Riskingenjör, risk management

Sök bland 9 lediga jobb som Riskingenjör, risk management och börja ditt nya yrkesliv idag!

Risk & Opportunity Manager till BU Underwater Systems

Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld. Din roll Vi har en stark tillväxt och behöver förstärka vår verksamhet med en driven och engagerad Risk & Opportunity Manager för vår projekt- och programverksamhet. Här kommer du få både driva och stötta våra projektledare i större och mindre projekt med aktivt risk- och möjlighetsarbete. Vi vill också att du tar ett ansvar för att utveckla vår kompetens och metodtillämpning inom området. Din anställning kommer att vara på Program- och projektkontorets sektion Support Business Execution. Här har vi också uppgiften att förse våra projekt och projektledare med projektsupport, planerings- och uppföljningsstöd samt kalkylledning med möjlighet att även ta projektledaruppdrag. Utifrån projektens faser så kan dina arbetsuppgifter variera över tid, men i din tjänst ingår att: * Skriva riskhanteringsplaner för projekt. * Stödja och leda projekt i det praktiska risk- och möjlighetsarbetet samt hålla workshops i detta. * Bidra aktivt med riskidentifiering, klassificering, konsekvensbedömning samt skapa åtgärds- och handlingsplaner och bedöma ekonomisk påverkan. * Följa upp och rapportera arbetet och åtgärdsplaner. * Delta i koncernens metod- och processutvecklingsarbete. * Vid behov internutbilda våra medarbetare. Utifrån din profil kan också annat arbete inom sektionen vara aktuellt. Din profil Du har yrkeserfarenhet från projektledningsområdet och produktutvecklande verksamhet. Om du inte har en ingenjörsutbildning så behöver du kunna förstå och sätta dig in i utveckling och produktion av tekniskt avancerade produkter. Har du tidigare erfarenhet av tillhörande affärssystem och planeringsverktyg är det en fördel. Vi jobbar bland annat i egenutvecklade excelverktyg, Antura, Jira och IFS för produkt- och dokumentstyrning. Det är också önskvärt att du dokumenterad erfarenhet och metodkompetens för olika former av workshoparbete. För att lyckas i rollen bör du vara nyfiken, social, drivande och resultatinriktad. Som person är du initiativtagande, men också uthållig. Du är strukturerad och kan skapa ordning. Du knyter kontakter och samarbetar väl med andra, oavsett vilken funktion eller roll de arbetar i. Du kommunicerar på ett tydligt sätt; du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Vi arbetar med både nationella och internationella kunder och du bör därmed kunna uttrycka dig väl på svenska och obehindrat på engelska i både tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Vad du blir en del av Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan. Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen. Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här

