Agronom

Sök bland 10 lediga jobb som Agronom och börja ditt nya yrkesliv idag!

Postdoctoral position in plant pathology and disease resistance breeding

Department of Forest Mycology and Plant Pathology We are looking for you that want to contribute to future sustainable plant production, with focus on primary food production in Sweden. We offer a postdoctoral position within plant pathology and disease resistance breeding in pea, with focus on wilt disease. About the position Pea production is threatened by several different diseases. One of these diseases is fusarium wilt, caused by fungal pathogens from the Fusarium genus, which make plants sensitive to drought. In order to increase production, more sustainable and efficient plant protection strategies must be developed. One such strategy is plant breeding for increased disease resistance. In this project, new infection systems for Fusarium on pea will be developed in close collaboration with the company Findus Sverige AB. Phenotypic variation in the pathogen will be studied in greenhouse and field trials, while genetic variation will be studied using DNA-based methods. Results from the project will be implemented in a commercial breeding programme. Your profile We are looking for a motivated person with specific expertise in microbiology and plant pathology. Qualification requirements • Completed doctor's degree in agronomy, microbiology, plant pathology, or similar. • Advanced conceptual and analytical ability in relevant areas. • Experience of research in plant-pathogen interactions. • Excellent knowledge of spoken and written English. Meritorious qualities • Good knowledge of plant diseases and infection system. • Good knowledge of working with fungi. • Good knowledge of DNA-based analyses of genetic diversity. Great emphasis is placed on personal qualities such as ability to work independently, flexibility, ability to prioritize and meet deadlines, to be constructive in scientific collaborations, curiosity and willingness to learn as well as good analytical skills. The position is intended for a junior researcher and we are primarily looking for people who have completed their doctorate no more than three years ago. Application should be written in English and must contain (i) CV (curriculum vitae) with full publication list, (ii) a cover letter including a short description of previous research experiences (max 2 pages), (iii) a copy of PhD diploma, and (iv) contact information of at least two reference persons familiar with the applicant’s earlier scientific work. About us The Department of Forest Mycology and Plant Pathology at the Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) undertakes fundamental and applied research focused on interactions involving plants, pathogenic, symbiotic and saprotrophic fungi and other microorganisms and their role in forest and agricultural systems. The department offers a creative and stimulating international environment and is part of the Uppsala BioCenter at SLU. The work also include collaboration with the company Findus Sverige AB. More information about the department: https://www.slu.se/en/departments/forest-mycology-plantpathology/ Read more about our benefits and working at SLU by visiting https://www.slu.se/en/about-slu/work-at-slu/ Place of Work: Uppsala. Form of employment: Temporary employment 24 months, with the possibility of extension. Extent: 100% Starting date: As agreed. Application: Please submit your application before deadline 1 July 2024. You can submit your application by clicking the button below. Union representatives: https://internt.slu.se/en/my-employment/employee-associations/kontaktpersoner-vid-rekrytering/   The Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) has a key role in the development for sustainable life, based on science and education. Through our focus on the interaction between humans, animals and ecosystems and the responsible use of natural resources, we contribute to sustainable societal development and good living conditions on our planet. Our main campuses are located in Alnarp, Umeå and Uppsala, however, the university also operates at research stations, experimental forests and teaching sites throughout Sweden. SLU has around 3,000 employees, 5,000 students and doctoral students and a turnover of over SEK 3 billion. We are investing in attractive environments on all of our campuses. We strive to provide a work environment characterised by inclusivity and gender equality, where different experiences generate conversations between people and pave the way for science, creativity and development. Therefore, we welcome applications from people with diverse backgrounds and perspectives.

