Statistiker

Sök bland 10 lediga jobb som Statistiker och börja ditt nya yrkesliv idag!

Statistiker till SCB:s arbetskraftsundersökning

Är du handlingskraftig, samhällsintresserad och nyfiken på att lära dig nya saker kommer du förmodligen att trivas på SCB. Vi är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik och följaktligen en mycket lärorik arbetsplats. Vårt arbete är viktigt på riktigt. Välkommen till en öppen och prestigelös arbetsplats med hjälpsamma kollegor! Kika in på scb.se/jobb och få reda på mer om oss! Om jobbet  Är du nationalekonom/statistiker med stort samhällsintresse? Gillar du tanken både på att arbeta med löpande statistikframställning och bidra till utvecklingen av analys av arbetsmarknadsstatistik? Hos oss kommer du tillhöra ett team av 14 engagerade kollegor som arbetar med arbetsmarknadsstatistik, vilken är central för att ge en bild av situationen och utvecklingen på arbetsmarknaden och i svensk ekonomi. Du tillsammans med dina kollegor framställer, analyserar och utvecklar månatlig statistik över arbetsmarknaden med utgångspunkt från arbetskraftsundersökningarna (AKU). Undersökningarna beskriver aktuella arbetsmarknadsförhållanden för befolkningen och ger information om utvecklingen på arbetsmarknaden. Vi har mycket kontakt med kunniga och engagerade användare av statistiken. AKU:s resultat får stor uppmärksamhet i media och vi får ofta frågor från journalister. Vill du ... • arbeta med framställning och presentation av månatliga, kvartalsvisa och årliga resultat för arbetskraftsundersökningarna • skriva artiklar och tematiska rapporter om läget och utvecklingen på arbetsmarknaden • ha kontakt med externa och interna användare och ta fram specialbearbetningar till exempel till Regeringskansliet, Konjunkturinstitutet, Riksbanken och media. • bidra till utvecklingen av arbetsmarknadsstatistiken inkl. analys av arbetsmarknaden • driva eller delta i intressanta utvecklingsprojekt på SCB ... då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!   Om dig  Vi vill att du har: • akademisk examen med inriktning med minst 30 hp statistik och 30 hp nationalekonomi • erfarenhet av utrednings- och analysarbete och/eller statistikframställning • god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska. Meriterande är om du även har: • erfarenhet av att arbeta med stora datamängder • programmeringserfarenhet, gärna i SAS • erfarenhet av sampling eller tidsserieanalys  För att det ska bli en bra matchning för både dig och oss behöver du vara strukturerad och självgående för att på ett kvalitetsmedvetet sätt bearbeta och tolka data. Du har också en god samarbetsförmåga eftersom arbetet innebär mycket kontakter både internt och med externa kunder. Vår omgivning förändras och vi behöver förändras med den. Därför behöver du även vara flexibel för att snabbt kunna anpassa dig till nya förutsättningar. Självklart är du också intresserad av samhällsfrågor. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten. Mer information  Den här tjänsten finns på sektionen för arbetskraftsundersökningarna i Solna, Solna strandväg 86.  Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.   Vill du veta mer om jobbet, kontakta sektionschef Elisabet Andersson på 010-479 46 45. Fackliga kontaktpersoner Krister Näsén, ST inom SCB, tel 010-479 40 00. Lena Lundkvist, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00. Sista ansökningsdag: 2023-12-18. Rekryteringsprocessen kan ta längre tid på grund av helgdagar vid jul och nyår. Intervjuerna kommer därför att genomföras efter nyår. Diarienummer: A2023/4252. Du ansöker genom att registrera personligt brev och CV på svenska i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på ”Ansök” nedan. Du kommer också att få besvara några urvalsfrågor. Varmt välkommen med din ansökan!  Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 december 2023
Sista ansökan:
18 december 2023
Senior Analyst