5 april 2024
Sista ansökan:
3 maj 2024
Trygg- och säkerhetssamordnare

Beskrivning Nu har du möjligheten att jobba med en arbetsgivare som prioriterar sitt säkerhets- och trygghetsarbete. Filipstads- och Storfors kommuner har höga ambitioner för säkerhets- och trygghetsarbetet där vårt huvudfokus är att kommunerna ska vara en trygg och säker att bo och arbeta i. För att kunna hantera kriser och skapa en större robusthet behöver Filipstads- och Storfors kommuner kommun utveckla sitt arbete inom beredskapsområdet och brottsförebyggande genom att öka med en trygg- och säkerhetssamordnare. Du kommer jobba tillsammans med kommunens säkerhetschef och tillsammans arbetar ni med att driva, samordna och utveckla det systematiska arbetet med säkerhet och beredskap i kommunerna. Uppdraget som trygg- och säkerhetssamordnare innebär att utveckla och leda vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Du kommer också att tillsammans kommunens säkerhetschef vara med och samordna, stötta och vägleda kommunens förvaltningar i deras praktiska arbete med beredskapsplanering utifrån LEH. Till stöd i detta arbete jobbar du utifrån Överenskommelsen om kommuners krisberedskap och Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar och brottsförebyggande arbete enligt lagen om kommuners brottsförebyggande ansvar, 2023:196.   Arbetsuppgifter Som Trygg- och säkerhetssamordnare hos oss kommer du primärt att ansvara för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt stödja och utveckla kommunens verksamheter i sitt arbete med beredskapsfrågor. Målet är att kommunen ska vara en trygg plats att bo och vistas i samt ha en god förmåga att hantera samhällsstörningar och större händelser. Rollen innebär att du förväntas leda egna projekt och processer, men också delta i och vara ett stöd i andras uppdrag. Du kommer att leda kommunens brottsförebyggande arbetsgrupper EST och SSPF samt ha kontakt med offentliga och privata aktörer, frivilligorganisationer och allmänheten. Du förväntas kunna ta till dig nya förutsättningar och sätta dig in i nya ämnesområden samt vara behjälplig och ta ansvar för hela enhetens uppdrag. Ditt arbete som trygg- och säkerhetssamordnare innebär, förutom brottsförebyggande arbete, en möjlighet att tillsammans med engagerade kollegor arbeta med fler spännande frågeområden såsom civil beredskap, internt skydd, och fysisk säkerhet. Rollen är både operativ och strategisk, vilket gör att du ibland snabbt behöver växla fokus beroende på sammanhang. Kvalifikationer Vi söker dig som har en akademisk examen eller annan utbildning inom säkerhetsområdet eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig för tjänsten. I rollen som trygg- och säkerhetssamordnare behöver du ha ett strukturerat arbetssätt, en god administrativ förmåga och att du kan omsätta strategier i operativ verklighet. Detta förutsätter att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket såväl i tal som i skrift. Du är lyhörd för verksamhetens behov, är en kreativ problemlösare och anpassar arbetet utifrån verksamheternas förutsättningar. Du har också god förmåga att självständigt planera, driva och fullfölja processer och uppdrag. Du förväntas att ha god kunskap inom det brottsförebyggande arbetet med att ta fram lägesbilder och orsaksanalyser samt tillsammans med säkerhetschefen kunna planera, informera och leda olika slags utbildningar, övningar och workshops inom områdena krisberedskap, brottsförebyggande och civilt försvar. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet eller praktisk erfarenhet av beredskapsarbete. Har du tidigare erfarenhet av att leda projekt och att, utifrån styrande dokument, ta fram riktlinjer och rekommendationer är det också meriterande. Villkor Anställningen är placerad i säkerhetsklass och för det krävs svenskt medborgarskap. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Resor ingår i tjänsten så B-körkort är ett krav. I Filipstad möter du en lugn miljö och en vacker natur. Vi erbjuder ett aktivt föreningsliv och möjlighet till många fritidsaktiviteter såväl kulturella som sportaktiviteter. Filipstads kommun är en stor arbetsgivare med ca 1 100 tillsvidareanställda. Här satsar vi på våra medarbetare, till exempel genom att erbjuda ett brett utbud av kostnadsfri träning och friskvårdsaktiviteter, läs mer om detta på https://ffk.filipstad.se/ Leva i Filipstad är lätt! Läs mer om hur du kan få ut mer av livet genom att arbeta och bo i Filipstad på https://movetofilipstad.se/Vi har även goda pendlingsmöjligheter med buss (Exempelvis Filipstad - Karlstad, med en avgång per timme i vardera riktningen). För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

2 april 2024
Sista ansökan:
22 april 2024
Chef Application Management till Vattenfall IT Nuclear Solutions

