Försäkringsjurist

Sök bland 1 lediga jobb som Försäkringsjurist och börja ditt nya yrkesliv idag!

Senior jurist inom försäkring

Välkommen till Skandia. Här kan din insats göra verklig skillnad. Det kräver förstås ditt engagemang och din vilja att utveckla dig själv, kollegorna och affären. Hos oss blandas lång erfarenhet med nya tankar och idéer - vi vill framåt tillsammans och ge långsiktigt värde. Vi bryr oss på riktigt, om jobbet och om varandra, så vi kan prestera och samtidigt må bra på vägen. Nu ser vi fram emot din ansökan! Jurist | Skandia | Stockholm eller Göteborg Som senior jurist med placering inom affärsområde Försäkring kommer du tillsammans med dina kollegor arbeta med försäkringsjuridiska frågor med primärt fokus på risk och hälsa, vilket även innefattar Skandias gruppförsäkringserbjudanden. Arbetet kommer relatera till Skandias tre strategiska fokusområden kundupplevelse, transformation och hållbarhet. Du kommer var en central del i Skandias förändringsresa som innefattar förändrade produkter, erbjudanden och processer i den succesiva övergången till en ny försäkringsplattform. - Arbeta med produkt, process- och erbjudandeförändringar i transformationen och i samarbete med produktägarna löpande se över produkterna och produktregelverket, vara med och stötta i produktgodkännandeprocesser och andra förändringsprocesser samt delta i nyutveckling och framtagande av nya produkter, erbjudande o paketeringar av produkter - Agera stöd till produktägarna och produktaktuarier i arbete med produktregelverket, rörande exempelvis det juridiska innehållet i kundhandlingar vilket även innefattar hållbarhetsrelaterade upplysningskrav. - Agera som stöd i frågor relaterade till skadereglering och vid hantering av klagomål samt ansvara för ärenden i allmänna reklamationsnämnden - Hantera ärenden från kundserviceenheter som berör juridiska frågor, ändringar i rutiner och processer - Granska kommunikationsmaterial för olika kampanjerbjudanden för att säkerställa att de uppfyller gällande regler och standarder - Kontinuerlig omvärldsbevakning avseende nya och ändrade regelverk, samt upprätthålla en dialog och samverkan med Svensk Försäkring och andra relevanta branschforum - Hantera kommersiella och interna samarbetsavtal samt adressera dataskyddsrelaterade frågor i samarbete med Skandias dataskyddsjurister Du kommer rapportera till chefen för försäkringsjuridik och arbeta nära övriga medlemmar i affärsområdets ledningsgrupp. Vi söker dig som är ansvarsfull, pålitlig och som gillar att leverera med kvalitet. Du anpassar dig lätt till olika situationer och har en positiv inställning till förändring. Som person gillar du att skapa och behålla goda relationer med både dina kollegor och våra kunder. Du har ett helhetsperspektiv och ser hur ditt arbete bidrar till organisationens strategi och framgång. Det här önskar vi av dig För den här rollen ska du inneha en juristexamen kompletterad med 5–10 års relevant erfarenhet inom försäkringsjuridik. Det är viktigt att ha gedigen erfarenhet från arbete med produkter och villkor, särskilt inom individuella och företagsägda risk- samt privatvårdförsäkringar. Erfarenhet från arbete med gruppförsäkringar, inklusive tjänstegrupplivförsäkring, värderas högt. Du bör även besitta djupgående kunskaper och erfarenheter av den svenska försäkringsavtalslagen och försäkringsrörelselagen gärna kombinerat med praktisk kunskap om både kollektivavtalad respektive icke kollektivavtalad tjänstepension. Vidare är det önskvärt med erfarenhet inom avtalsrätt, dataskydd i ett försäkringsrättsligt perspektiv samt de hållbarhetsrelaterade upplysningskraven. Du behöver utöver svenska vara bekväm med engelska i tal och skrift. Tjänsten har placeringsort i Göteborg eller Stockholm. Du kommer att få välja vilken ort du föredrar (samt svara på andra frågor) i ansökningssteget. Vi genomför löpande urval så söka redan idag. Vi ser fram emot din ansökan! Vi är tillräckligt små för att du kan göra skillnad men tillräckligt stora för att du kan växa. Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Hos oss är engagemang, ansvarstagande och en vilja att utvecklas några av de egenskaper vi värderar högst. Vi tror att samarbete tar oss längre än vad någon enskild person kan göra. Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning. Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia. Vi sitter inte inne med alla svaren, det är därför vi behöver din hjälp att lösa morgondagens utmaningar. Ditt bidrag kommer att märkas!

4 mars 2024
Sista ansökan:
30 augusti 2024