EU-handläggare

Sök bland 2 lediga jobb som EU-handläggare och börja ditt nya yrkesliv idag!

EU-samordnare inom skatte- och tullområdet

Stabsenheten, Skatte- och tullavdelningen, Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen ansvarar för lagstiftning inom framför allt skatter, tull och indrivning samt deltar i det internationella samarbetet på skatte- och tullområdet inom bl.a. EU. Avdelningen gör även beräkningar av effekterna av ändringar i regelverken på skatte- och tullområdet. Stabsenheten vid skatte- och tullavdelningen på Finansdepartementet har till uppgift att bistå avdelningschefen i planering, samordning och utveckling av arbetet på avdelningen. En viktig del i det arbetet består i att hålla ihop avdelningsövergripande frågor och processer på skatte- och tullområdet som t.ex. samordning av avdelningens arbete inom ramen för budgetprocessen samt arbetet med EU- och internationella frågor. Till stabsenheten söker vi nu handläggare att ansvara för EU-samordningen på avdelningen. Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Arbetet innebär bl.a. att du följer och bevakar utvecklingen i EU och internationellt inom skatte- och tullområdet. Som EU-samordnare ansvarar du för att hålla ihop och, tillsammans med sakenheterna, ta fram underlag inför olika EU-relaterade processer och möten som Ekofin, Coreper och besök i riksdagen. EU-samordningen ansvarar även för samordning av underlag inför avdelningschefens EU-relaterade möten och besök. Som EU-samordnare deltar du i den strategiska utvecklingen av EU-frågorna på avdelningen och utgör ett stöd till avdelningens handläggare i hanteringen av EU-relaterade ärenden och processer.  Arbetet sker i nära samarbete med kollegor på enheten samt på sakenheterna på avdelningen, men även med t.ex. andra avdelningar och departement samt EU-representationen i Bryssel. Beroende på din bakgrund och tidigare erfarenheter kan det även bli aktuellt att självständigt ansvara för och hålla ihop vissa övergripande EU-frågor som är relevanta för avdelningen. Ett sådant ansvarsområde är att på ett övergripande plan ansvara för statsstödsfrågor och allmänna EU-rättsliga frågor och processer kopplade till avdelningens verksamhet. Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se. Din bakgrund Du har relevant akademisk examen t.ex. inom juridik, ekonomi eller statsvetenskap. Du har erfarenhet av arbete med EU-relaterade frågor i Regeringskansliet eller på myndighet eller någon av EU:s institutioner. Du har även goda kunskaper om EU:s institutioner, processer och regelverk. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är en förutsättning för denna roll. Det är meriterande om du har utbildning med EU-inriktning och inom skatte- eller tullrätt. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat med EU-samordning i Regeringskansliet, med skatte- eller tullagstiftning eller andra EU-rättsliga områden som är relevanta för avdelningen, som t.ex. EU:s statsstödsregler. Det är slutligen även meriterande med goda kunskaper om riksdagsarbetet kopplat till EU-frågor. Dina egenskaper För att trivas som EU-samordnare hos oss behöver du ha god förmåga att självständigt planera och strukturera ditt arbete. Du uttrycker dig väl, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska och du är intresserad av att utveckla dig själv och den verksamhet som du verkar inom. Mycket god samarbetsförmåga, noggrannhet, självständighet och flexibilitet är viktiga förutsättningar för att lyckas i ditt arbete. Övrigt Två eller flera tjänster för tills vidare anställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse.  En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Är du intresserad? Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Charlotta Carlberg som är enhetschef, på 08-405 28 74. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Simon Monti Danielsson för Saco och Lotta Nordqvist för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 18 mars 2024. Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, upphandling, kommuner och regioner samt konsumentlagstiftning.

26 februari 2024
Sista ansökan:
18 mars 2024
EU-samordnare – arbeta med näringspolitiska frågor

Sekretariatet för EU och internationella frågor, Klimat- och Näringslivsdepartementet Har du erfarenhet av EU-samordning på Regeringskansliet eller relevant myndighet och god kunskap om EU:s institutioner och beslutsprocesser? Om du är intresserad av EU-arbete på det näringspolitiska området och trivs i en verksamhet som präglas av hög kompetens, många kontaktytor och fokus på leverans, kan detta vara en roll för dig. Din arbetsdag. Sveriges morgondag. Klimat- och näringslivsdepartementet (KN) har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation. I departementet igår Sekretariatet för EU och internationella frågor som ansvarar för stöd och vägledning till departementsledningen samt departementets enheter i EU-frågor och internationella frågor, samt samordnar det internationella arbetet inom Klimat- och näringslivsdepartementet. Sekretariatet ansvarar även för styrningen av regeringens innovations- och forskningskontor som finns på ett antal ambassader runt om i världen.  Läs mer om departementet och enhetens verksamhet på www.regeringen.se Rollen som EU-samordnare innebär ansvar för samordning av KN:s EU-arbete på det näringspolitiska området. Detta inkluderar: • ta fram och samordna underlag inför olika EU-möten såsom konkurrenskraftsrådet, högnivåmöten och Coreper • att delta i strategisk utveckling av EU-frågorna i departementet • planera och genomföra politiska ledningens Europarelaterade resor och möten inklusive rådsmöten • att vara ett stöd till departementets handläggare och den politiska ledningen i EU-frågornas hantering • att ha ett nära samarbete med övriga EU-samordnare på enheten, med departementets råd i Bryssel samt andra interna och externa kontakter, i synnerhet riksdagen Även andra arbetsuppgifter inom enheten kan bli aktuella. Utrikes resor ingår i tjänsten. Din bakgrund Vi söker dig som har relevant akademisk examen. Du har erfarenhet av EU-samordning i Regeringskansliet. Tjänsten kräver att du har god kunskap om EU:s institutioner och arbetssätt samt god kunskap om riksdagsarbetet, i synnerhet kopplat till EU-frågor. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är även ett krav för tjänsten. Har du erfarenhet från EU:s institutioner eller erfarenhet från Sveriges ständiga representation i Bryssel, eller annan utlandsmyndighet med EU-inriktning, så är det meriterande. Kunskaper i franska eller annat språk som används frekvent inom EU är meriterande. Har du dessutom kännedom om EU:s miljö- och klimatpolitik är det även meriterande.  Dina egenskaper Du är en flexibel person med god samarbetsförmåga som kan arbeta under tidspress. Strukturförmåga, noggrannhet och gott omdöme är andra egenskaper vi värdesätter i denna roll. Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Övrigt Detta är en tillsvidareanställning som påbörjas med 6 månader provanställning. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Är du intresserad? Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta sekretariatschef Maria Rosander på 08-405 37 09. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ana Acosta på 08-405 39 42. Fackliga kontaktpersoner är Karl Westberg (ST) och Susanne Adlercreutz (SACO). Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 5 mars 2024.   Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Klimat- och näringslivsdepartementet har ansvar för frågor som rör klimat, miljö, energi, näringsliv och innovation.

20 februari 2024
Sista ansökan:
5 mars 2024