20 maj 2024
Sista ansökan:
1 juli 2024
Postdoktor inom växtpatologi och resistensförädling

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Vi söker dig som vill bidra till framtidens uthålliga växtodling, med fokus på svensk livsmedelsproduktion. Vi söker en postdoktor inom området växtpatologi och växtförädling för hög motståndskraft mot sjukdomar inom ärtodling, med vissnesjuka i fokus. Om jobbet Produktionen av ärtor hotas av flera olika sjukdomar. En av dessa sjukdomar är vissnesjuka som orsakas av svampar från släktet Fusarium, vilka gör växterna känsliga för torka. För att öka produktionen behöver vi utveckla mer uthålliga och effektiva växtskyddsstrategier. En sådan strategi är växtförädling för ökad motståndskraft mot sjukdomen. I detta projekt kommer nya infektionssystem för Fusarium på ärt att utvecklas, i nära samarbete med företaget Findus Sverige AB. Den fenotypiska variationen hos svampen kommer studeras i växthus och i fältförsök, medan den genetiska variationen kommer att studeras med hjälp av DNA-baserade analysmetoder. Resultaten från projektet kommer att implementeras i ett kommersiellt växtförädlingsprogram. Din bakgrund  Vi söker en motiverad person med specifik kompetens inom mikrobiologi och växtpatologi. Krav • Avlagd doktorsexamen inom agronomi, mikrobiologi, växtpatologi, eller motsvarande. • Avancerad konceptuell och analytisk förmåga inom relevanta områden. • Erfarenhet av forskning inom växt-patogen interaktioner. • Utmärkta kunskaper i engelska i tal och skrift. Meriterande • Erfarenhet av arbete med växtsjukdomar och infektionssystem. • Erfarenhet av arbete med svampar. • Erfarenhet av arbete med DNA-baserade analyser av genetisk variation. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta självständigt, flexibilitet, förmåga att prioritera och hålla deadlines, att vara konstruktiv i vetenskapliga samarbeten, nyfikenhet och vilja att lära samt en god analytisk förmåga. Anställningen är avsedd för en junior forskare och vi söker främst personer som avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Ansökan skall skrivas på engelska och måste bestå av (i) ett CV inklusive publikationslista, (ii) ett brev med en beskrivning av tidigare forskningserfarenhet (max 2 sidor), (iii) en kopia på examensbeviset för doktorsgraden, och (iv) kontaktuppgifter till två referenspersoner som är bekanta med ditt vetenskapliga arbete. Om oss Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) bedriver både grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner rörande växter, patogener, symbiotiska mykorrhizasvampar och nedbrytarsvampar samt andra mikroorganismer och deras roll i skog och jordbruk. Institutionen erbjuder en kreativ och stimulerande internationell miljö, och är del av Biocentrum vid SLU. Arbetet inkluderar även samarbete med företaget Findus Sverige AB. Mer information om institutionen: https://www.slu.se/institutioner/skoglig-mykologi-vaxtpatologi/ Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/ Placering: Uppsala. Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 24 månader, med möjlighet till förlängning. Omfattning: 100%  Tillträde: Enligt överenskommelse. Ansökan: Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2024-07-01. Fackliga kontaktpersoner: https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/   Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen.

20 maj 2024
Sista ansökan:
1 juli 2024
Medarbetare inom Spannmålsodling till Sättra Gård AB Lantbruk

Sättra Gård söker efter Medarbetare inom Spannmålsodlingförtillsvidareanställning på heltidmed provanställning och placering i Väsby. Sättra gård består idag av ca 40 personer med en ägare som också har en operativ roll i verksamheten samt en driftledare för trädgård/entreprenad. De anställda arbetar bland annat som lastbilschaufförer, grävmaskinister och maskinförare och det finns även en gräs-/slåttergrupp samt en trädgårdsgrupp. Sättra Gård är ett lantbruksföretag som arrenderar och brukar ca 1100ha, i huvudsak spannmål och oljeväxter, runt om i Upplands Väsby med omnejd. På sidan av lantbruket bedriver Sättra Gård även entreprenadverksamhet. Bland annat finns ett ramavtal med Upplands Väsby kommun på grönyteskötsel och vinterväghållning samt även en del uppdrag gentemot privata kunder och brf:er. Instagram https://www.instagram.com/satt... Facebook: https://www.facebook.com/profi... Krav: Sprut certifikat 1L B-körkort God svenska i tal och skrift Meriterande Genomgången utbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk,alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Arbetsuppgifter består av: Alla förekommande sysslor på en Spannmålsgård Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker Du kommer arbeta tillsammans med en personalgrupp på ca 40 personer så vi lägger stor vikt vid positiv attityd och förmåga att jobba såväl i grupp som ensam. Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker. Vi söker dig som: Har en stark passion för Lantbruk, Spannmålsodling och inte är rädd för att ta i där det behövs. Har en stark fysik och njuter av att arbeta utomhus oavsett väder Är en problemlösare Är självgående samtidigt som du trivs i samarbete med andra. Har en bra förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter baserat på aktuella behov och är van vid att möta tidsfrister. Är driven och motiverad att växa professionellt inom företaget och har en stark vilja att utvecklas Vad vi erbjuder: Sättra Gård är medlemmar i Gröna Arbetsgivarna och erbjuder sina medarbetare företagshälsovård samt vid behov vidareutbildning Företaget kan även erbjuda en tjänstebostad, om så önskas Övrigt: Start: Omgående eller enligt överenskommelse Arbetstider: vardagar 7-16 (ev. vissa helger samt förskjuten arbetstid beroende på väder och uppdrag) Anställning: Heltid Tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Gröna arbetsgivare/Kommunal lantbruk. Lön enligt kollektivavtal. Adress: Runsavägen 2, Upplands Väsby. Sista ansökningsdatum: 2024-05-20 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxt Väsbys partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Väsby för att hitta just dig.