NewNative is on the lookout for a Senior Analyst with a passion for AI and an impressive track record in the field. This pivotal role centers around elevating our company's position as an AI thought leader, through insightful analysis and strategic insights. As a Senior Analyst, you will delve into AI trends and technologies, offering valuable perspectives that shape our company's direction and public image. Responsibilities: Analyze and interpret AI industry trends and data, providing strategic insights to guide our company's AI initiatives. Represent NewNative at conferences, events, and in media engagements, articulating our AI vision and strategies. Develop and conduct comprehensive workshops and seminars, educating audiences about AI's applications, challenges, and ethical considerations. Produce in-depth reports, articles, and social media content, sparking discussions on AI's societal impact and our company's role in its evolution. Engage with industry leaders, policymakers, and academic circles to foster collaboration and knowledge exchange in the AI sector. Participate in online forums, addressing queries and concerns, and shaping positive discourse around AI technologies. Collaborate with marketing and communications teams to craft impactful messaging and outreach campaigns tailored to diverse audiences. Qualifications: At least 5 years of experience in AI or a related technical field, with a thorough grasp of AI concepts, technologies, and market trends. Demonstrated capability to analyze complex technical information and present it clearly to both technical and non-technical audiences. Strong public speaking and presentation skills, comfortable engaging with varied audiences and addressing challenging inquiries. Skilled in producing high-quality analytical content, including reports, articles, and multimedia presentations. Excellent writing and editorial abilities, crafting thought-provoking and informative content across various platforms. A fervent advocate for AI education and positive discourse around AI's societal benefits. Outstanding interpersonal and networking capabilities, essential for building relationships within the AI community. Benefits: Competitive compensation, including a bonus in employer stock options with significant payout potential. Generous Paid Time Off policy. Casual dress code. Opportunity to work in a fast-growing company with access to cutting-edge technology and systems. About Us: NewNative is an AI-focused ecosystem nurturing AI-native companies across various growth stages. We're the creators of lablab.ai, a platform democratizing AI access and education. Our mission is to stimulate the AI market and mentor individuals in using diverse AI technologies without bias.

1 december 2023
Sista ansökan:
31 december 2023
Utredare med ansvar för statistik

