Transportingenjör

Sök bland 8 lediga jobb som Transportingenjör och börja ditt nya yrkesliv idag!

Functional Safety Engineer - 449607

På Alstom förstår vi transportnätverk och vad som rör människor. Från höghastighetståg, tunnelbanor, monorails och spårvagnar, till nyckelfärdiga system, tjänster, infrastruktur, signalering och digital mobilitet, erbjuder vi våra olika kunder den bredaste portföljen i branschen. Varje dag leder 74 000 kollegor vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och förbinder städer när vi minskar koldioxidutsläppen och ersätter bilar. Kan du vara den Functional Safety Engineer i Stockholm vi letar efter? Din framtida roll: Anta en ny utmaning och tillämpa din expertis inom ett nytt banbrytande område. Du kommer att ansvara för att vidareutveckla säkerhetsfunktionerna längs livscykeln för signalsystem i de nordiska länderna. Dag-till-dag kommer du att arbeta nära med team över hela verksamheten och certifierade specialister över tekniska domäner – dina uppgifter kommer att baseras på deras insikter. Du kommer att genomföra produktsäkerhets- och tillförlitlighetsbedömningar, valideringsaktiviteter och mycket mer. Du kommer specifikt att ta hand om viktiga säkerhets- och tillförlitlighetsanalyser för komplexa, högriskprojekt. Dina ansvarsområden kommer också att omfatta följande: Definiera säkerhetsplan och strategi genom att upprätthålla säkerhetsbelastningen och planering för projektet Ta fram bedömningar, periodisk granskning, identifiera och hantera faror Utföra, hantera och säkerställa att aktiviteterna och säkerhetsmetodikerna, analyser som FMEA, FTA tillämpas i projekt samt bygga säkerhetsrapporter, säkerhetsvalideringsrapporter och säkerhetsfall. Ta fram dokumentation Dela expertis med kollegor och andra avdelningar Arbeta nära kunderna och beskriva detaljerade nödvändiga åtgärder vidtagna inom säkerhetsfrågor inför interna och externa säkerhetsintressenter (kundsäkerhetsansvarig, oberoende säkerhetsbedömare). Allt om dig: Vi värdesätter passion och attityd framför erfarenhet. Det är därför vi inte förväntar oss att du har alla färdigheter. Istället har vi listat några som vi tror kommer hjälpa dig att lyckas och växa i den här rollen: Examen i elektronik, telekommunikation, programvaruteknik, datavetenskap och/eller konsoliderad arbetslivserfarenhet Avancerad arbetslivserfarenhet av säkerhetssäkring för säkerhetsrelaterade projekt/system eller begränsad arbetslivserfarenhet av säkerhetssäkring för säkerhetsrelaterade produkter tillsammans med gedigen erfarenhet av strukturerad FoU-projektlivscykel. Kännedom om industristandarder, lagar och förordningar (CENELEC/IEC-standarder för funktionell säkerhet och/eller European Rail Traffic Management System) Utmärkt analytiskt tänkande för att förstå säkerhetsprinciperna för möjliga säkerhetsarkitekturer och kravhantering Kunskap om HW elektriska system och kunskap om SW säkerhetsarkitektur är en stark tillgång Anpassningsförmåga och känsla för tids- och uppgiftshantering Vara produktiv, detaljorienterad, samarbetsvillig och mottaglig Enastående kommunikationsförmåga Ivrig att dela kunskap Förmåga att föreställa sig helheten och det bidrag som denna roll har i vår framgång Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (skriftligt och muntligt) Saker du kommer att uppskatta: Följ med oss ​​på en livslång transformativ resa – järnvägsbranschen är här för att stanna, så att du kan växa och utveckla nya färdigheter och erfarenheter under hela din karriär. Du kommer också att: Njuta av stabilitet, utmaningar och en långvarig karriär utan tråkiga dagliga rutiner. Arbeta med de senaste tågstyrsystemen Samarbeta med tvärgående team och hjälpsamma kollegor. Bidra till innovativa projekt. Styra din karriär i vilken riktning du än väljer mellan funktioner och länder. Dra nytta av vår investering i din utveckling, genom prisbelönt lärande Dra nytta av ett rättvist och dynamiskt belöningspaket som erkänner din prestation och potential. Du behöver inte vara en tågentusiast för att trivas hos oss. Vi garanterar att när du kliver på ett av våra tåg med dina vänner eller familj kommer du att vara stolt. Om du är redo för utmaningen vill vi gärna höra från dig! Som ett globalt företag är vi en arbetsgivare för lika möjligheter som hyllar mångfald i de 70+ länder vi är verksamma i. Vi är fast beslutna att skapa en inkluderande arbetsplats för alla.

