Bibliotekschef

Sök bland 3 lediga jobb som Bibliotekschef och börja ditt nya yrkesliv idag!

Enhetschef bibliotek / allmänkultur

Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt. Vårt arbete genomsyras av värdeorden "Professionella, öppna och engagerade mot gemensamma mål" Tillsammans gör vi skillnad för Sjöbo kommuns medborgare och besökare! Vi söker en lösningsfokuserad och utvecklingsorienterad chef att leda verksamhet inom bibliotek och allmänkultur. Kultur- och biblioteksenheten i Sjöbo är organiserad under Familjeförvaltningen och Kulturverksamheten. Hos oss är beslutsvägarna korta och närheten till kollegor, chefer och ledning gör att möjligheten att påverka är stor. Här får du möjligheten att utvecklas och ta ansvar och uppmuntras till att bidra till ständiga förbättringar. Inom kulturverksamheterna arbetar vi med demokratin i ständigt fokus och med mottot allas lika värde. ARBETSUPPGIFTER Vi är en liten organisation där du har stora möjligheter att påverka arbetets utformning. I rollen som chef har du personal-, verksamhets-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar och din närmaste chef är verksamhetschefen för kultur och fritid. Du kommer att arbeta med strategiska frågor inom hela området bibliotek- och kultur. Du samverkar med olika aktörer i kommunen, Sydöstra Skånes bibliotek, region Skåne och arbetar med övriga förekommande arbetsuppgifter inom enheterna. Du är en del i kulturverksamhetens ledningsgrupp som består av enhetschefer samt kulturutvecklare för vuxna och barn och unga. Du ansvarar för huvudbiblioteket samt tre filialer. I enheten ingår också ansvar för skolbibliotekens organisering i kommunen. Du är ansvarig för kommunens kulturinstitutioner ( konsthall, biograf, museum) och driver även utvecklingen av dessa. Som chef för såväl biblioteken som allmänkulturen kommer du arbetsleda och stötta de arbetslag som rapporterar till dig (ca 15 medarbetare). En del i ditt arbete är att vara operativ och arbeta i bibliotekets- och allmänkulturens verksamhet där kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma och ingår. KVALIFIKATIONER Du har akademisk examen med biblioteksinriktning eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant och likvärdig. Erfarenhet från bibliotekssektorn är en förutsättning. Du ska ha dokumenterad chefs- eller ledarerfarenhet samt god förmåga att kommunicera, engagera och entusiasmera. Du ska ha erfarenhet av att driva förändringsarbete och processer framåt mot uppställda mål i dialog med medarbetarna. Meriterande är erfarenhet av att arbeta och driva utvecklingsfrågor kring barn och unga och andra prioriterade grupper. Du ska ha förmåga att samverka med andra aktörer så att verksamheterna blir levande platser för demokrati- och livslångt lärande. ÖVRIGT Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten. Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på.

30 november 2023
Sista ansökan:
26 december 2023
Bibliotekschef

Välkommen till Vårgårda kommun och en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med respektfullt bemötande och hög tillgänglighet gör vi allt för att leverera välfärdstjänster som överträffar förväntningarna hos invånarna i vår kommun. Med utgångspunkt från vår vision, vår gemensamma värdegrund och tydliga politiska mål bygger vi för stark tillväxt och starkt arbetsgivarvarumärke i kommunen. Inom kultur och fritids verksamhetsområde ingår biblioteket, simhallen, staben och förebyggande ungdom (Bubblan). I verksamhetsområdet arbetar sammanlagt 25 personer. Vi tycker att biblioteket har en självklar plats i samhället, inte bara som fysisk plats utan givetvis även som institution och bärare av demokratiska värden. Ett av Vårgårda kommuns viktigaste mål är att de barn som växer upp här ska vara trygga, ha goda relationer och uppleva nyfikenhet och intresse för studierna. Om du delar vår syn på hur biblioteket kan bidra till Vårgårdas positiva samhällsutveckling så vill väldigt gärna att du fortsätter läsa! ARBETSUPPGIFTER I rollen som Bibliotekschef är ditt huvuduppdrag att driva bibliotekets utveckling som en samhällsbärande aktör. I din roll som Bibliotekschef har du personalansvar för 6-7 medarbetare samt enhetens strategiska planering, arbetsmiljö, ekonomi och kvalitetsuppföljning. Du bidrar aktivt till samverkan mellan biblioteket och förebyggande ungdom (Bubblan). Du deltar i flera olika nätverk, både interna och externa, inom ditt uppdrag och bör ha god förståelse för hur vi också blir synliga och skapar god tillgänglighet för kommunens invånare. Du kommer ingå i styrgruppen för Knallebiblioteken, som är ett samarbete mellan samtliga sjuhäradskommuner. Förutom arbete med strategisk planering är du del av det operativa arbetet i biblioteket och möter besökare. Att se möjligheter och samverka med kommunens övriga verksamheter är en viktig del i uppdraget. Tillsammans med dina medarbetare på biblioteket skapar ni goda former för kontakt med litteraturen som främjar lärande och bidrar till ökad kunskap för vårgårdabor i alla åldrar samt verkar för god tillgänglighet till kulturen för alla. Målet är att verka för god kvalitet utifrån de förutsättningar vi har. I din roll som bibliotekschef kommer du att ingå i Kultur- och fritids ledningsgrupp tillsammans med enhetschef för bad, förebyggande ungdom samt verksamhetschefen, även stöd från controller och HR. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som är innovativ, lösningsfokuserad och som med energi vill utveckla vårt fina bibliotek inför framtidens utmaningar. Du ska vara modig och våga utmana gamla normer och arbetssätt. Du ska ha ett stort fokus på service och bidra till att alla besökare blir sedda och får en bra upplevelse när de besöker oss. Uppdraget innebär flera arenor där du ska både driva och samverka kring olika projekt och du ingår i flera nätverk i uppdraget som bibliotekschef. Det innebär att du har förmåga att skapa goda relationer med medarbetare, besökare och andra samarbetspartners. Vi lägger stor vikt vid ett närvarande och kommunikativt ledarskap. Vi söker dig som har: • Examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivare bedömer likvärdig • Flerårig arbetslivserfarenhet som bibliotekarie • Ledarutbildning eller dokumenterad erfarenhet av ledande uppdrag Som chef är du tydlig i din kommunikation med fokus på uppdrag och uppsatta mål. Du har en gedigen kunskap om bibliotekets verksamheter och stort engagemang för verksamhetsutveckling inom biblioteks- och kulturområdet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer kan komma att ske löpande. ÖVRIGT I Vårgårda kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Då heltidsuppdrag saknas innebär det att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Vårgårda kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Varmt välkommen med din ansökan! Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare: Vårgårda kommun har gjort sitt medieval för rekrytering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

