Laboratoriechef

Sök bland 4 lediga jobb som Laboratoriechef och börja ditt nya yrkesliv idag!

Laboratory Manager

Job description Join the Innovation Journey at ESAB! Are you ready to make your mark in the world of sustainable innovation? ESAB, a global leader with over 9,000 employees worldwide, invites you to be a key player in our journey developing high quality, sustainable filler metals for the generation to come. We're seeking a talented Laboratory Manager for Filler Metals R&D to lead our dynamic team in driving innovation within one of our laboratories. Your role is both operational and strategic, including hands on tests and investigations, initiating and leading projects as well as follow technical areas of interest. To make sure that current and future products will continue to be market leading you will also liaise with industry and academic collaborative groups. Besides your team, you collaborate with other colleagues within ESAB R&D, production units and sourcing teams. In this role, you travel a few times a year to establish contacts and build networks. We offer you a creative work environment with good possibilities for development in your profession. You get to work with exciting projects and high-end technical development. We are global and  multicultural, and we give you the opportunity to collaborate and work in an international environment. ESAB Gothenburg is the global center of excellence for R&D with approximately 200 employees which covers most functions such as R&D, Sales, Strategy, and support functions. Are you ready to be at the forefront of innovation in one of our specialized laboratories? In this recruitment, we are collaborating with Randstad Life Sciences & Engineering. Apply no later than 2023-12-15 at www.randstad.se and be part of ESAB's exciting journey towards a more sustainable future! The position may be filled before last application deadline, so apply at your earliest convenience. For inquiries, contact Senior Recruitment Consultant Emelie Lanner at [email protected].  Responsibilities Lead, develop, and inspire a team of laboratory technicians & engineers. Initiate and steer the mineral laboratory development plan aligned with filler metal R&D goals. Ensure effective production of pilot lab scale products for on-going & future R&D innovations. Developing and advancing the processes for efficient production of sustainable filler metals. Innovate recyclable material usage and contribute to ESAB's sustainability journey. Collaborate with internal R&D teams, external partners and universities. Champion EHS and quality responsibilities for a high-performing R&D organization. Ensure timely and budget-conscious completion of projects. Qualifications To thrive and to be successful in this role, we believe that you have: Ph.D. or M.Sc. in mineralogy, chemical, materials engineering or other background relevant to the position. Experience in R&D or laboratory environments, with project management/leadership proficiency. Proficient in Swedish and English communication. In this role, your personality will play an important role. In addition to your technical skills, we value your curiosity and ability to think outside the technical framework. You are a true team player who lead with great responsiveness and humility. You easily interact with all parts of the organization and external parties and you have a great ability to enthuse and engage your team. Furthermore, you are driven and used to delivering results, with help of your great communication skills and a strategic plan. In addition, you have the ability to gain new knowledge in different areas and quickly be able to apply it to your work. Analytical thinking, problem solving and practical skills are also qualities we wish you possess. For us, it is important that all competence and skills in the labor market are utilized. We welcome all applicants and strive for diversity. About the company At Randstad, we see the possible in people. With business all over Sweden and in all areas of expertise, we help people find work that feels good, where they get the opportunity to develop and realize their true potential. With close to 600 000 employees in 38 countries, Randstad is the global leader in the HR services industry. Our mission is to become the world’s most valued working life partner. By combining our passion for people with the power of today’s technology, we support people and organizations in realizing their true potential. We call it Human Forward.

20 november 2023
Sista ansökan:
15 december 2023
Gruppchefer inom DNA till Nationellt forensiskt centrum i Linköping

