Organisationskonsult

Sök bland 9 lediga jobb som Organisationskonsult och börja ditt nya yrkesliv idag!

Konsult sökes till uppdrag som omfattar genomlysning av LSS verksamhet.

Livia Consulting söker nu en konsult för kunds räkning till ett spännande uppdrag i Botkyrka kommun. Vi söker en konsult som kan göra genomlysning av daglig verksamhet. Information om uppdraget: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser, vuxenutbildning och yrkeshögskoleutbildningar. Nämnden ansvarar också för samhällsorientering och daglig verksamhet för vissa personer med funktionsnedsättning samt för sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Nämndens totala budget är drygt 300 miljoner kronor. Verksamhetsområdet Daglig verksamhet, som omfattar daglig verksamhet enligt LSS och sysselsättning enligt SoL, har inlett ett omfattande utvecklingsarbete. Som ett led i det arbetet behöver förvaltningen konsultstöd för en genomlysning av kvalitetsnivån inom samtliga enheter inom verksamhetsområdet. Genomlysningen syftar till att säkerställa att samtliga enheter inom daglig verksamhet håller en god kvalitet och ska ge stöd för prioriteringar i det fortsatta utvecklingsarbetet. Genomlysningen ska följa upp kvalitetsnivån avseende: - bemötande, - metoder - aktiviteter - dokumentation - samt genomlysa den organisatoriska och sociala arbetsmiljön med särskilt fokus på tystnadskultur Genomlysningen görs i två steg där det första steget är en översiktligare uppföljning. Vid behov kan en fördjupning behövas för ett urval av arbetsställen som ett led i det fortsatta utvecklingsarbetet. Inom daglig verksamhet finns ca 400 deltagare fördelade på fem enhetsområden. I varje enhetsområde ingår flera olika arbetsställen. Uppdragstid Startdatum: under april 2024 Slutdatum: 15 december 2024 Uppdraget motsvarar ca 50 procent (halvtid) under perioden 3 april – 15 december, med ca 6 veckors uppehåll under sommaren. Det kan bli aktuellt med upp till tre månaders förlängning. Startdatum kan justeras något utifrån aktuell konsults möjligheter att påbörja uppdraget, men uppdraget måste påbörjas under april 2024. Arbetsplatsen ligger i Tumba, i nära anslutning till pendeltågsstationen. Uppdraget kan genomföras till viss del på distans men kommer kräva hög grad av fysisk närvaro i den dagliga verksamheten. Det dagliga verksamheterna är belägna runt om i Botkyrka kommun. Uppdragsstart Uppdraget ska kunna startas så snart som möjligt och vara klart senast 15 december 2024. Uppdragsbeskrivning I uppdraget ingår att: • Besöka samtliga enheter och intervjua ett urval personal, verksamhetsledare och chef • Kontrollera dokumentationen kring den enskilde (stickprov) • Göra en bedömning av kvaliteten i verksamheten utifrånden inledande beskrivningen av uppdraget (bemötande, metoder, aktiviteter, dokumentation samt arbetsmiljö och tystnadskultur) • Löpande dialog med ansvarig verksamhetschef och uppdragsgivare • Sammanställa genomlysningen på ett sådant sätt att den kan användas i verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete. Avrapportering av uppdraget inklusive sammanställning av resultat görs kontinuerligt under uppdragets gång och en slutrapport sammanställs när uppdraget slutredovisas. I uppdraget ingår att i samråd med uppdragsgivare och ansvarig verksamhetschef ta fram en plan för arbetet. I uppdraget kan också andra arbetsuppgifter inom området kvalitetssäkring och utveckling komma att ingå. Kravspecifikation Det är nödvändigt för uppdraget att konsulten har gedigen erfarenhet från LSS-verksamhet och av målgruppen för insatserna. att sätta sig in i komplexa frågor och översätta det till praktisk handling. Kunskapskrav • Erfarenhet av konsultuppdrag inom området Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) • Minst tio (10) års erfarenhet av LSS-verksamhet och målgruppen för LSS-insatser • Minst tre (3) års erfarenhet av att handleda personal som jobbar mot aktuell målgrupp • Kunskap om kvalitetskrav för utförarverksamhet inom LSS och SoL • Erfarenhet av kvalitetsuppföljning inom verksamhetsområdet LSS och SoL • Erfarenhet av praktiskt förändringsarbete, till exempel genom att utveckla och säkerställa arbetssätt och rutiner • Erfarenhet av styrning i en kommunal verksamhet. Tveka inte att söka till detta spännande uppdrag. Vi ser fram emot din ansökan. Vid frågor är du välkommen att ringa eller maila Livia Consultings verksamhetschef.

