Utbildningschef

Sök bland 9 lediga jobb som Utbildningschef och börja ditt nya yrkesliv idag!

Prefekt

Vill du vara delaktig i Högskolan Dalarnas fortsatta utveckling? Drivs du av frågor rörande kvalitet i utbildning och forskning och att leda andra? Då har vi nu möjligheten för dig! Institutionen för lärarutbildning erbjuder en bredd av olika utbildningsprogram mot lärarexamina. I uppdraget som prefekt kommer du att ansvara för att forskning och utbildning inom lärarutbildningsområdet fortsätter utvecklas och möta morgondagens behov. Din arbetsdag som prefekt Högskolan Dalarna befinner sig i en förändringsprocess. Med utgångspunkt i högskolans strategi har ett omfattande utvecklingsarbete inletts med att skapa sammanhållna akademiska miljöer. Arbetet som prefekt innebär att fortsätta arbetet med att stärka den akademiska miljön.  Som prefekt har du det övergripande ansvaret för att skapa förutsättningar och säkerställa en långsiktigt hållbar akademisk utveckling av lärarutbildningsområdet. Tillsammans med proprefekter, avdelningschefer och administration ansvarar du för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan. Som prefekt leder du institutionens ledningsråd (IL) som är rådgivande till dig samt ansvarar för att institutionens interna strukturer utformas och verkställs. Du är arbetsgivarföreträdare med personal-, arbetsmiljö- och ekonomiansvar och du ansvarar för att beslut av styrelse och rektor implementeras på ett effektivt, arbetsmiljömässigt och ändamålsenligt sätt. Du är direktrapporterande till rektor och ingår i Rektors ledningsråd (RL).  Institutionen för lärarutbildning består av fyra avdelningar med avdelningschefer som rapporterar till prefekt. Institutionen har ca 110 anställda. Vi utbildar grund-, ämnes- och yrkeslärare och vi erbjuder både campusbaserad- och distansutbildning. Vid institutionen finns magisterprogram och forskarutbildning i pedagogiskt arbete. Samverkan med region och omgivande samhälle bedrivs vid Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD), en av institutionens avdelningar. Högskolan Dalarna har ett nationellt samordningsansvar för arbetsintegrerade lärarutbildningar och har också en väl utvecklad modell för övningsskolor där många av våra studenter genomför sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Institutionen arbetar med att bygga en långsiktigt stark och attraktiv forskningsmiljö. Vi arbetar också kontinuerligt med kvalitetsutveckling av våra utbildningsprogram med målsättningen att erbjuda våra studenter professionsutbildning med hög kvalitet som gör dem väl förberedda för den kommande yrkesutövningen. Som chef får du möjlighet till egen utveckling genom Högskolan Dalarnas ledarskapsutvecklingsprogram. Är du personen vi söker? Högskolan Dalarnas vision och strategi ger en bild av den framtid som vi på Högskolan Dalarna vill skapa genom vårt dagliga arbete. Den sätter högskolan i ett större sammanhang och formulerar hur vi ser vårt uppdrag och den roll vi vill spela i samhället där bildning, utbildning och forskning ska växa i nära samspel. Utöver detta är internationalisering, jämställdhet och mångfald viktiga parametrar för ett framgångsrikt ledarskap inom Högskolan Dalarna. Då uppdraget som prefekt är ett chefsuppdrag som präglas av samarbeten både inom och utanför högskolan så är det viktigt att du har ett öppet förhållningssätt, ett stort intresse för människor, en god förmåga att skapa förtroende. Du behöver ha ett transparant och kommunikativt ledarskap, där du är kvalitetsmedveten, har god strategisk förmåga och besitter förmågan att driva och genomföra lednings- och arbetsformer för att nå uppsatta mål. För att lyckas i uppdraget ska du ha: • vara forskarutbildad och ha disputerat • förmåga att leda och skapa förtroende i en kunskapsorganisation  • erfarenhet av akademiskt ledarskap eller annan ledande befattning inom högre utbildning och forskning • dokumenterad god kunskap om lärarutbildningsområdet • administrativ såväl som pedagogisk skicklighet • förståelse för ekonomi- och budgetprocesser • en god kommunikativ förmåga. Meriterande för rollen är: • Chefserfarenhet, gärna som chef över andra chefer.  • Vetenskapligt meriterad inom det utbildningsvetenskapliga området. • Erfarenhet av förändringsarbete, såväl operativ som strategisk. • Erfarenhet av att arbeta för jämställdhet, mångfald och en god arbetsmiljö. • Erfarenhet från internationella samarbeten. Du ska kunna tala och skriva mycket väl på svenska och du behöver även kunna behärska engelska.  Anställningen Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vid Högskolan Dalarna är prefektskapet ett uppdrag i tjänst under 3 år, med möjlighet till förlängning 3 år i taget. För extern sökande erbjuds lämplig grundanställning inom akademin eller i stödverksamheterna. Prefekt tillsätts av rektor efter samråd med representanter från student- och medarbetarkåren. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och arbete förekommer även i Borlänge. Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår webbplats senast 2023-12-18. Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar. Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna,  besök vår hemsida www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/ Nominering För anställda vid högskolan finns det möjlighet att nominera kandidater. Nomineringar, i form av kontaktuppgifter samt varför du anser personen lämplig för rollen, skickas senast 2023-12-18 till HR-specialist Elin Apel, [email protected]. Nominerade kandidater kommer bli kontaktade av Elin Apel och väljer själva om de vill söka uppdraget via rekryteringssystemet. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen. Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med omgivande samhälle. Vi är mer än 800 anställda, 14 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners som gör detta möjligt. Tillsammans vill vi förändra världen - vill du förändra den med oss?