När du jobbar på Länsstyrelsen Östergötland påverkar du samhällsutvecklingen, varje dag. Du får använda din kunskap på landets bredaste myndighet, i samarbete med andra experter inom en rad olika områden, och i nära samverkan med nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer. Dina kunskaper kommer många till del, och du får arbeta både långsiktigt strategiskt och handfast i samhällets vardag. I stad och på landsbygd. I länet, i landet, i världen. Att arbeta på Länsstyrelsen Östergötland är ett viktigt uppdrag, ett stort ansvar och en inspirerande möjlighet. Låt din kunskap bli en kraft för Östergötland! Du kommer att tillhöra Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, enheten för utredning och analys. Som ska stödja och bidra till ett strategiskt, förebyggande och kunskapsbaserat arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck på nationell, regional och lokal nivå. Verksamheten inom avdelningen styrs företrädesvis av förordning (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nya verksamhetsområden kan tillkomma över tid utifrån nya regeringsuppdrag.   Våra värdeord är Respekt, Omtanke och Kommunikation – perspektiv som genomsyrar hela Länsstyrelsen Östergötlands förhållningssätt både internt och externt.   I dina arbetsuppgifter som utredare på enheten för utredning och analys, bidrar du tillsammans med andra inom enheten i arbetet med att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor. Du kommer särskilt ansvara för framtagande av statistik för analys, uppföljning och rapportering. Du kommer bidra med att identifiera relevanta verktyg för statistisk uppföljning, samt ansvara för den statistiska uppföljningen av nya samt befintliga uppdrag inom verksamheten. Du förväntas även ta del av och analysera datainsamlingar som andra aktörer gör inom området, samt bidra med förbättringsförslag för uppföljning internt och externt. Du kommer även delta i samt leda olika samverkansforum, såväl internt som externt. Dina arbetsuppgifter är främst inriktade mot enhetens ansvarsområden men tvärsektoriellt arbete förekommer gentemot Enheten för stöd och samverkan. Du kommer även att medverka i och leda samt driva olika utredningsuppdrag och självständigt arbeta med kvalificerad utredning av hög kvalitet.  Du ansvarar för att självständigt, eller genom att leda arbetet i tvärsektoriella arbetsgrupper, ta fram relevanta underlag av verksamhetsmässig betydelse. Du skriver även rapporter och yttranden samt framställer olika stödmaterial, till exempel metodstöd, både inom ramen för samverkan och i linje med arbetet att identifiera och analysera frågor av strategisk betydelse för utvecklingen av avdelningens verksamhetsområden. I arbetsuppgifterna ingår vidare att ansvara för revidering och vidareutveckling av befintliga underlag samt att följa upp och utvärdera det arbete som genomförs såväl inom enheten som mellan avdelningens båda enheter. Dina arbetsuppgifter kan komma att variera över tid utifrån nya regeringsuppdrag.   Vi vill att du har relevant akademisk examen från högskola/universitet om minst 180 högskolepoäng. Vidare erfarenhet av att arbeta inom offentlig verksamhet. Du ska flerårig erfarenhet av statistiskt arbete. Du behöver vidare vara en van systemanvändare med goda kunskaper i Officepaketet och för denna tjänst efterfrågar vi mycket goda kunskaper i Excel. Du behöver vidare kunna uttrycka dig mycket väl i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska. Vidare är det meriterande om du har flerårig erfarenhet av arbete på strategisk nivå inom en eller flera statliga verksamheter. Slutligen är det även meriterande om du har flerårig erfarenhet av arbete som utredare inom en eller flera statliga verksamheter.   Som person är du analytisk, pedagogisk och samarbetsinriktad med en mycket god förmåga att såväl knyta nya som förvalta samt vidareutveckla befintliga kontakter. Du tar vidare initiativ, arbetar självständigt och har ett flexibelt samt serviceinriktat förhållningssätt. Genom ditt prestigelösa och positiva förhållningssätt samt din nyfikenhet bidrar du både till en god arbetsmiljö och till att enheten når sina mål. Du är strukturerad  och har en mycket god förmåga att planera och prioritera i ditt arbete, vilket gör att du vid behov lätt kan växla mellan olika arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen som utredare behöver du ha en mycket god förmåga att hitta balansen mellan att leverera god kvalitet och att hålla tidsplaner samt att prioritera utifrån och se möjligheter i olika förändringar. Det är viktigt att du har förmåga att hantera perioder av hög stress och kan arbeta lugnt, metodiskt samt med uthållighet utifrån den statliga värdegrunden även under sådana förhållanden.   Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Anställningen inleds med 6 månaders provanställning. Placeringsort är Linköping.    Övriga förmåner och villkor Myndigheten finns i lokaler i centrala Linköping. Länsstyrelsen erbjuder möjligheten till distansarbete om verksamheten tillåter. Som anställd hos oss har du bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag, utökad föräldrapenning och flexarbetstid. Läs mer om oss, våra förmåner, vår värdegrund och hur det är att arbeta hos oss: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/om-oss/jobba-hos-oss.html Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.    Vill du veta mer kontakta Enhetschef Isak Hjortzberg tel. 010-2235774.  Fackliga företrädare för SACO är Lovisa Granberg, tel. 010-223 54 90 och för ST är Nina Stenmark, tel. 010-223 53 04. Välkommen med din ansökan som du skickar via www.varbi.se. Din ansökan ska ha inkommit senast 2024-01-01, ange ref nr: 19327.

