Lediga jobb i Luleå

Utforska vårt urval av lediga jobb i Luleå inom olika branscher. Sök nu för en spännande karriär i norra Sveriges blomstrande stad. Hitta ditt drömjobb i Luleå idag!

Lärare i idrott F-6 Mandaskolan

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor. ARBETSUPPGIFTER Du kommer att undervisa elever i år F-6 i idrott. Genom ditt goda ledarskap, din varierade undervisning och din personlighet skapar du struktur och sammanhang för eleverna och du har lätt för att skapa goda relationer till både elever, kollegor och vårdnadshavare. •Upprättar och uppehåller goda relationer till elever, vårdnadshavare, kollegor, ledning och elevhälsa genom att du är trygg i din profession och kommunicerar på ett positivt och förtroendefullt sätt. •Planerar, leder och följer upp undervisningen i åk f-6 utifrån läroplanen. •Anpassar undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar •Samarbeta med skolans samtliga professioner för att verksamheten ska utvecklas och ge resultat. KVALIFIKATIONER Vi vill ha dig som är en tydlig och varm ledare och som gillar läraryrket och dess möjligheter och utmaningar. Du samarbetar och du har förmåga att se alla elever och ta hänsyn till deras individuella förutsättningar. Du tillför entusiasm, energi och lust i arbetet och engagerar både elever och medarbetare. Du varierar ditt arbetssätt utifrån elevernas behov och du drivs av en vilja att se möjligheter och lösningar. Du har givetvis lärarlegitimation och är behörig i idrott. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. ÖVRIGT Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm. Tillsammans jobbar vi för Framtidens Luleå med plats för minst 100 000 Luleåbor. Just nu pågår en omställning och nyetablering av industrin här i norr. Industrierna ställer om till fossilfri produktion och förutsättningarna finns här hos oss. Det innebär stora möjligheter för vår kommun att skapa mer Luleå för fler Luleåbor och öka takten i samhällsutvecklingen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter. Tips! Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se Nyfiken på jobb? www.lulea.se/ledigajobb Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn

4 december 2023
Sista ansökan:
19 december 2023
Förskollärare till Bergstadens förskola

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor. Bergstadens förskola ligger placerad 4 km från centrum och har närhet till naturen. Förskolan är organiserad i åldersnära grupper med fyra avdelningar för barn i åldern 1-2 år, 2-3 år, 3-4 år och 4-6 år. På varje avdelning arbetar tre pedagoger. Vi har ett nära samarbete mellan de tre kommunala förskolorna på Bergnäset med bland annat gemensamma utvecklingsområden, minst en gemensam kompetens- och utvecklingsdag per termin samt en pedagogisk utvecklingsgrupp bestående av förskollärare från alla tre enheter. Vill du vara med och utmana barnen, kollegorna och ditt eget tänkande och lärande för att skapa utveckling och arbetsglädje kan det här vara arbetet för dig! Att arbeta som förskollärare på Bergstadens förskola innebär att du har många möjligheter att utveckla, påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö med god balans av omsorg och lärande skapas för varje barn och för hela barngruppen. Våra miljöer utgår från barns delaktighet och inflytande som är grunden för vårt pedagogiska arbete. ARBETSUPPGIFTER Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning utifrån SPSM:s tillgänglighetsmodell och läroplanens mål och intentioner. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du har erfarenhet av dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns utveckling och lärande. Du är nyfiken på och kunnig kring barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet. Om du har ovanstående kompetens men väntar på förskollärarlegitimation eller är i slutet av din förskollärarutbildning, är du ändå välkommen med din ansökan då det i vissa fall finns möjlighet till tidsbegränsad anställning enligt skollagen. Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret. ÖVRIGT Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Inom förskolan i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap. Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter. Tips! Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn

4 december 2023
Sista ansökan:
11 december 2023
Förskollärare till Klippans förskola