Företagsbeskrivning Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem. Jobbeskrivning Vill du vara med i skapandet av den framtida IT-leverantörsorganisationen som levererar tjänster till Vattenfalls kärnkraftsverksamhet? Då kan vi erbjuda en spännande chefsroll för en av grupperna som ansvarar för utveckling och applikationsförvaltning. Är du en trygg ledare som bygger förtroende, skapar riktning, söker samarbete och som vill växa i din ledarroll har vi utmaningen för dig! Avdelningen inom Vattenfall IT som levererar IT till kärntekniska anläggningar inom Vattenfall, Nuclear Solutions, genomgår en spännande förändring där tidigare tre avdelningar och leveranser ska bli en. Vattenfall Nuclear IT Solutions har högt uppsatta mål och siktar på att leverera stabil och säker IT i världsklass. Organisationen är en integrerad del av Vattenfall IT som är en internleverantör av IT inom Vattenfall. Du kommer att ingå i en organisation som värderar säkerhet, öppenhet, kontinuerligt lärande och samarbete högt och i en ledningsgrupp som stöttar och coachar varandra. Inom avdelningen finns, förutom din egen grupp, tre andra grupper med liknande ansvar. Du kommer att ingå i och ibland leda en ledningsgrupp tillsammans med dem samt även ingå i den övergripande ledningsgruppen för Nuclear solutions. Ditt ansvar Du kommer att leda en av fyra grupper inom applikationsförvaltning gentemot Vattenfalls svenska kärnkraftsverksamhet. Gruppen består av 15-talet medarbetare, anställda och konsulter, som levererar applikationsutveckling, förvaltning och stabil och säker applikationsdrift, tillhandahåller projektresurser samt teknisk expertis. Huvuddelen av medarbetarna i denna grupp är placerade i Forsmark men även i Solna och Ringhals. Huvudsakligt fokus ligger på säker och stabil applikationsdrift. Du tillser att gruppen följer processer och rutiner i enlighet med kärnkraftens krav samt att de anställda växer och trivs. Du säkerställer att leverans från grupper sker i tid och med utlovad kvalitet och att innovation och samarbete alltid finns med på agendan. För tillfället pågår ett internt verksamhetsutvecklingsinitiativ där vi inför agil metodik inspirerade av SAFe i vår leveransmetodik. Du har personal-, budget- samt arbetsmiljöansvar för gruppen utöver det leveransansvar för de applikationsområden ditt team arbetar inom. Dina arbetsuppgifter Som gruppchef blir dina huvudsakliga arbetsuppgifter att leda, planera, samordna och följa upp arbetet. Du driver förändringar och förbättringar där så behövs och tillser att gruppen har vad den behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Exempel på arbetsuppgifter kan vara: Stötta genom teknisk förståelse Säkerställa medarbetares kompetens Röja hinder och skapa ett gott arbetsklimat som gör att medarbetarna trivs Coacha genom förändring Envist driva förbättring och innovation Driva initiativ och aktiv bidra i ledningsgruppen, även i frågor utanför gruppens ansvarsområden Du kommer att rapportera till chef för Vattenfall Nuclear Solutions. Kravspecifikation Dina personliga egenskaper Förtroendeskapande, både inom den egna gruppen och mot övrig verksamhet Trivas i förändring och ha en naturlig strävan mot förbättringar Trygg i ditt ledarskap och förmåga att hantera konflikter Ödmjuk, kommunikativ och samarbetsorienterad Intresse för struktur, ordning och reda Vi ser gärna att du Har högskoleexamen inom relevant område, såsom IT alternativt gedigen arbetslivserfarenhet inom applikations-förvaltning och utveckling, drift och utveckling av IT-infrastruktur eller annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser vara relevant Har chef eller ledarskapserfarenhet behärskar svenska och engelska obehindrat (tal/skrift) Det är även meriterande om du har Intresse och kunskaper kring IT-relaterade processer och ramverk såsom ITIL och SAFe Erfarenhet av att leda distribuerade team från distans Drivit förändringsarbete med gott resultat Ytterligare information Vi erbjuder Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här. Placeringsort Placeringsort är flexibel utifrån de orter där Vattenfall IT/Nuclear Solutions verkar, men man bör vara beredd att resa en del mellan dessa orter: Oskarshamn, Forsmark, Stockholm (Solna) och Väröbacka. Merparten av medarbetarna i gruppen du ska leda finns i dagsläget vid Forsmarks och Ringhals Kärnkraftverk, vid huvudkontoret i Solna samt Svensk kärnbränslehanterings anläggning i Oskarshamn varför någon av dessa orter utgör din placeringsort. Vattenfall IT erbjuder även möjlighet till distansarbete från hemmet. För ytterligare information Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Andreas Ask, +46 70 6078342. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Rekryterare Carolina Österman, [email protected] Fackliga representanter Akademikerna – Sofi Wadström, Ledarna – Christer Gustafsson, SEKO – Juha Siipilehto, Unionen – Inger Strandberg and Silvija Vatkovic. Du når dem via 08-739 50 00. Välkommen med din ansökan senast den 21 april 2024. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.