29 maj 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Product Safety Engineer - 446836

At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, more than 80 000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide, connecting cities as we reduce carbon and replace cars. Could you be the full-time Product Safety Engineer in Västerås we’re looking for? Your future role Take on a new challenge and apply your product safety engineering expertise in a new cutting-edge field. You’ll report to Lars Devero (Acting Head of Service Engineering Nordics, located in Västerås), and work alongside collaborative and humble teammates. You'll contribute by leading the product safety work in the majority of the rail vehicles running in the Nordics. Day-to-day, you’ll work closely with teams across the business (all the way from bid management to production and verification of technical systems on the rail vehicle), technical investigations and much more. You’ll specifically take care of the product safety in bids and projects, but also grow in areas which you are interested in and suit the company needs. We are looking for someone with experience in product safety. We’ll look to you for: Coordinate safety assurance activities in bids and projects. Lead and implement the safety activities in bids and projects, e.g., safety plan, safety case and CSM-RA activities. Performing product safety analyses. Interacting with customers and independent parties such as ISA, NoBo, Debo. Follow European and Alstom’s norms, standard and processes for safety activities. All about you We value passion and attitude over experience. That’s why we don’t expect you to have every single skill. Instead, we’ve listed some that we think will help you succeed and grow in this role: University degree in relevant engineering field Knowledge of valid European and Swedish’s norms, standards and legislation for product safety in the rail industry Train system knowledge Structured mindset Communicative Fluent in English and Swedish or any of the Scandinavian languages Things you’ll enjoy Join us on a life-long transformative journey – the rail industry is here to stay, so you can grow and develop new skills and experiences throughout your career. You’ll also: Enjoy stability, challenges and a long-term career, free from boring daily routines Collaborate with transverse teams and helpful and humble colleagues Contribute to innovative projects Steer your career in whatever direction you choose across functions and countries Benefit from our investment in your development, through award-winning learning Benefit from a fair and dynamic reward package that recognises your performance and potential, plus comprehensive and competitive social coverage (life, medical, pension) You don’t need to be a train enthusiast to thrive with us. We guarantee that when you step onto one of our trains with your friends or family, you’ll be proud. If you’re up for the challenge, we’d love to hear from you! Important to note As a global business, we’re an equal-opportunity employer that celebrates diversity across the 63 countries we operate in. We’re committed to creating an inclusive workplace for everyone.

29 maj 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Research & Development Program Manager - 455721

At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, 74,000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide, connecting cities as we reduce carbon and replace cars. Could you be the full-time Research & Development Program Manager for its Brake System division located in Västerås, Sweden we’re looking for? Your future role Get on-board and apply your expertise in a new cutting-edge field. You’ll report to the Brakes Product Family Director, and work alongside collaborative and driven teammates. This newly created division aims to capitalize Alstom know-how on brakes and to define brake products for its rolling stock applications. The Brakes System Department innovates and defines the brakes of the future, foster cooperation between customers, suppliers, and academics. Its scope includes product & industrial strategy, offer & contract execution, product safety, reliability improvement, and return of experience. As R&D Program Manager, you are responsible for management and successful completion of cross-functional activities leading to the development of new brake products for the European and international market. We’ll look to you to: Ensure the respect the Quality, Cost and Delivery targets of your R&D program Plan, monitor, control and manage the R&D program (deliverables, schedule, resources, cost, risks, savings) for the brake scope Manage functionally a multidisciplinary team Coordinate all departments (engineering, quality, industrialization, sourcing, supply chain, manufacturing) contributing to your R&D program Report to the management about the progress of the R&D program Ensure the proper deployment of brake products on first applications All about you We value passion and attitude over experience. That’s why we don’t expect you to have every single skill. Instead, we’ve listed some that we think will help you succeed and grow in this role: Background in project management or R&D program management, preferably in the railway industry Decision-minded and result-oriented Team spirit approach, communication skills Fluent in English Swedish is an advantage but not a requirement Regular travels in Europe and abroad Things you’ll enjoy Join us on a life-long transformative journey – the rail industry is here to stay, so you can grow and develop new skills and experiences throughout your career. You’ll also: Enjoy stability, challenges and a long-term career, free from boring daily routines Collaborate with transverse teams and helpful and humble colleagues Contribute to innovative projects Steer your career in whatever direction you choose across functions and countries Benefit from our investment in your development, through award-winning learning Benefit from a fair and dynamic reward package that recognizes your performance and potential, plus comprehensive and competitive social coverage (life, medical, pension) You don’t need to be a train enthusiast to thrive with us. We guarantee that when you step onto one of our trains with your friends or family, you’ll be proud. If you’re up for the challenge, we’d love to hear from you! Important to note As a global business, we’re an equal-opportunity employer that celebrates diversity across the 70+ countries we operate in. We’re committed to creating an inclusive workplace for everyone.