1 december 2023
Sista ansökan:
18 december 2023
Chef till enheten för grundutbildning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas. Vill du tillsammans med oss stärka samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig? Då kanske du är vår nästa kollega! Enheten för grundutbildning är en del av avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande. Huvuduppdraget är att utbilda i Grundläggande utbildning för räddningspersonal (Grib) och utveckla och genomföra kommande civilpliktsutbildningar med planerad start hösten 2024. MSBs skolverksamhet genomför grundutbildningar både i Revinge och på Sandö.  Medarbetar- och ledarskapet hos oss utgår från tillit, medmänsklighet och viljan att arbeta tillsammans. Vi utgår från att vi gör vårt bästa och vill varandra väl. Att agera i linje med det innebär att medverka till ökad trygghet och ett hållbart arbetsliv. Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter Som chef för enheten för grundutbildning ansvarar du för enhetens utbildningar och studerande, medarbetare och kompetensförsörjning, budget och arbetsmiljö och driver enhetens frågor tillsammans med dina medarbetare. Du har ansvar för ett eget verksamhetsområde men förväntas samarbeta med chefskollegor på samtliga utbildningsorter, i synnerhet med cheferna för de övriga grundutbildningsenheterna.  Du ingår i skolverksamhetens operativa ledningsgrupp och bidrar till verksamhetsutveckling för enheten, skolverksamheten och avdelningen. Du leder och styr enheten med skolverksamhetens, avdelningens och myndighetens mål med våra medarbetar- och ledarkriterier som utgångspunkt. I ditt ansvar ingår att planera, följa upp och prioritera för en effektiv verksamhet samt skapa förutsättningar och engagemang för en god arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar ni era arbetssätt och metoder. I din roll ingår samverkan både internt inom MSB och externt gentemot andra organisationer och du förväntas vara en god förebild och ambassadör för MSB och skolverksamheten.  Dina kunskaper och kompetenser Vi söker dig som har: - relevant akademisk utbildning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig - flerårig erfarenhet i chefs- och arbetsledande roll inom offentlig sektor  Det är meriterande om du har: - chefserfarenhet från utbildningsorganisation - erfarenhet att leda förändringsarbete - erfarenhet av och kunskap om räddningstjänst - erfarenhet av och kunskap om Sveriges totalförsvar Som chef och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, coachande och dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/msbs-medarbetar--och-ledarkriterier/ Som person är du flexibel, har en god samarbetsförmåga och du kan kombinera ett tydligt ledarskap med en empatisk förmåga. Det är av stor vikt att du har ett strukturerat arbetssätt och kan planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Rollen kräver också att du har helhetssyn och ser till verksamhetens bästa i agerande och beslutsfattande. Om anställningen Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning med ett tidsbegränsat chefsförordnande på fyra år. Din placeringsort kommer att vara Revinge och resor i anställningen förekommer. Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Om oss Enheten genomför huvudsakligen Grundläggande utbildnings för räddningspersonal och kommande civilpliktsutbildningar med planerad start hösten 2024. Enhetens medarbetare är också del av genomförandet av den 2-åriga utbildningen av räddningstjänstpersonal Skydd mot olyckor. Enheten är 1 av 4 enheter som arbetar med grundläggande utbildningar i olika spår och består av cirka 8 medarbetare som succesivt ska växa under kommande år. Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering. https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/ Vill du veta mer? Har du frågor är du välkommen att kontakta ställföreträdande verksamhetschef Elna Johansson. Fackliga företrädare är Tomas K Nilsson (Saco-S), Rutger Granberg (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240. Vi planerar att genomföra de första digitala intervjuerna redan 20 och 21 december.  Välkommen med din ansökan senast den 17 december 2023.

