Försäkringshandläggare, försäkringskassa

Sök bland 3 lediga jobb som Försäkringshandläggare, försäkringskassa och börja ditt nya yrkesliv idag!

Försäkringsutredare inom sjukförsäkringen inriktning stöd för återgång

Varje år fattar Försäkringskassan 24 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. I rollen som försäkringsutredare med inriktning stöd för återgång möter du personer som ofta har en komplex livssituation med en pågående sjukskrivning. Individen kan stå relativt långt från återgång i arbete eller annan sysselsättning och har därför behov av samordnande rehabiliteringsinsatser.  Du är drivande för att samordna de rehabiliteringsbehov som identifierats och matcha dessa behov med rätt insatser. I arbetet gör du individen delaktig i processen. Du har kontakt och planerar med externa samarbetspartners såsom individens arbetsgivare, sjukvården eller Arbetsförmedlingen. Du arbetar i första hand med digitala möten som du leder, men även fysiska möten kan förekomma vid behov.    Som försäkringsutredare handlägger du ansökningar om sjukpenning. Du fattar självständigt beslut om rätten till sjukpenning genom att tillämpa lagstiftningen på ett korrekt och rättssäkert sätt Arbetet innebär att göra kvalificerade utredningar och analyser av underlag, framförallt läkarintyg.  Du ansvarar även för löpande dokumentation och utbetalning av ersättning. Rollen som försäkringsutredare är coachande och dina kontakter präglas av lyhördhet, respekt och vilja att skapa trygghet och förståelse för sjukförsäkringen hos individen och samarbetspartners. Du samarbetar med dina kollegor på plats och digitalt. Ni arbetar aktivt med att utveckla era kunskaper och dela erfarenheter och kompetenser. Som nyanställd får du en introduktionsutbildning och stöd av handledare. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Vi söker dig som • har högskoleexamen eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga • är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer • samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål • agerar på eget initiativ och tar ansvar för att nå goda resultat • har ett systematiskt och noggrant arbetssätt • kan förstå och analysera komplexa frågor • har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift • verkställer planer och processer samt ser till att dessa håller hög kvalitet • har körkort för personbil. Det är meriterande om du • har arbetat med kvalificerade utredningar och fattat beslut som påverkat individer, gärna på en myndighet • har professionell erfarenhet av att möta människor i svåra livssituationer • har erfarenhet av arbete i en samordnande funktion med externa samarbetspartners • har god pedagogisk förmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Övrigt Ett antal, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. Placeringsort: Gävle. Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs Kontaktpersoner Chef: Anna Fält Skoglund, telefonnummer 010-111 93 69  (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Fanny Secher, [email protected], telefonnummer 010-112 22 96 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Malin Jensen, telefonnummer 010-111 80 31, Saco-S: Carin Eriksson, telefonnummer  010-111 82 61, Seko: Eliza Grundström, telefonnummer 010-115 34 02. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 18 mars 2024. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

28 februari 2024
Sista ansökan:
18 mars 2024
Försäkringshandläggare inom utredningskrävande SGI i Göteborg

Varje år fattar Försäkringskassan 24 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. På vårt kontor i Göteborg är vi cirka 45 handläggare, fördelade på tre enheter, som jobbar med särskilt utredningskrävande sjukpenninggrundande inkomst (SGI SU). Vi söker ett antal nya kollegor med tänkt tillträde 3 juni 2024 Utredningar, analyser och teamarbete Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Du har kontakt i telefon och skriftligt. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk. Som Försäkringshandläggare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. När du arbetar med sjukpenninggrundande inkomst (SGI) möter du personer som har gemensamt att de har en varierande eller oförutsägbar inkomst. Personerna befinner sig i olika skeden i livet, alltifrån långtidssjuka till nyblivna föräldrar. SGI avgör ersättningsnivån på dagersättningar, exempelvis sjukpenning och föräldrapenning. Du arbetar utifrån flertalet regelverk och inhämtar information om inkomstförhållanden och beräknar SGI utifrån varje specifik situation, exempelvis egna företagare eller studerande. Du fattar beslut i ärenden från en fortlöpande kö, vilket gör att du måste kunna balansera kvalitet med kvantitet. I ditt arbete inhämtar du information från bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, revisorer och arbetsgivare. Vi söker dig som • har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga • är serviceorienterad • har ett systematiskt och noggrant arbetssätt • är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer • har god kommunikativ förmåga • har datorvana. Det är meriterande om du • har arbetat med handläggning och fattat beslut som påverkar individer, gärna på en myndighet. • har vana att jobba mot kvantitativa mål • har god samarbetsförmåga och vana att jobba i team. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Övrigt Flera tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer ett digitalt rekryteringsseminarium äga rum den 20 mars 12.00-13.00. Intervjuer kommer att hållas under vecka 13 och 14. Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs Kontaktpersoner Chef: Sofie Bergfalk Mörtsell, 010-118 78 21 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Annika Sörensen, 010-111 66 00 och Hanna Fransson, 010-113 44 55 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Jonas Ovdal, 010-111 94 68 Saco-S: Sarah Aguilar, 010-112 53 81 och Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 17 mars 2024. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

28 februari 2024
Sista ansökan:
17 mars 2024
Försäkringshandläggare inom barnbidrag i Sollentuna

Varje år fattar Försäkringskassan 24 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 250 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. Handläggning, kundkontakt och teamarbete Som försäkringshandläggare har du ett viktigt uppdrag: att hjälpa medborgarna så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger individen förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje individ har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk. Du beräknar och fattar i förekommande fall beslut om ersättning. Du har dagligen kontakt med sökande och försäkrade skriftligt och via telefon. En del av ditt arbete innebär att besvara inkommande samtal där du identifierar behov och ger allmän och specifik information. I arbetet ingår även att upplysa och ge support i våra självbetjäningstjänster. Tjänsten innebär att du hanterar sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande. När du arbetar med barnbidrag möter du föräldrar, familjehemsföräldrar och andra som kan få barnbidrag. Det kan till exempel vara sammanboende eller separerade föräldrar, ensamkommande flyktingbarn eller föräldrar till barn i särskola. Du utreder bland annat rätten till barnbidrag och flerbarnstillägg för individer i väldigt olika livssituationer som ibland kan vara svåra. Dina utredningar är ofta beroende av andra aktörer såsom Skatteverket, Migrationsverket, Centrala studiestödsnämnden och kommuner. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Vi söker dig som • har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga • är serviceorienterad • har ett systematiskt och noggrant arbetssätt • är stabil och kan behålla energin även i belastade situationer • har god kommunikativ förmåga • har datorvana. Det är meriterande om du • förmåga att växla mellan arbetsuppgifter och arbetstempo • god samarbetsförmåga • arbetat med handläggning och fattat beslut som påverkar individer • erfarenhet av kundtjänst eller telefonkundtjänst • erfarenhet av administrativt arbete.  Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Övrigt Ett antal tjänster, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. Försäkringskassan kan komma att göra viss ekonomisk personkontroll innan anställning. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet.  Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs Kontaktpersoner Chef: Goran Krsic, 010-116 22 90 och Luis Rodriguez, 010-116 79 07 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sandra Nilsson, [email protected], 010-113 43 39 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Isa Malki, [email protected], 010-114 03 81 och Diana Barac, 010-111 55 34, Saco-S: Daria Memetovic, 010-118 40 78, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.  Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 11 mars 2024. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan. Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

27 februari 2024
Sista ansökan:
11 mars 2024