30 november 2023
Sista ansökan:
1 januari 2024
Senior Analyst

NewNative is on the lookout for a Senior Analyst with a passion for AI and an impressive track record in the field. This pivotal role centers around elevating our company's position as an AI thought leader, through insightful analysis and strategic insights. As a Senior Analyst, you will delve into AI trends and technologies, offering valuable perspectives that shape our company's direction and public image. Responsibilities: Analyze and interpret AI industry trends and data, providing strategic insights to guide our company's AI initiatives. Represent NewNative at conferences, events, and in media engagements, articulating our AI vision and strategies. Develop and conduct comprehensive workshops and seminars, educating audiences about AI's applications, challenges, and ethical considerations. Produce in-depth reports, articles, and social media content, sparking discussions on AI's societal impact and our company's role in its evolution. Engage with industry leaders, policymakers, and academic circles to foster collaboration and knowledge exchange in the AI sector. Participate in online forums, addressing queries and concerns, and shaping positive discourse around AI technologies. Collaborate with marketing and communications teams to craft impactful messaging and outreach campaigns tailored to diverse audiences. Qualifications: At least 5 years of experience in AI or a related technical field, with a thorough grasp of AI concepts, technologies, and market trends. Demonstrated capability to analyze complex technical information and present it clearly to both technical and non-technical audiences. Strong public speaking and presentation skills, comfortable engaging with varied audiences and addressing challenging inquiries. Skilled in producing high-quality analytical content, including reports, articles, and multimedia presentations. Excellent writing and editorial abilities, crafting thought-provoking and informative content across various platforms. A fervent advocate for AI education and positive discourse around AI's societal benefits. Outstanding interpersonal and networking capabilities, essential for building relationships within the AI community. Benefits: Competitive compensation, including a bonus in employer stock options with significant payout potential. Generous Paid Time Off policy. Casual dress code. Opportunity to work in a fast-growing company with access to cutting-edge technology and systems. About Us: NewNative is an AI-focused ecosystem nurturing AI-native companies across various growth stages. We're the creators of lablab.ai, a platform democratizing AI access and education. Our mission is to stimulate the AI market and mentor individuals in using diverse AI technologies without bias.

30 november 2023
Sista ansökan:
31 januari 2024
Tillväxtanalys söker statistiker/analytiker till Östersund