29 mars 2024
Sista ansökan:
21 april 2024
Stora projekt söker riskspecialister

Drivs du av att leda arbetet med att hantera och behandla risker och vill bidra till styrningen i Stora projekts verksamhet? Då ska du söka tjänsten som riskspecialist i Stora Projekt! Stora projekt söker riskspecialister Arbetsuppgifter Rollen som riskspecialist innebär i mångt och mycket att man behöver kunna växla perspektiv mellan det övergripande och det som är mer detaljerat för att få ihop helheten. Jag jobbar med kompetenta och engagerade kollegor vilket gör att ett naturligt bollplank alltid finns nära till hands. I arbetsuppgifterna ingår allt ifrån att utbilda i processer och systemstöd till att medverka i nätverk och utvecklingsuppdrag. Som medarbetare i Stora projekt rår man i hög grad över vilka frågeställningar man jobbar med och hur en arbetsvecka ser ut, berättar en kollega i enheten. Exempel på arbetsuppgifter: Styra, stötta och samordna riskhanteringen inom program och dess projekt. Stödja ledning på avdelnings-, program- och projektnivå i att säkerställa en proaktiv och systematisk riskhantering. Planera och leda riskworkshops. Delta vid startmöten samt i arbetet med upphandlingar och följa upp ställda krav gentemot kontrakterade leverantörer. Utbilda och vägleda i Trafikverkets ledningssystem och processer inom riskhantering. Som riskspecialist jobbar du nära projekt- och programledning inom Stora projekt och är en del av en funktion som leder och stöttar i riskarbetet. Organisatoriskt tillhör du avdelning Verksamhetsstyrning, enhet Risk, vilket innebär att du både kommer arbeta i program samt med utveckling på avdelnings- och enhetsnivå. Du arbetar även med att, tillsammans med kollegor i enheten, integrera och implementera styrande dokument inom riskhantering. Det finns även möjlighet att delta i Trafikverksgemensamma arbeten så som arbetsgrupper, risknätverk med andra verksamhetsområden och förvaltning. Du har därmed förutsättningar att driva utveckling inom kunskapsområdet. Resor i Sverige ingår i tjänsten och en stor del av arbetet sker via Skype då våra medarbetare sitter placerade på flera orter. Övrig information Möjliga placeringsorter: Gävle, Göteborg, Malmö, Luleå, Sundsvall, Linköping, Norrköping eller Stockholm. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Kvalifikationer För att trivas i den här rollen ska du ha en kommunikativ förmåga, med förståelsen för hur du ska anpassa ditt budskap efter målgruppen och förmågan att förmedla det till mottagaren på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Det är viktigt att du har god problemlösningsförmåga och kan inhämta och analysera mycket information och sätta ihop det till en helhet. Vi söker dig som motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. För att lyckas i detta uppdrag har du universitets- eller högskoleutbildning inom risk, kvalitet, säkerhet, miljö eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har lång erfarenhet av riskhantering och/eller projektledning gärna från stora och komplexa organisationer vana att arbeta i eller driva arbete med ledningssystem erfarenhet av att delta och/eller leda riskhanteringsarbete erfarenhet av väg- och/eller järnvägsprojekt. Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-Hybrid #LI-BS1

