Personligt Brev Undersköterska – Exempel – Brevmallar

Är du på väg att söka jobb som undersköterska och behöver inspiration och tips för att skriva personligt brev?

I den här artikeln kommer vi att ge exempel på personligt brev för en undersköterska som är nyexaminerad och söker sitt första jobb inom yrket.

Vi kommer att visa bra personligt brev mallar för undersköterska och vi kommer att ge dig 5 bra tips som förhoppningsvis kommer att vara till hjälp när du själv söker jobb inom yrket.

Exempel på personligt brev för undersköterska

Som nyexaminerad undersköterska blev jag omedelbart intresserad av er annons då mitt mål alltid har varit att arbeta på ett äldreboende.

Trots min nyligen avklarade utbildning så har jag god erfarenhet av att arbeta både inom vården och inom äldrevården. Parallellt med min utbildning har jag varit timvikarie samt sommarjobbat på ett äldreboende i min stad, något som övertygade mig att jag har valt rätt inriktning.

Ni söker en person som kan skapa förtroende och ge utmärkt service. I mina tidigare roller har jag haft väldigt enkelt att komma överens med mina brukare och jag är bra på att att skapa kontakter och förtroende hos äldre människor. De goda vitsord jag har från både tidigare chefer samt de boende visar på att jag har lyckats väl i mina arbetsuppgifter. De fina upplevelserna och känslan av att vara uppskattad för den servicen jag ger får mig att gärna fortsätta inom äldrevården

Med mig i ert team får ni en dedikerad medarbetare som förutom mina goda sociala egenskaper även är skicklig på att utföra stomi och sårvård. Har god erfarenhet av provtagningar, göra riskbedömningar, identifiera fysiska risker, sårvård och stomivård samt erfarenhet av att framgångsrikt samråda både med brukarens anhöriga samt mina kollegor för att planera och genomföra en inkluderande vård.

Jag hoppas att den här presentationen har väckt er nyfikenhet tillräckligt och att vi får ett tillfälle att träffas så att jag kan berätta mer om mig själv och hur jag kan bidra till att göra vården bättre.

Det här brevet har skrivits av vår AI. Vill du också spara tid och få ett snyggt personligt brev på bara några minuter. Testa vårt enkla AI verktyg där du automatisk kan skapa ett brev baserat på jobbet som du söker. Du kan även ladda ner gratis brevmallar!

Starta eget brev!

Bra Personligt brev mall för undersköterska

Eftersom en undersköterska ofta arbetar med patienter eller brukare, blir vårt första val en brev mall som innehar ett foto. Personliga egenskaper är viktiga för yrken som arbetar med människor. Därför är det positivt att visa sin personlighet inför en arbetsgivare och man kan med fördel välja brev med lite mer färg och design.

Vi på Aspirantus gillar personliga brev som tydligt visar både våra tidigare erfarenheter, men även eventuella utbildningar samt vår personlighet. 

Här har vi valt ut 3 brev-mallar som vi tycker uppfyller alla våra kriterier och passar in för yrket. Dessutom matchar de med din cv mall. Du kan självklart välja något annat som du känner är mer passande för dig och din personlighet. I slutändan väljer du alltid själv.

Starta ett brev!

Personliga brev för andra yrken

CV för undersköterska

Om du söker jobb inom yrket kommer du att behöva skriva ett cv för undersköterska. Vi har skrivit en bra guide där vi går igenom exempel och visar passande mallar

Vad arbetar en undersköterska med?

En underskötera kan ofta arbeta inom en stor mängd områden med en varierande flora av dagliga uppgifter. Vanliga arbetsområden är inom äldrevården, sjukvården och hemtjänsten, men finns även en rad andra områden där undersköterskor är verksamma. Här är ett utdrag av vanlig uppgifter.

 • I samråd med patient och närstående stödja och vägleda en inkluderande vård
 • Stötta vid hygieniska aktiviteter
 • Observera och identifiera fysiska risker
 • Assistera vid måltider och intag av föda
 • Ombesörja goda rutiner för att minimera smittorisker
 • Göra olika riskbedömningar
 • Utföra stomivård och sårvård
 • Utföra olika sorters provtagningar

5 tips när du skriver personligt brev för undersköterska

 1. Visa tydligt att du är utbildad undersköterska. Utbildning är en stor merit eftersom undersköterska inte är ett legitimerat yrke – arbetsgivare föredrar den som har utbildning. Om du inte är utbildad behöver du självklart inte understryka din utbildning såvida den inte är relevant
 2. Visa din personlighet. Det är ett omvårdnadsyrke och därför är din relation till dina brukare viktig. Ha det i åtanke när du skriver ditt cv och personliga brev.
 3. Lyft fram datorkunskaper. Dokumentering brukar vara en viktig del av arbetsuppgifterna. Om du är duktig på datorer rekommenderar vi att du inkluderar det i ditt brev.
 4. Lyft fram språkkunskaper. Många människor i Sverige har ett annat moderspråk än svenska. Språkkunskaper är därför en bra merit att nämna.
 5. Ge exempel på ett konkret tillfälle när du har gjort ett bra jobb. Vad var situationen? Hur agerade du? Vad blev resultatet.

Vilken utbildning krävs för att bli undersköterska

De flesta kommuner har utbildningar som riktar sig till dig som vill bli undersköterska. Det finns gymnasieutbildningar, Komvux och yrkesutbildningar. Undersköterska är numera ett legitimationsyrke vilket innebär att du behöver en godkänd utbilding och legitimation för att få kalla dig själv för undersköterska.

Framtidsutsikter för yrket

Undersköterska är idag är Sveriges vanligaste yrke och enligt arbetsförmedlingens yrkesprognos ser framtiden fortsatt ljus ut för dig som vill arbeta inom yrket. De räknar med en stor brist på vård och omsorgspersonal inom den offentliga sektorn.

Källor:

Arbetsförmedlingens yrkesprognos

Krav på undersköterskor

Statistiska centralbyrån

Regeringens proposition om yrkeslegitimation