Elverkschef

Sök bland 3 lediga jobb som Elverkschef och börja ditt nya yrkesliv idag!

El & Automationschef sökes till Syvab

Syvab (Sydvästra Stockholmsregionens va-verks AB) äger och driver den högteknologiskaavloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket, Sveriges femte största. Verkets uppgift är att taemot och rena avloppsvattnet från hela eller delar av sex kommuner med ca 345 000 invånare isydvästra Storstockholm. Av restprodukterna tillverkas biogas och jordförbättringsmedel. Vi satsarmycket på forskning- och utveckling i samarbete med universitet och högskolor. VA-branschen ärdessutom en mycket öppen bransch och många nätverk finns mellan olika reningsverk i regionen därerfarenheter utbyts. Just nu pågår en spännande om- och tillbyggnad av Himmerfjärdsverket till en process medmembranfilter. Den ombyggda anläggningen kommer både att hantera en högre belastning och merrestriktiva reningskrav. Den nya anläggningen möjliggör även framtida läkemedelsrening, försökpågår nu i pilotskala. Vår anläggning ligger naturskönt belägen vid Östersjön med utsikt över Himmerfjärden i Grödinge,Botkyrka. Vi är ca 60anställda i företaget och tillsammans gör vi skillnad och möter framtidens miljöutmaningar. Syvab är ett företagsom är inne i en expansionsfas och som utvecklas i snabb takt. Vi söker nu enEl & Automationschef till vår El & Automationsavdelning. Avdelningen består idag av 6 personer som arbetar med el,automation och instrument. Som El & Automationschef kommer du bl.a: Leda avdelningen och vara ansvarig för att styra och organisera arbetsflödet inom el-området.Du coachar och stöttar teamet genom att ge vägledning, feedback och utvecklingsmöjligheter. Duarbetsleder också entreprenörer som är involverade i el-projekt. Utveckla och underhålla goda relationer med leverantörer för att säkerställa att företaget har tillgång till nödvändiga resurser och produkter. Kontinuerligt presentera underlag för beslut och förbättringar inom el-området, inklusive analys av resultat och rekommendationer.Bl.a utföra energiuppföljning och energioptimering för att minska energiförbrukningen och effektivisera användningen. Utveckla och implementera arbetssätt, system och styrande dokument för att effektivisera arbetsprocesser, samt ansvara för uppföljning och rapportering av verksamheten. Ha ansvar som elanläggningsansvarig enligt ESA (El-säkerhetsföreskrifterna), inklusive delegering av uppgifter till eldriftledare och elsäkerhetsansvarig. Planera underhållsaktiviteter för högspänningsanläggningen och se till att de genomförs på ett säkert sätt samt planera och eventuellt medverka vid kopplingsarbete för högspänning. Ansvara för att dokumentationen är korrekt och uppdaterad. Krav: Civilingenjörsexamen med inriktning mot elteknik eller likvärdig utbildning inom elteknik. Minst 7 års erfarenhet av el och automation från processindustrin. Färdighet i Svenska och Engelskabåde i tal och skrift. Körkort B Vi söker dig som: Är Trygg och stabil: Du är självsäker och har en stabil grund att agera från, vilket ger dig förmågan att fatta beslut och hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt. Har en coachande och motiverande ledarstil: Du har förmågan att coacha och stötta ditt team, inspirera dem till att prestera på sin bästa nivå och hålla motivationen hög. Håller ordning och reda: Du är organiserad och noggrann i ditt arbete, vilket gör att du kan hantera och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt. Är initiativtagande: Du är proaktiv och har en stark initiativförmåga, vilket innebär att du tar egna initiativ, identifierar och driver förbättringsmöjligheter samt bidrar till företagets framgång. Övrigt:Start: Enligt överenskommelse.Arbetstider:Arbetstider 06:55-15:45 (Vi har flextid)Placering: Himmerfjärdsverket, Grödinge.Anställningsform: Heltid,tillsvidare och vitillämpar 6 månaders provanställning (förhandlingsbart).Kollektivavtal med Sobona Vatten och miljö BÖK 20. Bakgrund-och hälsokontroll samt kreditupplysning kommer genomföras på slutlig kandidat. Ansökan:Skicka din ansökan här! Rekryteringengörs i samarbete med Tillväxt Botkyrka.Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.