30 november 2023
Sista ansökan:
17 december 2023
Verksamhetschef till Holavedsgymnasiet

Att Tranås ligger nära gränsen till Östergötland med närhet till flera större städer, men ändå i Småland, märks tydligt. Med sitt läge har Tranås alltid varit en given handelsstad, fylld med drivna entreprenörer med en stadig fot i den småländska myllan. I Tranås kan du bo och verka tryggt – med närhet till varandra, naturen, skolan och fritidsaktiviteterna. Här blir det mer tid över till det som du tycker är viktigt i livet. OM ARBETSPLATSEN Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass, grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grundskola och gymnasium, elevhälsa och resursteam. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun! Då vår nuvarande verksamhetschef för Holavedsgymnasiet ska gå i pension, söker vi nu hans efterträdare. Tillsammans med rektorer leder du utvecklingsarbetet för att skapa bästa möjliga lärande och trygghet för våra gymnasieelever samt bibehålla och ytterligare stärka skolans goda kvalitet. ARBETSUPPGIFTER Som verksamhetschef är du direkt underställd förvaltningschefen och har en naturlig plats i Barn- och utbildningsstaben tillsammans med övriga verksamhetschefer. Här samverkar ni tillsammans i frågor kopplat till strategisk planering, styrning, kvalitetsmål och utveckling utifrån en helhetssyn på förvaltningens samtliga verksamheter. Som verksamhetschef är du också personalansvarig chef för rektorer inom gymnasiet och har ett övergripande ansvar för verksamhet, personal, ekonomi samt omvärldsanalys. Du säkerställer att verksamheten bedrivs utifrån behov, lagstiftning och med god ekonomisk hushållning. I ett nära samarbete med rektorer stödjer, leder, utvecklar och följer du upp olika processer tillsammans med dem ex. kopplat till resultat-, kvalitets- och utvecklingsarbete inom verksamheten. Stafettpinnen går till dig att driva vidare det viktiga och pågående arbetet med gymnasiesamverkan tillsammans med flera omkringliggande kommuner. Du representerar din verksamhet, utreder och föredrar ärenden både externt och internt i olika sammanhang, exempelvis inför utbildningsnämnden samt rapporterar ditt uppdrag till förvaltningschef. KVALIFIKATIONER Vi ser att du har en pedagogisk högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget samt en rektorsutbildning och tidigare erfarenhet av arbete som rektor. Meriterande om du tidigare varit verksamhetschef och har erfarenhet av att leda chefer samt erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Det är av stor vikt att du är tydlig i din roll som chef och att du är ett stöd för dina medarbetare samtidigt som du leder och vågar utmana till utveckling och tänka i nya banor.  För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har: • Uthållig - Förblir motiverad och arbetar på tills projekt är avslutade. • Strategisk - Har ett brett perspektiv på frågor och anpassar dina handlingar till detta. • Problemlösande analysförmåga - Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem. • Helhetssyn - Ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. • Samarbetsförmåga - Relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ANSTÄLLNING Tillsvidare, 100 %. Tillträde enligt överenskommelse. LÖN OCH FÖRMÅNER I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning. Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR. ANSÖKAN För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.  Varmt välkommen med din ansökan!

28 november 2023
Sista ansökan:
4 december 2023
Instruktör med säljfunktion till Windings!