1 mars 2024
Sista ansökan:
7 mars 2024
Management Trainee

Är du redo för spännande möjlighet där du får stötta vår VD i driften av ett snabbväxande teknikföretag? Sök då jobbet som Management Trainee hos Mediatool! Vi söker nu en engagerad Management Trainee som kommer att stödja vår VD i att driva strategiska initiativ och säkerställa smidig drift av vår organisation. Som trainee får du chansen att fördjupa dig i en dynamisk entreprenöriell miljö och lära dig om tillväxtfasen i en SaaS-verksamhet. Dina arbetsuppgifter: - Samarbeta med vår VD i alla delar av verksamheten - Undersöka och analysera data inför beslutsprocesser - Skapa presentationer för olika ändamål - Koordinera och hantera projekt - Stödja vår finansiella avdelning med dokumentation och utgiftsrapporter - Arbeta med finansteamet för att följa budget och KPI:er - Förbereda mötesmaterial Vem är du? - Du är en driven person med passion för management - Du har ett öga för detaljer - Du är en fena på verktyg som PowerPoint, Excel och projektledningsprogram - Du är en problemlösare, är duktig på projektledning och har ett proaktivt arbetssätt - Du är duktig på engelska i såväl tal som skrift - Bekväm med att arbeta med team i olika tidszoner Vilka är vi? Mediatool är ett snabbväxande SaaS-techbolag med kunder över hela världen, som hjälper lokala och globala varumärken med sin mediehantering. Kunderna inkluderar bl.a. Kellogg's, Estée Lauder och Betsson vilka använder verktyget för sin marknadsplanering och performance management. Vi värdesätter mångfald och engagemang på arbetsplatsen, där alla idéer välkomnas. Vi jobbar för att våra medarbetare ska växa tillsammans med företaget varje dag. Detta är en tidsbegränsad tjänst fram till augusti på heltid eller deltid. ️ Är du redo att dyka in i managementvärlden inom tech-industrin? Ansök nu! ⭐️

26 februari 2024
Sista ansökan:
14 augusti 2024
Cyber Security Consultant till TechSeed

Vår vision TechSeed är ett konsultbolag i scale-up-fasen med visionen att arbeta end-to-end inom uppkopplade lösningar. Genom tekniker som exempelvis FPGA, IoT och Edge Computing skapar vi uppkopplade tjänster och system som möjliggör användarorienterade och gränsöverskridande lösningar. För att tackla de breda utmaningar som kommer av att arbeta end-to-end arbetar vi brett inom flera områden, som exempelvis Business Intelligence, Automation, Cyber Security, IoT med flera och utökar vår värdekedja med strateger, Business Consulting, Service Design och andra områden som säkrar att våra tjänster faktiskt leder till ett värde, inte bara en produkt. Genom att erbjuda helhetslösningar inom våra områden erbjuder vi ett brett utbud av tjänster och arbetar mot att bygga uppkopplade lösningar end-to-end. TechSeeds grund ligger i att vi delar med oss av vår passion för teknik och värdet vi skapar. Det handlar bland annat om kunskapsutbyte och att dela idéer, bidra med god stämning såväl som att skapa värde genom vårt delägarskap. Vi erbjuder dig: - Inflytande i hur vi bygger TechSeed tillsammans - En öppen kultur där vi värdesätter olikheter, insikter och innovationer - Direkt värde från våra finansiella resultat genom bonusar och delägarskap - Möjligheten att växa in i olika tekniska områden / ansvarsområden enligt dina önskemål - Flexibelt arbete hemifrån, beroende på uppdragets behov. Vem söker vi? Vi letar efter en affärsorienterad cybersäkerhetskonsult med erfarenhet av att skräddarsy säkerhetsstrategier efter behov. Vi ser att du kommer ta dig an ledande roller hos våra kunder och erbjuda ett holistiskt perspektiv på säkerhet i takt med att deras verksamhet utvecklas. För att hjälpa våra kunder säkra sin information på bästa sätt tror vi att du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat med riskhantering, implementering av ledningssystem, change management, utbildning eller liknande områden i säkerhetssfären. Vi söker dig som: - Har minst 3 års erfarenhet av att jobba med cybersäkerhet och är bekväm i styrande roller - Har goda kunskaper i relevanta standarder och ramverk inom cyber- och informationssäkerhet, så som ISO27000-serien, NIST Cybersecurity Framework, ISO 21434 etc. - Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, så väl tal som skrift. Eftersom du kommer arbeta i en innovativ högteknologisk miljö med fokus på morgondagens tekniker som AI, IoT, Intelligent Edge och i olika typer av projekt är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i denna typ av kontext samt om du har erfarenhet av projektledning eller andra typer av kundrelationer. Om du har motsvarande expertis inom något annat fält som är aktuellt för våra områden är du mer än välkommen att titta på våra andra annonser eller Connecta med oss! Vi ser fram emot din ansökan! Vid frågor eller funderingar angående rollen hör av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att ansöka!