18 april 2024
Sista ansökan:
5 oktober 2024
Medarbetare inom Spannmålsodling till Sättra Gård AB Lantbruk

Sättra Gård söker efter Medarbetare inom Spannmålsodlingförtillsvidareanställning på heltidmed provanställning och placering i Väsby. Sättra gård består idag av ca 40 personer med en ägare som också har en operativ roll i verksamheten samt en driftledare för trädgård/entreprenad. De anställda arbetar bland annat som lastbilschaufförer, grävmaskinister och maskinförare och det finns även en gräs-/slåttergrupp samt en trädgårdsgrupp. Sättra Gård är ett lantbruksföretag som arrenderar och brukar ca 1100ha, i huvudsak spannmål och oljeväxter, runt om i Upplands Väsby med omnejd. På sidan av lantbruket bedriver Sättra Gård även entreprenadverksamhet. Bland annat finns ett ramavtal med Upplands Väsby kommun på grönyteskötsel och vinterväghållning samt även en del uppdrag gentemot privata kunder och brf:er. Instagram https://www.instagram.com/satt... Facebook: https://www.facebook.com/profi... Krav: Sprut certifikat 1L B-körkort God svenska i tal och skrift Meriterande Genomgången utbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk,alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Arbetsuppgifter består av: Alla förekommande sysslor på en Spannmålsgård Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker Du kommer arbeta tillsammans med en personalgrupp på ca 40 personer så vi lägger stor vikt vid positiv attityd och förmåga att jobba såväl i grupp som ensam. Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker. Vi söker dig som: Har en stark passion för Lantbruk, Spannmålsodling och inte är rädd för att ta i där det behövs. Har en stark fysik och njuter av att arbeta utomhus oavsett väder Är en problemlösare Är självgående samtidigt som du trivs i samarbete med andra. Har en bra förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter baserat på aktuella behov och är van vid att möta tidsfrister. Är driven och motiverad att växa professionellt inom företaget och har en stark vilja att utvecklas Vad vi erbjuder: Sättra Gård är medlemmar i Gröna Arbetsgivarna och erbjuder sina medarbetare företagshälsovård samt vid behov vidareutbildning Företaget kan även erbjuda en tjänstebostad, om så önskas Övrigt: Start: Omgående eller enligt överenskommelse Arbetstider: vardagar 7-16 (ev. vissa helger samt förskjuten arbetstid beroende på väder och uppdrag) Anställning: Heltid Tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Gröna arbetsgivare/Kommunal lantbruk. Lön enligt kollektivavtal. Adress: Runsavägen 2, Upplands Väsby. Sista ansökningsdatum: 2024-05-20 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxt Väsbys partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Väsby för att hitta just dig.