LULEÅ + VÄRLDENS FRAMTID + GRÖN INDUSTRI + KARRIÄR + UNIVERSITETSSTAD + DRÖMARBETE + TRYGGHET + MIDNATTSLJUS + SKÄRGÅRD + NÄRHET + LIVSPUSSEL + SPELA ROLL + DU Vill du också spela roll? Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare och är en stad med stor framtidstro. Alla våra yrken har något gemensamt; vi har stor betydelse, vi gör skillnad, vi skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle och livskvalitet för dagens och morgondagens Luleåbor. Klippans förskola ligger placerad 4 km från centrum och närhet till naturen. Förskolan består av fyra åldersnära avdelningar med ca 68 barn och 12 pedagoger. Vi har ett nära samarbete mellan de tre kommunala förskolorna på Bergnäset med bland annat gemensamma utvecklingsområden, en gemensam kompetens- och utvecklingsdag per termin samt en utvecklingsgrupp bestående av förskollärare från alla tre enheter. Att arbeta som förskollärare på Klippans förskola innebär att du har många möjligheter att utveckla, påverka och bidra till barns utveckling och lärande. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö med god balans av omsorg och lärande skapas för varje barn och för hela barngruppen. Våra miljöer utgår från barns delaktighet och inflytande som är grunden för vårt pedagogiska arbete. ARBETSUPPGIFTER Som förskollärare är du pedagogisk ledare och tillsammans med dina arbetskollegor driver och utvecklar du undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan. Du använder IT som en naturlig del i undervisningen och ett hjälpmedel i det systematiska kvalitetsarbetet. Du har kunskaper i estetiska lärprocesser och är intresserad av genusfrågor, utemiljön/utepedagogik och rörelse samt teknik. Självständigt och tillsammans med kollegor arbetar du med att utveckla förskolans lärmiljöer, material och utbildning. Tillträde 2024-01-02 eller enligt överenskommelse. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har förskollärarexamen och legitimation med behörighet att undervisa i förskolan. Du har erfarenhet av dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete och är väl förtrogen med styrdokument som du kopplar till barns utveckling och lärande. Du är nyfiken på och kunnig kring barns lärande och är intresserad av att hålla dig uppdaterad inom ämnet. Om du har ovanstående kompetens men väntar på förskollärarlegitimation, eller är i slutet av din förskollärarutbildning, är du ändå välkommen med din ansökan då det i vissa fall finns möjlighet till tidsbegränsad anställning enligt skollagen. Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret. ÖVRIGT Att arbeta i förskolan idag innebär att Du är en viktig del i barnens utveckling och lärande. Pedagogerna som arbetar i förskolan är viktiga förebilder för barnen vilket gör det angeläget att förskolan har en jämställd könsfördelning bland anställda. Inom förskolan i Luleå kommun finns nätverket Män i förskolan som arbetar för att öka antalet män inom förskolorna samt för att behålla de män som redan idag finns på förskolorna. Nätverket erbjuder regelbundna träffar för att stärka nätverket som består av både barnskötare och förskollärare, stöd och erfarenhetsutbyte samt mentorskap. Tillsammans spelar vi en viktig roll. Varje dag, året om, för Luleå. Vi vill skapa goda förutsättningar för dig och ett hållbart arbetsliv. Hos oss är det viktigt att du utvecklas, trivs, mår bra och känner arbetsglädje. Vi har många förmåner som bland annat friskvårdsbidrag och möjlighet att hyra boende i Riksgränsen och Stockholm. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk är vanligt i våra verksamheter. Tips! Nyfiken på Luleå? www.flyttatilllulea.se Nyfiken på jobb? www.jobbailuleakommun.se Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn

4 december 2023
Sista ansökan:
11 december 2023
Jobba Som Festsäljare

Sök jobbet som säljare på More Than Love för att jobba som festsäljare! Pratar du flytande svenska & vill jobba som festsäljare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar More Than Love dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som festsäljare. Sök Nu! 😃 Erbjuds: ∙ Hög provision ∙ Jobba på fester, deltid & flexibelt ∙ Sälj- & produktutbildning Krav: ∙ Flytande svenska i tal & skrift ∙ Vill sälja vuxenprodukter ∙ Driven & resultatorienterad