Är du redo för en större uppgift? Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 37 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag. Nationellt forensiskt centrum, NFC, är en avdelning i Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför NFC forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen verkar inom områdena informationsteknik, biologiska spår, kemi och teknik samt droganalys. Vi har tolv driftställen, vårt största labb och vårt avdelningskansli finns i Linköping. På Biologisektionen genomför vi forensiska DNA-analyser på tillvaratagna bevismaterial, på biologiska spår från brottsplatser och på ett stort antal salivtopsningar. Sektionen hanterar också de svenska DNA-registren med DNA-profiler från misstänkta och dömda brottslingar samt från olösta brott. Vi är placerade i Linköping. Verksamheten vid sektionen är ackrediterad enligt ISO17025. Biologisektionen är under stark tillväxt och kommer växa med ytterligare två grupper. Nu söker vi gruppchefer till grupperna DNA Analys 1,2 och 4 samt DNA Handläggning 3 och 5. DNA-analysgrupperna arbetar med olika typer av DNA-analyser, resultatutvärdering samt forskning och utveckling och består av forensiska laboranter och molekylärbiologer. DNA-handläggningsgrupperna arbetar med ärendehandläggning, värdering av erhållna analysresultat samt redovisning av erhållna resultat. Grupperna består av forensiker och forensiska laboranter. ARBETSUPPGIFTER Som gruppchef vid Biologisektionen rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom DNA-analys respektive DNA-handläggning och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet. KVALIFIKATIONER Detta är en möjlighet för dig som har: • för funktionen relevant akademisk utbildning alternativt Polis enligt Förordning (2014:1105) om utbildning till polisman • minst 6 månaders sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande den senaste femårsperioden • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten • erfarenhet av relevant verksamhetsområde (exempelvis inom laboratorieområdet, produktion och processorganisation eller rättsväsendet) Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har: • erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat • akademisk utbildning inom naturvetenskapsområdet alternativt ingenjörsutbildning erfarenhet av att leda processorienterat laborativt arbete med tydligt fokus på kvalitet • ingått i ledningsforum • chefs- och eller ledarskapsutbildning • erfarenhet av polisorganisationens verksamhet • erfarenhet av att bedriva ackrediterad verksamhet utifrån ISO eller liknande standard När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor: • analys och helhetssyn • mål och resultat • utveckling och förändring • social säkerhet • muntlig och skriftlig kommunikation • skapa delaktighet och motivation Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/ Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas. ÖVRIGT • Tillsvidareanställning med funktion chef grupp • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning • Placering vid Nationellt forensiskt centrum i Linköping Enligt gällande lagstiftning kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polismyndighetens rekryteringssystem Visma Recruit. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, 106 75 STOCKHOLM, eller kontakta ansvarig HR-konsult. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult. En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader. Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se Varmt välkommen med din ansökan!

20 november 2023
Sista ansökan:
11 december 2023
Head of Technical Operations

Galenica söker en engagerad och erfaren Head of Technical Operations Vi expanderar och etablerar en ny avdelning med fokus på att säkerställa hög kvalitet i våra instrument, utrustningar, råvaror och lokaler. Vi söker nu en driven och kompetent ledare som kan ta oss till nya höjder. Är du vår nya Head of Technical Operations, med gedigen erfarenhet av processförbättringar, ledarskap och en bred kompetens inom läkemedels-GMP? Bli en nyckelspelare i Galenicas spännande utvecklingsresa! Om Galenica Galenica AB grundades 1999 och verksamheten omfattar utveckling av nya läkemedel både i egen regi och för kunders räkning. Vi strävar efter att skapa innovativa läkemedelsprodukter som gör verklig skillnad för patienter. Vår verksamhet omfattar två huvudsakliga affärsområden – CDMO och Derma. Inom CDMO bedriver vi utveckling, formulering, tillverkning och kvalitetskontroll av läkemedel medan Derma står för patenterade läkemedel som Ovixan® och Oviderm®. Om tjänsten Som Head of Technical Operations kommer du att leda vår nyetablerade avdelning med sju till åtta dedikerade medarbetare under din ledning. Du rapporterar till Vice President CDMO. Ditt ansvar omfattar bland annat: - Budget-, investerings-, process- och personalansvar - Ansvar för att kontinuerligt förbättra och effektivisera de processer avdelningen äger - Processägare för service/underhåll, kalibrering samt kvalificering av instrument, utrustningar och lokaler - Etablera underhålls-, service-, kalibrerings och re-kvalificeringsplan - Säkerställa att instrument, utrustningar och lokaler befinner sig i operationell status utifrån organisationens behov - Inköp av instrument och utrustningar utefter CDMO-organisationens behov - Processägare för hantering av råvaror, förpacknings- och förbrukningsmaterial samt kemikalier och övrigt gods (orderläggning, ankomst, märkning, provtagning, lagerhållning och interndistribution) - Processägare för övergripande arbetsmiljöarbete inom CDMO-organisationen - Ha en nära samverkan med såväl de pågående projekten och linjechefer som externa intressenter, leverantörer och kunder - Säkerställa att avdelningen följer interna kvalitetskrav och externa guidelines, regler och myndighetskrav Om dig Du har en stor passion för läkemedelsindustrin och processförbättring. Som chef brinner du för att motivera och coacha individer och teamet. Vidare är du pedagogisk och kan involvera och utmana teamet för att hitta konstruktiva vägar framåt. För att passa i rollen är du affärsorienterad och förstår värdet av långsiktiga samarbeten. Du är flexibel och kan snabbt byta fokus när förutsättningar och prioriteringsordningar ändras. För att trivas på Galenica kommunicerar du rakt och öppet, är prestigelös och ser det som naturligt att arbeta gränsöverskridande. Du håller hållbarhetsfrågor högt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Din bakgrund: - Du har betydande erfarenhet från läkemedelsindustrin med 10+ år inom utveckling/produktion från GMP-reglerad verksamhet - Du har minst 3 års erfarenhet av att vara chef (gärna med en orientering mot operational excellence) - Du har mycket goda kunskaper i minst ett skandinaviskt språk och engelska i tal och skrift - Du är utbildad Apotekare eller Civilingenjör i Kemiteknik eller har annan relevant högskoleutbildning - Du har erfarenhet inom QA - Du har erfarenhet av att arbeta enligt LEAN Vi erbjuder Med rätt driv har du stora möjligheter att påverka din egen utveckling och framtid i bolaget. Avtalsmässigt erbjuds konkurrenskraftiga anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Företagsklimatet präglas av laganda, kompetens, kvalitet och handlingskraft. Stämningen är familjär där idéer välkomnas och insatser syns. Allmän information Vi söker i denna rekrytering en tillsvidareanställning på 100 %. Placering är på vår anläggning på Medeon Science Park i Malmö. Tillträde är beräknat till den 1:e februari 2024 eller så fort som möjligt beroende på kandidats uppsägningstid. Urval kommer att ske löpande så vi ser gärna att du skickar in din ansökan omgående, dock senast den 10:e december 2023. För frågor om tjänsten var vänlig kontakta HR Manager Christofer Gillborg på [email protected] eller 0722-402835. Varmt välkommen med din ansökan!

