Organisationschef, kommun

Sök bland 3 lediga jobb som Organisationschef, kommun och börja ditt nya yrkesliv idag!

Vikarierande Förvaltningschef på kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Hela den globala energiomställningen har sitt centrum i Ludvika. Bakom omställningen står företaget Hitachi Energy. Deras utrustning förser världen med elkraft, och den byggs här. För att klara av att vara drivande i omställningen behöver Hitachi Energy anställa flera tusen personer, helst så snabbt som möjligt. Det innebär att vår kommun står inför en unik tillväxt; vi kan knappt fatta det själva. Vi har snart allas ögon på oss. Och det innebär att du som tf förvaltningschef på Ludvika kommun kommer att få hänga med på en resa utan motstycke.  Arbetsplatsen Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen ansvarar för flera stora områden inom kommunen bland annat förvaltning och underhåll av gator och parker, lokala trafikföreskrifter, allmänkulturella frågor, ungdomspolitiska frågor, sport- och fritidsanläggningar, planering, projektering och exploatering, tillsammans med miljöfrågor och övriga myndighetsfrågor.  Arbetsuppgifter  Förvaltningschefen för kultur- och samhällsbyggnad leder verksamheten utifrån de politiskt uppsatta målen. Som förvaltningschef har du det övergripande personal -och budgetansvaret inom förvaltningen. Du ingår i kommunens ledningsgrupp och rapporterar till kommundirektören, i ledningsgruppen ansvarar du tillsammans med övriga deltagare för en helhetssyn på koncernens gemensamma ansvarsområden.  Du kommer att leda en omfattande verksamhet inom områdena teknik och projekt, planering, kultur samt fritid. Du leder en förvaltningsgrupp som består av verksamhetschefer inom respektive verksamhetsområde.    Kvalifikationer Du förutsätts ha en akademisk utbildning inom relevant område. Du har längre erfarenhet av arbete i ledningsgrupp och av breda strategiska verksamhetsfrågor samt förändrings- och utvecklingsarbete. Du har flerårig erfarenhet av budget-och personalansvar. Erfarenhet av att jobba i en politisk styrd organisation och leda andra chefer är ett krav. Förvaltningen handhar huvuddelen av kommunens investeringar, därför är erfarenhet av att ha arbetat med investeringar ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av samhällsplaneringen på ett övergripande plan och förstå dess betydelse eftersom utvecklingsfrågor av bebyggelse, service, kommunikationer, infrastruktur samt miljö är centrala inom verksamheten.  Personliga egenskaper Du är målinriktad, åstadkommer resultat och kan driva projekt i mål. Du har en förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos dina medarbetare. Som person är du lyhörd och har en mycket god kommunikativ förmåga. Du förväntas ha en välutvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är prestigelös och har ett stort intresse och förmåga till samverkan och samarbete såväl internt som externt. Du är en ambassadör för Ludvika kommun och vår värdegrund och därmed representerar du arbetsgivaren på ett förtroendegivande sätt. Vi förväntar oss en förståelse för kommunen i sin helhet och ett ansvarstagande för en sammanhållen förvaltning och kommunal verksamhet.   Det här får du av oss! Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss. I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.   Anställningsform: Vikariat 1 år  Omfattning: Heltid Arbetstid: Dagtid men kvällsarbete kan förekomma (oreglerad arbetstid) Tillträde: Enligt överenskommelse Antal platser: 1 Övrig information Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket medför säkerhetsprövning. Krav på svenskt medborgarskap samt godkänd säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning. Upplysningar Chef: Maria Skoglund, 0240- 861 55 Arbetstagarorganisation nås via kommunens växel Ansökan Välkommen med din ansökan senast den 20 december 2023. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Intervjuer till den här tjänsten sker löpande under annonseringen. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

7 december 2023
Sista ansökan:
20 december 2023
Verksamhetschef till Funktionsstöd i Västerviks kommun