20 november 2023
Sista ansökan:
10 december 2023
Södertörns högskola söker en ny bibliotekschef

Hur nyfiken är du på att leda Södertörns högskolebilbliotek?  Södertörns högskolebibliotek är en central strategisk resurs för den forskning och utbildning som bedrivs inom lärosätet. Biblioteket arbetar med att tillgängliggöra vetenskaplig information, handleda och guida i användningen av vetenskaplig information och erbjuda funktionella och inspirerande lärmiljöer och mötesplatser. Bibliotekets verksamhet omfattar även IKT-pedagogik och systemansvar för högskolans lärplattform, redaktionellt stöd för vetenskaplig publicering samt medieproduktion i samarbete med Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik. I verksamheten ingår det också att tillhandahålla bibliotekstjänster för Röda Korsets högskola. Totalt arbetar 31 personer vid biblioteket som består av två enheter, Enheten för Vetenskapens kommunikation och Enheten för Lärandestöd. Inom högskolan är biblioteket organisatoriskt placerat under rektor.     Dina arbetsuppgifter Som bibliotekschef är det ditt uppdrag att driva och utveckla bibliotekets verksamhet i dialog med kärnverksamhet och gemensam förvaltning. Inom biblioteket leder du verksamheten genom chefsgruppen. Arbetssättet präglas av samverkan, dialog och nytänkande med en tydlig koppling till högskolans vision om att bli ett etablerat universitet.  I rollen som bibliotekschef ingår du i rektors ledningsgrupp och ledningsråd där du arbetar strategiskt och blir ett naturligt bollplank för dina kollegor. Vid behov ingår du även i andra högskolerelevanta grupper och deltar i externa arrangemang.   Kvalifikationer För att passa för rollen som bibliotekschef ser vi att du har: • Erfarenhet av biblioteksverksamhet kopplat till akademin  • Kapacitet att identifiera behov, göra prioriteringar och fatta svåra beslut  • Akademisk utbildning som är relevant för arbetet, gärna inom biblioteks- och informationsvetenskap  • Erfarenhet av chefs- och ledarskap och förmåga att leda medarbetare mot uppsatta mål  • Erfarenhet av att leda en ledningsgrupp  • Erfarenhet av förändringsledning  • Kapacitet att kommunicera tydligt och klart både på svenska och engelska  • Kunskaper om och erfarenhet av arbete med open sience och digital infrastruktur för forskning och högre utbildning  Det är även meriterande att ha: • Erfarenhet av och kunskap om digitaliseringsfrågor, och då särskilt inom en akademisk miljö  • Egen forskningsverksamhet    Vi vet att dina personliga egenskaper är viktiga för att lyckas i denna ledarroll. Vi ser därför att du har en god social förmåga där du framgångsrikt kan skapa kontakter med olika intressenter, målgrupper och dina medarbetare samt att du kan samarbeta med dessa för att nå mål.    Du är nyfiken, engagerad och orädd för att ta dig an nya utmaningar som kommer av dagens utveckling och hastiga förändringar, där modet att fatta beslut balanseras med insikt och kunskap om hur idéer omsätts i praktiken. Genom att dagens samhälle präglas av digitalisering, är det viktigt att du har ett intresse för att arbeta och utveckla digitala lösningar.     Anställningen  Anställningen är tillsvidare och omfattar heltid med tillträde enligt överenskommelse. Högskolan kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.   Ansökan Vi vill ha din ansökan senast 2023-12-06      Ytterligare upplysningar  Vid frågor kontakta rekryteringskonsulterna Mitra Frost: [email protected] eller Karin Gustafsson: [email protected].    Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.  En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.      Varmt välkommen med din ansökan!    Fackliga kontaktpersoner: SACO: [email protected] ST: [email protected] SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, [email protected]     Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor rörande Östersjö- och Östeuropaområdet. Inom högskolan blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

16 november 2023
Sista ansökan:
6 december 2023