Instruktör med säljfunktion sökes! Vår kund Windings växer vidare och behöver bli fler igen, är du den vi söker?Gillar du stort ansvar under frihet har du drömjobbet här! Kundföretag Windings är en komplett leverantör av säkerhetsutbildningar inom truck, travers, lift, fallskydd, hjullastare, teleskoplastare, brandfarliga arbeten och FH, HLR. Våra kunder är företag, kommuner och privatpersoner och de finns framförallt i södra och mellersta Sverige. Alla våra utbildningar följer gällande föreskrifter, läroplaner och SIS standarder och medverkar till ökad säkerhet och effektivitet. Utbildningarna genomförs på våra anläggningar i Värnamo, Vetlanda eller Mellbystrand eller om det finns förutsättningar på plats hos kund.Vi är ett glatt gäng med högt i tak men som samtidigt tar arbetet på största allvar. Läs mer på hemsidan www.winding.se. Arbetsuppgifter Som instruktör undervisar du deltagarna enligt de läroplaner och standarder som finns för varje utbildning. De teoretiska delarna genomförs antingen som lärarledd utbildning eller att eleven gör sin teori digitalt innan kurstillfället. Prov och praktik genomförs alltid tillsammans med instruktör. Utbildningarna kommer att vara förlagda på våra anläggningar i Värnamo, Mellbystrand, Vetlanda och Ljungby eller hos kund i framförallt Småland och Halland. I tjänsten ingår även säljarbete de dagar man inte utbildar och fördelningen mellan instruktör och sälj är ca 70/30. I den här tjänsten utgår man från Värnamo och vi ser gärna att man bor inom rimligt pendlingsavstånd. Kvalifikationer Det är bra om du har någon eller flera instruktörs/lärar-behörighet inom truck A+B+C, lift, fallskydd, travers och brandfarliga arbeten men vi kommer att ge dig instruktörsutbildningar inom de område du behöver. Du har med fördel några års erfarenhet av industrin, bygg, sälj eller liknande. Vi ser gärna att du har säljvana men har du drivet och viljan att göra affärer och lära dig att sälja räcker det långt. Vidare bör du ha god datavana och att du känner dig bekväm att prata inför grupper, både på plats och via videomöte.För rollen krävs B-körkort då en del resande i tjänsten förekommer. Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Meriterande om du kan engelska. Din profil Vi söker dig med pedagogisk ådra som tycker om att möta människor på ett positivt och serviceinriktat sätt. Du kan arbeta med en hel grupp och samtidigt har förmågan att se individens behov, allt för att säkerställa att alla når det satta utbildningsmålet. Den innebär även att du tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp, att du är noggrann samt följer de regelverk och de kvalitetskrav som uppdraget innebär. Du gillar att skapa nya kontakter och har viljan att göra affärer. Ansökan I denna rekrytering samarbetar Windings Utbildningscenter med Junic AB och du söker tjänsten genom att registrera ditt CV och personliga brev på www.junic.se. Vi gör löpande urval, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa Outi Mäkinen Fränberg på 072-200 31 07. Välkommen med din ansökan!

28 november 2023
Sista ansökan:
14 januari 2024
Enhetschef, Kompetensenheten

Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten. Vi utvecklar Örnsköldsvik och bygger för fler. 2022 antogs Utvecklingsprogrammet för kraftig befolkningstillväxt av Kommunfullmäktige. Tillväxtavdelningen har inom ramen för Utvecklingsprogrammet en viktig roll för genomförande och samordning. Som Enhetschef för Kompetensenheten har du en central roll och bidrar till vår framgång. Arbetsuppgifter Med utgångpunkt i Utvecklingsprogrammet och med det som styrdokument, innebär rollen ett direkt och nära samarbete med tillväxtavdelningen och kommunstyrelsen. Som ansvarig för kompetensenheten ansvarar du för eftergymnasiala utbildningsmöjligheter och samarbeten. Det handlar konkret om YH (yrkeshögskolan), Universitets samverkan och forskningssamarbeten, företagsanpassade utbildningar, NITUS kansli, Lärcentrum och Campus Örnsköldsvik som återlanseras under 2024. Du kommer utforma och genomföra strategier och leda projekt som bidrar till Örnsköldsviks utveckling. Arbetet innebär bland annat nära samverkan med universitet, utbildningsföretag, förvaltningar, andra kommuner och regioner. Du kommer till stor del vara Campus Örnsköldsviks ansikte utåt och inåt i organisationen. Arbetet innebär även att söka medel för projekt, skriva fram, bereda, besvara remisser och presentera ärenden för utskott och nämnder för beslut. Rollen är direkt underställd tillväxtchefen. Kvalifikationer Du ska ha god vana att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Rollen förutsätter att du är duktig på att skapa, utveckla och underhålla ett nätverk där din roll ofta kan vara i form av påverkare. Du ska vara bekväm med att tala inför större grupperingar och synas offentligt. Du ska ha god akademisk grund, god förståelse för den akademiska världen och ledande roller inom utbildande organisationer är meriterande. Du är social och utåtriktad, bra på att bygga hållbara nätverk, tycker om att arbeta med breda frågor och klarar av att ha flera frågor och projekt under ditt ansvar. Du tar gärna en utbildande roll och klarar av att föra pedagogiska resonemang.  Körkort B är inte ett krav men kan vara en stor fördel och förenkla resor i ditt arbete. Bifoga CV och personligt brev med din ansökan http://inspiration.ornskoldsvik.se/ Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.