12 april 2024
Sista ansökan:
26 september 2024
Medarbetare inom Spannmålsodling till Sättra Gård AB Lantbruk

Sättra Gård söker efter Medarbetare inom Spannmålsodlingförtillsvidareanställning på heltidmed provanställning och placering i Väsby. Sättra gård består idag av ca 40 personer med en ägare som också har en operativ roll i verksamheten samt en driftledare för trädgård/entreprenad. De anställda arbetar bland annat som lastbilschaufförer, grävmaskinister och maskinförare och det finns även en gräs-/slåttergrupp samt en trädgårdsgrupp. Sättra Gård är ett lantbruksföretag som arrenderar och brukar ca 1100ha, i huvudsak spannmål och oljeväxter, runt om i Upplands Väsby med omnejd. På sidan av lantbruket bedriver Sättra Gård även entreprenadverksamhet. Bland annat finns ett ramavtal med Upplands Väsby kommun på grönyteskötsel och vinterväghållning samt även en del uppdrag gentemot privata kunder och brf:er. Instagram https://www.instagram.com/satt... Facebook: https://www.facebook.com/profi... Krav: Sprut certifikat 1L B-körkort God svenska i tal och skrift Meriterande Genomgången utbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk,alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Arbetsuppgifter består av: Alla förekommande sysslor på en Spannmålsgård Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker Du kommer arbeta tillsammans med en personalgrupp på ca 40 personer så vi lägger stor vikt vid positiv attityd och förmåga att jobba såväl i grupp som ensam. Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker. Vi söker dig som: Har en stark passion för Lantbruk, Spannmålsodling och inte är rädd för att ta i där det behövs. Har en stark fysik och njuter av att arbeta utomhus oavsett väder Är en problemlösare Är självgående samtidigt som du trivs i samarbete med andra. Har en bra förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter baserat på aktuella behov och är van vid att möta tidsfrister. Är driven och motiverad att växa professionellt inom företaget och har en stark vilja att utvecklas Vad vi erbjuder: Sättra Gård är medlemmar i Gröna Arbetsgivarna och erbjuder sina medarbetare företagshälsovård samt vid behov vidareutbildning Företaget kan även erbjuda en tjänstebostad, om så önskas Övrigt: Start: Omgående eller enligt överenskommelse Arbetstider: vardagar 7-16 (ev. vissa helger samt förskjuten arbetstid beroende på väder och uppdrag) Anställning: Heltid Tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Gröna arbetsgivare/Kommunal lantbruk. Lön enligt kollektivavtal. Adress: Runsavägen 2, Upplands Väsby. Sista ansökningsdatum: 2024-05-20 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxt Väsbys partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Väsby för att hitta just dig.

9 april 2024
Sista ansökan:
26 september 2024
Medarbetare inom Spannmålsodling till Sättra Gård AB Lantbruk

Sättra Gård söker efter Medarbetare inom Spannmålsodlingförtillsvidareanställning på heltidmed provanställning och placering i Väsby. Sättra gård består idag av ca 40 personer med en ägare som också har en operativ roll i verksamheten samt en driftledare för trädgård/entreprenad. De anställda arbetar bland annat som lastbilschaufförer, grävmaskinister och maskinförare och det finns även en gräs-/slåttergrupp samt en trädgårdsgrupp. Sättra Gård är ett lantbruksföretag som arrenderar och brukar ca 1100ha, i huvudsak spannmål och oljeväxter, runt om i Upplands Väsby med omnejd. På sidan av lantbruket bedriver Sättra Gård även entreprenadverksamhet. Bland annat finns ett ramavtal med Upplands Väsby kommun på grönyteskötsel och vinterväghållning samt även en del uppdrag gentemot privata kunder och brf:er. Instagram https://www.instagram.com/satt... Facebook: https://www.facebook.com/profi... Krav: Sprut certifikat 1L B-körkort God svenska i tal och skrift Meriterande Genomgången utbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk,alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Arbetsuppgifter består av: Alla förekommande sysslor på en Spannmålsgård Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker Du kommer arbeta tillsammans med en personalgrupp på ca 40 personer så vi lägger stor vikt vid positiv attityd och förmåga att jobba såväl i grupp som ensam. Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker. Vi söker dig som: Har en stark passion för Lantbruk, Spannmålsodling och inte är rädd för att ta i där det behövs. Har en stark fysik och njuter av att arbeta utomhus oavsett väder Är en problemlösare Är självgående samtidigt som du trivs i samarbete med andra. Har en bra förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter baserat på aktuella behov och är van vid att möta tidsfrister. Är driven och motiverad att växa professionellt inom företaget och har en stark vilja att utvecklas Vad vi erbjuder: Sättra Gård är medlemmar i Gröna Arbetsgivarna och erbjuder sina medarbetare företagshälsovård samt vid behov vidareutbildning Företaget kan även erbjuda en tjänstebostad, om så önskas Övrigt: Start: Omgående eller enligt överenskommelse Arbetstider: vardagar 7-16 (ev. vissa helger samt förskjuten arbetstid beroende på väder och uppdrag) Anställning: Heltid Tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Gröna arbetsgivare/Kommunal lantbruk. Lön enligt kollektivavtal. Adress: Runsavägen 2, Upplands Väsby. Sista ansökningsdatum: 2024-05-20 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxt Väsbys partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Väsby för att hitta just dig.