13 februari 2024
Sista ansökan:
10 juli 2024
Cyber Security Consultant till TechSeed

Vår vision TechSeed är ett konsultbolag i scale-up-fasen med visionen att arbeta end-to-end inom uppkopplade lösningar. Genom tekniker som exempelvis FPGA, IoT och Edge Computing skapar vi uppkopplade tjänster och system som möjliggör användarorienterade och gränsöverskridande lösningar. För att tackla de breda utmaningar som kommer av att arbeta end-to-end arbetar vi brett inom flera områden, som exempelvis Business Intelligence, Automation, Cyber Security, IoT med flera och utökar vår värdekedja med strateger, Business Consulting, Service Design och andra områden som säkrar att våra tjänster faktiskt leder till ett värde, inte bara en produkt. Genom att erbjuda helhetslösningar inom våra områden erbjuder vi ett brett utbud av tjänster och arbetar mot att bygga uppkopplade lösningar end-to-end. TechSeeds grund ligger i att vi delar med oss av vår passion för teknik och värdet vi skapar. Det handlar bland annat om kunskapsutbyte och att dela idéer, bidra med god stämning såväl som att skapa värde genom vårt delägarskap. Vi erbjuder dig: - Inflytande i hur vi bygger TechSeed tillsammans - En öppen kultur där vi värdesätter olikheter, insikter och innovationer - Direkt värde från våra finansiella resultat genom bonusar och delägarskap - Möjligheten att växa in i olika tekniska områden / ansvarsområden enligt dina önskemål - Flexibelt arbete hemifrån, beroende på uppdragets behov. Vem söker vi? Vi letar efter en affärsorienterad cybersäkerhetskonsult med erfarenhet av att skräddarsy säkerhetsstrategier efter behov. Vi ser att du kommer ta dig an ledande roller hos våra kunder och erbjuda ett holistiskt perspektiv på säkerhet i takt med att deras verksamhet utvecklas. För att hjälpa våra kunder säkra sin information på bästa sätt tror vi att du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat med riskhantering, implementering av ledningssystem, change management, utbildning eller liknande områden i säkerhetssfären. Vi söker dig som: - Har minst 3 års erfarenhet av att jobba med cybersäkerhet och är bekväm i styrande roller - Har goda kunskaper i relevanta standarder och ramverk inom cyber- och informationssäkerhet, så som ISO27000-serien, NIST Cybersecurity Framework, ISO 21434 etc. - Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, så väl tal som skrift. Eftersom du kommer arbeta i en innovativ högteknologisk miljö med fokus på morgondagens tekniker som AI, IoT, Intelligent Edge och i olika typer av projekt är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i denna typ av kontext samt om du har erfarenhet av projektledning eller andra typer av kundrelationer. Om du har motsvarande expertis inom något annat fält som är aktuellt för våra områden är du mer än välkommen att titta på våra andra annonser eller Connecta med oss! Vi ser fram emot din ansökan! Vid frågor eller funderingar angående rollen hör av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att ansöka!