27 november 2023
Sista ansökan:
27 december 2023
Avdelningschef för utbildning och näringsliv

Det är du och dina arbetskamrater som gör oss till en attraktiv arbetsplats. Öppenhet, respekt och ansvar är våra gemensamma värderingar. Vi tror dessutom att en meningsfull fritid i kombination med hög livskvalitet gör att du tycker det är roligt att gå till jobbet. Låt oss tillsammans utvecklas och dra nytta av varandras kunskaper när vi skapar en bättre vardag för våra medborgare. Om arbetsplatsen Har du mod och drivkraft att bidra inte bara till det nödvändiga utan till det möjliga? Vill du vara en viktig aktör för att höja utbildningsnivån hos invånarna i kommunen, stödja och stimulera livslångt lärande samt erbjuda företagsservice i världsklass? Är svaret ja på dessa frågor har du goda förutsättningar att passa in i den profil som Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborgs kommun efterfrågar. Förvaltningen har fått stor uppmärksamhet för sitt framgångsrika arbete och Trelleborgs kommun söker nu dig som vill vara med och leda denna relativt unga förvaltning som med utgångspunkt i sitt starka arbetsmarknads-och utbildningsperspektiv bidrar till att höja utbildningsnivån i kommunen, bidrar till tillväxt och gynnsam kompetensförsörjning, fler i förvärvsarbete bland trelleborgarna samt stark servicen till näringslivet. Arbetsuppgifter Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag är att bidra till kompetensförsörjning och tillväxt genom att utbildningsnivån i kommunen ska höjas, arbetssökande ska kunna försörja sig själv och att arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens. Den övergripande visionen är att vara motor för kompetensförsörjning och tillväxt och våra vägval fokuserar på att skapa förutsättningar för livslångt lärande, möjliggöra kompetensflöden, självförsörjande individer och företagsservice i världsklass. Inför 2024 genomförs en förändring i organisationsstrukturen som innebär att förvaltningen består av tre avdelningar: Arbetsmarknad, Kvalitet och samordning samt Utbildning och näringsliv. I förvaltningen arbetar drygt 100 kompetenta och engagerade medarbetare.   Avdelning för utbildning och näringsliv är nyinrättad avdelning och omfattar vuxenutbildningen samt det operativa arbetet med näringslivsfrågor. Hos oss ges studerande möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällsliv. Inom vuxenutbildningen har vi flera utvecklingsarbeten och vi är i framkant med att testa nya arbetssätt för att bidra till livslångt lärande och kompetensförsörjning. Avdelningen ansvarar för samordning av det operativa arbetet med näringslivsfrågor som inkluderar flera olika områden och i uppdraget ingår att utveckla verksamheten för att leverera service i världsklass.   Förvaltningens arbete sker i nära samarbete med övriga förvaltningar i kommunen samt nära samverkan med lokala och regionala arbetsgivare och flertalet externa aktörer. Det finns stort etableringsbehov i kommunen och Arbetsmarknadsförvaltningen är en viktig aktör i detta Avdelningschef ansvarar för att leda och koordinera de fyra enheter samt tillse att dessa tillsammans och var för sig uppnår  beslutade målsättningar. Rapporteringsansvar till nämnd och kommunledning ingår i tjänsten, såväl som direkt personal- och arbetsmiljöansvar ingår i befattningen. Som ledare präglas av att du i ord och handling tror på att höga förväntningar leder till goda prestationer. Du lever vår värdegrund och har ett ledarskap som väcker engagemang och kreativitet.  Vi arbetar i team och som avdelningschef förväntas du att i samspel med andra skapa förutsättningar för goda resultat, kompetensutveckling och arbetsglädje. Till din hjälp har du engagerade och erfarna medarbetare och chefskollegor.   Kvalifikationer För uppdraget krävs relevant utbildning, minst tre års chefserfarenhet inom något av verksamhetsområdena samt erfarenhet av att leda grupper som chef (leda grupper och chefer) med budget-, personal- och verksamhetsansvar på strategisk nivå. Du har drivit igenom utvecklingsprocesser i samverkan med andra och med goda resultat. Du är även väl uppdaterad på aktuell skolforskning, skollag och skolans styrdokument. Vi förutsätter att du har en hög digital ambition och kompetens. Du ska ha god kunskap om vuxenutbildning och näringsliv. Då verksamheten är processtyrd ska du ha kunskap och erfarenhet kring att designa och följa upp processinriktat arbete. Du ska säkerställa planering, genomförande, uppföljning och utvärdering i linje med de krav som ställs i de nationella och lokala styrdokumenten för verksamheten. Vuxenutbildningen samverkar med många olika myndigheter och enheter lokalt och regionalt, som avdelningschef ska du initiera och aktivt delta i samverkan. Du är direkt underställd förvaltningschefen och ingår i förvaltningens ledningsgrupp, med ett gemensamt ansvar för det samlade uppdraget på förvaltningen. Uppdraget kräver även en god kommunikativ förmåga och du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift i såväl svenska som engelska. Personliga egenskaper Som person är du öppen, modig och utvecklingsorienterad. Du ska vara mål- och resultatinriktad, kommunikativ och strukturerad. I rollen krävs god förmåga att genom dialog skapa engagemang och delaktighet i verksamheten för att nå ett arbetsklimat där chefers och medarbetarnas kunskap och kreativitet tas till vara. Du har en positiv grundsyn med tillit till människors förmåga och vilja att förändra. I ditt ledarskap är du nyfiken och skapar nätverk för att få till stånd utveckling som genererar goda resultat samt har stort intresse för omvärldsbevakning inom området och en vilja att ligga i framkant i utvecklingen. Du initierar och driver skolutveckling och näringslivsutveckling utifrån uppställda mål.  Vi lägger stor vikt vid att du är bra på att samarbeta och skapa goda relationer, eftersom avdelningens verksamhetsområden är mångfasetterade med många samverkanspartner. Arbetstid/varaktighet Heltid/tillsvidare. Tillträde Snarast enligt överenskommelse. Kontakt  Maida Engqvist, förvaltningschef, 0410-73 42 39. Fackliga kontakter www.trelleborg.se/facket Ansökan och sista ansökningsdag 2023-12-11 via vårt rekryteringssystem, ej via brev eller e-post. Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