27 mars 2024
Sista ansökan:
24 april 2024
Riskstrateg till Stora projekt

Trafikverket är långt fram i arbetet med riskhantering men vi utvecklar hela tiden vårt arbete och ditt bidrag blir viktigt. Som riskstrateg driver du vårt uppdrag att säkerställa god riskhantering. Riskstrateg till Stora projekt Arbetsuppgifter Stora Projekt har ett viktigt uppdrag inom myndigheten, vi ansvarar för att genomföra Trafikverkets större investeringsåtgärder med en kostnad över en miljard kronor, det förpliktigar! Som riskstrateg är du drivande i att vi klarar vårt uppdrag med att säkerställa att vi tillämpar en god riskhantering. Du kommer att samarbeta med många olika personer och yrkeskategorier inom organisationen, alla med sin unika kompetens, så man kommer att lära sig mycket. Det är en väldigt dynamisk arbetsplats, berättar enhetschef Danny Huerta. Som riskstrateg kommer du stötta ledningen och enhetschefen att samordna, följa upp, analysera, rapportera och driva på utvecklingen av riskhantering för Trafikverkets Stora projekt. Det handlar också om att göra verksamhetsanalys, upprätta beslutsunderlag på en strategisk nivå till ledningen. Det innebär bland annat att säkra, tillsammans med kollegor inom enheten, att styrande dokument inom riskhantering integreras, implementeras och tillämpas i Stora Projekt. Tjänsten innebär även att ge och agera stöd till chefer och specialister i verksamheten i kompetensområdet vid behov och att påverka styrningen så att den är ändamålsenlig. Du kommer att representera Stora Projekt i Trafikverkets risknätverk och samarbeta med övriga riskstrateger från andra verksamhetsområden. Därutöver deltar du i aktuella nätverk samt leder och samordnar riskspecialister inom området. Resor i Sverige ingår i tjänsten och en stor del av arbetet sker digitalt då våra medarbetare sitter placerade på flera orter. Övrig information Möjliga placeringsorter: Gävle, Göteborg, Malmö, Luleå eller Solna. Önskar du att arbeta delvis på distans? I den här tjänsten kan det finnas möjlighet att arbeta hemifrån upp till 40 procent av din arbetstid. Vi använder främst mail (från mejladress: [email protected]) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Kvalifikationer Vi söker dig som motiveras av ett aktivt medarbetarskap där du på ett målmedvetet sätt tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du är uppmärksam på hur du är en del av och bidrar till helheten genom att samverka med andra. Du har god problemlösningsförmåga vilket gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Viktigt för tjänsten är att du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Vi söker dig som har universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) inom riskhantering eller ett för tjänsten relevant område, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig flerårig erfarenhet av kvalificerat riskarbete i en större organisation erfarenhet av att leda, utveckla eller samordna komplexa processer eller projekt i en större organisation goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta strategiskt inom kompetensområdet med infrastrukturprojekt inom väg och/eller järnväg i flera skeden (planering, byggande och avslut). Ansökan De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Inom Stora projekt leder vi flera av Trafikverkets allra största investeringsprojekt. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar. På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. #LI-Hybrid #LI-BS1

27 mars 2024
Sista ansökan:
24 april 2024
Säkerhetssamordnare

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för flera olika verksamhetsområden. Verksamhetsområdena omfattar både stöd och support till övriga förvaltningar samt verksamheter som riktar sig direkt till kommuninvånare och besökare. Den röda tråden för oss som arbetar inom kommunstyrelsen är att vi tycker om att bidra till ett attraktivt samhälle för våra invånare. Säkerhetsavdelningen arbetar med frågor kopplat till krisberedskap, civilt försvar och övriga säkerhetsrelaterade frågor. Beskrivning Som säkerhetssamordnare kommer du att vara placerad på kommunens säkerhetsavdelning. Du kommer arbeta i första hand med kommunens informationssäkerhet och säkerhetsskydd, men även med säkerhets- och krisberedskapsfrågor i en vidare bemärkelse utifrån ”Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna innebär att stödja kommunens verksamheter inom informationssäkerhetsområdet och säkerhetsskyddslagstiftningen. I tjänsten ingår även till viss del att, tillsammans med säkerhetsavdelningens övriga medarbetare, stödja kommunens olika verksamheter inom områdena kris, säkerhet och beredskap. I arbetsuppgifter ingår exempelvis att självständigt kunna planera och leda övningar och utbildningar, leda och planera olika analyser samt ta fram förslag på styrande dokument inom verksamhetsområdet. En roll som TIB, tjänsteperson i beredskap, kan bli aktuell. Kvalifikationer Du har relevant akademisk utbildning eller annan kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig inom området kris- och säkerhet. Ditt förhållningssätt är lösnings- och resultatinriktat och du har en god pedagogisk förmåga. Du är flexibel i dina arbetsuppgifter med en förmåga att själv prioritera. Vi lägger särskild vikt vid dina personliga egenskaper och samarbetsförmåga, då säkerhetsavdelningen är en liten grupp som jobbar tätt tillsammans.  Har du kunskaper eller erfarenheter inom något av följande områden är det meriterande: - Tidigare arbete i kommunal förvaltning - Informationssäkerhet - Säkerhetsskydd - Risk- och sårbarhetsanalyser - Extraordinära händelser i fredstid - Civilt försvar Villkor Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).    Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan! Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro. Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