17 november 2023
Sista ansökan:
10 december 2023
Laboratoriechef till ALS i Sollentuna

ALS Sollentuna (Mikrolab Stockholm AB) är ett mikrobiologiskt konsultlaboratorium, labbet ingår i ALS Scandinavia AB, (ALS Group). Vi utför mikrobiologiska analyser för kunder inom kategorierna läkemedel, medicinteknik och vatten. Labbet innehar GMP-certifiering och ackreditering för mikrobiologiska analyser. Våra analyser baseras på europeiska och amerikanska farmakopéer, ISO-standarder och andra erkända standarder. Vi hjälper även kunder med specialstudier, valideringar, omgivningshygien samt rådgivning inom mikrobiologi. Läs mer på www.alsglobal.se Om tjänsten I rollen som laboratoriechef ansvarar du för laboratorieverksamheten och ett laboratorieteam med ca 10 personer. Du kommer ansvara för den övergripande planeringen av arbetet samt jobba aktivt med att utveckla gruppen, dess rutiner och driva förbättringsarbete. Du kommer att leda arbetet för gruppen. I arbetsuppgifterna ingår även kundkontakt. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara; · Planera och leda den dagliga verksamheten på laboratoriet · Mikrobiologisk rådgivning kring analysresultat · Långsiktig schemaläggning · Planera/sammanställa/utvärdera provningar. · Utfärda, granska styrande dokument. · Bevaka farmakopéer och övriga relevanta standarder inkl. uppdateringar. · Ansvara för interna utbildningar samt uppdatera behörighetsmatris enligt utförd inskolning och utbildning. · Medarbetarsamtal och lönegrundande samtal med sin grupp · Granska och godkänna analysresultat Egenskaper Vi söker dig som har erfarenhet från arbete med mikrobiologiska läkemedelsanalyser enligt pharmakopémetoder och GMP. Erfarenhet av att arbeta i en arbetsledande position är meriterande. Du har en akademisk utbildning inom mikrobiologi eller liknande. ALS erbjuder Vi erbjuder en spännande miljö med möjlighet att påverka och utvecklas i ett internationellt företag med fokus på goda värderingar, ansvarstagande och viljan att lyckas. Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Vi önskar tillsätta tjänsten snarast och kommer att behandla ansökningar löpande. Intresserad? Skicka din ansökan innehållande CV och personligt brev till oss senast den 15 dec 2023 till [email protected] Ange referens Laboratoriechef Sollentuna i din ansökan. För närmare upplysningar angående tjänsten kontakta Mattias Wilhelmsson, Site manager, Sollentuna 08-29 79 00, [email protected]

13 november 2023
Sista ansökan:
15 december 2023