilt, fisk och miljö erbjuder vi en kreativ och stimulerande miljö och utför internationellt erkänd grundforskning och tillämpad forskning, utbildning och miljöövervakning inom områdena restaurering och bevarande av biologisk mångfald, fiskbiologi och viltekologi. Institutionen har ett stort antal internationella medarbetare och ett väletablerat nationellt och internationellt samarbete, vilket ger möjligheter till fruktbart utbyte. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Placering: Umeå Anställningsform: Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.   Omfattning: 100%  Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-12. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

27 februari 2024
Sista ansökan:
12 mars 2024
Post-doc position on soil microbes and microclimate across forest types

Department of Forest Mycology and Plant Pathology   An fixed-term appointment as post-doctoral researcher is vacant at the Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala. Our department provides a dynamic and international environment that comprises experts who conduct fundamental and applied research on interactions between microorganisms and plants, mycology, microbial ecology and evolution, and biodiversity. For more information: https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/  About the position We are seeking a post-doctoral researcher to study the relationships between microclimate and soil microbial communities across contrasting Swedish forest types. The project sets out to understand how forest structure (canopy, understory vegetation) modifies the macroclimate to form the microclimate that soil microbes experiences and that ultimately determines soil ecosystem carbon cycling processes. This postdoc position in the Department of Forest Mycology and Plant Pathology focuses on the molecular analysis of soil microbial community composition and expression of functional genes. Depending on the candidate’s interest, there is also the possibility to include other groups of soil biota, such as protists and nematodes. Soil samples will be collected from an existing microclimate logger network established in 2022, including temperate and boreal forests in the south, middle, and north of Sweden. These sites are part of the SITES Infrastructure for Ecosystem Science. Lab analyses. Lab analyses will be performed at SLU’s Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Uppsala BioCenter. Data will be analyzed in the context of taxonomy and function. The position is fully funded for two years. The supervisor for the post-doctoral researcher will be Prof. Paul Kardol (Swedish University of Agricultural Science, Umeå), Dr. Caroline Greiser (Stockholm University), and other researchers in the Forest Microbiology unit at SLU’s Department of Forest Mycology and Plant Pathology.   Your profile We seek an enthusiastic and highly-motivated candidate with excellent communication skills in verbal and written English, and a strong work ethic. We seek someone capable of conducting primary research (mostly in the lab but also in the field) and developing scientific publications targeted for prominent international journals. The successful candidate should have excellent organizational and problem-solving skills. We seek someone with a PhD in ecology, microbiology, or closely related field, with a strong interested in soil microbial ecology. Previous experience with molecular lab work is required. The candidate must have proven proficiency in writing and publishing peer-reviewed scientific papers. Good numerical and statistical skills are also required. The position is intended for a junior researcher and we are primarily looking for people who have completed their doctorate no more than three years ago. Location: Uppsala, Sweden Form of employment: Temporary employment 24 months, with the possibility of extension. Scope: 100% Start date: Between 1 May and 15 June 2024 Application: Please submit your application before deadline 28 March 2024. You can submit your application by clicking the button below. Specific documents attached: The application should contain the following written in English: 1) a cover letter describing yourself and your match to the above-mentioned project; 2) a CV describing your education, publications, and relevant work experience, 3) names and contact information for at least three references, and 4) PhD diploma. Union representatives: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/   The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden. SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

27 februari 2024
Sista ansökan:
28 mars 2024
Postdoktor: markmikrober och mikroklimat