5 april 2024
Sista ansökan:
14 september 2024
Medarbetare inom Spannmålsodling till Sättra Gård AB Lantbruk

Sättra Gård söker efter Medarbetare inom Spannmålsodlingförtillsvidareanställning på heltidmed provanställning och placering i Väsby. Sättra gård består idag av ca 40 personer med en ägare som också har en operativ roll i verksamheten samt en driftledare för trädgård/entreprenad. De anställda arbetar bland annat som lastbilschaufförer, grävmaskinister och maskinförare och det finns även en gräs-/slåttergrupp samt en trädgårdsgrupp. Sättra Gård är ett lantbruksföretag som arrenderar och brukar ca 1100ha, i huvudsak spannmål och oljeväxter, runt om i Upplands Väsby med omnejd. På sidan av lantbruket bedriver Sättra Gård även entreprenadverksamhet. Bland annat finns ett ramavtal med Upplands Väsby kommun på grönyteskötsel och vinterväghållning samt även en del uppdrag gentemot privata kunder och brf:er. Instagram https://www.instagram.com/satt... Facebook: https://www.facebook.com/profi... Krav: Sprut certifikat 1L B-körkort God svenska i tal och skrift Meriterande Genomgången utbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk,alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Arbetsuppgifter består av: Alla förekommande sysslor på en Spannmålsgård Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker Du kommer arbeta tillsammans med en personalgrupp på ca 40 personer så vi lägger stor vikt vid positiv attityd och förmåga att jobba såväl i grupp som ensam. Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker. Vi söker dig som: Har en stark passion för Lantbruk, Spannmålsodling och inte är rädd för att ta i där det behövs. Har en stark fysik och njuter av att arbeta utomhus oavsett väder Är en problemlösare Är självgående samtidigt som du trivs i samarbete med andra. Har en bra förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter baserat på aktuella behov och är van vid att möta tidsfrister. Är driven och motiverad att växa professionellt inom företaget och har en stark vilja att utvecklas Vad vi erbjuder: Sättra Gård är medlemmar i Gröna Arbetsgivarna och erbjuder sina medarbetare företagshälsovård samt vid behov vidareutbildning Företaget kan även erbjuda en tjänstebostad, om så önskas Övrigt: Start: Omgående eller enligt överenskommelse Arbetstider: vardagar 7-16 (ev. vissa helger samt förskjuten arbetstid beroende på väder och uppdrag) Anställning: Heltid Tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Gröna arbetsgivare/Kommunal lantbruk. Lön enligt kollektivavtal. Adress: Runsavägen 2, Upplands Väsby. Sista ansökningsdatum: 2024-05-20 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxt Väsbys partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Väsby för att hitta just dig.

