Överdirektör

Sök bland 1 lediga jobb som Överdirektör och börja ditt nya yrkesliv idag!

Regeringen söker överdirektör till Kustbevakningen

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. En myndighet leds av en myndighetschef som anställts av regeringen. För vissa myndigheter utser regeringen också en ställföreträdande chef som benämns överdirektör. En befattning som överdirektör innebär en anställning tills vidare vid myndigheten, som överdirektör dock längst till en viss tidpunkt. Vanligtvis är den första perioden som överdirektör sex år. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och den enskildes kvalifikationer och erfarenheter.Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra räddningstjänst till sjöss. Uppgiften utförs ofta i samverkan med flera andra aktörer så som Polismyndigheten, Sjöfartsverket, Hav- och vattenmyndigheten och Tullverket. Räddningstjänst innebär att upprätthålla beredskap för och utföra miljöräddningstjänst samt på begäran utföra annan räddningstjänst till sjöss. Sjöövervakning innebär brottsbekämpning och ordningshållning till sjöss och innefattar bl.a. kontroll och tillsyn. Kustbevakningen ska bidra till EU:s gränsbevakning och fiskerikontroll till sjöss. Vid höjd beredskap ska Kustbevakningen utföra sitt uppdrag inom räddningstjänst till sjöss och sjöövervakning. Vid krig, eller efter särskilt beslut vid höjd beredskap, tillkommer att vissa av Kustbevakningens resurser ska kunna inordnas inom Försvarsmakten för bl.a. sjöövervakning och transporter till sjöss. Myndigheten ska även kunna samverka med Försvarsmakten t.ex. vid en säkerhetspolitisk kris utan att höjd beredskap råder.   Kustbevakningen har ca 850 anställda. Myndigheten leds av en generaldirektör och vid myndigheten finns även en överdirektör och ett insynsråd. Överdirektören är myndighetschefens ställföreträdare. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet. Myndighetsledningen är placerad i Karlskrona och lednings- och stödverksamhet finns huvudsakligen i Karlskrona, Stockholm och Göteborg. Verksamheten utgår ifrån ett tjugotal kuststationer och en flygkuststation.  Kvalifikationer Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har • erfarenhet av att leda arbete på ledningsnivå i större organisation, • erfarenhet av att leda genom andra chefer, • goda kunskaper om statsförvaltningen och dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom, • goda kunskaper i svenska och engelska, • akademisk examen eller motsvarande utbildning. Du ska också ha förmåga att • tillsammans med generaldirektören företräda, leda och utveckla myndigheten inom ramen för en god förvaltningskultur, • tillsammans med generaldirektören prioritera i en verksamhet med stor spännvidd och som bedrivs på många håll i landet, • samverka, bygga relationer och skapa förtroende såväl inom myndigheten som med andra myndigheter, uppdragsgivare och andra aktörer inom myndighetens område, • företräda myndigheten och kommunicera myndighetens uppgifter på ett tydligt och förtroendeingivande sätt såväl internt och externt, som nationellt och internationellt, • arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, Det är meriterande om du har • goda kunskaper om finansiell styrning inom offentlig förvaltning, • erfarenhet av strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete på ledningsnivå, • erfarenhet av arbete inom områden som är relevanta för totalförsvaret, • erfarenhet av internationellt arbete. Övrigt Endast den som är svensk medborgare kan utnämnas till generaldirektör för Kustbevakningen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före beslut om anställning. Mer information Mer information om befattningen lämnas av statssekreterare Johan Berggren eller expeditionschef Maria Diamant. Frågor om anställningsvillkor och rekryteringsprocessen besvaras av Helena Enström, kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.  Intresseanmälan Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 13 mars 2024.   -

21 februari 2024
Sista ansökan:
13 mars 2024