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi En tidsbegränsad anställning som postdoktor är ledig vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Vår avdelning erbjuder en dynamisk och internationell miljö. Vi forskar både tillämpat och grundläggande på interaktioner mellan växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar, bakterier samt arkéer och deras roll i skog och jordbruk.    Om jobbet Innehållsbeskrivning Vi söker en postdoktor som kommer att studera relationerna mellan mikroklimat och jordens mikrobiella samhällen över olika svenska skogstyper. Projektet syftar till att förstå hur skogens struktur (bladverk, undervegetation) modifierar makroklimatet för att skapa det mikroklimat som jordens mikrober upplever och som i slutändan avgör jordens ekosystemkolinbindande processer. Denna position vid Institutionen för Skogens Mykologi och Växtsjukdomar fokuserar på molekylanalys av jordens mikrobiella samhällssammansättning och uttryck av funktionella gener. Beroende på kandidatens intresse finns också möjligheten att inkludera andra grupper av jordens biota, såsom protister och nematoder. Jordprover kommer att samlas in från ett befintligt mikroklimatloggnätverk etablerat år 2022, inklusive tempererade och boreala skogar i södra, mellersta och norra Sverige. Dessa platser är en del av SITES-infrastrukturen för ekosystemvetenskap. Laboratorieanalyser kommer att utföras vid SLU:s Institution för Skogens Mykologi och Växtsjukdomar vid Uppsala BioCenter. Data kommer att analyseras med avseende på taxonomi och funktion. Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/ Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/   Kvalifikationer Vi söker en entusiastisk och högt motiverad kandidat med utmärkta kommunikationsfärdigheter på engelska, både verbalt och skriftligt, samt en stark arbetsmoral. Vi söker någon som är kapabel att bedriva primär forskning (främst i laboratoriet men också ute i fältet) och utveckla vetenskapliga publikationer riktade mot framstående internationella tidskrifter. Den framgångsrika kandidaten bör ha utmärkta organisatoriska och problemlösningsfärdigheter. Vi söker någon med en doktorsexamen inom ekologi, mikrobiologi eller ett närliggande område, med ett starkt intresse för jordens mikrobiella ekologi. Tidigare erfarenhet av molekylärt laboratoriearbete är ett krav. Kandidaten måste ha bevisad skicklighet i att skriva och publicera vetenskapliga artiklar i granskade tidskrifter. Goda numeriska och statistiska färdigheter krävs. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Placering: Uppsala, Sverige Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning. Omfattning: 100% Tillträde: 1 maj – 15 juni 2024 Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-28. Ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska: 1) ett personligt brev som beskriver dig själv och din matchning med ovan nämnda projekt; 2) ett CV som beskriver din utbildning, publikationer och relevant arbetslivserfarenhet och 3) namn och kontaktinformation för minst tre referenser; 4) examensbevis doktorandexamen.   Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

27 februari 2024
Sista ansökan:
28 mars 2024
Praktikant till team Nature Based Solutions

PRAKTIKANT TILL TEAM NATURE BASED SOLUTIONS Vill du göra praktik och bidra till hållbar samhällsutveckling med fokus på naturbaserade lösningar och biologisk mångfald hos oss? Ecogain är ett av landets snabbast växande konsultföretag med specialistkunskap inom biodiversitet. Vi förenar näringslivets utveckling med hållbara lösningar för både biologisk mångfald, klimat och affär. Team Nature Based Solutions Team Nature Based Solutions utvecklar och levererar tjänster med fokus på biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar. Tillsammans med våra kunder återskapar vi ekosystemfunktioner och nyskapar och restaurerar natur som kan leverera ekosystemtjänster, klimatanpassningar och skapar goda förutsättningar för en mångfald av arter. Som praktikant hos oss kommer du vara del av ett tvärvetenskapligt team med nära samarbete och kompetensdelning mellan medarbetarna. Vi jobbar även ofta i nära samarbete med våra kunder för att hitta lösningar som passar just dem och för att integrera planer och arbetssätt i deras organisation. Arbetsuppgifter som praktikant Du kommer att få vara med och identifiera lösningar för att etablera natur och gynna biologisk mångfald, samtidigt som även andra värden stärks. Till exempel, rekreation, vattenrening, estetiska värden och andra ekosystemtjänster. Uppdragen rör ofta utformning och etablering av natur i till exempel urbana miljöer, gamla industriområden och andra platser som blivit starkt påverkade av människan. Typiska arbetsuppgifter inkluderar att ta fram planer för hur naturen kan nyetableras eller restaureras, göra fältbesök, utredning och rapportskrivande och ta fram åtgärdsprogram för genomförande och uppföljning. Vi söker dig som: - Läser miljövetenskap, biologi, naturgeografi eller motsvarande relevant utbildning på kandidat- eller masternivå. - Är intresserad av miljö- och naturfrågor och specifikt biologisk mångfald. - Tycker om kommunikation och att nå ut till olika målgrupper med information om miljö- och naturfrågor. - Är intresserad av naturbaserade lösningar. - Vill prova på hur det kan vara att jobba som konsult i olika typer av projekt. - Har god läsförståelse och god förmåga att uttrycka dig på svenska både i skrift och muntligt. Övrigt Praktiken är oavlönad och bör därför vara en del av din utbildning. Praktiken äger rum på ett av Ecogains kontor, i antingen Malmö eller Göteborg, under period 2 av vårterminen eller under höstterminen 2024 (preliminärt 26 augusti - 12 januari).