18 april 2024
Sista ansökan:
13 september 2024
El & Automationschef sökes till Syvab

Syvab (Sydvästra Stockholmsregionens va-verks AB) äger och driver den högteknologiskaavloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket, Sveriges femte största. Verkets uppgift är att taemot och rena avloppsvattnet från hela eller delar av sex kommuner med ca 345 000 invånare isydvästra Storstockholm. Av restprodukterna tillverkas biogas och jordförbättringsmedel. Vi satsarmycket på forskning- och utveckling i samarbete med universitet och högskolor. VA-branschen ärdessutom en mycket öppen bransch och många nätverk finns mellan olika reningsverk i regionen därerfarenheter utbyts. Just nu pågår en spännande om- och tillbyggnad av Himmerfjärdsverket till en process medmembranfilter. Den ombyggda anläggningen kommer både att hantera en högre belastning och merrestriktiva reningskrav. Den nya anläggningen möjliggör även framtida läkemedelsrening, försökpågår nu i pilotskala. Vår anläggning ligger naturskönt belägen vid Östersjön med utsikt över Himmerfjärden i Grödinge,Botkyrka. Vi är ca 60anställda i företaget och tillsammans gör vi skillnad och möter framtidens miljöutmaningar. Syvab är ett företagsom är inne i en expansionsfas och som utvecklas i snabb takt. Vi söker nu enEl & Automationschef till vår El & Automationsavdelning. Avdelningen består idag av 6 personer som arbetar med el,automation och instrument. Som El & Automationschef kommer du bl.a: Leda avdelningen och vara ansvarig för att styra och organisera arbetsflödet inom el-området.Du coachar och stöttar teamet genom att ge vägledning, feedback och utvecklingsmöjligheter. Duarbetsleder också entreprenörer som är involverade i el-projekt. Utveckla och underhålla goda relationer med leverantörer för att säkerställa att företaget har tillgång till nödvändiga resurser och produkter. Kontinuerligt presentera underlag för beslut och förbättringar inom el-området, inklusive analys av resultat och rekommendationer.Bl.a utföra energiuppföljning och energioptimering för att minska energiförbrukningen och effektivisera användningen. Utveckla och implementera arbetssätt, system och styrande dokument för att effektivisera arbetsprocesser, samt ansvara för uppföljning och rapportering av verksamheten. Ha ansvar som elanläggningsansvarig enligt ESA (El-säkerhetsföreskrifterna), inklusive delegering av uppgifter till eldriftledare och elsäkerhetsansvarig. Planera underhållsaktiviteter för högspänningsanläggningen och se till att de genomförs på ett säkert sätt samt planera och eventuellt medverka vid kopplingsarbete för högspänning. Ansvara för att dokumentationen är korrekt och uppdaterad. Krav: Civilingenjörsexamen med inriktning mot elteknik eller likvärdig utbildning inom elteknik. Minst 7 års erfarenhet av el och automation från processindustrin. Färdighet i Svenska och Engelskabåde i tal och skrift. Körkort B Vi söker dig som: Är Trygg och stabil: Du är självsäker och har en stabil grund att agera från, vilket ger dig förmågan att fatta beslut och hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt. Har en coachande och motiverande ledarstil: Du har förmågan att coacha och stötta ditt team, inspirera dem till att prestera på sin bästa nivå och hålla motivationen hög. Håller ordning och reda: Du är organiserad och noggrann i ditt arbete, vilket gör att du kan hantera och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt. Är initiativtagande: Du är proaktiv och har en stark initiativförmåga, vilket innebär att du tar egna initiativ, identifierar och driver förbättringsmöjligheter samt bidrar till företagets framgång. Övrigt:Start: Enligt överenskommelse.Arbetstider:Arbetstider 06:55-15:45 (Vi har flextid)Placering: Himmerfjärdsverket, Grödinge.Anställningsform: Heltid,tillsvidare och vitillämpar 6 månaders provanställning (förhandlingsbart).Kollektivavtal med Sobona Vatten och miljö BÖK 20. Bakgrund-och hälsokontroll samt kreditupplysning kommer genomföras på slutlig kandidat. Ansökan:Skicka din ansökan här! Rekryteringengörs i samarbete med Tillväxt Botkyrka.Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.

