Organisk kemist

Sök bland 2 lediga jobb som Organisk kemist och börja ditt nya yrkesliv idag!

Forskningsassistent i organisk kemi (tidsbegränsad anställning)

vid Institutionen för organisk kemi. Sista ansökningsdag: 2024-05-29. Institutionen för organisk kemi är en institution vid den naturvetenskapliga fakulteten med ca 50 anställda. Vid Institutionen för organisk kemi finns ett omfattande forskarutbildningsprogram, innefattande många områden av experimentell och teoretisk kemi. Metodutveckling inom katalys, hållbar kemi, och organisk syntes är centrala teman. Arbetsuppgifter Syftet med projektet är att utveckla metoder som använder olika katalysatorer för reduktionsreaktioner, inklusive elektrokatalysatorer. Kvalifikationer Den sökande ska ha minst en magisterexamen i kemi eller motsvarande ämne. Specifika kunskaper om elektrokemi, organisk syntes, CO2-reduktion, katalys och livscykelbedömningar är nödvändiga. Bra engelska i tal och skrift är viktigt. Anställningsvillkor Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 4 månader med möjlighet till förlängning. Tillträde per den 1 juli eller enligt överenskommelse. Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Kontakt Närmare information om anställningen lämnas av professor Belén Martín-Matute, 08-16 24 38, [email protected]. Fackliga företrädare Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/OFR), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO). Ansökan Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Bifoga endast personligt brev och CV. Kopior på betyg och intyg tar du med vid en eventuell intervju. Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning. Välkommen med din ansökan! Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

8 maj 2024
Sista ansökan:
29 maj 2024
Postdoktor i fotoaktiva material för nedbrytning av vattenföroreningar

WISE Postdoktor inom i fotoaktiva material för nedbrytning av persistenta föroreningar i vatten Vill du vara en del av nätverket WISE – Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability? Vill du arbeta med utveckling av material för fotonedbrytning av organiska föroreningar i vatten, med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? I så fall är du välkommen att söka anställning som postdoktor med fokus på fotoaktiva material för nedbrytning av persistenta föroreningar i vatten vid Uppsala universitet. Denna postdoktortjänst är en del av ett nystartat forskningsprojekt inom ramen för rekryteringspaketet för WISE Fellow Biträdande lektor Tetyana Budnyak. Projektet utförs i ett nära samarbete mellan LUVAL på Institutionen för geovetenskaper och Nanoteknik och Funktionella Material (NFM) som är en del av Institutionen för Materialvetenskap vid Uppsala universitet. Kopplingen till tvärgående forskningsmiljöer och program ger en unik möjlighet att få tillgång till kunskap och infrastruktur vid båda institutionerna. Detta öppnar också möjligheter att samarbeta brett med andra forskargrupper inom geovetenskap, materialvetenskap, och inom WISE-initiativet genom aktivt deltagande i workshops och konferenser anordnade av WISE och som medlem i WISE Graduate School. Läs mer om WISE här. Projektbeskrivning Detta projekt är tillägnat utvecklingen av nanostrukturerade fotoaktiva material som syftar till att bryta ned nya persistenta föroreningar i vatten och sediment. Vår forskning kommer att undersöka effektiviteten av olika organiska och oorganiska fotokatalysatorer, såväl som deras kombinationer, för att skapa material som effektivt kan initiera nedbrytningen av föroreningar när de utsätts för ljus. De syntetiserade fotokatalysatorerna kommer att fastläggas på biopolymerbärare, såsom hydrogeler, membran eller skum. Omfattningen av detta projekt inkluderar inte bara syntes och detaljerad karakterisering av material utan också utvärdering av deras effektivitet vid nedbrytning av långlivade föroreningar. Fokus kommer att ligga på föroreningar som är notoriskt svåra att avlägsna med konventionella vattenreningsmetoder, såsom läkemedel, per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS) och klorerade organiska föreningar. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna inkluderar syntes och karakterisering (t.ex. röntgendiffraktion, IR-spektroskopi, elektronmikroskopi) av fotokatalysatorer och fotoaktiva hybridmaterial; testning av material för fotonedbrytning av organiska molekyler som PFAS, klorerade organiska föroreningar, läkemedel, etc. Utöver forskning, ingår även kommunikation av forskningsresultat genom publicering av vetenskapliga artiklar i väletablerade vetenskapliga tidskrifter och presentationer vid internationella konferenser. Viss medverkan i undervisning kan också ingå. Du förväntas också bidra till ansökningar för externa forskningsmedel. I arbetsuppgifterna ingår: syntes av fotokatalysatorer och fotoaktiva hybridmaterial; upprätta en korrelation mellan de strukturella och funktionella egenskaperna hos de designade materialen och deras syntetiska tillstånd; studera den fotokatalytiska aktiviteten hos funktionella material mot organiska vattenföroreningar. Kvalifikationskrav Doktorsexamen i Kemi eller Materialvetenskap, eller en närliggande disciplin som arbetsgivaren bedömer som likvärdig eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ovan angivna ämnen. Examen ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst bör den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, etc. Vi kräver mycket goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska. Önskvärt/meriterande i övrigt Det är meriterande, dock inte ett krav, med viss erfarenhet inom: syntes av fotokatalysatorer fotokatalytisk nedbrytning av organiska molekyler modifiering av polymerer, ytmodifiering och syntes av hybridmaterial materialkarakteriseringstekniker: FTIR, XPS, XRD, SEM etc kromatografitekniker fastfasextraktion av organiska och/eller oorganiska ämnen vetenskapsvisualiseringsfärdigheter (OriginLab, 3D-rendering, etc) Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och du bör vara motiverad, proaktiv och självständigt kunna planera och driva projekt. Du bör också vara pedagogisk, strukturerad och kunna arbeta effektivt både enskilt och i grupp, samt kunna samarbeta och kommunicera ledigt med personer inom andra områden. Dokumenterad kunskap och erfarenhet av fotokatalysatorer drivna av synligt ljus och deras tillämpning för nedbrytning av organiska molekyler är starkt meriterande för anställningen. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift är mycket värdefullt, inklusive god förmåga att skriva vetenskaplig och akademisk text. Om anställningen  Anställningen är tidsbegränsad i 2 år enligt centralt kollektivavtal.  Omfattningen är heltid. Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala Välkommen med din ansökan senast den 24 maj 2024, UFV-PA 2024/1545. Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitet https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/ Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd. Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

7 maj 2024
Sista ansökan:
24 maj 2024