29 maj 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Traction System Engineer - 456644

At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, 74,000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide, connecting cities as we reduce carbon and replace cars. Could you be the full-time Traction System Engineer in Västerås, Sweden we’re looking for? Your future role Get on-board and apply your education in a new cutting-edge field. You’ll report to Petri Syvänen (Traction Sub-system team manager) and work alongside collaborative and driven teammates. We’ll look to you for to: be technically responsible for the traction system solution. the scope ranges from tenders/bids, concepts and requirements to testing and performance in service, including interfaces such as mechanical, electrical and functional. the role includes frequent international contacts and cooperation as most our traction systems are delivered to customers globally. be able to dive in to technical topics and issues, with the support of subject matter experts. be able to communicate with different layers in the organization. be able to include new solutions and improve our design, while reusing proven standardized solutions. drive and support a standardized product portfolio. All about you We value passion and attitude over experience. That’s why we don’t expect you to have every single skill. Instead, we’ve listed some that we think will help you succeed and grow in this role: MSc in Electrical Engineering or equivalent 3-5 years experience in the field Fluent in English and preferably in Swedish. Things you’ll enjoy Join us on a life-long transformative journey – the rail industry is here to stay, so you can grow and develop new skills and experiences throughout your career. You’ll also: Enjoy stability, challenges and a long-term career free from boring daily routines Work with new security standards for rail business Collaborate with transverse teams and helpful colleagues Contribute to innovative projects Steer your career in whatever direction you choose across functions and countries Benefit from our investment in your development, through award-winning learning Benefit from a fair and dynamic reward package that recognises your performance and potential, plus comprehensive and competitive social coverage (life, medical, pension). You don’t need to be a train enthusiast to thrive with us. We guarantee that when you step onto one of our trains with your friends or family, you’ll be proud. If you’re up for the challenge, we’d love to hear from you! Important to note As a global business, we’re an equal-opportunity employer that celebrates diversity across the 70+ countries we operate in. We’re committed to creating an inclusive workplace for everyone.

29 maj 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Supplier Delivery Performance Manager (SWE) - 453927

At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, 80,000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide, connecting cities as we reduce carbon and replace cars. Could you be the full-time Supplier Delivery Performance Manager in Västerås, SWE we’re looking for? Your future role Take on a new challenge and apply your supply chain and lean management expertise in a new cutting-edge field. You’ll work alongside collaborative, dedicated, and innovative teammates. You'll ensure the excellence of our supplier delivery performance and contribute significantly to our supply chain maturity. Day-to-day, you’ll work closely with teams across the business (Procurement, Quality Assurance, Material Planning), performing full supply chain audits and driving continuous improvement initiatives and much more. We’ll look to you for: Performing a Capacity Assessment each quarter to ensure suppliers meet Alstom’s global demand, Driving improvement actions stemming from audits and assessments, Contributing to Supplier Delivery risks assessment & Management before any Business Award, Being the Single point of contact for all Supply Chain Inputs for Business Awards, Supporting "Crisis Suppliers" in Capacity de-bottlenecking and Capability improvement actions, Training and developing new SDPMs at sites to qualify as FSCA Auditor and CA Auditor, Providing inputs for continuous improvement of assessment procedures and tools & testing all new tools and change requests, Upholding Alstom EHS policy and targets achievement, Adhering to Alstom Ethics & Compliance codes All about you We value passion and attitude over experience. That’s why we don’t expect you to have every single skill. Instead, we’ve listed some that we think will help you succeed and grow in this role: Degree in Technical and/or Supply Chain Engineering degree. Master’s degree level or equivalent, Experience or understanding of Lean Management projects in an industrial site, Knowledge of audit procedures and compliance standards, Familiarity with international and multi-cultural work environments, Certification in Supply Chain or Lean Management Leadership and communication skills with an ability to influence and drive change, Industrial scheduling and Materials Requirements Planning expertise, Proven track record in Supplier Delivery Performance Management, Autonomous & rigorous work ethic with a continuous improvement mindset, Agile & responsible approach to complex problem-solving, knowledge of English min. B2+ Things you’ll enjoy Join us on a life-long transformative journey – the rail industry is here to stay, so you can grow and develop new skills and experiences throughout your career. You’ll also: Enjoy stability, challenges and a long-term career, free from boring daily routines Collaborate with transverse teams and helpful and humble colleagues Contribute to innovative projects Steer your career in whatever direction you choose across functions and countries Benefit from our investment in your development, through award-winning learning Benefit from a fair and dynamic reward package that recognizes your performance and potential, plus comprehensive and competitive social coverage (life, medical, pension) You don’t need to be a train enthusiast to thrive with us. We guarantee that when you step onto one of our trains with your friends or family, you’ll be proud. If you’re up for the challenge, we’d love to hear from you! Important to note As a global business, we’re an equal-opportunity employer that celebrates diversity across the 63 countries we operate in. We’re committed to creating an inclusive workplace for everyone. Apply now