25 mars 2024
Sista ansökan:
21 april 2024
Beredskapssamordnare

Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar för flera olika verksamhetsområden. Verksamhetsområdena omfattar både stöd och support till övriga förvaltningar samt verksamheter som riktar sig direkt till kommuninvånare och besökare. Den röda tråden för oss som arbetar inom kommunstyrelsen är att vi tycker om att bidra till ett attraktivt samhälle för våra invånare. Säkerhetsavdelningen arbetar med frågor kopplat till krisberedskap, civilt försvar och övriga säkerhetsrelaterade frågor. Beskrivning Som beredskapssamordnare kommer du att vara placerad på kommunens säkerhetsavdelning, men främst kommer du att arbeta med uppgifter kopplat till kommunens ansvar för det civila försvaret inom socialförvaltningens verksamhetsområde utifrån ”Lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”. Arbetsuppgifter Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att stötta och leda förvaltningens arbete med att analysera vilka behov som finns, och att utveckla och stärka förvaltningens planering och arbete inom ramen för det civila försvaret. I arbetsuppgifterna ingår bland annat, tillsammans med säkerhetsavdelningens övriga medarbetare, att jobba med kontinuitetsplanering, beredskapsplanering samt att planera och genomföra övningar och utbildningar. En roll som TIB, tjänsteperson i beredskap, kan bli aktuell. Kvalifikationer Du har relevant akademisk utbildning eller annan kunskap som arbetsgivaren bedömer som likvärdig inom området kris- och säkerhet. Ditt förhållningssätt är lösnings- och resultatinriktat och du har en god pedagogisk förmåga. Du är flexibel i dina arbetsuppgifter med en förmåga att själv prioritera. Vi lägger särskild vikt vid dina personliga egenskaper och samarbetsförmåga, då säkerhetsavdelningen är en liten grupp som jobbar tätt tillsammans.  Har du kunskaper eller erfarenheter inom något av följande områden är det meriterande: - Tidigare arbete i kommunal förvaltning - Risk- och sårbarhetsanalyser - Extraordinära händelser i fredstid - Civilt försvar - Planering och genomförande av övningar och utbildningar Villkor Anställningen innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).    Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter. Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan! Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro. Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

25 mars 2024
Sista ansökan:
21 april 2024
Risk Analyst till storbank!

