Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Sök bland 3 lediga jobb som Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor och börja ditt nya yrkesliv idag!

Biträdande universitetslektor i socialt arbete

Malmö universitet Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som tack vare engagerade och erfarna medarbetare bidrar till samhällsutveckling. Hos oss arbetar lärare, forskare och andra medarbetare med olika kompetenser tillsammans för att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Alla yrkeskategorier och roller är viktiga. Du är välkommen att söka jobb hos oss!   Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på Malmö universitet: Jobba hos oss     För att se annonsen i sin helhet samt ansöka, vänligen gå till Malmö universitets hemsida för lediga jobb   Malmö University Malmö University is an innovative, urban, and internationally-oriented academic institution that, thanks to its committed and experienced staff, contributes to societal development. Here, teachers, researchers, and other employees with various competencies work together to conduct high-quality education and research. All professional categories and roles are important. You are welcome to apply for a job with us! Here you can learn more about what it's like to work at Malmö University: Work with us To see the advertisement and apply, please visit Malmö University’s website for job opportunities

5 april 2024
Sista ansökan:
19 april 2024
Biträdande universitetslektor i datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur. Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas. Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/   Institutionen för datavetenskap anställer en biträdande universitetslektor inom området cybersäkerhet, finansierad av The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). Sista ansökningsdag är 30 april 2024. Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/ Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna som biträdande universitetslektor omfattar i huvudsak forskning och undervisning men kan också inkludera administration, akademiskt ledarskap och samarbete med industrin. Under de fem första åren garanteras 80% forskning och 20% undervisning och administration, sjätte år 75% forskning och 25% undervisning och administration. Efter denna initiala period, och efter framgångsrik befordran, kan tidfördelningen komma att variera beroende på tillgången till forskningsfinansiering och institutionens behov inom utbildningen. Forskning ska vara inriktad på säkerhet och integritet genom design, med fokus på att utveckla realistisk programvara och effektiva metoder för att skapa användbara system med icke-påträngande, robusta och effektiva inbyggda mekanismer. Kandidaten kommer att ansvara för att skapa en ny grupp vid institutionen. Det förväntas också att kandidaten kommer att skapa synergier med befintliga forskargrupper vid institutionen, särskilt med grupperna Software Engineering and Security (SES) och PrivAcy AWare traNSparent deCIsionsp (NAUSICA). Undervisning kommer i huvudsak att fokusera på att tillsammans med andra lärare utveckla och ge kurser inom mjukvaruutveckling och cybersäkerhet. Dessutom ingår handledning av examensarbeten på avancerad nivå. Den anställde kan också komma att undervisa på grundläggande kurser inom datavetenskap. Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. För fullständig beskrivning av bedömningsgrunder se fullständig annons på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/ Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Ansökan Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: CV/Umu Application form. Fyll i ansökningsformuläret (word). Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: basinformation (kontaktinformation, meritförteckning) redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive publikationslista och kortfattad forskningsplan) redogörelse för pedagogisk verksamhet redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet referenser inklusive kontaktuppgifter Kopior av relevanta examensbevis Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template") Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet (pdf). Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-04-30. Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

3 april 2024
Sista ansökan:
30 april 2024
Biträdande universitetslektor i ekosystemekologi

IceLab och Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap  Umeå universitets tvärvetenskapliga forskningsnav, IceLab (Integrated Science Lab, www. icelab.se), har tilldelats ett anslag av Vetenskapsrådet för att inrätta ett excellenscenter: Center för modellering av adaptiva mekanismer i levande system under stress. Vi söker nu en biträdande universitetslektor i ekosystemekologi med anställning vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Anställningen erbjuder en unik möjlighet att etablera din forskargrupp och utveckla din forskning i linje med centrets tema. Bli en del av vår stödjande miljö och arbeta i framkant av tvärvetenskaplig forskning. Vi integrerar matematisk modellering och beräkningsvetenskap med olika discipliner som ekologi, växtfysiologi och molekylärbiologi. Din forskning kommer att bidra till att öka vår förståelse för de processer som styr hur levande system reagerar på miljöförändringar och stress. Anställningen erbjuder ett rekryteringspaket. Vi uppmuntrar intresserade kandidater att ansöka senast 2024-04-30 och bli en del av vår strävan att forma framtidens vetenskapliga upptäckter i IceLab. Här kan du läsa mer om Ihttps://icelab.se/och om ihttps://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/ Arbetsuppgifter Anställningen är tidsbegränsad till sex år och arbetsuppgifterna utgörs till 75% av forskning och till 25% av undervisning på grund- och avancerad nivå. Anställningen ger möjlighet att bygga och konsolidera en konkurrenskraftig forskningsprofil och forskargrupp. Anställningen kommer att primärt förläggas till IceLab. I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk meritering som omfattar undervisning på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av doktorander och postdoktorer. Innehavaren kommer aktivt att bidra till undervisningen av studenter på grund- och avancerad nivå i kvantitativt inriktade ämnen som statistik, dynamisk modellering eller nätverksmetoder vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet Behörighetskrav Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter, 4 kap 4a § högskoleförordningen. Den sökande skall ha erfarenhet av att bedriva ekologisk forskning som inkluderar beräkningsvetenskapliga metoder. Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift. Bedömningsgrunder Som bedömningsgrunder vid anställningen av en biträdande universitetslektor ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.  Beskrivning av bedömningsgrunder hittas i fullständig annons på https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/ Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.  Övriga förutsättningar Anställningen är en del av en större strategisk satsning fokuserad på levande systems responser på miljöförändringar eller yttre stress. Anställningen kommer därför primärt förläggas till IceLab där den anställde förväntas bidra till samarbeten över ämnesgränser. Ansökan Vid ansökan i Varbi ber vi dig svara på frågor. Dessa frågor ersätter ett personligt brev från dig. Ansökan ska företrädesvis skrivas på engelska. Ansökan ska bestå av följande handlingar: - CV/Umu Application form. Fyll i https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/mallar-och-formular-anstprofil-och-anhallan/umu-application-template2022-publ-211108.docx. Lägg in det som ditt CV i e-rekryteringssystemet Varbi. Ansökningsformuläret ska innehålla: - basinformation (kontaktinformation, meritförteckning) - redogörelse för vetenskaplig verksamhet (inklusive publikationslista och kortfattad forskningsplan) - redogörelse för pedagogisk verksamhet - redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal - redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet - referenser inklusive kontaktuppgifter - Kopior av relevanta examensbevis - Kopior av högst fem forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan - Bilagor till pedagogisk portfölj (se p. 3.5 i "Umu Application template") https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar---anvisningar-till-sokande-vid-ansokan-till-lararanstallning.pdf Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2024-04-29. Prövning för befordran till universitetslektor En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan, befordras till universitetslektor om han eller hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms uppfylla kraven för en sådan anställning, enligt de bedömningsgrunder som ska tillämpas vid befordran till universitetslektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor. Ansökan om prövning för befordran ska vara inlämnad sex månader innan den tidsbegränsade anställningen upphör. Om en biträdande universitetslektor efter prövning inte befordras avslutas den tidsbegränsade anställningen. Fastställda kriterier för befordran finns i anställningsprofilen fastställd av dekan den 27 februari 2024.

28 februari 2024
Sista ansökan:
29 april 2024