Funktionsstöd, Västerviks kommun Västerviks kommun söker dig som är en engagerad och erfaren ledare till rollen som ny verksamhetschef för funktionsstöd. Vi står just nu inför en omorganisation av verksamheten och söker dig som vill anta utmaningen framåt. Dina arbetsuppgifter Som verksamhetschef är du en nyckelperson i de strategiska och operativa frågorna där du tillsammans med socialchef, ledningsgrupp och övrig organisation arbetar med våra prioriterade frågor för att skapa Sveriges bästa verksamhet för funktionsstöd. I din roll som verksamhetschef har du det övergripande budget-, personal- och arbetsmiljöansvaret för verksamheten. Du ansvarar också för verksamhetsområdets kvalitet och utveckling, för att funktionsstöd ska kunna möta de förändrade förutsättningar och behov som en modern tid för med sig. Detta innebär bland annat ett hälsofrämjande arbetssätt, där vi uppfyller Västerviks kommuns vision om ”livskvalitet varje dag”. Västerviks kommun arbetar med friskfaktorer och aktiva åtgärder för ett hållbart arbetsliv och du kommer vara en viktig del i att fortsätta driva det arbetet framåt. Du behöver därför ha god insyn i hur man planerar, arbetar och informerar för att främja en god arbetsmiljö. Du är direkt underställd socialchefen och samverkar, både externt och internt, med andra aktörer, förvaltningar, bolag, verksamheter och enheter. Dina kontaktytor innefattar bland annat chefer, medarbetare, fackliga parter samt politiker från kommunen i allmänhet och socialnämnden i synnerhet. Som verksamhetschef för funktionsstöd är du också representant i länets regionala arbete med koppling till nationell nivå. Som hjälp i ditt arbete finns stödfunktionerna i socialförvaltningens stab. Du stöttar och engagerar verksamhetens chefer och arbetar aktivt för ett gott samarbete. Du tydliggör övergripande mål, ser till helheten och arbetar med utveckling och uppföljning med individens bästa i fokus. Din kompetens Rollen som verksamhetschef för funktionsstöd passar dig som har tidigare chefserfarenhet och vi ser det som meriterande om detta innefattar erfarenhet av att leda genom andra ledare. Du ska ha relevant högskoleutbildning och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av projektledning alternativt organisationsutveckling, gärna inom politiskt styrda organisationer. Vi ser det även som meriterande om du har goda kunskaper inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Ditt ledarskap präglas av tydlighet, lyhördhet, prestigelöshet och god kommunikativ förmåga. Du har lätt för att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv och att utifrån din strategiska och analytiska förmåga hitta kreativa lösningar och bidra till utveckling inom ditt område. Du är en ledare med hög grad av personlig mognad som ser möjlighet till förbättringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du ser möjligheter till nya arbetssätt och har kunskap om att utveckla och implementera dessa i en större organisation. Vi ser också att du har: • En engagerad ledarstil som inspirerar andra och skapar delaktighet, samverkan och en genuin ”vi”-känsla i verksamheten. • En humanistisk inställning och ödmjukhet inför de utmaningar som vi ställs inför inom vårt område. • Ett högt förtroende för dina medarbetare och att du brinner för att motivera och få andra att växa i sina yrkesroller. Om oss: Socialförvaltningen i Västerviks kommun består av drygt 1500 medarbetare indelade i fyra verksamhetsområden: Äldreomsorg, Funktionsstöd, Individ- och familjeomsorg samt Hälso- och sjukvårdsverksamhet. Verksamheten för funktionsstöd består av cirka 340 tillsvidareanställda medarbetare. Läs mer om vad Västerviks kommun kan erbjuda dig som anställd hos oss www.vastervik.se/jobba-hos-oss (http://www.vastervik.se/jobba-hos-oss) Övrigt Behöver du hjälp att hitta bostad försöker vi hjälpa dig med det. Inflyttarservice i Västerviks kommun hjälper till med tips, information och kontakter för arbete, bostad, skolor med mera. Inflyttarservice anordnar också återkommande träffar för nyinflyttade för att ge möjlighet att lära känna nya människor och en snabbare väg in i livet i Västervik. Västerviks kommun är en kommun med drygt 36 000 invånare där skärgård möter det småländska landskapet. Här finns lugnet, naturen och roliga evenemang – året runt. Tillsammans med ett aktivt näringsliv och många expanderingar skapar det en attraktiv kommun där visionen är ”livskvalitet varje dag”. Vill du veta mer om Västervik? Besök den här länken! https://www.vastervik.com/flytta-till-vastervik/hittahem/ Välkommen med din ansökan! Information Vi tar endast emot ansökningar via vår hemsida. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