23 februari 2024
Sista ansökan:
11 augusti 2024
Forskare

Institutionen för ekologi Vid institutionen för ekologi bedrivs forskning och utbildning i ekologi kring populationers, organismsamhällenas och ekosystemens dynamik, ofta med inriktning på jordbruks- och skogslandskapets ekologi. Grundläggande och tillämpade frågeställningar om ekologiska konsekvenser av markanvändning och om biologisk mångfald hanteras ofta tillsammans i såväl enskilda projekt som större samarbeten. Vi söker en ansvarstagande och noggrann person till SLU Viltskadecenter. På Viltskadecenter arbetar vi med utveckling och utbildning rörande hanteringen av skador av fredat vilt på växande gröda, tamdjur och hundar samt med inventering av stora rovdjur. SLU Viltskadecenter (VSC) är ett nationellt centrum för kunskap om vilt, viltskador och samhälle som finansieras av Naturvårdsverket. Vi finns på Grimsö Forskningsstation vid institutionen för ekologi. Vi forskar, utvecklar, utbildar och informerar. Vårt mål är att begränsa skador och konflikter som orsakas av framför allt stora rovdjur och stora betande fåglar. Vi har också uppdrag inom inventering av stora rovdjur i Sverige. Vi samverkar med flera myndigheter och organisationer. Mer information om SLU och institutionen för ekologi finns på universitetets webbplats www.slu.se. Om jobbet Som medarbetare hos oss kommer du att jobba i en grupp engagerade personer som har jobbat tillsammans länge. Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift och känna dig bekväm med att prata inför både små och stora grupper av människor. Arbetet består framförallt av att genomföra systematiska litteraturgenomgångar, presentera och publicera dessa vetenskapligt och populärvetenskapligt. Din bakgrund  Det är en förutsättning att du har ett metodiskt arbetssätt, ett kritiskt tänkande, samt är noggrann, analytisk och engagerad i ditt arbete. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper såsom god samarbetsförmåga, flexibelt och självgående arbetssätt samt förmågan att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Det är en fördel om du har lätt för att prioritera om i ditt arbete och har förmåga att avgränsa och prioritera. Du kommer att ha mycket kontakt med myndigheter, intresseorganisationer, media, enskilda lantbrukare och andra berörda, så du behöver vara en öppen, social och jordnära person som trivs med att möta människor. Erfarenhet av GIS och forskning är önskvärt men inte ett krav. Forskarutbildning samt god kännedom om och tidigare erfarenhet av att genomföra omfattande litteraturgenomgångar är ett krav. Likaså en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift. Vana att kommunicera på engelska. Mycket goda kunskaper i Excel och Word. Körkort för personbil (B körkort). Placering Grimsö forskningsstation/Viltskadecenter. Anställningsform Vikariat t.o.m 2024-09-30 med ev. möjlighet till förlängning. Omfattning 100%. Tillträde Enligt överenskommelse. Ansökan Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-07. Fackliga kontaktpersoner https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

22 februari 2024
Sista ansökan:
7 mars 2024
Fältassistent

Tjänsten är placerad vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande miljö och bedriver internationellt erkänd tillämpad och grundläggande forskning, utbildning och miljöövervakning i följande ämnesområden: restaureringsekologi, akvatisk ekologi, molekylär ekologi och zooekologi (se https://www.slu.se/institutioner/vilt-fisk-miljo/forskning/amnesomraden/). Institutionen har en stor andel internationella medarbetare samt väletablerade nationella och internationella samarbeten med möjligheter för givande utbyten. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Om jobbet Arbetsuppgifter: Du kommer att assistera vid praktiskt arbete i olika delar av Sverige och som del av EU-projektet BEPREP (https://www.beprep-project.eu/). Större delen av arbetstiden utgörs av arbete i fält men visst arbete i laboratoriet ingår. Arbetet innebär bland annat: Fångst och hantering av smådäggdjur, provtagning av vatten, sediment och jord, fångst av fästingar och mygg samt provhantering. Din bakgrund  Kvalifikationer: Du ska ha erfarenhet av att fånga och hantera smågnagare enligt standardiserade metoder och instruktioner. Du ska vara förtrogen med DNA-extraktioner. Vi söker dig som har intresse av att jobba med praktiskt arbete på olika platser och varierande väderförhållanden. Du ska tycka om att arbeta utomhus under hela anställningsperioden och samtidigt trivas med rutinuppgifter. Placering: Umeå Anställningsform: Säsongsanställning under fältperioden 2024. Omfattning: 100% Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-03-05. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