22 januari 2024
Sista ansökan:
10 juli 2024
Cyber Security Consultant till TechSeed

Vår vision TechSeed är ett konsultbolag i scale-up-fasen med visionen att arbeta end-to-end inom uppkopplade lösningar. Genom tekniker som exempelvis FPGA, IoT och Edge Computing skapar vi uppkopplade tjänster och system som möjliggör användarorienterade och gränsöverskridande lösningar. För att tackla de breda utmaningar som kommer av att arbeta end-to-end arbetar vi brett inom flera områden, som exempelvis Business Intelligence, Automation, Cyber Security, IoT med flera och utökar vår värdekedja med strateger, Business Consulting, Service Design och andra områden som säkrar att våra tjänster faktiskt leder till ett värde, inte bara en produkt. Genom att erbjuda helhetslösningar inom våra områden erbjuder vi ett brett utbud av tjänster och arbetar mot att bygga uppkopplade lösningar end-to-end. TechSeeds grund ligger i att vi delar med oss av vår passion för teknik och värdet vi skapar. Det handlar bland annat om kunskapsutbyte och att dela idéer, bidra med god stämning såväl som att skapa värde genom vårt delägarskap. Vi erbjuder dig: - Inflytande i hur vi bygger TechSeed tillsammans - En öppen kultur där vi värdesätter olikheter, insikter och innovationer - Direkt värde från våra finansiella resultat genom bonusar och delägarskap - Möjligheten att växa in i olika tekniska områden / ansvarsområden enligt dina önskemål - Flexibelt arbete hemifrån, beroende på uppdragets behov. Vem söker vi? Vi letar efter en affärsorienterad cybersäkerhetskonsult med erfarenhet av att skräddarsy säkerhetsstrategier efter behov. Vi ser att du kommer ta dig an ledande roller hos våra kunder och erbjuda ett holistiskt perspektiv på säkerhet i takt med att deras verksamhet utvecklas. För att hjälpa våra kunder säkra sin information på bästa sätt tror vi att du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat med riskhantering, implementering av ledningssystem, change management, utbildning eller liknande områden i säkerhetssfären. Vi söker dig som: - Har minst 3 års erfarenhet av att jobba med cybersäkerhet och är bekväm i styrande roller - Har goda kunskaper i relevanta standarder och ramverk inom cyber- och informationssäkerhet, så som ISO27000-serien, NIST Cybersecurity Framework, ISO 21434 etc. - Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, så väl tal som skrift. Eftersom du kommer arbeta i en innovativ högteknologisk miljö med fokus på morgondagens tekniker som AI, IoT, Intelligent Edge och i olika typer av projekt är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i denna typ av kontext samt om du har erfarenhet av projektledning eller andra typer av kundrelationer. Om du har motsvarande expertis inom något annat fält som är aktuellt för våra områden är du mer än välkommen att titta på våra andra annonser eller Connecta med oss! Vi ser fram emot din ansökan! Vid frågor eller funderingar angående rollen hör av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att ansöka!

3 januari 2024
Sista ansökan:
21 juni 2024
Cyber Security Consultant till TechSeed

Vår vision TechSeed är ett konsultbolag i scale-up-fasen med visionen att arbeta end-to-end inom uppkopplade lösningar. Genom tekniker som exempelvis FPGA, IoT och Edge Computing skapar vi uppkopplade tjänster och system som möjliggör användarorienterade och gränsöverskridande lösningar. För att tackla de breda utmaningar som kommer av att arbeta end-to-end arbetar vi brett inom flera områden, som exempelvis Business Intelligence, Automation, Cyber Security, IoT med flera och utökar vår värdekedja med strateger, Business Consulting, Service Design och andra områden som säkrar att våra tjänster faktiskt leder till ett värde, inte bara en produkt. Genom att erbjuda helhetslösningar inom våra områden erbjuder vi ett brett utbud av tjänster och arbetar mot att bygga uppkopplade lösningar end-to-end. TechSeeds grund ligger i att vi delar med oss av vår passion för teknik och värdet vi skapar. Det handlar bland annat om kunskapsutbyte och att dela idéer, bidra med god stämning såväl som att skapa värde genom vårt delägarskap. Vi erbjuder dig: - Inflytande i hur vi bygger TechSeed tillsammans - En öppen kultur där vi värdesätter olikheter, insikter och innovationer - Direkt värde från våra finansiella resultat genom bonusar och delägarskap - Möjligheten att växa in i olika tekniska områden / ansvarsområden enligt dina önskemål - Flexibelt arbete hemifrån, beroende på uppdragets behov. Vem söker vi? Vi letar efter en affärsorienterad cybersäkerhetskonsult med erfarenhet av att skräddarsy säkerhetsstrategier efter behov. Vi ser att du kommer ta dig an ledande roller hos våra kunder och erbjuda ett holistiskt perspektiv på säkerhet i takt med att deras verksamhet utvecklas. För att hjälpa våra kunder säkra sin information på bästa sätt tror vi att du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat med riskhantering, implementering av ledningssystem, change management, utbildning eller liknande områden i säkerhetssfären. Vi söker dig som: - Har minst 3 års erfarenhet av att jobba med cybersäkerhet och är bekväm i styrande roller - Har goda kunskaper i relevanta standarder och ramverk inom cyber- och informationssäkerhet, så som ISO27000-serien, NIST Cybersecurity Framework, ISO 21434 etc. - Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, så väl tal som skrift Eftersom du kommer arbeta i en innovativ högteknologisk miljö med fokus på morgondagens tekniker som AI, IoT, Intelligent Edge och i olika typer av projekt är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i denna typ av kontext samt om du har erfarenhet av projektledning eller andra typer av kundrelationer. Om du har motsvarande expertis inom något annat fält som är aktuellt för våra områden är du mer än välkommen att titta på våra andra annonser eller Connecta med oss! Vi ser fram emot din ansökan! Vid frågor eller funderingar angående rollen hör av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att ansöka!