Har du erfarenhet av kvalificerat statistik- och databasarbete och vill bidra till att förbättra svensk tillväxtpolitik? Då kan vi erbjuda dig ett utvecklande och viktigt arbete hos oss! Tillväxtanalys har i uppdrag att utvärdera och analysera effekter av statens insatser för en hållbar nationell och regional tillväxt. Vi ska också ge underlag och rekommendationer för utveckling, omprövning och effektivisering av politiken. Vi ska särskilt fokusera på samlade effekter av tillväxt- och näringspolitiska insatser. Tre ord som vägleder det vi gör är integritet, kvalitet och relevans. Våra 45 medarbetare, unika databaser och utvecklade samarbeten på nationell och internationell nivå är våra viktigaste resurser och något som gör oss speciella bland myndigheter inom tillväxtpolitiken. Vi finns i Östersund (huvudkontor) och i Stockholm. Mer information om oss och alla våra rapporter hittar du på Tillväxtanalys hemsida, www.tillvaxtanalys.se. Vi söker nu ytterligare en statistiker/analytiker till vår statistikfunktion på avdelningen för Företagsutveckling och Regional ekonomi. Avdelningen ansvarar för myndighetens statistikdatabaser och den officiella statistiken avseende nyföretagande, konkurser och internationella företag. Tillväxtanalys kommer under 2024 att göra en satsning på att förbättra utvärderingsbarheten av näringspolitiska satsningar och öka antalet effektutvärderingar. Det innebär en utveckling av våra databaser och ett ökat internt stöd avseende data till myndighetens analytiker. Dessutom pågår en diskussion om ett utökat statistikansvar för Tillväxtanalys inom ramen för officiell statistik. ARBETSUPPGIFTER Som statistiker/analytiker är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att arbeta med databasadministration, databasutveckling, bidra till förbättring av statistikproduktionen och ge kvalificerat statistiskt metodstöd. Du arbetar även till viss del i projektverksamheten i analys- eller utvärderingsprojekt. Du arbetar med Tillväxtanalys unika databaser med mikrodata om svenska företag och individer, statliga stöd och riskkapital, samt har möjlighet att påverka val av frågeställningar och metod i våra utvärderings- och analysprojekt. Du har stor möjlighet till kompetensutveckling, både genom utmanande uppgifter i det löpande arbetet och med externa insatser, som konferenser och utbildningar. KVALIFIKATIONER Vi söker dig som har: • En master- eller magisterexamen i statistik eller inom ett annat område som Tillväxtanalys bedömer som likvärdigt med minst 90 hp statistik • Erfarenhet av databasadministration • Goda kunskaper i programmering i ex. vis. Python, STATA, R och SQL • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska • Erfarenhet från offentlig förvaltning Våra medarbetarkriterier handlar om engagemang, ansvar, kompetens och resultat. Viktiga egenskaper för att trivas och lyckas i rollen är t.ex. att du: • Har en mycket god analytisk - och problemlösningsförmåga • Har förmåga att arbeta självständigt men även tillsammans med andra • Har en mycket god förmåga att skapa goda relationer och främja samverkan internt och externt • Tycker om att dela med dig av kunskap och erfarenheter Det är meriterande om du har erfarenhet av: • Att arbeta med stora datamaterial • Officiell statistikproduktion • AI/ML • Att skriva rapporter ÖVRIGT Tillväxtanalys har ett inkluderande synsätt och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Den statliga värdegrunden är en viktig ledstjärna i vårt arbete. Läs mer om den här: https://www.forvaltningskultur.se/statliga-vardegrunden/ Vi tillämpar sex månaders provanställning. För att skapa bra förutsättningar för en objektiv och kvalitetssäkrad urvalsprocess ser vi helst att du söker jobbet via länken i denna annons. De inställningar du gör när du loggar in på Visma Recruit finns kvar om du vill söka andra jobb. Du kan också logga in för att uppdatera din ansökan. Vi har gjort mediaval i denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

28 november 2023
Sista ansökan:
28 december 2023
Vi söker en Insight Consultant till Strängnäs - Vikariat på heltid

Om Custitude ”Att bidra till att skapa riktigt bra kundmöten är det roligaste vi vet. Vi vet att bra kundmöten ökar tillväxt över tid genom lojala kunder som handlar mer och oftare. Vi levererar nya kundperspektiv, letar efter de goda exemplen, utmanar våra kunder och inspirerar till att våga prova något nytt i kundmötet.” - Lotta Eriksson, VD och Grundare Custitude Om oss Custitude är i en utvecklingsfas med lång erfarenhet av kundmötesfrågor. Vi jobbar tätt ihop med våra kunder och vår övergripande uppgift är att förstå och hjälpa våra kunder att bli ännu bättre i kundmötet. Detta gör vi med olika typer av kundundersökningar samt skapar verktyg för personalen att utvecklas. Om tjänsten Som Insight Consultant hjälper du våra kunder med insikter och rapporter baserade på kundundersökningar, exempelvis Mystery Shopping, kundklubbsundersökningar och exitintervjuer. Arbetet består av skapande av undersökningar, analys och rapportering. Du har ofta flera kundprojekt i gång parallellt med olika arbetsuppgifter och deadlines, samtidigt som du samarbetar med och stöttar andra kollegor i teamet. Din profil Du har en analytisk förmåga, är nyfiken och är bra på att lyssna in andra. Du vågar utmana dig själv och är beredd att hugga i oavsett arbetsuppgift. Eftersom du kommer ingå i ett litet team ser du värdet i samarbete med andra och är samtidigt självgående och tar ägandeskap över alla dina projekt. För att lyckas i rollen ser vi att du har: Ett genuint intresse av analys och undersökningar Gärna erfarenhet av analys, arbete med större datamängder och marknads-undersökningar  En universitets- eller högskoleexamen (gärna inom ekonomi, civilingenjör, statistik eller innovation) eller erfarenheter som motsvarar detta Mycket goda kunskaper i Excel och PowerPoint Mycket goda kunskaper i att tala och skriva svenska och engelska Vi sitter i fina lokaler centralt på Storgatan, centralt i Strängnäs. Läs gärna mer om vår verksamhet på www.custitude.se, på Facebook eller LinkedIn. Skicka din ansökan i form av ett personligt brev & CV till: [email protected] så snarast möjligt. Vi kommer att intervjua löpande. Tillträde i januari 2024 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en heltidstjänst. Individuell lönesättning tillämpas. Vikariatet sträcker sig från årsskiftet 2023-2024 till 2025-04-30. Välkommen med din ansökan!