24 november 2023
Sista ansökan:
12 december 2023
Avdelningschef för kommunal grund- och förskola sökes, heltid

I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget. Utbildningskontoret söker nu en erfaren och utvecklingsorienterad chef som har det övergripande ansvaret för de kommunala grund- och förskolorna. I din närmsta organisation samarbetar du med en biträdande chef med huvudansvar för de kommunala förskolorna, och du rapporterar direkt till kommunens utbildningschef. Om rollen:  Du har övergripande ansvarar för de kommunala grund- och förskolornas verksamheter, inklusive övergripande budget- och arbetsmiljöansvar. Du driver den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdet, och i ditt uppdrag ingår att säkerställa verksamheternas måluppfyllnad både kort- och långsiktigt. Du kommer att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet samt skapa förutsättningar för en likvärdighet inom grundskolorna och förskolorna. Du har personalansvar och arbetsmiljöansvar för rektorsgruppen som leder grundskolorna, och du samarbetar nära med den biträdande chefen för de kommunala förskolorna. Tillsammans med kollegor och rektorer kommer du identifiera områden för utveckling och skapa förutsättningar för samverkan och samarbete för att säkra att man gemensamt arbetar strategiskt med frågor såsom likvärdighet och systematiskt kvalitetsarbete.  Du ingår i utbildningskontorets ledningsgrupp och samarbetar nära med dina kollegor i hela kommunen. Vem vi söker: Utbildning: • Akademisk utbildning med fokus på pedagogik är ett krav • Rektorsutbildning är önskvärt Erfarenhet • Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i ledande befattning inom grundskola och/eller förskola. • Dokumenterad erfarenhet av att ha planerat och drivit skolutvecklingsarbete inom grundskola och/eller förskola. • Dokumenterad erfarenhet av att ha planerat och genomfört strategiskt utvecklings- och förändringsarbete arbete inom grundskola och/eller förskola. • Dokumenterad erfarenhet att ansvara för budget, personal samt arbetsmiljö inom utbildningsområdet. • Meriterande att ha vana att leda genom chefer. • Meriterande att ha erfarenhet av att arbetat som rektor inom grundskola och/eller förskola. • Meriterande att ha erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation. • Meriterande att ha goda kunskaper och erfarenhet om elever i behov av särskilt stöd. Kunskap • Väl förtrogen med grundskolans och förskolans olika styrdokument. • Kunskap om digitalisering inom skolans värld och dess effekt på det pedagogiska arbetet. • Goda kunskaper om budgetarbete och personalfrågor och hur man sammankopplar dem med strategiskt arbete. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering. Om verksamheterna som ingår i ditt uppdrag: Förskolor: I Upplands-Bro finns 17 kommunala förskolor. Du kan läsa mer om våra förskolor på vår hemsida genom att följa den här länken: https://www.upplands-bro.se/forskola-och-skola/forskola/forskolor-i-upplands-bro.html Grundskolor:  I Upplands-Bro finns tio kommunala grundskolor. Du kan läsa mer om varje grundskola på vår hemsida via den här länken: Grundskolor i Upplands-Bro - Upplands-Bro Vad vi erbjuder: Här finns den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i kommunens samhällsuppdrag. Det finns goda möjligheter att driva kommunens och utbildningskontorets utveckling i nära samarbete med kollegor och medarbetare. Vi erbjuder ett roligt och utvecklande uppdrag i en spännande tillväxtkommun med kompetenta och engagerade kollegor och stark vi-känsla. Våra arbetsplatser är belägna i Kungsängen och Bro vid pendeltågsstationer, bussar och allmän service, och cirka 30 minuter från Stockholm C. Tjänstens omfattning och tillträde: Heltid, tillträde enligt ök. Bakgrundskontroll av slutkandidat kommer att genomföras innan tillträde. Lön: Individuell lönesättning  Om rekryteringsprocessen: De kandidater som bedöms uppfylla tjänstens skallkrav (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att bjudas in till att genomföra ett arbetspsykologiskt test under ansökningsprocessen. Intervjuer med de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen efter testning löpande att träffa HR-partner samt utbildningschef vid en digital intervju via Teams. Samverkan är en viktig del av våra chefstillsättningar. Slutkandidater kommer därför att träffa fackliga parter som representerar utbildningskontorets medarbetare.  Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 10 december 2023, men gärna tidigare då urval och intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.  Välkommen till Upplands-Bro kommun!  Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet.