27 mars 2024
Sista ansökan:
13 september 2024
El & Automationschef sökes till Syvab

Syvab (Sydvästra Stockholmsregionens va-verks AB) äger och driver den högteknologiska avloppsreningsanläggningen Himmerfjärdsverket, Sveriges femte största. Verkets uppgift är att ta emot och rena avloppsvattnet från hela eller delar av sex kommuner med ca 345 000 invånare i sydvästra Storstockholm. Av restprodukterna tillverkas biogas och jordförbättringsmedel. Vi satsar mycket på forskning- och utveckling i samarbete med universitet och högskolor. VA-branschen är dessutom en mycket öppen bransch och många nätverk finns mellan olika reningsverk i regionen där erfarenheter utbyts. Just nu pågår en spännande om- och tillbyggnad av Himmerfjärdsverket till en process med membranfilter. Den ombyggda anläggningen kommer både att hantera en högre belastning och mer restriktiva reningskrav. Den nya anläggningen möjliggör även framtida läkemedelsrening, försök pågår nu i pilotskala. Vår anläggning ligger naturskönt belägen vid Östersjön med utsikt över Himmerfjärden i Grödinge, Botkyrka. Vi är ca 60 anställda i företaget och tillsammans gör vi skillnad och möter framtidens miljöutmaningar. Syvab är ett företag som är inne i en expansionsfas och som utvecklas i snabb takt. Vi söker nu en El & Automationschef till vår El & Automationsavdelning. Avdelningen består idag av 6 personer som arbetar med el, automation och instrument. Som El & Automationschef kommer du bl.a: - Leda avdelningen och vara ansvarig för att styra och organisera arbetsflödet inom el-området. Du coachar och stöttar teamet genom att ge vägledning, feedback och utvecklingsmöjligheter. Du arbetsleder också entreprenörer som är involverade i el-projekt. - Utveckla och underhålla goda relationer med leverantörer för att säkerställa att företaget har tillgång till nödvändiga resurser och produkter. - Kontinuerligt presentera underlag för beslut och förbättringar inom el-området, inklusive analys av resultat och rekommendationer. Bl.a utföra energiuppföljning och energioptimering för att minska energiförbrukningen och effektivisera användningen. - Utveckla och implementera arbetssätt, system och styrande dokument för att effektivisera arbetsprocesser, samt ansvara för uppföljning och rapportering av verksamheten. - Ha ansvar som elanläggningsansvarig enligt ESA (El-säkerhetsföreskrifterna), inklusive delegering av uppgifter till eldriftledare och elsäkerhetsansvarig. - Planera underhållsaktiviteter för högspänningsanläggningen och se till att de genomförs på ett säkert sätt samt planera och eventuellt medverka vid kopplingsarbete för högspänning. - Ansvara för att dokumentationen är korrekt och uppdaterad. Krav: - Civilingenjörsexamen med inriktning mot elteknik eller likvärdig utbildning inom elteknik. - Minst 7 års erfarenhet av el och automation från processindustrin. - Färdighet i Svenska och Engelska både i tal och skrift. - Körkort B Vi söker dig som: Är Trygg och stabil: Du är självsäker och har en stabil grund att agera från, vilket ger dig förmågan att fatta beslut och hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt. Har en coachande och motiverande ledarstil: Du har förmågan att coacha och stötta ditt team, inspirera dem till att prestera på sin bästa nivå och hålla motivationen hög. Håller ordning och reda: Du är organiserad och noggrann i ditt arbete, vilket gör att du kan hantera och prioritera uppgifter på ett effektivt sätt. Är initiativtagande: Du är proaktiv och har en stark initiativförmåga, vilket innebär att du tar egna initiativ, identifierar och driver förbättringsmöjligheter samt bidrar till företagets framgång. Övrigt: Start: Enligt överenskommelse. Arbetstider: Arbetstider 06:55-15:45 (Vi har flextid) Placering: Himmerfjärdsverket, Grödinge. Anställningsform: Heltid, tillsvidare och vi tillämpar 6 månaders provanställning (förhandlingsbart). Kollektivavtal med Sobona Vatten och miljö BÖK 20. Bakgrund-och hälsokontroll samt kreditupplysning kommer genomföras på slutlig kandidat. Ansökan: Skicka din ansökan här! Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.

4 mars 2024
Sista ansökan:
7 augusti 2024