28 mars 2024
Sista ansökan:
14 september 2024
Medarbetare inom Spannmålsodling till Sättra Gård AB Lantbruk

Sättra Gård söker efter Medarbetare inom Spannmålsodling för tillsvidareanställning på heltid med provanställning och placering i Väsby. Sättra gård består idag av ca 40 personer med en ägare som också har en operativ roll i verksamheten samt en driftledare för trädgård/entreprenad. De anställda arbetar bland annat som lastbilschaufförer, grävmaskinister och maskinförare och det finns även en gräs-/slåttergrupp samt en trädgårdsgrupp. Sättra Gård är ett lantbruksföretag som arrenderar och brukar ca 1100ha, i huvudsak spannmål och oljeväxter, runt om i Upplands Väsby med omnejd. På sidan av lantbruket bedriver Sättra Gård även entreprenadverksamhet. Bland annat finns ett ramavtal med Upplands Väsby kommun på grönyteskötsel och vinterväghållning samt även en del uppdrag gentemot privata kunder och brf:er. - Instagram https://www.instagram.com/satt... (https://www.instagram.com/sattragardab/) - Facebook: https://www.facebook.com/profi... (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057208369840) Krav: - Sprut certifikat 1L - B-körkort - God svenska i tal och skrift Meriterande - Genomgången utbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk, alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Arbetsuppgifter består av: - Alla förekommande sysslor på en Spannmålsgård - Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker Du kommer arbeta tillsammans med en personalgrupp på ca 40 personer så vi lägger stor vikt vid positiv attityd och förmåga att jobba såväl i grupp som ensam. Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker. Vi söker dig som: - Har en stark passion för Lantbruk, Spannmålsodling och inte är rädd för att ta i där det behövs. - Har en stark fysik och njuter av att arbeta utomhus oavsett väder - Är en problemlösare - Är självgående samtidigt som du trivs i samarbete med andra. - Har en bra förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter baserat på aktuella behov och är van vid att möta tidsfrister. - Är driven och motiverad att växa professionellt inom företaget och har en stark vilja att utvecklas Vad vi erbjuder: - Sättra Gård är medlemmar i Gröna Arbetsgivarna och erbjuder sina medarbetare företagshälsovård samt vid behov vidareutbildning - Företaget kan även erbjuda en tjänstebostad, om så önskas Övrigt: Start: Omgående eller enligt överenskommelse Arbetstider: vardagar 7-16 (ev. vissa helger samt förskjuten arbetstid beroende på väder och uppdrag) Anställning: Heltid Tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Gröna arbetsgivare/Kommunal lantbruk. Lön enligt kollektivavtal. Adress: Runsavägen 2, Upplands Väsby. Sista ansökningsdatum: 2024-05-20 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxt Väsbys partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Väsby för att hitta just dig.

26 mars 2024
Sista ansökan:
7 september 2024
Medarbetare inom Spannmålsodling till Sättra Gård AB Lantbruk

Sättra Gård söker efter Medarbetare inom Spannmålsodling för tillsvidareanställning på heltid med provanställning och placering i Väsby. Sättra gård består idag av ca 40 personer med en ägare som också har en operativ roll i verksamheten samt en driftledare för trädgård/entreprenad. De anställda arbetar bland annat som lastbilschaufförer, grävmaskinister och maskinförare och det finns även en gräs-/slåttergrupp samt en trädgårdsgrupp. Sättra Gård är ett lantbruksföretag som arrenderar och brukar ca 1100ha, i huvudsak spannmål och oljeväxter, runt om i Upplands Väsby med omnejd. På sidan av lantbruket bedriver Sättra Gård även entreprenadverksamhet. Bland annat finns ett ramavtal med Upplands Väsby kommun på grönyteskötsel och vinterväghållning samt även en del uppdrag gentemot privata kunder och brf:er. - Instagram https://www.instagram.com/satt... (https://www.instagram.com/sattragardab/) - Facebook: https://www.facebook.com/profi... (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057208369840) Krav: - Sprut certifikat 1L - B-körkort - God svenska i tal och skrift Meriterande - Genomgången utbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk, alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Arbetsuppgifter består av: - Alla förekommande sysslor på en Spannmålsgård - Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker Du kommer arbeta tillsammans med en personalgrupp på ca 40 personer så vi lägger stor vikt vid positiv attityd och förmåga att jobba såväl i grupp som ensam. Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker. Vi söker dig som: - Har en stark passion för Lantbruk, Spannmålsodling och inte är rädd för att ta i där det behövs. - Har en stark fysik och njuter av att arbeta utomhus oavsett väder - Är en problemlösare - Är självgående samtidigt som du trivs i samarbete med andra. - Har en bra förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter baserat på aktuella behov och är van vid att möta tidsfrister. - Är driven och motiverad att växa professionellt inom företaget och har en stark vilja att utvecklas Vad vi erbjuder: - Sättra Gård är medlemmar i Gröna Arbetsgivarna och erbjuder sina medarbetare företagshälsovård samt vid behov vidareutbildning - Företaget kan även erbjuda en tjänstebostad, om så önskas Övrigt: Start: Omgående eller enligt överenskommelse Arbetstider: vardagar 7-16 (ev. vissa helger samt förskjuten arbetstid beroende på väder och uppdrag) Anställning: Heltid Tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Gröna arbetsgivare/Kommunal lantbruk. Lön enligt kollektivavtal. Adress: Runsavägen 2, Upplands Väsby. Sista ansökningsdatum: 2024-05-20 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxt Väsbys partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Väsby för att hitta just dig.