18 december 2023
Sista ansökan:
2 maj 2024
Informationssäkerhetskonsult

I rollen som informationssäkerhetsspecialist kommer du i en konsultroll vägleda våra kunder genom deras säkerhetsresa. En viktig del av jobbet är att på ett pedagogiskt sätt kunna beskriva och förklara de risker och cyberhot som potentiellt finns inom en organisation. Du kommer ansvara för egna projekt och samtidigt ha nära samarbete med övriga GRC-konsulter i regionen. Exempel på arbetsuppgifter: - Hjälpa kunden med målsättning utifrån verksamhetsförmåga och krav på regelefterlevnad samt riskaptit - Hjälpa kunden prioritera olika aktiviteter på kort och lång sikt - Implementera och ta fram arbetssätt enligt olika standarder (ex. ISO 27000-serien, NIST) - Hjälpa kunden förstå och tolka olika risker inom informationssäkerhet - Hålla i kundworkshops och säkerhetsmognadsanalyser - Stötta vår säljavdelning med din expertis inom GRC-området och bygga långsiktiga kundrelationer Varför ska du jobba här? - Möjlighet att tillsammans med några av branschens mest dedikerade experter - Flexibel arbetsmiljö - Stora utvecklingsmöjligheter och möjlighet att påverka hur vi ska jobba framåt - En Challenger-kultur som uppmuntrar nyfikenhet, initiativtagande och kunskapsdelning - Teamet. Blandad expertis inom olika områden där du får samarbeta tätt med kollegor som har erfarenhet inom; kris och kontinutetshantering, informations- och cybersäkerhet, efterlevnad och ledning, operativ risk från både nyckelpositioner och stöd- och kontrollfunktioner Orange Cyberdefense: Orange Cyberdefense är Sveriges ledande cybersäkerhetsföretag. Vår vision är att bidra till det säkra digitala samhället. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom flertalet områden från djupgående tekniska lösningar till mer mjukare tjänster som styrning och ledning inom säkerhet, riskmodeller och riskanalyser. På Orange Cyberdefense är vi alla olika men med samma passion för cybersäkerhet; och det är vår främsta styrka. Vi är stolta över våra olikheter, erfarenheter och bakgrunder och är övertygade om att vi måste inkludera alla för att också kunna erbjuda lösningar som passar just alla. Det är anledningen till att vi säkerställer att vi hanterar alla ansökningar likvärdigt. Tidigare erfarenhet: - Minst 3-4 års arbetslivserfarenhet inom något av följande område; informationssäkerhet, GDPR, GRC, riskhantering, krishantering och/eller liknande område, där du självständigt drivit arbetet framåt. - Meriterande om du har jobbat i en konsultroll mot management-nivå hos kund. Rekryteringsprocessen: Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fanny Westergren ([email protected]).