28 november 2023
Sista ansökan:
31 december 2023
Junior Analytiker

Gillar du siffror, IT och samhällsfrågor och vill arbeta som Junior Data Engineer i undersökningar som leder till samhällsutveckling? Vi behöver nu utöka vårt utvecklingsteam med en ny kollega till vårt kontor i Göteborg. I denna roll arbetar du främst med databearbetning ("data wrangling") och redovisning av resultat i olika format som t.ex. PowerPoint/Excel eller webbaserade dashboards. Du kommer även, tillsammans med våra övriga analytiker, jobba med att ta fram nya analysmetoder och produkter. På Enkätfabriken tror vi på att de anställda skall kunna växa inom organisationen, därför innebär tjänsten stor möjlighet att utvecklas och på sikt ta mer eget ansvar för automatiserings- och utvecklingsprojekt. Vem är du? Vi söker dig som har ett samhällsintresse, gillar undersökningar och vill lära dig mer om de metoder och verktyg som används i undersökningsbranschen. Du har god IT-vana med erfarenhet av Excel, SPSS eller annan statistikprogramvara. Du trivs med att ha många olika uppgifter samtidigt och att arbeta i ett högt tempo. Det är av stor vikt att ha kapaciteten att jobba mot deadlines, prioritera, vara noggrann och självgående. Du bör ha en akademisk examen inom IT, matematik, statistik eller annat område som vi bedömer likvärdigt. Viss statistikutbildning på universitetsnivå är ett krav. Det är till fördel om du har intresse av att visuellt presentera statistik. Du kan arbeta i Göteborg. Kvalifikationer: Hög IT-vana God vana av att arbeta med Excel och PowerPoint Allmänt intresse för siffror och data science Effektiv och självgående Social förmåga och trygghet i möten med nya människor Meriterande: Akademiska meriter inom IT, matematik, statistik eller liknande områden Intresse för programmering, erfarenhet av Python/Pandas eller R Vana av att arbeta i SPSS eller annan statistikprogramvara Känsla för datavisualisering Om Enkätfabriken Vi på Enkätfabriken arbetar med undersökningar som leder till samhällsutveckling. Vi arbetar främst mot offentlig men även privat och ideell sektor. Bland våra större kunder finns Stockholms stad och Göteborgs stad, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Skolverket, Hyresgästföreningen, Mathem, bland många andra. De undersökningar vi genomför är varierande, ofta komplexa och framförallt viktiga. Många beslut fattas av kommuner, myndigheter, företagsledningar och andra aktörer baserat på resultatet i mätningar som vi genomfört. Vi uppmuntrar egna initiativ och att forma sin egen roll på Enkätfabriken. Vi är ett växande företag som vunnit Gasellpris 4 år i rad (2017-2020). För nuvarande är vi 25 anställda (+ flertal intervjuare). Bland vår personal finns en relativt ung medelålder och vi tror starkt på unga talanger. Självklart erbjuder i friskvårdsbidrag och tjänstepension för våra anställda, dessutom kan vi med visst självförtroende hävda att vi har Sveriges godaste kaffe. Hos oss får du arbeta i en roll där du kan växa och utvecklas. Sök tjänsten med ditt CV och ett personligt brev!