22 november 2023
Sista ansökan:
10 december 2023
Utbildningschef

I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen. Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort. Oxelösunds kommun har en förskole och skolorganisation med 7 förskolor och 3 grundskolor. Våra förskolor har mycket fina pedagogiska lärmiljöer och arbetar med att utveckla verksamheten tillsammans med språkgnistor m.m. Peterslundsskolan renoveras med beräknad inflytt vinter 2024 och efter det är alla skolor nya och ombyggda. Alla skolor arbetar med olika inriktningar och med Lärande i Fokus vilket skapar förutsättningar för barn och ungas bästa. I vår verksamhet finns goda förutsättningar, men vi behöver arbeta med att förbättra resultaten för våra barn och unga. Ett fokus för vår nya utbildningschef blir att följa upp närvaro, kunskapsavstämningar och att fortsätta att leda verksamheten till att varje stund mellan barn/elev pedagog är det allra viktigaste. Att erbjuda en bra verksamhet är nödvändigt för att bli en attraktiv kommun. Vår vuxenutbildning Campus utvecklar sin verksamhet för att möte Oxelösunds behov i framtiden, detta i ett nära samarbete med näringsliv och företag. Kulturskolan utvecklas i kommunen där nya inriktningar och möjligheter erbjuds alla barn. Oxelösunds kommun arbetar aktivt med verksamhetsutveckling och vi tror att just du tillsammans med politiker och medarbetare skapar utveckling för vår kommuns framtid. Vi tror därför att om du är en kreativ person med driv för att utveckla framtidens förskola och skola utifrån befintliga förutsättningar så kommer du trivas extra bra hos oss. Vi erbjuder dig en utmanande och verksamhetsnära chefsroll där dina handlingar och beslut gör skillnad för hela Oxelösunds framtid. ARBETSUPPGIFTER Som utbildningschef är du förvaltningschef och har det övergripande ansvaret för barn- och utbildningsverksamheten i kommunen, innefattande barnomsorg, grundskola, anpassad skola, köp av gymnasieutbildning, vuxenutbildning, kulturskola samt förvaltningskontor. I detta ingår ledningsuppgifter som rör utbildningsförvaltningens samlade planering, uppföljning, styrning och utveckling utifrån kommunens vision, mål, budget, styrmodell och riktlinjer och samarbete/samverkan med övriga kommunala förvaltningar och andra organisationer. Du arbetar under utbildningsnämnden och rapporterar direkt till nämndens politiker men är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunens koncernledningsgrupp. Hos oss har vi nära till varandra och våra beslutsvägar är korta. I alla förvaltningsfrågor är helhets- och koncernperspektiv viktiga, ditt engagemang, din delaktighet och ditt ansvarstagande som en av medlemmarna i koncernledningsgruppen gör skillnad. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har högskoleutbildning med för tjänsten relevant inriktning alternativt dokumenterad erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av arbete från ledande befattning med ansvar för utbildningsverksamhet i en politiskt styrd organisation och erfarenhet att leda andra chefer. Du är väl förtrogen med att leda strategiskt kvalitéts- och utvecklingsarbete i en lärande organisation. Du har förmågan att planera långsiktigt samtidigt som du kan fatta snabba beslut utifrån rimliga konsekvensanalyser och agera utifrån dessa. Du kan ta ett tydligt helhetsansvar både för den egna förvaltningen som kommunen i stort. Intresse för ekonomi- och fastighetsfrågor. Som person är du utvecklingsorienterad, tydlig och lyhörd. Du har en mycket god förmåga att samarbeta och skapa goda relationer, såväl internt som externt. Ditt kommunikativa och coachande ledarskap skapar engagemang, delaktighet och motivation hos dina medarbetare. ÖVRIGT Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras. Vill du upptäcka möjligheterna med att bo och leva i Oxelösund? Vi guidar dig, på bosafari.se Oxelösunds kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd.