24 november 2023
Sista ansökan:
12 maj 2024
Business Consultant inom informationssäkerhet till TechSeed

Vår vision TechSeed är ett konsultbolag i scale-up-fasen med visionen att arbeta end-to-end inom uppkopplade lösningar. Genom tekniker som exempelvis FPGA, IoT och Edge Computing skapar vi uppkopplade tjänster och system som möjliggör användarorienterade och gränsöverskridande lösningar. För att tackla de breda utmaningar som kommer av att arbeta end-to-end arbetar vi brett inom flera områden, som exempelvis Business Intelligence, Automation, Cyber Security, IoT med flera och utökar vår värdekedja med strateger, Business Consulting, Service Design och andra områden som säkrar att våra tjänster faktiskt leder till ett värde, inte bara en produkt. Genom att erbjuda helhetslösningar inom våra områden erbjuder vi ett brett utbud av tjänster och arbetar mot att bygga uppkopplade lösningar end-to-end. TechSeeds grund ligger i att vi delar med oss av vår passion för teknik och värdet vi skapar. Det handlar bland annat om kunskapsutbyte och att dela idéer, bidra med god stämning såväl som att skapa värde genom vårt delägarskap. Vi erbjuder dig: - Inflytande i hur vi bygger TechSeed tillsammans - En öppen kultur där vi värdesätter olikheter, insikter och innovationer - Direkt värde från våra finansiella resultat genom bonusar och delägarskap - Möjligheten att växa in i olika tekniska områden / ansvarsområden enligt dina önskemål - Flexibelt arbete hemifrån, beroende på uppdragets behov. Vem söker vi? Vi söker efter dig som har: - Minst 4 års arbetslivserfarenhet av att arbeta informationssäkerhet ur ett organisationsperspektiv, exempelvis GRC, ISO27000, eller andra liknande områden - En relevant eftergymnasial utbildning, exempelvis inom management, industriell ekonomi eller systemvetenskap - Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift Eftersom du kommer arbeta i en innovativ högteknologisk miljö med fokus på morgondagens tekniker som AI, IoT, Intelligent Edge och i olika typer av projekt är det meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i denna typ av kontext samt om du har erfarenhet av projektledning eller andra typer av kundrelationer. Om du har motsvarande expertis inom något annat fält som är aktuellt för våra områden är du mer än välkommen att titta på våra andra annonser eller Connecta med oss! Vi ser fram emot din ansökan! Vid frågor eller funderingar angående rollen hör av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med att ansöka!

14 november 2023
Sista ansökan:
2 maj 2024
Praktikplats hos Assessio

Vill du jobba för att skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsmarknad tillsammans med oss på Assessio? Under våren 2024 erbjuder Assessio en praktikplats till en psykologstudent/beteendevetarstudent som vill få erfarenheter inom arbets- och organisationspsykologi. I din roll som praktikant kommer du att arbeta med Assessios psykologer, Customer Success Managers, Key account managers och marknadsfunktion, driva egna projekt samt delta i Assessios utvecklingsarbete. Praktiken ger dig en god insyn i arbetsmarknaden utifrån ett arbetspsykologiskt perspektiv och du kommer att få bred kunskap i evidensbaserad rekrytering och utveckling av medarbetare med hjälp av psykometriska verktyg och HR-tech-fältet. Vi söker dig som - Läser på psykologprogrammet och ska göra din praktik under vårterminen 2024 - Är intresserad av arbets- och organisationspsykologi, urval, ledarskap, psykologiska test, personlighetspsykologi och psykometri. - Ser dig själv i rollen som organisationskonsult i framtiden eller vill jobba inom HR-tech-fältet. Om Assessio Assessio är en av de största leverantörerna av Talent Assessment i Norden såväl som i Nederländerna. Vi tillhandahåller våra tjänster genom våra moderna, användarvänliga och internt utvecklade SaaS-plattformar. Vi har över 140 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Rumänien, som alla är förenade under vår gemensamma vision om Zero Talent Waste. Vi strävar efter att bidra till ett effektivt och rättvist arbetsmarknad där människor bedöms utifrån lika, relevanta villkor. Våra onlineprodukter och digitala lösningar hjälper våra kunder att fatta effektiva, rättvisa och transparenta människors beslut i rekryterings- och utvecklingsprocesser/Talent Management-processer. Häng med på vår resa att bli Norra Europas Största Assessmentbolag! Rekryteringsprocessen Vi arbetar med ett kompetensbaserat urval. Om du uppfyller kriterierna ovan så blir första steget i processen att genomföra två tester; ett problemlösningstest (Matrigma) och ett personlighetstest (MAP). Nästa steg blir en feedback session med de kandidater som är matchar vår profil bäst. Övrig information: - Skicka in din ansökan senast den 3:e november 2023. - Märk bilagor/dokument som CV med namn och universitet. - Placering: Banérgatan 16, Stockholm - Ansvarig för rekryteringen är Business Area Manager Har du frågor kontakta [email protected]

11 oktober 2023
Sista ansökan:
29 mars 2024