15 november 2023
Sista ansökan:
15 december 2023
Junior Analytiker

Gillar du siffror, IT och samhällsfrågor och vill arbeta som Junior Data Engineer i undersökningar som leder till samhällsutveckling? Vi behöver nu utöka vårt utvecklingsteam med en ny kollega till vårt kontor i Göteborg. I denna roll arbetar du främst med databearbetning ("data wrangling") och redovisning av resultat i olika format som t.ex. PowerPoint/Excel eller webbaserade dashboards. Du kommer även, tillsammans med våra övriga analytiker, jobba med att ta fram nya analysmetoder och produkter. På Enkätfabriken tror vi på att de anställda skall kunna växa inom organisationen, därför innebär tjänsten stor möjlighet att utvecklas och på sikt ta mer eget ansvar för automatiserings- och utvecklingsprojekt. Vem är du? Vi söker dig som har ett samhällsintresse, gillar undersökningar och vill lära dig mer om de metoder och verktyg som används i undersökningsbranschen. Du har god IT-vana med erfarenhet av Excel, SPSS eller annan statistikprogramvara. Du trivs med att ha många olika uppgifter samtidigt och att arbeta i ett högt tempo. Det är av stor vikt att ha kapaciteten att jobba mot deadlines, prioritera, vara noggrann och självgående. Du bör ha en akademisk examen inom IT, matematik, statistik eller annat område som vi bedömer likvärdigt. Viss statistikutbildning på universitetsnivå är ett krav. Det är till fördel om du har intresse av att visuellt presentera statistik. Du kan arbeta i Göteborg. Kvalifikationer: Hög IT-vana God vana av att arbeta med Excel och PowerPoint Allmänt intresse för siffror och data science Effektiv och självgående Social förmåga och trygghet i möten med nya människor Meriterande: Akademiska meriter inom IT, matematik, statistik eller liknande områden Intresse för programmering, erfarenhet av Python/Pandas eller R Vana av att arbeta i SPSS eller annan statistikprogramvara Känsla för datavisualisering Om Enkätfabriken Vi på Enkätfabriken arbetar med undersökningar som leder till samhällsutveckling. Vi arbetar främst mot offentlig men även privat och ideell sektor. Bland våra större kunder finns Stockholms stad och Göteborgs stad, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, Skolverket, Hyresgästföreningen, Mathem, bland många andra. De undersökningar vi genomför är varierande, ofta komplexa och framförallt viktiga. Många beslut fattas av kommuner, myndigheter, företagsledningar och andra aktörer baserat på resultatet i mätningar som vi genomfört. Vi uppmuntrar egna initiativ och att forma sin egen roll på Enkätfabriken. Vi är ett växande företag som vunnit Gasellpris 4 år i rad (2017-2020). För nuvarande är vi 25 anställda (+ flertal intervjuare). Bland vår personal finns en relativt ung medelålder och vi tror starkt på unga talanger. Självklart erbjuder i friskvårdsbidrag och tjänstepension för våra anställda, dessutom kan vi med visst självförtroende hävda att vi har Sveriges godaste kaffe. Hos oss får du arbeta i en roll där du kan växa och utvecklas. Sök tjänsten med ditt CV och ett personligt brev!