4 december 2023
Sista ansökan:
3 januari 2024
Jobba Som Festsäljare

Sök jobbet som säljare på More Than Love för att jobba som festsäljare! Pratar du flytande svenska & vill jobba som festsäljare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar More Than Love dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som festsäljare. Sök Nu! 😃 Erbjuds: ∙ Hög provision ∙ Jobba på fester, deltid & flexibelt ∙ Sälj- & produktutbildning Krav: ∙ Flytande svenska i tal & skrift ∙ Vill sälja vuxenprodukter ∙ Driven & resultatorienterad

4 december 2023
Sista ansökan:
3 januari 2024
Ventilation Service

Vi expander och söker nu 1 ny tekniker till vårt gäng. Du kommer till största del arbeta med service och rengöring av ventilationssystem åt privatpersoner. ochså rensning av spillvatten. Då vi jobbar i hela sverige ska du kunna var hemifrån på veckorna. Svenska i tal och skrift samt körkort är ett krav. Du som person måste vara stresstålig, ordningsam och serviceinriktad. Erfarenhet av ventilationsarbete är meriterande men inget krav, om du är rätt man eller kvinna för jobbet så utbildar vi dig. Lön baseras efter prestation så du har stor möjlighet att påverka din egen lön. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

4 december 2023
Sista ansökan:
1 mars 2024
Projektchef Civil North Mark

Projektchef med ledarskapsintresse Trivs du med att leda en grupp individer och dessutom ha en mer övergripande roll över projekt? Ta då chansen till att bli vår nya projektchef inom markverksamheten i Luleå och Boden med omnejd!   Som Projektchef för vår markverksamhet vid kusten i Norrbotten ansvarar du för både större och mindre projekt gällande VA, vägar, gator, broar och markarbeten vid bostadsområden. Du har ett övergripande ekonomiskt ansvar för projekten och personalansvar för cirka 35 medarbetare, varav cirka 10 tjänstemän. Rollen som Projektchef Ditt uppdrag är att genomföra erhållna projekt inom bestämda tids-, kvalitets- och kostnadsramar enligt vårt kontrakt med kunden. Du är med i ett tidigt skede, sköter kundkontakter och ansvarar för att säkerställa att kundens förväntningar uppfylls. I din roll driver och leder du produktionsprocessen tillsammans med övriga medarbetare i projektet. Du ansvarar för att produktionen genomförs i överensstämmelse med NCC:s värderingar, policy, lagar och avtal. Att säkerställa att våra arbetsplatser arbetar på ett säkert sätt är en av de viktigaste uppgifterna du har och som du prioriterar högt. Du rapporterar till Jonas Pettersson som är produktionschef för området Mark Kusten Norrbotten. Om Avdelning Civil North Avdelningen bygger och renoverar infrastruktur. Arbetet täcker hela kedjan, från design och konstruktion till produktion och underhåll inom infrastruktur, anläggningsarbeten och service inom bland annat mark- och VA-arbeten. Avdelningen sträcker sig från Kiruna i norr till Sundsvall i söder och vi är cirka 450 medarbetare. Din profil som Projektchef Du har flerårig erfarenhet från byggproduktion inom antingen mark, anläggning, vägbyggnad eller från beställarsidan. I grunden har du en byggteknisk utbildning och goda kunskaper i entreprenadjuridik. Då du har ett övergripande ansvar för både projektens ekonomi och personal behöver du även ha mycket goda kunskaper om hela produktionsprocessen vilket innefattar planering, produktionskalkyler, riskbedömningar, ekonomisk uppföljning, olika produktionsmetoder samt erfarenhet av ledarskap. Du har lätt för att bygga relationer till dina medarbetare och förstår vikten i att skapa team som fungerar tillsammans. En av dina drivkrafter är att göra bra affärer och därför förstår du betydelsen av att bygga nära kundrelationer så att ni tillsammans skapar bra projekt. Vi tror också att du har förmågan att behålla lugnet i stressade situationer och att du vågar fatta beslut under press. Du behärskar svenska i tal och skrift. NCC erbjuder Vi på NCC vill vara en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas så därför erbjuder vi dig ett stort utbud av personalförmåner och internutbildningar. NCC har kollektivavtal för alla medarbetare vilket ger dig en bra grundtrygghet och ett tydligt regelverk så att du vet vad som gäller för din anställning. Vi erbjuder även försäkringar, arbetstidsförkortning, friskvårdsbidrag samt lunchförmån. Ytterligare erbjudanden och rabatter hittar du via vår förmånsportal Benify. För mer info läs om NCCs förmåner: https://www.ncc.se/jobba-pa-ncc/det-har-ar-ncc/formaner/ Ytterligare information Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på vårt kontor i Luleå. Du kommer att ansvara för projekt i Luleå och Boden med omnejd vilket innebär en hel del resor. B-körkort och tillgång till egen bil är därför ett krav för tjänsten. I enlighet med NCC:s säkerhetskultur genomför vi bakgrundskontroll på våra slutkandidater. Kontakt och ansökan Kontakta gärna Produktionschef Jonas Pettersson 070-209 02 71 eller HR Specialist Rekrytering Monica Klersén, 070-653 90 49, för ytterligare information. Registrera din ansökan och ditt CV senast den 31 december 2023. Välkommen med din ansökan! Bygg med oss och få branschens bästa kollegor På NCC drivs vi av att fortsätta utvecklas, oavsett om det handlar om våra byggprojekt eller vår personliga kompetens. Varje dag driver vi branschens mest spännande och komplexa byggprojekt framåt i ett nära samarbete mellan våra medarbetare, samarbetsparters och kunder. Hos oss är du en betydelsefull medarbetare som bidrar till de landmärken som definierar våra städer och samhällen. Du är också en viktig länk för att vi ska kunna forma en allt bättre och mer hållbar byggprocess. Här tar våra medarbetare en aktiv roll i en företagskultur grundad på stabila värderingar och beteenden för en trygg och säker arbetsplats. Vår samlade kompetens och varierande bakgrund gör skillnad. NCC - ett av de ledande företagen i Norden. Annonssäljare och säljare av rekryteringstjänster undanbedes kontakta NCC för detta uppdrag.