1 december 2023
Sista ansökan:
7 januari 2024
Biträdande kommundirektör

För befattningen biträdande kommundirektör söker vi nu dig som vill axla en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av Kristianstads kommun. Uppdrag Ansvarsfördelningen mellan dig och kommundirektören innebär att du främst kommer att ansvara för samordning och utveckling av kommunledningskontoret. Du kommer att vara ansvarig för det interna förvaltningsövergripande arbetet. Du kommer också vid behov ersätta kommundirektören i arbetet gentemot kommunstyrelsen, och tillsammans med andra bereda, driva och utveckla komplexa frågor inför politiska beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Du har i rollen som biträdande kommundirektör ett nära samarbete med övriga förvaltningschefer i frågor och uppdrag från kommunstyrelsen. Som biträdande kommundirektör har du en viktig roll i organisationen med uppgift att leda och utveckla arbetet inom kommunledningskontoret men även hela kommunen med sikte på såväl dagens som framtidens utmaningar. För att vara framgångsrik i rollen som biträdande kommundirektör krävs gedigen erfarenhet av strategiskt, verksamhetsövergripande arbete med fokus på samhällsnytta. Det krävs även förmåga att hantera processer och strukturer i den dagliga verksamheten samt förmåga att verkställa beslut. Vi vill att du har flerårig vana att arbeta på komplex nivå med anknytning till offentlig organisation och politik. Kommunledningskontoret har sex avdelningar, där du har personalansvar för verksamhetschef, avdelningschefer och ytterligare ett par befattningar. Arbetsmiljöområdet är en viktig del i arbetet att vara chef och i rollen som biträdande kommundirektör har du en uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter från kommundirektören. Arbetsmiljöuppgifterna avser alla områden av arbetsmiljön inom de vitt skilda verksamhetsområdena på kommunledningskontoret, såväl fysisk arbetsmiljö som organisatorisk och social arbetsmiljö. Verksamheten har sammantaget cirka 630 medarbetare och ett 30-tal chefer. Du rapporterar direkt till kommundirektören och ingår, tillsammans med kommunens förvaltningschefer i förvaltningschefsgruppen och koncernledningsgruppen, där även VD i de kommunala bolagen ingår. Att vara chef i Kristianstads kommun innebär att ansvara för, och utveckla verksamhet, medarbetare och ekonomi. En viktig faktor för att uppnå kommunens vision är möjligheten för våra chefer att omsätta ett närvarande ledarskap som framgångsrikt leder och utvecklar verksamhet och medarbetare. En chef företräder i alla sammanhang kommunen som arbetsgivare. Med medborgaren i fokus leder, motiverar och utvecklar ledaren sina medarbetare för att tillsammans skapa mervärde för Kristianstads kommun. Kvalifikationer Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot juridik, ekonomi, statsvetenskap eller offentlig förvaltning alternativt annan inriktning i kombination med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi ser även att du har erfarenhet som chef och att leda andra chefer samt har arbetat i en offentlig verksamhet och därmed fått kunskap om en politiskt styrd organisation. Vi ser gärna att du har drivit eller medverkat i organisationsutveckling eller annat förändringsarbete. Som person utmärks du av att vara/ha: ·      Mål- och resultatinriktad: Du är strukturerad och har förmåga att sätta mål och nå resultat på kort och lång sikt utifrån gällande styrdokument. Genom uppföljning och utvärdering sker ständig utveckling av verksamheten vilket skapar mening i arbetet. ·      Kommunikativ: Du levandegör och förankrar målen genom dialog och tydliggör vad som förväntas av medarbetarna. Ledaren är tillitsfull och skapar tillsammans med medarbetarna förutsättningar för kvalitativ kommunikation, reflektion och feedback. ·      Utvecklingsinriktad: Du är nyfiken, omvärldsorienterad och ser möjligheter. Fokus ligger på hur våra medborgare ska få det bättre. Du utmanar och utvecklar metoder i arbetet, verksamheten och i ditt eget ledarskap. ·      Helhetssyn: Du skapar förutsättningar för ditt eget ansvarsområde genom att förstå förhållande mellan helheten och delarna. Detta kräver en analytisk förmåga för att förstå konsekvenser av olika handlingsalternativ. Du tänker långsiktigt och representerar alltid Kristianstad kommun. ·      Strategisk, operativ och samverkansinriktad: Du måste vara både strategisk och operativ. Du måste kunna verka i frågor av mycket strategisk karaktär för att i nästa stund hantera operativa frågor. Du är samverkansinriktad och förstår vikten av att samverka med fackliga organisationer.   Tjänsten ingår i krigsorganisationen och du kommer därför att vara krigsplacerad. Säkerhetsprövning sker innan anställningsavtal tecknas. I denna rekrytering samarbetar vi med AS&B Executive och har du ytterligare frågor kontakta gärna Anders Stegersjö på 0704-280265 alternativt [email protected] Facklig kontakt Vision Christian Boberg som nås via växeln 044-13 50 00 Ansöker gör du via www.asb-executive.se och vi vill ha din ansökan senast 2023-12-17. Välkommen med din ansökan.

26 november 2023
Sista ansökan:
17 december 2023