Vad är skillnaden mellan cv och meritförteckning?

Vad ska du egentligen använda, en meritförteckning eller ett cv? Och vad är skillnaden om det ens finns någon skillnad. I den här artikeln ger vi svar på dessa frågor samt ger dig fler tips och råd som kan vara till nytta när du själv ska skriva en meritförteckning.

Vad är en meritförteckning?

Meritförteckning är ett alternativt svenskt ord för cv och betyder samma sak och används på samma sätt. Det spelar ingen roll vilket av orden du använder. I andra länder kan man använda ordet resume.

Det kan vara värt att nämna att det finns en del som anser att ett cv har lite mer utförlig information än vad en meritförteckning har, och att ett cv är ett lite mer formellt dokument som används främst när du söker jobb, medan en meritförteckning är mer fokuserad på just meriter och därför passar bättre vid informella tillfällen där dina kunskaper behöver belysas på ett snabbt och enkelt sätt, tex vid interna tillsättningar av tjänster.

Kom ihåg att testa Aspirantus automatiska cv och personliga brev där vår AI skapar din ansökning helt anpassat till tjänsten du söker. Starta ett konto idag!

Vad är ett cv?

Kort sagt är ditt cv eller curriculum vitae ett dokument som används när du söker jobb för att marknadsföra dig själv inför en potentiell arbetsgivare.

Du sammanfattar dina arbetserfarenheter, utbildningar, andra kompetenser och kunskaper så att en potentiell arbetsgivare snabbt kan få en uppfattning om du är en lämplig kandidat att gå vidare med.

Vanligtvis kan det kan också innehålla en kort profil av dig själv eller en sammanfattning av din karriär. Ett cv tillsammans med ett personligt brev är de mest efterfrågade dokumenten när du söker jobb.

Då de flesta jobb skiljer sig åt, även om det är samma yrke, bör du alltid anpassa ditt cv efter det specifika jobbet du söker, även om en del arbetsbeskrivningar kan kännas likartade. Alla arbetsgivare letar efter egenskaper och kompetenser som passar just deras företag. Vårt tips är titta på ditt cv som ett levande dokument som kontinuerligt utvecklas och förändras allt beroende på hur du själv utvecklas och vilka typ av jobb du söker.

Vad ska jag inkludera i min meritförteckning?

Vad som ingår beror till stor del på det specifika jobbet och branschen du söker till. Men nyckelinformation som vanligtvis ingår är dina arbetserfarenheter, dina utbildningar, dina specifika kompetenser din, kontaktinformation och andra relevanta kunskaper som kan vara av intresse för en eventuell arbetsgivare.

Hur du sedan organiserar upp de olika sektionerna och hur omfattande de bör vara styrs av dina egna arbetserfarenheter och var någonstans i karriären du befinner dig.

Hur långt bör mitt cv vara?

Huvudrekommendationen är att skriva koncist, fokuserat och alltid anpassat till den specifika tjänsten du jagar. Och ett ytterligare tips är att försöka hålla det till 1-2 sidor.

Längre än så krävs ofta inte för att en rekryterare eller potentiell arbetsgivare ska kunna avgöra om du har de kvalifikationerna de efterfrågar. Om du som söker jobb har haft en längre karriär och tjänsten du söker rättfärdigar det, kan det självklart vara korrekt att skriva lite längre.

Vilket format ska jag använda på min meritförteckning?

Man brukar prata om tre olika huvudformat, även för cv mallarna här på Aspirantus tjänst. Vanligast är det omvänt kronologiska formatet som används av de flesta arbetssökande i Sverige.

Innebörden är helt enkelt att du listar dina senaste arbetserfarenheter och utbildningar först, för att därigenom ha de mest aktuella kompetenserna lättillgängliga för läsaren. Detta formatet fungerar till alla sorters jobb och är det formatet som vi rekommenderar i de flesta fall.

Sedan finns det kompetensbaserade formatet och som namnet antyder ligger fokuset här på dina kompetenser.

Personer som saknar vissa arbetserfarenheter och vill fokusera på en specifik kompetens istället kan använda sig av det här formatet. Till sist har vi kombinationsformatet som är en kombination av de bägge tidigare formaten.

I vår guide till att skriva cv får du många tips och du kan läsa extra ingående om vad som utmärker de olika formaten och när de används.

Hur skriver jag om mina kompetenser i min meritförteckning?

Man brukar prata om kompetenser i termer av hårda och mjuka kompetenser. De hårda kompetenserna är möjliga att utbilda sig till och att lära ut, och är därmed också möjliga att kvantifiera. Exempel på hårda kompetenser är språk och tekniska kunskaper.

Mjuka kompetenser handlar i högre grad om personliga och sociala egenskaper och är kompetenser som byggs upp under en längre tid och är därför svårare att utbilda sig till eller att kvantifiera. Ledaregenskaper och stresshantering är två exempel på mjuka kompetenser.

Du kan blanda mellan dina olika kompetenser för att hitta en bra balans med de krav som jobbet ställer. De kan ha en egen sektion eller så kan du göra en punktlista, allt beroende på vad du själv känner passar bäst i den aktuella situationen.

De kan också förekomma i en sammanfattning där du fokuserar på just de kompetenser som är viktiga för det jobbet du vill ha. Testa en av våra gratis cv mallar genom att starta ett konto.