4 december 2023
Sista ansökan:
31 december 2023
Vi söker en lagspelande produktionsarbetare

Om oss Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i ”bättre-framtids-branschen”. Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.se Om företaget Som anställd på Clockwork har du möjligheten att utvidga ditt nätverk och få bra arbetslivserfarenheter för din fortsatta karriär. Många av våra uppdrag erbjuder möjlighet till förlängning hos våra kunder. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Dina arbetsuppgifter I rollen som produktionsarbetare kommer du att hjälpa kunder i sitt miljö- och avfallsarbete. Du får en möjlighet att lära dig om olika materialslag och hur återvinningsprocesser tar vara på jordens resurser. Exempel på arbetsuppgifter du kommer att utföra i denna roll: Materialsortering, lossa/lasta och förflytta material genom att framföra i huvudsak materialhanterare, men även hjullastare. Löpande underhåll och service av maskiner. Din profil För att trivas är det viktigt att du är nyfiken och på tårna. Du är en lagspelare och problemlösare som inte är rädd för att hjälpa till där det behövs. Genom att bidra med energi och engagemang är du en glädjespridare som medverkar till en god arbetsmiljö. För att lyckas i denna roll behöver du ha en godkänd gymnasieutbildning, B-körkort. Av säkerhetsmässiga skäl behöver du också kunna kommunicera flytande på svenska för att tillgodogöra dig information. Hjullastarkort är meriterande för denna roll. Ansökan Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan till oss redan idag! Vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonstiden löpt ut. Du kommer först bli anställd av oss på Clockwork med ambitionen att bli övertagen av kund efter 6 mån. Har du frågor eller funderingar, vänligen kontakta [email protected] alternativt [email protected], tel 073-351 27 38.