29 maj 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Project Quality and Safety Manager - 452344

At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, 74,000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide, connecting cities as we reduce carbon and replace cars. Could you be the full-time Project Quality and Safety Manager based in Västerås, Sweden we’re looking for? Your future role Get on-board and apply your expertise in a new cutting-edge field. You’ll report to Peter Andersson (Site Quality Director), and be a part of the Project Core Teams that reports to the Project Manager. We’ll look to you to: ensure the project Quality and safety assurance on the project and coordinate all quality and safety activities throughout the project. ensure consistency between the project QCD, Quality, Cost & Delivery, objectives and the customer's satisfaction be the interface with the customer quality and safety teams. You will also define and monitor correct execution of the project quality management plan. be located in Västerås with some business trips within the country and to Europe. You will also be responsible for: Customer Quality, be an interface with the customer’s quality and safety team Project Quality, Establish and ensure proper application of Project Quality Plans. Project Execution Controls, Manage quality and safety issues, Verify project deliverables are in compliance through inspection and Audits, Proper return of experience management in the projects. Supplier Quality, challenge and ensure proper application of supplier quality activities. Measure and improve project quality and safety performance, with support of Alstom lean tools All about you We value passion and attitude over experience. That’s why we don’t expect you to have every single skill. Instead, we’ve listed some that we think will help you succeed and grow in this role: Educational Requirements Master degree in Engineering, Management or adequate. Fluent in Swedish and English Technical Knowledge / Experience Experience of Quality, such as Quality management and Quality methods and tools. Experience of Safety management, preferable Railway Safety (incl. Norms and standards) Experience of Project Management Things you’ll enjoy Join us on a life-long transformative journey – the rail industry is here to stay, so you can grow and develop new skills and experiences throughout your career. You’ll also: Enjoy stability, challenges and a long-term career, free from boring daily routines Collaborate with transverse teams and helpful and humble colleagues Contribute to innovative projects Steer your career in whatever direction you choose across functions and countries Benefit from our investment in your development, through award-winning learning Benefit from a fair and dynamic reward package that recognises your performance and potential, plus comprehensive and competitive social coverage (life, medical, pension) You don’t need to be a train enthusiast to thrive with us. We guarantee that when you step onto one of our trains with your friends or family, you’ll be proud. If you’re up for the challenge, we’d love to hear from you! All internal employees must inform their Line Manager about applying for this job. Important to note As a global business, we’re an equal-opportunity employer that celebrates diversity across the 70+ countries we operate in. We’re committed to creating an inclusive workplace for everyone.

29 maj 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Customer Service Leader - 455685