Har du nyligen tagit examen och haft ditt första jobb eller praktik inom analys? Är du intresserad av dataanalys och problemlösning samtidigt som du gillar den kommunikativa sidan av att hålla presentationer och workshops? Ta då chansen att vara med och forma framtiden för finansiell riskhantering inom bankvärden där IT och business möts! OM TJÄNSTEN I rollen kommer du vara ansvarig för att driva arbetet med funktionella krav för en IT-lösning för riskmodellering. Arbetsuppgifterna innefattar att samla in olika typer av data, övervaka kvaliteten på data och se till att slutanvändarna kan använda datan för analysändamål och fatta informerade beslut. Vi söker dig som har goda projektledningsfärdigheter och du bör du trivas med den kommunikativa delen av att diskutera funktionella krav och andra behov i workshops tillsammans med modelleringsteamet och ingenjörsavdelningen. Tjänsten är tillsvidare och du blir anställd av Academic Work. Du erbjuds - En möjlighet att bli en del av ett stort internationellt företag i framkant - Möjligheten att utvecklas internt och öka din kompetens inom bank och finans - En dedikerad konsultchef från Academic Work som kommer att stödja och coacha dig i din framtida karriär ARBETSUPPGIFTER Arbetsuppgifter * Definiera produktkrav med vikt på dataanalys och styrning * Samarbeta med riskmodelleringsteamet för att samla in och analysera data i databasen * Samla olika typer av data och säkerställ datakvaliteten * Samarbeta med affärsenheter för att lokalisera och presentera lagrings- och kvalitetsproblem med data, samt leda arbetsgrupper och projekt VI SÖKER DIG SOM - Har en master- eller ingenjörexamen inom områden som statistik, teknisk fysik, matematik, management, business, ekonomi eller data - Haft praktik eller arbetslivserfarenhet som Risk Analyst, Financial analyst eller liknande. - Mycket meriterande med bank erfarenhet För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper: - Har starka analytiska och problemlösningsfärdigheter - Har god vana och intresse av att presentera och kommunicera med olika stakeholders - Har stort intresse av dataanalys och nyfiket mindset! Vår rekryteringsprocess Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. I rekryteringsprocessen kommer du få genomföra en bakgrundskontroll.

15 mars 2024
Sista ansökan:
16 april 2024
Governance Officer – Regulatory specialist

Get an idea of the role If you join us at Resurs, you will join a Nordic organization characterized by fast pace, change and brave decisions. An important part of the role is to develop, implement, and continuously improve the Nordic process of regulatory outlook by preventively monitoring relevant new regulations for the Bank. In the role you will also analyze and write memos on relevant sanctions, provide advisory service, represent the Bank in branch specific organizations and support implementation of new regulations. The role reports to CGO (Chief Governance Officer) who is part of Group Management. Under the leadership of the CGO, the role is part of the Governance function, operationally strive for a well-functioning: - Overall structure and methodology for the Bank’s governance work - Risk Management - first line - Compliance Management - first line Which includes internal controls, process management, steering documents as well as monitoring and ensuring that the Bank is compliant towards external and internal regulations. Furthermore, be cohesive and supportive toward the rest of the business, strive for synergies between the departments and develop effective working methods based on best practice. On a personal level You probably thrive in a role where you get to take on a lot of responsibility and where you drive your innovative work forward, where experience of working with GRC systems is a big advantage. In all our offices, we work activity-based with a great opportunity to control your own everyday life. Our offices are the "visible" evidence of our constant movement, our journey of transformation. It also shows through our ambition to always develop, rather than manage. We are looking for you who have: - Degree as Jur Kand (Master of Law) or similar - At least 5 years of experience in similar work within financial operations - You can write and speak fluently Swedish and English. We believe that you are working or have worked at a payment institution, in a bank, at an agency, law firm or similar. For us, you are particularly interesting if you have experience from project lead within law implementation or have experience from work with ServiceNow. More than a job The Resurs spirit is about transformation, our culture and the people in our society. It’s about how we define ourselves, how we greet the world and handle our business. We are here to make a difference in people’s lives and to help them to make things happen. It shouldn’t be hard to deal with a bank - we want to give the feeling of freedom and possibilities. We are here to make things happen; do you want to join? Apply today! Don’t wait to send in your application - selection and interviews take place on an ongoing basis and the position may therefore be filled before the last advertising date. We look forward to hearing from you!   For questions, please reach out to [email protected] or [email protected] In this recruitment process, the supplier is solely responsible for the personal data they collect and process. Resurs is solely responsible for the personal data processed by us in the recruitment process. Important information On final candidates, we carry out a detailed background check via an external company LI-LN1

19 februari 2024
Sista ansökan:
7 augusti 2024