Församlingspräst med specialuppgifter

Sök bland 3 lediga jobb som Församlingspräst med specialuppgifter och börja ditt nya yrkesliv idag!

Präst med inriktning barn, ungdom och familj

Gislaveds pastorat rustar för framtiden och söker två präster 100% Gislaveds pastorat består av åtta församlingar och är beläget i Växjö Stift, Jönköpings län - mitt i ett av Sveriges företagstätaste områden. En bygd som präglas av ett omfattande entreprenörskap och andas framtidstro. Vi är stolta för vår regnbågscertifiering. Landsbygsförsamlingar präglade av sammanhållning, bygdegemenskap med ett starkt driv för bygden där kyrkan är en viktig medaktör. Vi har en fantastisk natur och Isabergstoppen bjuder på äventyr så väl vinter som sommar. Vi söker en komminister 100% med huvudsaklig tjänstgöring i Gislaved och Anderstorps församlingar. Våra församlingar drivs av engagerade medarbetare -såväl anställda, ideella som förtroendevalda. Vi vill fortsätta att utveckla ideella medarbetare och där är våra unga ledare viktiga i så väl barn och ungdomsarbetet som gudstjänstutvecklingen. Vi vill att kyrkan ska vara en plats att kunna ställa sina frågor, finna svar och utvecklas i sin tro och som människa. Vi vill att våra församlingar skall präglas av en öppenhet mot samhället genom att samarbeta med föreningsliv och skola. Gislaveds pastorat driver förskola med avdelningar i Anderstorp och Gislaved. Många barn finns i våra verksamheter och kommer gärna på Familjegudstjänster och Spaghettigudstjänster. Vi har många konfirmander och en starkt ungdomsgrupp som vill fortsätta växa. Vi är med och driver satsningen UMIV, Ung Medarbetare I Västbo och har många ungdomar som finns med i satsningen och har ideella uppdrag i församlinarna. Församlingarna ingår i Gislaveds pastorat, den norra delen. Det ingår förrättnings- och helgtjänstgöring i Anderstorp, Bosebo, Gislaved, N Hestra och Våthults församlingar. Vi söker dig som är: Prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning För att passa till tjänsten krävs: Att du trivs med att samtala, undervisa, åka på läger och hänga med barn och ungdomar. Att du gillar att leka och ge dig ut på upptäcktsfärd med unga människor och låter dem finna sin väg och stöttar den. Att du känner dig bekväm med att möta människor i alla åldrar, då dop, vigsel, begravning och sorgebesök ingår i tjänsten. Att du kan arbeta enskilt men framför allt tillsammans med andra medarbetare och ideella. Att du tycker om att skapa kontakter och samverka och med andra aktörer Att du är intresserad av utvecklings- och förändringsarbete

15 april 2024
Sista ansökan:
15 maj 2024
Präst med inriktning vuxenundervisning och gudstjänstutveckling

Gislaveds pastorat rustar för framtiden och söker två präster 100% Gislaveds pastorat består av åtta församlingar och är beläget i Växjö Stift, Jönköpings län - mitt i ett av Sveriges företagstätaste områden. En bygd som präglas av ett omfattande entreprenörskap och andas framtidstro. Vi är stolta för vår regnbågscertifiering. Landsbygsförsamlingar präglade av sammanhållning, bygdegemenskap med ett starkt driv för bygden där kyrkan är en viktig medaktör. Vi har en fantastisk natur och Isabergstoppen bjuder på äventyr så väl vinter som sommar. Präst med inriktning vuxenundervisning och gudstjänstutveckling Vi söker en komminister 100% med huvudsaklig tjänstgöring i Gislaved och Anderstorps församlingar. Våra församlingar drivs av engagerade medarbetare -såväl anställda, ideella som förtroendevalda. Vi vill fortsätta att utveckla ideella medarbetare och att fler är med och arbetar med gudstjänstutvecklingen. Vi vill att kyrkan ska vara en plats att kunna ställa sina frågor, finna svar och utvecklas i sin tro och som människa. Vi tror att vi bygger församling genom gudstjänster, samtals- och studiegrupper som möter människors längtan efter tro och sammanhang. Våra bibelsamtalsgrupper samlar ett 30-tal människor regelbundet. Med jämna mellanrum har vi Alpha/nyfiken på kristentro – grupper och nu finns behovet av en ny grupp igen. Vi vill att våra församlingar skall präglas av en öppenhet mot samhället och samarbete med samhällets aktörer. Församlingarna ingår i Gislaveds pastorat, den norra delen. Det ingår förrättnings- och helgtjänstgöring i Anderstorp, Bosebo, Gislaved, N Hestra och Våthults församlingar. Vi söker dig som är: Prästvigd enligt Svenska kyrkans ordning För att passa till tjänsten krävs: Att du trivs med att samtala och undervisa människor som söker svar på sina frågor om tro och liv. Att du gillar att ge dig ut på upptäcktsfärd med människor och låter dem finna sin väg och stöttar den. Att du känner dig bekväm med att möta människor i alla åldrar, då dop, vigsel, begravning och sorgebesök ingår i tjänsten. Att du kan arbeta enskilt men framför allt tillsammans med andra medarbetare och ideella. Att du tycker om att skapa kontakter och samverka och med andra aktörer Att du är intresserad av utvecklings- och förändringsarbete

15 april 2024
Sista ansökan:
15 maj 2024
Enhetschef för enheten Gudstjänst & musik

Vill du arbeta i en spännande organisation, där du som chef får möjlighet att koncentrera dig på en avgränsad del av kyrkans verksamhet? Södra Vedbo pastorat är organiserat i sex enheter: Gudstjänst & Musik, Kyrkogård, Stöd & Service, Barn, ungdom & undervisning, Diakoni och Förskola. Just nu söker vi en enhetschef för enheten Gudstjänst & musik.    Arbetsuppgifter Som chef för enheten "Gudstjänst & musik" har du personalansvar för pastoratets 8 präster och 8 musiker. Tillsammans med enheten arbetar du med frågor som rör bl.a gudstjänstutveckling och musikens roll i kyrkans verksamhet. Ett övergripande verksamhet- och budgetansvar för ditt specifika område ingår i tjänsten. Ca 50% av tiden arbetar du i verksamheten med gudstjänster och förrättningar. Som enhetschef för "Gudstjänst & musik" har du ett nära samarbete med pastoratets kyrkoherde. Du är också en del av ledningsgruppen och din arbetsplats kommer att vara i Eksjö.   Kvalifikationer Vi söker dig som: - är prästvigd, har flera års erfarenhet av att arbeta som präst och erfarenhet av personalansvar. - vill stödja och hjälpa pastoratets präster/musiker att göra ett gott arbete. - kan hålla många bollar i luften samtidigt. - är strukturerad och tydlig. - är flexibel. - brinner för gudstjänsten och dess roll som församlingens hjärta. Sista ansökningsdag är 5 maj. Vi är ett pastorat med sju församlingar i Eksjö kommun samt en liten del av Nässjö kommun. I våra församlingar finns det tolv kyrkor, tre kapell, tolv kyrkogårdar och två förskolor. Vi har cirka 12 300 kyrkotillhöriga och 80 anställda.

15 april 2024
Sista ansökan:
5 maj 2024