At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, 74,000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide, connecting cities as we reduce carbon and replace cars. Could you be the full-time Customer Service Leader in Västerås we’re looking for? Your future role Get on-board and apply your expertise in a new cutting-edge field. You’ll report to Lena Boqvist (Head of RSC Customer Service), and work alongside collaborative and driven teammates. Products related to the role are electronic products and traction parts. You’ll specifically take care of managing customer requests to assure responsiveness and to be proactive to develop and improve our processes. We’ll look to you to: Support to AT Tenders related to Alstom electronics Manage QCD commitment, obsolescence check, material availability and critical stock reservation Responsible for the site Product Catalogue; pricelist that cover all products within the scope of responsibility including financial follow up and pricing structure Main customer and tender interface Manage customer inquiries and project orders and demand Follow up of quotations and coordinate orders and deliveries Proactively work with forecasting towards customers and follow up on demands Maintain positive relationship and network with customers and internal stakeholders Organize and ensure on time delivery to customers Development / improvement of supply chain processes All about you We value passion and attitude over experience. That’s why we don’t expect you to have every single skill. Instead, we’ve listed some that we think will help you succeed and grow in this role: Relevant qualification or experience from a similar role Analytical skills and very good Excel knowledge Strong communication skills and fluent in Swedish and English Understanding of supply chain and material planning Teamplayer with a positive attitude and enjoy working with process improvements You deliver high customer service and are a problem solver SAP knowledge Things you’ll enjoy Join us on a life-long transformative journey – the rail industry is here to stay, so you can grow and develop new skills and experiences throughout your career. You’ll also: Enjoy stability, challenges and a long-term career, free from boring daily routines Collaborate with transverse teams and helpful and humble colleagues Contribute to innovative projects Steer your career in whatever direction you choose across functions and countries Benefit from our investment in your development, through award-winning learning Benefit from a fair and dynamic reward package that recognises your performance and potential, plus comprehensive and competitive social coverage (life, medical, pension) You don’t need to be a train enthusiast to thrive with us. We guarantee that when you step onto one of our trains with your friends or family, you’ll be proud. If you’re up for the challenge, we’d love to hear from you! Important to note As a global business, we’re an equal-opportunity employer that celebrates diversity across the 70+ countries we operate in. We’re committed to creating an inclusive workplace for everyone.

29 maj 2024
Sista ansökan:
28 juni 2024
Customer Depot Manager - 448374

At Alstom, we understand transport networks and what moves people. From high-speed trains, metros, monorails, and trams, to turnkey systems, services, infrastructure, signalling and digital mobility, we offer our diverse customers the broadest portfolio in the industry. Every day, 74,000 colleagues lead the way to greener and smarter mobility worldwide, connecting cities as we reduce carbon and replace cars. Could you be the full-time Customer Depot Manager in Göteborg we’re looking for? Your future role Get on-board and apply your expertise in a new cutting-edge field. You’ll report to Oliver Steinert (Product Introduction Implementation Manager for Sweden), and work alongside collaborative teammates. You’ll specifically take care of managing one or several Product Introduction (PI) Customer Site teams performing Warranty Implementation activities (commissioning, troubleshooting, failure diagnosis, fleet check, field modification, warehousing). Furthermore, you will ensure application of Environment Health & Safety (EHS) rules on customer site for activities under Alstom responsibility. We’ll look to you to: Deploy, manage and enforce the application of Alstom & customer EHS + security rules and relevant PI processes on customer site Manage PI Customer Site team and its workload, ensure availability of necessary/qualified competencies of its team, planning/coordinating/being technical and administrative support for the employees Ensure contribution to Reliability Growth and Return of Experience (REX) through proper input of Defect/Failure management system, coordinating and collaborating with PI interface teams, regular reporting Ensure fleet availability according to contractual commitments, responsible to restore availability Ensure execution of PI scope of activities at customer site including Commissioning and Validation support Ensures update of the as maintained configuration of product in the field until the end of warranty Supervise local consignment / warranty stock availability Provide REX of the Warranty period to the organization trough PI "frame" Manage the relationship with customer depot management and maintainer Coordinate train visual inspection and recoupling at train reception (arrival) Identify and develop Upsell opportunities towards the customer All about you We value passion and attitude over experience. That’s why we don’t expect you to have every single skill. Instead, we’ve listed some that we think will help you succeed and grow in this role: University degree in relevant engineering field Several years of technical experience, mechanical or electrical / electronics Field Experience Team management General Railway and Product knowledge Railway safety EHS knowledge and exposu Fluent in English and Swedish Things you’ll enjoy Join us on a life-long transformative journey – the rail industry is here to stay, so you can grow and develop new skills and experiences throughout your career. You’ll also: Enjoy stability, challenges and a long-term career, free from boring daily routines Collaborate with transverse teams and helpful and humble colleagues Contribute to innovative projects Steer your career in whatever direction you choose across functions and countries Benefit from our investment in your development, through award-winning learning Benefit from a fair and dynamic reward package that recognises your performance and potential, plus comprehensive and competitive social coverage (life, medical, pension) You don’t need to be a train enthusiast to thrive with us. We guarantee that when you step onto one of our trains with your friends or family, you’ll be proud. If you’re up for the challenge, we’d love to hear from you! Important to note As a global business, we’re an equal-opportunity employer that celebrates diversity across the 70+ countries we operate in. We’re committed to creating an inclusive workplace for everyone.

27 maj 2024
Sista ansökan:
26 juni 2024