20 februari 2024
Sista ansökan:
5 mars 2024
Researcher with a focus on Ecology and Society

Department of Ecology The Department of Ecology is recruiting a researcher with a focus on Ecology and Society. The Department conducts internationally strong empirical and theoretical research and education in ecology aimed towards sustainable forestry, agriculture and biodiversity conservation. While the focus at the department is natural science, there are also significant multi- and interdisciplinary collaborations, including with research teams in the social sciences and humanities. Such interdisciplinarity is required to understand and provide guidance to the wicked environmental problems the world faces today. Read more about our benefits and working at SLU by visiting: https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/ Subject area The subject area encompasses basic and applied research with a focus on the relationship between Ecology and Society. The research area is interdisciplinary in nature, on the intersection of Ecology and the Social sciences/Humanities, and has two foci, namely Ecology’s entanglement with society 1) through digital technology – connecting to the budding fields of Digital Conservation, Ecology 2.0 and Digital Ecology; and 2) through participatory approaches – notably environmental citizen science but also other forms where human-nature relationships are key. About the position The researcher will have their own area of responsibility. The position includes teaching and research in the subject. The research is expected to be conducted in collaboration with social science and humanity scholars at SLU, as well as through national and international collaboration. The role includes the following responsibilities and duties: • developing an internationally visible research grouping within the field, through competitive research applications and publication in international journals with a high impact factor; • contributing to the development of inter- and transdisciplinary approaches within the Department and wider SLU through research, teaching and collaboration with academia, industry, and wider society; • assuming a strategic and leadership role in relation to employees and the department, which may include personnel management and budget responsibility; • applying for external research funds from both national and international funders, to finance one’s own position and that of co-workers; • developing, leading and participating in teaching at either first, second or third cycle level; • collaborating with other research teams within the department and wider SLU, communicating research results and sharing relevant knowledge with wider society. Your profile The successful applicant must: • have a doctoral degree in Ecology; • demonstrate interdisciplinary research expertise across Ecology and the social sciences or humanities (as demonstrated by at least 100 publications spanning both ecological and interdisciplinary/social scientific journals); • demonstrate continuity of working as ecologist in parallel to working as interdisciplinary scholar; • have an extensive track record with working on the subject area foci (explicitly digital technology and environmental citizen science); • have demonstrated the ability to develop and lead an interdisciplinary research team; • have successfully competed for research funding, including for interdisciplinary work; • have demonstrated (interdisciplinary and wider) teaching expertise; • have demonstrated the ability to integrate research and academic perspectives into their teaching; • have experience of collaborating with stakeholders and wider society; • have knowledge of English and Swedish. Assessment criteria The assessment criteria for appointment as a researcher will primarily be based on the degree to which the applicant possesses the required eligibility specified for the position: • the ability to initiate, conduct and direct outstanding research through collaboration; • the ability to successfully obtain external research funding in competition with others; • documented experience with inter- or transdisciplinary research; • documented ability to collaboratively synthesise work across disciplines; • documented ability to combine theory and empiricism in research. Assessing an applicant’s teaching expertise: • development, implementation and examination of their own teaching and educational programmes; • supervision and examination of BSc, MSc and PhD students. The ability to interact and collaborate with relevant stakeholders and wider society will be taken into account when assessing collaborative skills: • develop activities within academia and at university level; • communicate research of colleagues and own research results to academics and society at large. Location: Uppsala, Sweden. Form of employment: Permanent employment. SLU may use probationary employment. Scope: 80-100%, according to the agreement. Start date: By agreement.  Application: Please submit your application before deadline 5 March 2024. You can submit your application by clicking the button below.  Union representatives: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/   The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden. SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

20 februari 2024
Sista ansökan:
5 mars 2024