4 december 2023
Sista ansökan:
25 december 2023
Butikssäljare / Proffssäljare Skellefteå

Brinner du för professionell försäljning till professionella kunder i ett marknadsledande företag med starkt kundfokus? Kort om Lindab Lindab har positionen som en av branschens marknadsledare företag inom byggplåt och ventilation samtidigt som Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför samt distribuerar produkter och systemlösningar för byggbranschen inom bygg- och ventilationssektorn. Under 2022 omsatte Lindab 12 366 MSEK. Lindab har mer än 4 800 medarbetare i 20 länder i Europa. Huvudkontoret hittar du där företaget har sina rötter, i Grevie på Bjärehalvön i nordvästra Skåne. Lindab Sverige är det svenska försäljningsbolaget och är ca 240 anställda fördelade över våra 31 proffsbutiker från Malmö i söder till Luleå i norr. Lindab Sverige AB är certifierad enligt Great place to Work. Vilka är dina Arbetsuppgifter? · Aktivt arbeta med B2B butiksförsäljning till Plåtslagerier och Ventilationsentreprenörer i Norrbotten. · Säkerställa en väl påfylld och inbjudande butik till våra kunder · Lösa våra kunders utmaningar på ett professionellt och lösningsorienterat sätt · Säkerställa för att vi har rätt produktsortiment och volym i butiken · Hålla sig aktivt uppdaterad i kunderbjudandet och produktkännedom · Packa upp och exponera varor samt att packa och skicka varor till kund · Aktivt arbeta för att Lindab ska vara våra kunders bästa leverantör Vad erbjuder Lindab? · Vi säljer egenproducerade produkter som är en av marknadsledarna inom varje segment · Marknadsmässig lön / förmåner och dagtidsarbete · Värderingsstyrt bolag med jordnära värderingar · Stor möjlighet till påverkan på egen utveckling och på arbetsdagen · Kompetensdriven organisation med stark framåtanda · Kontinuerlig personlig utveckling genom vår utbildningsplattform Lindab Academy Vem tror vi att du är? · Du har en naturlig fallenhet för kundrelationer och affärer · Du är strukturerad och ordningsam · Gillar att arbeta i lag för att nå gemensamma framgångar · Har tidigare arbetat med försäljning eller har ett stark driv att utvecklas inom försäljning · Någon form av bakgrund inom byggbranschen · Viljan att ständigt utvecklas Vill du veta mer om tjänsten? Välkommen att kontakta Fredrik Brandt, Regionchef Proffsbutik Norr, på telefon 070-601 81 38. Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 22 december 2023. Du skickar in din ansökan via vår hemsida www.lindab.se/jobb . Skicka gärna in din ansökan redan idag. Urval sker löpande och vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och uppmuntrar alla sökande.

4 december 2023
Sista ansökan:
22 december 2023
Personlig assistent sökes till Ersnäs

Enligt önskemål från vår kvinnliga kund, som drabbades av en stroke för ett antal år sedan, söker vi kvinnliga personliga assistenter i mogen ålder som är lyhörd, tålmodig, lättsam och lugn. Arbetet består av förflyttningar till och från rullstol, personlig hygien, sondmatning och inhalationer, köra träningsprogram etc. I de vardagliga hushållssysslor ingår t e x dammsugning, blomvattning, toalettrengöring. Arbetstiderna är vardagar mellan 08.00-16.00. Särskild planering sker för eventuell nattarbete. Krav: Du talar och förstår det svenska språket på en bra nivå. Körkort och tillgång till egen bil (Då kunden bor i Ersnäs). Utdrag från belastningsregister. Känner du att beskrivningen av detta jobb är någonting som passar dig? Tveka inte att skicka in din ansökan omgående, rekrytering sker löpande och vi på Inre Kraft ser fram emot att höra från just dig! OBS! Vi tar inte emot ansökningar via telefon eller mail, ansök via extern länk med ditt CV och personliga brev.

4 december 2023
Sista ansökan:
15 december 2023