21 mars 2024
Sista ansökan:
7 september 2024
Medarbetare inom Spannmålsodling till Sättra Gård AB Lantbruk

Sättra Gård söker efter Medarbetare inom Spannmålsodling för tillsvidareanställning på heltid med provanställning och placering i Väsby. Sättra gård består idag av ca 40 personer med en ägare som också har en operativ roll i verksamheten samt en driftledare för trädgård/entreprenad. De anställda arbetar bland annat som lastbilschaufförer, grävmaskinister och maskinförare och det finns även en gräs-/slåttergrupp samt en trädgårdsgrupp. Sättra Gård är ett lantbruksföretag som arrenderar och brukar ca 1100ha, i huvudsak spannmål och oljeväxter, runt om i Upplands Väsby med omnejd. På sidan av lantbruket bedriver Sättra Gård även entreprenadverksamhet. Bland annat finns ett ramavtal med Upplands Väsby kommun på grönyteskötsel och vinterväghållning samt även en del uppdrag gentemot privata kunder och brf:er. - Instagram https://www.instagram.com/satt... (https://www.instagram.com/sattragardab/) - Facebook: https://www.facebook.com/profi... (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057208369840) Krav: - Sprut certifikat 1L - B-körkort - God svenska i tal och skrift Meriterande - Genomgången utbildning på Naturbruksgymnasium med inriktning lantbruk, alternativt motsvarande kunskaper genom erfarenhet. Arbetsuppgifter består av: - Alla förekommande sysslor på en Spannmålsgård - Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker Du kommer arbeta tillsammans med en personalgrupp på ca 40 personer så vi lägger stor vikt vid positiv attityd och förmåga att jobba såväl i grupp som ensam. Under lantbrukets lågsäsong kommer du att delta i våra övriga arbetsuppgifter som består av drift och underhåll av vägar och parker. Vi söker dig som: - Har en stark passion för Lantbruk, Spannmålsodling och inte är rädd för att ta i där det behövs. - Har en stark fysik och njuter av att arbeta utomhus oavsett väder - Är en problemlösare - Är självgående samtidigt som du trivs i samarbete med andra. - Har en bra förmåga att organisera och prioritera dina arbetsuppgifter baserat på aktuella behov och är van vid att möta tidsfrister. - Är driven och motiverad att växa professionellt inom företaget och har en stark vilja att utvecklas Vad vi erbjuder: - Sättra Gård är medlemmar i Gröna Arbetsgivarna och erbjuder sina medarbetare företagshälsovård samt vid behov vidareutbildning - Företaget kan även erbjuda en tjänstebostad, om så önskas Övrigt: Start: Omgående eller enligt överenskommelse Arbetstider: vardagar 7-16 (ev. vissa helger samt förskjuten arbetstid beroende på väder och uppdrag) Anställning: Heltid Tillsvidare med 6 månaders provanställning Kollektivavtal: Gröna arbetsgivare/Kommunal lantbruk. Lön enligt kollektivavtal. Adress: Runsavägen 2, Upplands Väsby. Sista ansökningsdatum: 2024-05-20 Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxt Väsbys partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos den arbetsgivare som omnämns i ovanstående text och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Väsby för att hitta just dig.

19 mars 2024
Sista ansökan:
5 september 2024