19 november 2023
Sista ansökan:
10 december 2023
Utbildningschef

Changemaker Educations identifierar arbetsmarknadens framtida behov av kompetenser och förmågor. Vi designar innovativa och effektfulla utbildningar. Vi kompetensutvecklar dagens och morgondagens ledare, medarbetare och entreprenörer. Vi ger dem verktygen att forma framtiden. Vi har funnits i över 20 år och utbildar inom YH, folkhögskola, företag och i EU-projekt. Vi bygger vår verksamhet på ”Kaospiloternas” pedagogiska modeller och attityd. Changemaker Educations är en del av AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag. Som utbildningschef för Changemaker Educations utbildningar i Boden och Skellefteå förväntas du ta ett helhetsgrepp över de yrkeshögskoleutbildningar som bedrivs region norr under varumärket Changemaker Educations och Futuregames. Utbildningarna som bedrivs på orterna idag ligger framför allt under utbildningsområdet Spelutveckling men även inom turism- och matnäring såsom Arctic Hospitality Leader och Food Maker. Utbudet styrs utifrån behovet av näringslivet på orten i kombination med vilket fokus som ligger i Myndigheten för Yrkeshögskolans uppdrag från år till år. I rollen som utbildningschef är du en nyckelperson i en miljö präglad av starka värderingar och affärsmässighet med fokus på kvalitet och expansion. Ditt yttersta ansvar är att leda och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade medarbetare. I ditt uppdrag ligger att förstärka strukturer och målsättningar, fortsätta arbetet med ständiga förbättringar samt se till att värna kulturen och värderingarna som bygger Changemaker Educations. Rollen som utbildningschef innebär fullt ansvar för budget och resultat, personal samt arbetsmiljö i den region du ansvarar för. Du säkerställer god måluppfyllelse i form av kvalitet, nöjda medarbetare och omsättning. I ditt ansvar ligger att driva affären framåt på ett strategiskt plan, men även att praktiskt utveckla sådant som ansökningar för olika utbildningar och utbildningsformer till Myndigheten för Yrkeshögskolan. I rollen som utbildningschef för Changemaker Ecucations rapporterar du till verksamhetschefen och ingår i dennes ledningsgrupp. Kravprofil Rätt person för rollen är en trygg ledare, gärna med tidigare erfarenhet av personalansvar och att arbeta mot budget. Du har tidigare utvecklat och drivit en affär med goda resultat samt har erfarenhet av att leda verksamhetsutveckling. Du har en kännedom och kunskap kring utbildningsbranschen och vi ser positivt på att du själv har en avslutad utbildning bakom dig. Ditt ledarskap präglas av att vara stödjande men samtidigt med en förmåga att ställa krav på ansvar. Du kan växla mellan att se strategiska perspektiv och att operativt hantera frågor när så krävs. Som person är du strukturerad och målinriktad. Det är naturligt för dig att vara drivande och du arbetar med ett ständigt fokus på förbättringsmöjligheter. Du visar på ett stort engagemang och kan identifiera dig med en stark företagskultur i ett expansivt bolag. Personlig kompetens För att trivas i rollen behöver du vara resultat- och samarbetsorienterad. Stark ansvarskänsla och god administrativ förmåga är nödvändiga egenskaper samtidigt som du obehindrat behöver kunna prioritera och fatta beslut. Flexibilitet, gott bemötande och ett lösningsorienterat fokus är också viktiga och värdefulla egenskaper. Vi strävar efter mångfald vad gäller kön, funktionsvariationer, ålder och kulturell bakgrund. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper. Anställningen Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tjänsten har en inledande provanställning om sex månader. Vi tillämpar kollektivavtalet Utbildningsavtalet mellan Almega Utbildningsföretag/Tjänsteförbunden och fackförbunden Unionen och Sveriges Ingenjörer. Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Placeringsort: Boden, resor till framför allt Skellefteå och Stockholm förekommer regelbundet. Ansökan Välkommen med din ansökan snarast dock senast 14 december. För frågor är du välkommen att höra av dig till Christina Rehn på [email protected] Varmt välkommen med din ansökan!

14 november 2023
Sista ansökan:
14 december 2023