15 november 2023
Sista ansökan:
15 december 2023
Customer Data Analyst

BrightBid is a rapidly growing AdTech company using the best of AI and human expertise to create Google Ads recommendations for businesses and help drive customer acquisition. Combined with BrightBid's marketing and sales expertise, its AI- and human-led offering enables companies to compete, seeing at least a 35% increase in results on average. Founded in 2020, BrightBid is well in the top 10% of the fastest growing SaaS companies globally, and has achieved over 500,000 conversions for its 400+ customers. Role Responsibility: - Analyse large data sets to provide business output that informs relevant and targeted customer engagement strategies, including: - Plan, develop, and maintain reports, models, and automation processes - Improve and develop customer analysis reporting within CRM and ERP systems - Select and provide analysis on churned and profitable customers to understand the drivers of their behaviors - Clean and process data for analysis/experimentation - Build and extract customer lists to support customer targeting - Proactively examine and find opportunities and risks among the customers, identify patterns, trends and understand the motivation and reactions of these customers - Being on top of deviating customers and liaising with the commercial and financial team to drive these cases forward - Drive analytics projects, dealing comfortably with ambiguity. The Ideal Candidate: - Experience in a similar role within a data-driven organization - Proven experience dealing with large, complex datasets of different varieties (e.g. digital data, transactional data, marketing data) and evidence of being able to transform data into actionable insights - Extensive understanding of the core KPIs for measuring success (Net retention rate, cohort analysis, etc.) - Experience building dashboards or self-serve tools, with a preference for Salesforce - Very strong Excel skills - Time management skills: Ability to meet deadlines while dealing with multiple priorities. - Impeccable attention to detail - A passion for solving new problems, learning new skills and furthering your understanding along the way.

2 oktober 2023
Sista ansökan:
20 mars 2024
Research Analyst within Market Access and Health Economic Modelling

Are you a team player who is curious about processes for pharmaceutical and medical devices’ reimbursement? Do you have a genuine interest in health economics and modelling? Would you like to use your Excel and analytical skills to help our clients with their strategic decisions? We are searching for a person who will thrive in an evolving international environment, improving health care for patients all around the world. Head on over to our career page to read more about Quantify and send in your application! The Role As a Research Analyst, you will be part of a diverse team responsible for execution of projects within our Modelling, Access & Strategy group. Your central responsibilities will be to develop health economic models (like budget impact and cost effectiveness models) alongside supporting technical and strategic documentation to communicate the value of pharmaceutical products. Examples of day-to-day activities may include tasks such as literature review, writing of dossiers for HTA submissions, economic model development and quality control in MS Excel­, preparing slide decks and presenting to colleagues and clients. You will work in teams and be supported by senior staff members in this exciting role. Your qualifications - Master’s degree in economics, statistics, health economics or similar - Strong analytical skills combined with a solutions-oriented “hands-on” mentality - Experienced user of MS Office products (Word, PowerPoint, Outlook, Excel) including strong skills in MS Excel (and VBA) - Hard-working, driven and curious - Analytical mindset and well-developed critical thinking skills with attention to detail - Excellent communication skills (verbal and written) in English. Fluency in a Nordic language is a merit - Ability to work effectively both independently and as part of a team - Previous experience within market access, economic modelling and HTA submissions is a merit Quantify's offer: We are an expert consultancy in health economics and outcomes research with Nordic roots and values. We create evidence to support the value of pharmaceutical products across many disease areas, through three internal business units; Real-world Evidence & Analytics; Modelling, Access & Strategy; Evidence Review & Synthesis. The Modelling, Access & Strategy unit has extensive experience in developing economic models, gaining market access, and providing strategic advice to our partners in the pharmaceutical and medical devices industries. In the MAS unit you would work with many skilled employees, with prior working experience from HTA agencies, who can partner with manufacturers to develop and refine strategic positioning. We provide a workplace where you can develop your skills and knowledge in a fast-paced, high-impact environment. There are many opportunities for leadership, personal growth, and involvement in exciting initiatives. Through your work, you will play a key role in helping patients access life changing medicines in a variety of disease areas. This position will be based at our Stockholm office and we offer all staff the opportunity of a hybrid workplace model, where you can mix in-office and remote work to enjoy more autonomy and a better work-life balance.

26 september 2023
Sista ansökan:
14 mars 2024